spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhDownload mẫu giấy đề nghị thanh toán công ty, doanh nghiệp

Download mẫu giấy đề nghị thanh toán công ty, doanh nghiệp

Giấy đề nghị thanh toán là gì? Tải biên bản đề nghị thanh toán, tờ trình thanh toán tiền ở đâu? Tìm hiểu thông tin và lưu ý khi làm form đề nghị thanh toán tiền.

Giấy đề nghị thanh toán tiền là gì?

Giấy đề nghị thanh toán hay tờ trình đề nghị thanh toán tiền là một loại giấy tờ được sử dụng để yêu cầu thanh toán số tiền cụ thể từ một bên cho bên kia.

Loại tờ trình này được xem là một phần trong quá trình quản lý tài chính và giao dịch kinh doanh, và nó thường bao gồm các thông tin chi tiết về giao dịch cần thanh toán. 

giấy đề nghị thanh toán tiền

Thông qua các giao dịch mua bán có liên quan đến tiền trong quá trình kinh doanh mà bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào cũng cần phải sử dụng tờ trình đề nghị thanh toán. 

Giấy đề nghị thanh toán được coi là hợp lệ và được duyệt khi cá nhân tự bỏ tiền của mình chi cho những công việc, hoạt động chung của tập thể mà có được sự đồng ý, chỉ đạo của cấp trên.

Ngược lại, đối với trường hợp cá nhân tự ý chi mà không có sự cho phép của cấp trên thì coi như đề nghị thanh toán đó không hợp lệ và cá nhân đó sẽ không được thanh toán khoản tiền đã bỏ ra.

Download form đề nghị thanh toán tiền miễn phí

Tải mẫu tờ trình đề nghị thanh toán tiền miễn phí tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

 

Đơn vị: ………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính)

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

...Ngày…. tháng….. năm….

Kính gửi:……………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:……….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):………..

Nội dung thanh toán:………

Số tiền: …….. (Viết bằng chữ):………….

(Kèm theo…… chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

Tại sao cần làm biên bản đề nghị thanh toán?

Đề nghị thanh toán tiền thông qua giấy đề nghị có nhiều lợi ích quan trọng trong quan hệ kinh doanh, cụ thể có thể kể đến như: 

 • Giúp mô tả chi tiết về số tiền cần thanh toán, lý do thanh toán, và các điều kiện liên quan. Điều này tạo ra sự rõ ràng và chính xác, giảm rủi ro nhầm lẫn;
 • Việc sử dụng giấy đề nghị thanh toán thể hiện tính chuyên nghiệp và tổ chức trong quá trình kinh doanh. Điều này có thể tạo ấn tượng tích cực đối với đối tác kinh doanh;
 • Biên bản đề nghị thanh toán là một tài liệu quan trọng ghi chép thông tin về quá trình giao dịch. Nó có thể hữu ích trong việc giải quyết mọi tranh chấp hoặc bất đồng trong tương lai;
 • Tờ trình đề nghị thanh toán giúp quản lý tài chính bằng cách định rõ các khoản phải thu và thời gian thanh toán. Điều này có thể giúp bạn dự đoán và lên kế hoạch nguồn lực tài chính của bạn;
 • Nếu có bất kỳ thay đổi nào về điều kiện thanh toán (ví dụ: thời hạn thanh toán), giấy đề nghị thanh toán có thể được cập nhật để phản ánh những thay đổi này;
 • Giấy đề nghị thanh toán có thể là một văn bản chứng minh pháp lý khi cần thiết. Nó giúp bảo vệ quyền lợi của bạn và là một phần quan trọng của quá trình tuân thủ;
 • Trong trường hợp cần thuyết phục đối tác hoặc khách hàng thanh toán, giấy đề nghị thanh toán có thể là một công cụ hữu ích để thể hiện sự cần thiết của việc thanh toán;
 • Giấy đề nghị thanh toán có thể được sử dụng để xác nhận rằng thông tin về thanh toán đã được gửi đến đối tác và đối tác đã nhận được thông tin đó một cách minh bạch nhất. 

form đề nghị thanh toán

Ai là người soạn tờ trình đề nghị thanh toán?

Tờ trình đề nghị thanh toán tiền thông thường sẽ được chịu trách nhiệm bởi người đứng ra mua hàng hoặc chi tiêu các hoạt động trong doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ chi tiền được giao thì người chịu trách nhiệm có quyền lập phiếu đề nghị chi, tờ trình đề nghị thanh toán sau đó gửi đến bộ phận kế toán để tiến hành quy trình đối soát và hoàn trả lại phần tiền dành cho người thực hiện nhiệm vụ. 

