spot_img
HomeHành phápTải mẫu đơn XIN HOÃN phiên tòa dân sự - hình sự...

Tải mẫu đơn XIN HOÃN phiên tòa dân sự – hình sự sơ thẩm

Đơn xin miễn phiên tòa hình sự, dân sự miễn phí trên Maudon.net. Các trường hợp viết đơn xin hoãn phiên tòa, quy trình, thủ tục xin tạm hoãn phiên tòa xét xử.

Khái niệm đơn xin hoãn phiên tòa 

Đơn xin hoãn phiên tòa là văn bản lập ra nhằm mục đích xin chuyển thời điểm xét xử đã được định trước sang thời điểm muộn hơn do có lý do cá nhân, thiên tai, sức khỏe không đủ điều kiện tham gia phiên tòa. 

Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu của người tham gia tố tụng và sẽ chỉ được thực hiện khi có căn cứ do luật định. Khi đến thời điểm đã định sau khi xin hoãn, phiên tòa xét xử sẽ được tiến hành. 

Download đơn xin hoãn phiên tòa sơ thẩm dân sự, hình sự

Viết đơn xin hoãn phiên tòa để được thay đổi thời điểm xét xử vì những lý do chính đáng như: đau ốm, thiên tai, lũ lụt, không có khả năng đến tham dự phiên tòa…

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TÒA XÉT XỬ

 

Kính gửi:  Tòa án nhân dân ...............................................................................................

Tôi là: .............................................................................................................................

Sinh ngày ………. tháng ………….. năm ………………

CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu số:......................... do ........................ cấp ngày .......................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tại: .....................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................

Tôi là (1)....................... trong vụ án (2) ............................................................................

Hiện nay, do tôi (3)  ..........................................................................................................

nên không thể tham gia phiên tòa xét xử được.

Vì lý do nêu trên không thể tham gia phiên tòa được nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày .../.../... chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn:

(1) Nêu tư cách tham gia phiên tòa: Nguyên đơn, bị đơn, bị hại, bị cáo…

(2) Nêu rõ vụ án gì.

Ví dụ: Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ án đơn phương ly hôn giữa nguyên đơn là…….. và bị đơn là………..

(3) Nêu nguyên nhân phải tạm hoãn phiên tòa: Bị ốm đau,  phải cách ly, không thể di chuyển được…..

Trường hợp có thể làm đơn xin tạm hoãn phiên tòa dân sự, hình sự

1. Đối với các phiên tòa dân sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 233 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, có 7 trường hợp sau đây sẽ được hoãn phiên tòa xét xử dân sự:

 • Sự thay đổi Thẩm phán, Hội đồng nhân dân, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên;
 • Sự thay đổi Kiểm sát viên do Hội đồng xét xử quyết định;
 • Sự thay đổi người giám định, người phiên dịch mà không có người thay thế do Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự quyết định;
 • Sự vắng mặt của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, sự vắng mặt của người đại diện, có đơn xin tạm hoãn phiên tòa hoặc do Hội đồng xét xử quyết định hoãn;
 • Sự vắng mặt của người làm chứng gây khó khăn trong quá trình xác thực, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án cách khách quan.

Tải Mẫu Đơn XIN HOÃN Phiên Tòa dân sự, hình sự sơ thẩm

2. Đối với các phiên tòa hình sự

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các trường hợp sau đây sẽ phải hoãn phiên tòa xét xử hình sự:

 • Cần phải thu thập bổ sung, xác mình các chứng cứ, tài liệu mà không thể thực hiện ngay trực tiếp tại phiên tòa;
 • Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;
 • Cần định giá lại tài sản;
 • Các trường hợp tạm hoãn phiên tòa xét xử có một trong những căn cứ sau:
  • Phải thay đổi Kiểm sát viên khác tại phiên tòa xét xử;
  • Phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa xét xử;
  • Không có Thẩm phán, Hội thẩm dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi luôn chủ tọa phiên tòa nhưng không có Thẩm phán nào để thay thế;
  • Kiểm sát viên không thể tiếp tục thực hành quyền công tố hoặc bị thay đổi, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế;
  • Bị cáo vắng mặt vì những trở ngại khách quan hoặc do những lý do  bất khả kháng;
  • Sự vắng mặt của người bào chữa được chỉ định;
  • Sự vắng mặt của người phiên dịch, dịch thuật mà không có người khác thay thế.
 • Ngoài ra, Hội đồng xét xử có thể căn cứ vào từng trường hợp khác nhau để quyết định hoãn phiên tòa xét xử nếu các thành phần sau đây vắng mặt:
  • Đương sự, người đại diện, bị hại;
  • Người làm chứng về những vấn đề, tình tiết quan trọng của vụ án;
  • Người giám định và người có vai trò định giá tài sản.

>> Xem thêm và tải miễn phí: Mẫu đơn tạm hoãn thi hành án.

Quy trình, thủ tục xin hoãn phiên tòa xét xử hình sự, dân sự

1. Quy trình và thủ tục xin hoãn phiên tòa hình sự

Căn cứ theo Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy định và thủ tục khi xin hoãn phiên tòa xét xử hình sự như sau:

 • Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm sẽ không được quá 30 ngày kể từ ngày đưa ra quyết định hoãn phiên tòa;
 • Về quyết định hoãn phiên tòa xét xử hình sự sẽ có các nội dung chính sau:
  • Ngày, tháng, năm ra quyết định xin hoãn phiên tòa xét xử hình sự;
  • Tên Tòa án và họ tên chi tiết của Thẩm phán, Hội thẩm đoàn và thư ký Tòa án;
  • Họ tên của Kiểm sát viên sẽ thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa;
  • Chi tiết vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại phiên tòa;
  • Lý do hoãn phiên tòa;
  • Thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa sau khi hoãn.
 • Quyết định hoãn phiên tòa xét xử hình sự sẽ phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt cho Hội đồng xét xử ký tên. Trong trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hay bị thay đổi thì Chánh án Tòa án sẽ là người ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử đó;
 • Quyết định hoãn phiên tòa sau khi được đưa ra phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa xét xử; đồng thời thông báo cũng phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử hình sự.

