spot_img
HomeHành chính nhân sựTải hợp đồng lao động thời vụ - quy định về hợp...

Tải hợp đồng lao động thời vụ – quy định về hợp đồng thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ là gì? Các quy định về quyền lợi đóng bảo hiểm của nhân sự khi tham gia ký kết hợp đồng lao động thời vụ cập nhật mới nhất 203. Tải miễn phí: hợp đồng lao động thời vụ…

Hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng gì?

Hợp đồng lao động thời vụ là một loại hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và nhà tuyển dụng nhân sự. Loại hợp đồng này nhằm thuê nhân sự thực hiện một công việc cụ thể trong một khoảng thời gian ngắn được xác định chi tiết ngày bắt đầu và ngày kết thúc. 

Hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng gì?

Tương tự như các loại hợp đồng khác, hợp đồng lao động thời vụ cũng chứa các điều khoản, điều kiện, quy định cụ thể mà các bên tham gia hợp đồng cần tuân theo. 

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Tham khảo mẫu hợp đồng lao động thời vụ được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Bạn có thể linh hoạt điều chỉnh các thông tin trong hợp đồng để phù hợp với các thỏa thuận giữa bên thuê và bên được thuê. 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm 20…

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: /HĐLĐ/20...

Hôm nay, tại …............................ Chúng tôi gồm:

 

 1. BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)

Công ty :...........................................................

Đại diện(Ông/bà) :.................. Chức vụ:.......... 

Địa chỉ: ............................................................

Mã số thuế:......................................................

 

 1. BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG)

Sinh ngày :............................  Giới tính :.........................

Số CMTND: ......................... Ngày cấp: ........  Nơi cấp:..... 

Trình độ :............................. Chuyên ngành: ................. 

Địa chỉ :.......................................

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với các điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Nội dung công việc

 1. Loại HĐLĐ: Hợp đồng thời vụ dưới 12 tháng
 2. Thời hạn HĐLĐ:
 3. Thời điểm bắt đầu:
 4. Thời điểm kết thúc:
 5. Địa điểm làm việc:
 6. Bộ phận công tác:
 7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác):
 8. Nhiệm vụ công việc như sau:

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.

- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc.

 

Điều 2: Chế độ làm việc

 1. Thời gian làm việc:
 2. Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những người được áp dụng thời gian làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định.
 3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.
 4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

 1. Quyền của người lao động:
 2. a) Tiền lương và phụ cấp:

- Mức lương chính:...................... VNĐ/tháng.

- Phụ cấp trách nhiệm (nếu có):............................ VNĐ/tháng

- Phụ cấp hiệu suất công việc (nếu có): Theo đánh giá của quản lý.

- Lương hiệu quả (nếu có): Theo quy định của phòng ban, công ty.

- Công tác phí: Tùy từng vị trí, người lao động được hưởng theo quy định của công ty.

- Hình thức trả lương: ........................... 

 1. b) Các quyền lợi khác:

- Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty.

- Chế độ nâng lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế tiền lương của Công ty.

- Chế độ nghỉ: Theo quy định chung của Nhà nước.

+ Nghỉ hàng tuần:

+ Nghỉ hàng năm: Những nhân viên được ký Hợp đồng chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (mỗi năm 12 ngày phép). Nhân viên có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

+ Nghỉ ngày Lễ: Các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

- Chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước:

- Chế độ phúc lợi:

- Các chế độ được hưởng: Người lao động được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Được đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và nội quy công ty.

 1. Nghĩa vụ của người lao động
 2. a) Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.
 3. b) Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.
 4. c) Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.
 5. d) Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.
 6. e) Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.
 7. f) Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng lao động và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.
 8. g) Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin.
 9. h) Đóng các loại bảo hiểm, thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 1. Quyền của người sử dụng lao động
 2. a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).
 3. b) Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.
 4. c) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.
 5. d) Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.
 6. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động
 7. a) Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.
 8. b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

 

Điều 5: Những thỏa thuận khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Sau khi hết thời hạn của hợp đồng này người lao động sẽ được thỏa thuận tiếp với người sử dụng lao động về việc ký kết hợp đồng. Việc thỏa thuận ký kết tăng thời hạn của hợp đồng sẽ dựa trên sự thỏa thuận và đồng ý của cả hai bên.

