spot_img
HomeLý lịch - Cá nhânThủ tục làm giấy khai sinh Online - Đăng ký khai sinh...

Thủ tục làm giấy khai sinh Online – Đăng ký khai sinh điện tử

Cách đăng ký khai sinh online (trực tuyến). Hướng dẫn cách điền biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh và lưu ý khi làm thủ tục làm giấy khai sinh online.

Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh là gì?

Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký làm giấy khai sinh là mẫu tờ khai trên trang Cổng dịch vụ công quốc gia dùng để đăng ký làm giấy khai sinh online cho con.

Còn giấy khai sinh là mẫu giấy do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký làm giấy khai sinh với mục đích xác nhận quốc tịch Việt Nam.

Tai-bieu-mau-dien-tu-tuong-tac-dang-ky-lam-khai-sinh

Thủ tục làm giấy khai sinh online

1. Cách thức đăng ký khai sinh online

➤ Cá nhân có yêu cầu đăng ký làm giấy khai sinh truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh và đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn của trang, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền làm giấy khai sinh.

➤ Cá nhân có yêu cầu đăng ký làm giấy khai sinh trực tuyến cần cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử đăng ký làm giấy khai sinh (cung cấp trên trang Cổng dịch vụ công), đính kèm ảnh chụp bản sao điện tử của các giấy tờ, tài liệu theo như quy định; sau đó nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật và hoàn tất việc nộp hồ sơ.

➤ Ngay trong ngày cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận yêu cầu làm giấy khai sinh, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì sẽ trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

➤ Về lệ phí đăng ký khai sinh online:

 • Trường hợp mà đăng ký làm giấy khai sinh không đúng hạn: Sẽ theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định;
 • Miễn lệ phí với trường hợp làm khai sinh đúng hạn, cá nhân thuộc gia đình có công với cách mạng; cá nhân thuộc hộ nghèo; cá nhân khuyết tật.

>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký khai sinh – Hình thức trực tiếp.

Thủ tục làm giấy khai sinh Online - Đăng ký khai sinh điện tử

2. Hồ sơ làm giấy khai sinh online

 • Biểu mẫu hộ tịch online tương tác đăng ký làm giấy khai sinh (do cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu cá nhân có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến);
 • Bản chính của Giấy chứng sinh; trường hợp không có thì phải nộp văn bản của cá nhân làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có cá nhân làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;
 • Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi do cơ quan tổ chức có thẩm quyền lập;
 • Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ không phải là người giám hộ;
 • Trường hợp ông bà, người thân thích khác nộp hồ sơ không có văn bản ủy quyền thì phải thống nhất với người giám hộ về nội dung khai sinh.

3. Giấy tờ phải xuất trình online

 • CCCD/hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và có chứa thông tin cá nhân do nơi có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của cá nhân có yêu cầu đăng ký làm giấy khai sinh. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong CSDLHTĐT, CSDLQGVDC, được hệ thống điền tự động thì không phải tải lên;
 • Giấy tờ có giá trị dùng để chứng minh thông tin về nơi cư trú trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không khai thác được thông tin về nơi cư trú. Nếu các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người đăng ký đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức này thì cá nhân có yêu cầu không cần phải tải lên;
 • Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn. Nếu đã có thông tin về việc kết hôn của cha, mẹ trong CSDLHTĐT, CSDLQGVDC thì không cần phải tải lên.

4. Một số lưu ý khi làm giấy khai sinh online

➤ Trong thời hạn là 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ phải có trách nhiệm đăng ký làm giấy khai sinh cho con; nếu cả hai đều không thể đăng ký làm giấy khai sinh cho con thì ông bà hoặc cá nhân thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em sẽ là người có trách nhiệm đăng ký làm giấy khai sinh cho trẻ em.

➤ Đối với trẻ em bị bỏ rơi:

 • Nếu đăng ký làm giấy khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi thì sau khi nhận được thông báo, Trưởng công an cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cần có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi.
 • Sau khi lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành niêm yết tại trụ sở của Ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ em bị bỏ rơi. Nếu hết thời hạn niêm yết mà không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, Ủy ban nhân dân cấp xã cần thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký làm giấy khai sinh cho trẻ.

➤ Đối với trẻ mà không thuộc diện bị bỏ rơi nhưng cũng chưa xác định được cả cha và mẹ thì thực hiện tương tự như đăng ký làm giấy khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, thì trong sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.

➤ Đối với trẻ chưa xác định được cha thì họ, quê quán, quốc tịch, dân tộc của con được xác định theo họ, quê quán, quốc tịch, dân tộc của mẹ; phần ghi về cha để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký làm giấy khai sinh mà người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì sẽ kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký làm giấy khai sinh.

➤ Đối với trẻ chưa xác định được mẹ mà đăng ký làm giấy khai sinh, người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì phải kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký làm giấy khai sinh; phần khai về mẹ để trống.

>> Xem thêm: Thủ tục cấp lại giấy khai sinh.

Thủ tục làm giấy khai sinh Online - Đăng ký khai sinh điện tử

Cách điền biểu mẫu tương tác đăng ký làm khai sinh điện tử

Mục (1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký làm giấy khai sinh cho con.

 • Nếu đăng ký làm giấy khai sinh cho con không có yếu tố nước ngoài thì ghi Ủy ban nhân dân cấp xã. Ví dụ: Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh C;
 • Nếu đăng ký làm giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài thì ghi Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ví dụ: Ủy ban nhân dân huyện D, tỉnh E.

Mục (2) Ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký cả thường trú và cả nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi hiện đang sinh sống.

Mục (3) Điền thông tin về giấy tờ tùy thân của cá nhân đi đăng ký, ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế.

Mục (4) Nếu sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế đó.

Ví dụ:

 • Bệnh viện Từ Dũ  284 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM;
 • Trạm y tế xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;
 • Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 3 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra. Ví dụ: xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Mục (5) Điền vào đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ (nếu có).

Mục (6) Cần đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Thủ tục làm giấy khai sinh Online - Đăng ký khai sinh điện tử

Câu hỏi về thủ tục làm giấy khai sinh online

1. Có mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh khi bị mất hay không?

Bạn có thể tìm để tham khảo và tải về miễn phí file word mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh khi bị mất tại Maudon.net. Để giúp bạn nhanh chóng hơn trong việc tìm kiếm, Maudon đã để đường dẫn dưới đây để bạn có thể truy cập vào và tải về.

>> THAM KHẢO: Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh khi bị mất.

2. CSDLQGVDC và CSDLHTĐT là gì?

 • CSDLQGVDC là từ viết tắt của Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư.
 • CSDLHTĐT là từ viết tắt của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

3. Cơ quan thực hiện làm giấy khai sinh là ở đâu?

Cơ quan thực hiện làm giấy khai sinh là Ủy ban nhân dân cấp xã bạn nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?