Tải Mẫu Đơn XIN HOÃN Phiên Tòa dân sự, hình sự sơ thẩm

2. Quy trình và thủ tục xin hoãn phiên dân sự

Căn cứ theo Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, quy định và thủ tục khi xin hoãn phiên tòa xét xử dân sự như sau:

 • Thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 30 ngày, đối với phiên tòa xét xử vụ án rút gọn là không vượt quá 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa xét xử dân sự;
 • Về quyết định hoãn phiên tòa xét xử dân sự sẽ có các nội dung chính sau:
  • Ngày, tháng, năm ra quyết định xin hoãn phiên tòa xét xử dân sự;
  • Tên Tòa án, họ tên chi tiết của những người tham gia tiến hành tố tụng;
  • Chi tiết vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại phiên tòa;
  • Lý do hoãn phiên tòa xét xử dân sự;
  • Thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa sau khi hoãn.
 • Quyết định hoãn phiên tòa xét xử dân sự phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa đến tất cả mọi người có mặt; đối với những người vắng mặt thì Tòa án có trách nhiệm gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời cũng sẽ gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp;
 • Trong trường hợp sau khi phiên tòa được hoãn nhưng Tòa án không thể mở lại phiên tòa theo đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong quyết định hoãn thì Tòa án có trách nhiệm thông báo ngay đến tất cả những người tham gia tố tụng về thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa xét xử dân sự, đồng thời Tòa án phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Quy định xét xử vắng mặt người tham gia tố tụng dân sự tại phiên tòa sơ thẩm

Căn cứ theo quy định tại Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng như sau:

 • Tòa án sẽ căn cứ vào chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ để xét xử vắng mặt các đương sự, người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật khi: 
  • Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn đã nộp đơn đề nghị xét xử vắng mặt;
  • Bị đơn, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan người đại diện hợp pháp của bị đơn đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 2 mà vẫn vắng mặt tại phiên tòa xét xử;
  • Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 2 mà vẫn vắng mặt tại phiên tòa xét xử.
 • Chủ tọa phiên tòa xét xử công bố lý do mà đương sự vắng mặt hoặc đơn đề nghị xét xử vắng mặt của đương sự;
 • Chủ tọa phiên tòa công bố tóm tắt về nội dung của vụ án và chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử sẽ thảo luận chi tiết về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án;
 • Kiểm sát viên thay mặt phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát;
 • Hội đồng xét xử tiến hành nghị án và tuyên án theo quy định.

Hướng dẫn điền đơn xin hoãn phiên tòa xét xử chi tiết

 • Người làm đơn cần điền rõ các thông tin quan trọng như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giấy tờ tùy thân của người đề nghị hoãn phiên tòa;
 • Nêu rõ tư cách tham gia phiên tòa xét xử: Nguyên đơn, bị đơn, bị cáo, bị hại…;
 • Nêu rõ tên và chi tiết vụ án sẽ xét xử. Ví dụ: vụ án chiếm đoạt tài sản, vụ án lừa đảo, vụ án đơn phương ly hôn…;
 • Nêu rõ nguyên nhân xin hoãn phiên tòa xét xử: tình trạng sức khỏe kém, thiên tai…

Các câu hỏi thường gặp đơn xin tạm hoãn phiên tòa

1. Tôi có thể tải đơn xin hoãn phiên tòa dân sự ở đâu?

Bạn có thể tải các mẫu đơn xin hoãn phiên tòa xét xử dân sự miễn phí tại trang Maudon.net

>> Tham khảo: Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa – Mẫu đơn mới nhất!

2. Tôi muốn hỏi khi nào thì có thể xin hoãn phiên tòa xét xử dân sự?

Đối với phiên tòa xét xử dân sự, có những trường hợp phải hoãn phiên tòa như sau:

 • Sự thay đổi Thẩm phán, Hội đồng nhân dân, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên;
 • Sự thay đổi Kiểm sát viên do Hội đồng xét xử quyết định;
 • Sự thay đổi người giám định, người phiên dịch mà không có người thay thế do Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Hội đồng giải quyết việc dân sự quyết định;
 • Sự vắng mặt của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, sự vắng mặt của người đại diện, có đơn xin tạm hoãn phiên tòa hoặc do Hội đồng xét xử quyết định hoãn;
 • Sự vắng mặt của người làm chứng gây khó khăn trong quá trình xác thực, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án cách khách quan.

3. Trong trường hợp nào thì có thể xin hoãn phiên tòa xét xử hình sự?

Đối với phiên tòa xét xử hình sự, có những trường hợp phải hoãn phiên tòa như sau:

 • Cần phải thu thập bổ sung, xác mình các chứng cứ, tài liệu mà không thể thực hiện ngay trực tiếp tại phiên tòa;
 • Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;
 • Cần định giá lại tài sản;
 • Các trường hợp tạm hoãn phiên tòa xét xử khác.

>> Tham khảo: Thủ tục xin hoãn phiên tòa hình sự, dân sự.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.