 

Điều 6: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

Hợp đồng lao động thời vụ được sử dụng khi nào?

Bản hợp đồng lao động thời vụ được sử dụng khi nhà tuyển dụng cần tuyển một nhân sự làm một công việc hoặc dự án cụ thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Với loại hợp đồng này, nhà tuyển dụng không cần chi trả các chi phí quản lý, phúc lợi… như đối với hợp đồng lao động chính thức. 

Nội dung chính của hợp đồng lao động thời vụ

Tương tự các mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngắn hạn, hợp đồng lao động thời vụ trước hết cần đảm bảo sự xuất hiện của các nội dung sau: 

Thời gian làm việc của người lao động

Vì là hợp đồng thời vụ nên thời gian làm việc của nhân sự được thuê chỉ diễn ra trong vài tuần, vài tháng hoặc chỉ gói gọn trong một dự án cụ thể.

Tại thời điểm công việc, dự án hoàn thành thì hợp đồng lao động cũng chấm dứt tự động mà không cần các bên liên quan phải thông báo trước cho bên còn lại. 

Quy định công việc người lao động phải làm

Hợp đồng lao động thời vụ quy định rõ ràng, chi tiết mô tả các công việc mà nhân sự được thuê thời vụ phải đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Nhân sự thời vụ được thuê chỉ cần dựa vào các đầu việc trong hợp đồng đề ra để tự lập kế hoạch công việc cá nhân, miễn sao các công việc hoàn thành đúng thời hạn trong hợp đồng. 

Quyền lợi của người lao động và sử dụng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ chứa các thông tin về mức lương, điều kiện chi trả, thời gian chi trả cụ thể cho nhân sự thời vụ được thuê. Ngoài ra, đối với các công việc có mức độ tương đối nguy hiểm, độc hại hợp đồng cũng sẽ đảm bảo các mức bảo hiểm đề ra cho nhân sự. 

Tùy thuộc vào các đơn vị thuê nhân sự thời vụ mà còn có các quy định và quyền lợi khác. Các quy định và quyền lợi các bên liên quan được thỏa thuận trước, nếu các bên đồng ý sẽ chuyển thành văn bản chính thức và đưa vào hợp đồng lao động thời vụ. 

Quyền chấm dứt hợp đồng 

Hợp đồng lao động được tự động chấm dứt nếu nhân sự được thuê hoàn thành đúng và đủ các công việc được giao theo như thỏa thuận trong hợp đồng. Hợp đồng thời vụ phải thể hiện chính xác mốc thời gian kết thúc trong hợp đồng thì nhân sự mới có quyết chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ. 

Tải hợp đồng lao động thời vụ - quy định về hợp đồng thời vụ

Các loại hợp đồng lao động thời vụ hiện nay

Về việc phân chia hợp đồng lao động thời vụ có thể phân theo 3 loại hợp đồng sau đây dựa theo mức độ cần thiết, nhu cầu của công việc, dự án:

Hợp đồng lao động thời vụ theo công việc

Với mẫu hợp đồng thời vụ này, nhân sự được thuê sẽ được giao một công việc cụ thể. Công việc này thông thường chỉ kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần. Mô tả chi tiết công việc mà nhân sự phải hoàn thành sẽ được miêu tả bằng văn bản trong hợp đồng lao động thời vụ. 

Hợp đồng lao động thời vụ theo dự án 

Với mẫu hợp đồng thời vụ theo dự án, nhân sự được thuê sẽ được giao một dự án hoặc các công việc thuộc dự án cụ thể. Dự án này thông thường sẽ kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng. Tất nhiên, khi dự án kết thúc thì nhân sự cũng tự động kết thúc hợp đồng lao động thời vụ và không cần thông báo trước cho bên thuê.

Hợp đồng lao động thời vụ thay thế nhân sự tạm thời 

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ này với mục đích tuyển nhân sự thay thế tạm thời cho vị trí đang trống mà nhà tuyển dụng chưa tuyển được nhân sự phù hợp. Theo hợp đồng thời vụ này nhân sự sẽ thực hiện các công việc được giao tại vị trí cụ thể cho đến khi nhà tuyển dụng tuyển được nhân sự chính thức. 

