spot_img

Điều khoản dịch vụ

lienhe@maudon.net

client-image
client-image
client-image
client-image

Chào mừng bạn đến với website https://maudon.net/ nơi cung cấp 1000+ mẫu tải đối với hầu hết các lĩnh vực như đào tạo, giáo dục, hôn nhân, tài chính, pháp lý…. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây: 

1. Chấp nhận điều khoản

Khi sử dụng trang web này, bạn đã chấp nhận và cam kết tuân thủ các điều khoản dịch vụ cảu Maudon.net.

2. Sử dụng dịch vụ

Maudon.net cung cấp các mẫu tải hoàn toàn miễn phí bạn có thể tải và sử dụng mẫu theo mục đích cá nhân hoặc kinh doanh hợp pháp. 

3. Bảo mật thông tin

Xem Chính sách bảo mật của Maudon.net để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Loại trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung, thông tin, mẫu văn bản… mà Maudon.net chia sẻ đều mang tính chất tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

5. Thay đổi điều khoản

Maudon.net có quyền thay đổi bất kỳ phần nào của điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục truy cập website  https://maudon.net/ sau khi các thay đổi này được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các thay đổi này.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại lienhe@maudon.net.