spot_img
HomeHành chính nhân sựDownload đơn xin thực tập - giấy xác nhận thực tập sinh...

Download đơn xin thực tập – giấy xác nhận thực tập sinh viên

Mẫu đơn xin thực tập là gì? Những điều cần lưu ý khi đi thực tập và Hướng dẫn làm hồ sơ đi thực tập cho sinh viên xin thực tập tại công ty, bệnh viện, trang trại…

Đơn xin thực tập là gì?

Đơn xin thực tập là một văn bản mà sinh viên gửi đến các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ sở làm việc để đăng ký tham gia chương trình thực tập. Đơn này thường chứa thông tin về sinh viên, mục tiêu thực tập, thời gian và địa điểm mong muốn thực hiện thực tập. Đơn xin thực tập giúp sinh viên thể hiện sự quan tâm và mong muốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực tế trong môi trường làm việc.

Tải miễn phí mẫu đơn xin thực tập

1. Mẫu đơn xin thực tập chung

Mẫu đơn xin thực chung là mẫu đơn có thể áp dụng cho mọi sinh viên chuẩn bị ra trường hoặc ra trường sớm hơn dự kiến.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Kính gửi:

- Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học………………..;

- Khoa …………………………………………………….;

- Bộ môn ………………….……………………………....;

- Giáo viên hướng dẫn.

Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: …………………….……

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………

Lớp: …………………...……………………... Khóa: ……. Khoa: …………………....

Ngành:…………………………………………………………………………...............

Chuyên ngành:……………………………….. Chuyên sâu: …………………………..

Điện thoại:……………………………………  Email: ………………………………....

Số CCCD:………………………Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp:………………

Em làm đơn này xin được đi thực tập Tốt nghiệp:

Thời gian thực tập:…………………………………………………………………........

Địa điểm thực tập:………………………………………………………………….........

Lý do: ……………………………………………………………………………………

Kính mong được sự đồng ý của GV hướng dẫn, Bộ môn, Khoa và Phòng Đào tạo Đại học để em hoàn thành tốt đợt thực tập này.

Em xin chân thành cảm ơn!

  ……, ngày…….tháng ……năm 20……

   

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của

GV hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của

Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của

Khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến  của

Phòng ĐTĐH

2. Mẫu đơn xin thực tập tại công ty

Đơn xin thực tập tại công ty là một văn bản mà sinh viên viết để mong muốn được tham gia thực tập tại một công ty. Trong đơn xin thực tập, sinh viên trình bày lý do, mục tiêu thực tập, thời gian dự kiến và mục đích học hỏi. Giúp thể hiện sự nhiệt tình và chuyên nghiệp trong việc tham gia chương trình thực tập.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: ......................................................................................

Tôi tên: ...........................................
Sinh viên Trường: ........................................ Khoa: .................................................
Chuyên ngành: ....................................... Hệ đào tạo: ............................................
Địa chỉ liên hệ: ...........................................................
Số điện thoại liên lạc: ................................................................
Nay tôi làm đơn này để xin thực tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.
Đề tài xin thực tập: .....................................................................
Thời gian thực tập: trong ….. tuần; từ ngày .................. đến ngày....................
Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập: .................................................
Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn vị quy định;
- Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;
- Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có)
- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA KHÓA QUẢN LÝ SV

................., ngày…...tháng …...năm …….

Người làm đơn

3. Mẫu đơn xin thực tập tại bệnh viện

Mẫu đơn xin thực tập tại bệnh viện là một phần quan trọng trong hồ sơ xin thực tập của sinh viên cuối khóa. Đặc biệt đối với sinh viên y khoa, mẫu đơn này có vai trò quan trọng để thể hiện mong muốn và cơ hội tham gia thực tập tại bệnh viện. Đây là cơ sở để bệnh viện xem xét khả năng tiếp nhận sinh viên vào chương trình thực tập.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN

Kính gửi: Ban Giám đốc – Bệnh viện …………………………………….

Họ và tên:  …………………………………………………………………...

Ngày, tháng, năm sinh: …………………… Nơi sinh: ……………………

CMND số: ……………….…..Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ……………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: …………………… Email: ……………………………

Hiện đang học / đã tốt nghiệp tại trường: ……………………………….

Hệ đào tạo: Sau Đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp

Khoa: ……………………………………………………………………….

Chuyên ngành: ……………………………………………………………

Để có thêm kinh nghiệm thực tế sau thời gian học tại trường, tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện cho phép và tạo điều kiện cho tôi được thực tập: …………………………………………………………….

Thời gian: từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Các mục tiêu mà tôi đặt ra khi tham gia thực tập tại Phòng / Khoa:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Nếu được nhận vào thực tập, tôi xin cam kết:

– Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của Bệnh viện ……………………;

– Thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi học (tác phong, thái độ học tập; sử dụng tiết kiệm vật tư tiêu hao; bảo quản trang thiết bị của bệnh viện; không tự ý phổ biến các thông tin về bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, các hoạt động của BVĐHYD ra bên ngoài; …);

– Trong thời gian tham gia thực tập, nếu tôi tự ý nghỉ với bất cứ lý do gì, hoặc vi phạm các quy định của bệnh viện và các điều đã cam kết trên mà có thể bị buộc ngừng thực tập, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Bệnh viện và Phòng/Khoa ……………………………………….