Hợp đồng lao động thời vụ theo mùa vụ

Một số ngành nghề cần nhiều nhân sự trong các mùa cao điểm như nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, bán lẻ sẽ thường xuyên tuyển nhân sự theo hợp đồng lao động thời vụ. Các nhân sự này chỉ làm việc trong một khoảng thời gian ngắn kéo dài suốt mùa cao điểm. Kết thúc mùa cao điểm khát nhân sự cũng là lúc nhân sự thời vụ chấm dứt hợp đồng. 

Quy định về bảo hiểm trong hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ thông thường sẽ không đóng bảo hiểm cho nhân sự thời vụ được thuê. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tùy theo mức độ công việc, nhân sự được thuê có thể đề xuất mức chi trả thêm từ nhà tuyển dụng, miễn sao bên thuê đồng ý thì hợp đồng lao động thời vụ cũng sẽ chứa phần nội dung liên quan này. 

Lưu ý, phần thông tin chi trả thêm thay thế cho bảo hiểm trong hợp đồng lao động thời vụ cần được các bên liên quan bàn bạc, thỏa thuận trước khi soạn thảo hợp đồng thời vụ chính thức. 

Lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động thời vụ 

Không chỉ riêng hợp đồng lao động thời vụ mà các bản hợp đồng lao động khác các bên liên quan cần kiểm tra chắc chắn các thông tin trong hợp đồng. Việc kiểm tra này đảm bảo các bên hiểu chính xác các thông tin đã thỏa thuận cũng như cam kết về trách nhiệm, nghĩa vụ được thực hiện khi đặt bút ký hợp đồng. 

Các bên cần lưu ý các thông tin sau khi đọc bản hợp đồng lao động thời vụ: 

 • Thông tin về các bên liên quan: họ và tên, số điện thoại;
 • Mô tả công việc nhân sự thời vụ đảm nhiệm;
 • Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc hợp đồng lao động thời vụ;
 • Nghĩa vụ của nhà tuyển dụng nhân sự thời vụ;
 • Trách nhiệm của nhân sự thời vụ được thuê;
 • Bảo hiểm, phúc lợi và các chi phí thay thế bảo hiểm (nếu có);
 • Các quy định về việc chấm dứt hợp đồng thời vụ.

Các câu hỏi liên quan đến hợp đồng lao động thời vụ

1. Hợp đồng lao động thời vụ là hợp đồng gì?

Hợp đồng lao động thời vụ là một loại hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và nhà tuyển dụng nhân sự. Loại hợp đồng này nhằm thuê nhân sự thực hiện một công việc cụ thể trong một khoảng thời gian ngắn cụ thể được xác định chi tiết ngày bắt đầu và ngày kết thúc. 

2. Hợp đồng lao động thời vụ được sử dụng khi nào?

Hợp đồng lao động thời vụ được sử dụng khi nhà tuyển dụng cần tuyển một nhân sự làm một công việc hoặc dự án cụ thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. 

3. Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động thời vụ?

Về cơ bản có 4 loại hợp đồng lao động thời vụ được sử dụng phổ biến: Hợp đồng lao động thời vụ theo công việc, hợp đồng lao động thời vụ theo dự án, hợp đồng lao động thời vụ thay thế nhân sự, hợp đồng lao động thời vụ theo mùa vụ.

4. Hợp đồng lao động thời vụ có đóng bảo hiểm không?

Hợp đồng thời vụ không quy định về việc đóng bảo hiểm cho nhân sự thời vụ, tuy nhiên nhân sự thời vụ có thể chủ động đề xuất thêm các khoản phí thay thế bảo hiểm trong trường hợp công việc nguy hiểm, độc hại.

Nên tham khảo hợp đồng lao động thời vụ ở đâu?

Tham khảo ngay mẫu hợp đồng lao động thời vụ tại Maudon.net.

>> Tải mẫu hợp đồng lao động thời vụ – Mới nhất!

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về hợp đồng lao động thời vụ và các thông tin quan trọng cần chuẩn bị. Mọi thắc mắc về các loại hợp đồng bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư tại đây

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư cùng với quyền và nghĩa vụ các bên tham gia chuyển nhượng và tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án