Ngoài ra, các bộ phận như kế toán, bộ phận bán hàng trong doanh nghiệp cũng là những bộ phận thường xuyên chịu trách nhiệm soạn thảo tờ trình đề nghị thanh toán để gửi đến đối tác, khách hàng có liên quan đến giao dịch mua bán sản phẩm dịch vụ với doanh nghiệp chủ quản. 

Lưu ý khi soạn mẫu giấy đề nghị thanh toán

 • Nội dung truyền đạt, trình bày mục đích, lý do đề nghị thanh toán cần  mang tính chất hai chiều;
 • Ngôn ngữ, văn phong sử dụng chữ viết cần mang tính chất hành chính, đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, súc tích nhưng phải chính xác đề nghị thanh toán muốn trình bày;
 • Đảm bảo tuyệt đối không phạm lỗi sai về chính tả: chữ viết thường, chữ viết hoa, dấu chấm, dấu phẩy;
 • Cần định dạng văn bản: căn lề chuẩn, sắp xếp số thứ tự ưu tiên đảm bảo đúng với mục đích đề nghị thanh toán tiền;
 • Ngoài phần lưu ý về bố cục nội dung khi soạn thảo tờ trình đề nghị đã hướng dẫn bên trên, bạn cần lưu ý về hình thức trình bày, câu chữ trong khi soạn tờ trình đề nghị thanh toán;
 • Về cơ bản, tờ trình là một loại giấy tờ thuộc văn bản hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy, người soạn tờ trình đề nghị thanh toán cần tuân thủ quy định về công tác văn thư do Chính phủ ban hành;
 • Không sử dụng văn nói trong nội dung tờ trình, chú ý sử dụng văn viết mang tính văn bản hành chính. 
 • Lưu ý, để chứng minh cho việc yêu cầu thanh toán khoản tiền mà người lập giấy đề nghị đã chi thì cần phải đính them thêm các hoá đơn, chứng từ gốc thể hiện việc thực hiện nhiệm vụ mua hàng hoá, chi tiêu cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.

Các câu hỏi liên quan đến tờ trình đề nghị thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán tiền là một loại văn bản được sử dụng để yêu cầu thanh toán số tiền cụ thể từ một bên cho bên kia.

Loại tờ trình này được xem là một phần trong quá trình quản lý tài chính và giao dịch kinh doanh, và nó thường bao gồm các thông tin chi tiết về giao dịch cần thanh toán.

2. Tại sao cần làm tờ trình đề nghị thanh toán?

Tờ trình đề nghị thanh toán giúp mô tả chi tiết về số tiền cần thanh toán, lý do thanh toán, và các điều kiện liên quan. Điều này tạo ra sự rõ ràng và chính xác, giảm rủi ro nhầm lẫn;

Việc sử dụng đề nghị thanh toán thể hiện tính chuyên nghiệp và tổ chức trong quá trình kinh doanh. Điều này có thể tạo ấn tượng tích cực đối với đối tác kinh doanh.

3. Ai là người phụ trách soạn biên bản đề nghị thanh toán?

Tờ trình đề nghị thanh toán tiền thông thường sẽ được chịu trách nhiệm bởi người đứng ra mua hàng hoặc chi tiêu các hoạt động trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ chi tiền được giao thì người chịu trách nhiệm có quyền lập phiếu đề nghị chi, tờ trình đề nghị thanh toán sau đó gửi đến bộ phận kế toán để tiến hành quy trình đối soát và hoàn trả lại phần tiền dành cho người thực hiện nhiệm vụ. 

Ngoài ra, các bộ phận như kế toán, bộ phận bán hàng trong doanh nghiệp cũng là những bộ phận thường xuyên chịu trách nhiệm soạn thảo tờ trình đề nghị thanh toán. 

4. Cần lưu ý gì khi soạn thảo mẫu tờ trình đề nghị thanh toán?

Ngoài phần lưu ý về bố cục nội dung khi soạn thảo tờ trình đề nghị đã hướng dẫn bên trên, bạn cần lưu ý về hình thức trình bày, câu chữ trong khi soạn tờ trình đề nghị thanh toán.

Về cơ bản, tờ trình là một loại giấy tờ thuộc văn bản hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy, người soạn tờ trình đề nghị thanh toán cần tuân thủ quy định về công tác văn thư do Chính phủ ban hành.

Không sử dụng văn nói trong nội dung tờ trình, chú ý sử dụng văn viết mang tính văn bản hành chính.

5. Nên tham khảo mẫu tờ trình đề nghị thanh toán ở đâu?

Tham khảo ngay mẫu tờ trình đề nghị thanh toán tại Maudon.net.

>> Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mới nhất!

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu tờ trình đề nghị thanh toán. Mọi thắc mắc về các mẫu tờ trình có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.