Trân trọng cảm ơn.

…, Ngày …tháng… năm….

 NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết mẫu đơn xin thực tập

1. Phần mở đầu phải có quốc hiệu và tiêu ngữ

➤ Quốc hiệu và tiêu ngữ:

  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

➤ Ngày, tháng, năm viết đơn xin thực tập;

➤ Tên đơn xin thực tập: ĐƠN XIN THỰC TẬP;

➤ Tên đơn vị bạn muốn xin thực tập.

Ví dụ: Kính gửi: – Ban Giám đốc bệnh viện, …

2. Phần nội dung chính

Thông tin cá nhân cần đầy đủ và chính xác: Họ tên, Sinh viên trường, Khoa, Chuyên ngành, Hệ đào tạo, Địa chỉ liên hệ, Số điện thoại liên lạc.

Đề tài thực tập: Ghi đầy đủ tên đề tài bạn muốn thực hiện ở cơ quan, doanh nghiệp thực tập để làm cơ sở xét duyệt Đơn xin thực tập.

Thời gian thực tập: Ghi rõ số ngày bạn sẽ thực tập, cố gắng chính xác nhất, và nên ghi cụ thể ngày tháng năm bắt đầu đến ngày tháng năm kết thúc thực tập.

Đơn vị xin thực tập.

3. Bày tỏ lời cảm ơn và lời cam kết

Lời cảm ơn và cam kết khi viết đơn thực tập. Sinh viên nên bày tỏ sự biết ơn vì công ty/tổ chức đã tạo cơ hội thực tập, thể hiện hào hứng tham gia. Đảm bảo tuân thủ quy chế, đóng góp tích cực, hỗ trợ đồng đội để cùng nhau phát triển.

Ví dụ: Tôi xin cám ơn công ty/tổ chức đã xem xét đơn thực tập của mình. Tôi háo hức được học hỏi và đóng góp trong môi trường chuyên nghiệp của công ty. Tôi cam kết tuân thủ quy chế nội bộ, đóng góp tích cực và hỗ trợ đồng đội để đạt được mục tiêu chung.

>> Tham khảo và tải mẫu miễn phí: Mẫu đơn xin thực tập tại công ty

Cần chuẩn bị những gì khi nộp đơn xin thực tập

Khi nộp đơn xin thực tập, bạn cần chuẩn bị các tài liệu và thông tin sau:

  • Đơn xin thực tập;
  • Sơ yếu lý lịch;
  • Bảng điểm và bằng cấp;
  • Các chứng chỉ hoặc khóa học liên quan;
  • Thư giới thiệu từ giáo viên hoặc người quen;
  • Ảnh thẻ (3×4 hoặc 4×6);

Lưu ý: Mỗi công ty hoặc tổ chức có thể có yêu cầu riêng về hồ sơ thực tập, vì vậy hãy đọc kỹ thông báo và yêu cầu của họ trước khi chuẩn bị hồ sơ.

Những câu hỏi liên quan đến đơn xin thực tập

1. Cần phải thể hiện gì về kiến thức và kỹ năng liên quan đến ngành trong đơn thực tập?

Trong đơn xin thực tập, cần phải đề cập đến những kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên môn liên quan đến ngành học của bạn. Nhấn mạnh những khả năng cụ thể mà bạn đã học được và có thể áp dụng trong môi trường làm việc thực tế.

2. Làm thế nào để viết một đơn xin thực tập ấn tượng?

Để viết một đơn xin thực tập ấn tượng, bạn cần bắt đầu bằng một mở đầu sáng tạo và thu hút sự chú ý của người đọc. Miêu tả ngắn gọn về bản thân, động cơ và mục tiêu thực tập. Sử dụng ngôn ngữ tự tin và rõ ràng, đồng thời liên kết kinh nghiệm và kiến thức của bạn với yêu cầu của vị trí thực tập.

3. Làm thế nào để viết một đơn xin thực tập tại bệnh viện?

Khi viết đơn xin thực tập tại bệnh viện, bạn cần nêu rõ sự quan tâm đối với lĩnh vực y tế và mong muốn học hỏi từ các chuyên gia trong ngành. Miêu tả cách bạn muốn góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động thực tế trong môi trường bệnh viện.

>> Tham khảo và tải mẫu miễn phí: Mẫu đơn xin thực tập tại bệnh viện.

4. Cần phải cung cấp những thông tin gì trong đơn xin thực tập tại công ty?

Trong đơn xin thực tập tại công ty, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân, liệt kê kiến thức và kỹ năng có liên quan, miêu tả ngắn gọn về kinh nghiệm (nếu có), và thể hiện động cơ muốn tham gia thực tập tại công ty. Đồng thời, cũng nên đề cập đến cách bạn có thể góp phần vào sự phát triển của công ty.

>> Tham khảo và tải mẫu miễn phí: Mẫu đơn xin thực tập tại công ty.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.