spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhHợp đồng cho Thuê Kho Bãi - Điều kiện cho thuê nhà...

Hợp đồng cho Thuê Kho Bãi – Điều kiện cho thuê nhà xưởng

Tải mẫu hợp đồng cho thuê kho. Điều kiện để cho thuê nhà xưởng, cho thuê kho xưởng, cho thuê kho mini tự quản. Cách viết hợp đồng cho thuê kho bãi, lưu ý.

Định nghĩa chung về hợp đồng cho thuê kho

Hợp đồng thuê kho là văn bản thể hiện một thỏa thuận giữa bên cho thuê kho và khách hàng muốn thuê kho nhằm tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo đó, trong mẫu công văn thuê kho sẽ thể hiện chi tiết về nội dung cho thuê, quyền lợi cũng như trách nhiệm của các bên trong quá trình thuê sử dụng kho, bao gồm điều khoản và điều kiện cụ thể về quá trình sử dụng, giá cả, thời gian cho thuê, trách nhiệm về pháp lý, điều kiện bảo dưỡng, và các cam kết khác.

Hợp đồng thuê kho còn có các tên gọi khác là hợp đồng cho thuê nhà kho bãi, kho gửi hàng. Bên thuê, thường sẽ là các doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh có nhu cầu sử dụng không gian, vị trí địa lý của kho bãi.

Tai-ve-mau-hop-dong-cho-thue-kho-bai-Cach-lap-hop-dong

Vì sao hợp đồng cho thuê kho bãi lại quan trọng?

Hợp đồng thuê kho bãi là sự ràng buộc pháp lý về quyền và trách nhiệm giữa các bên. Cụ thể:

 • Một khi hợp đồng được ký kết, 2 bên bắt buộc phải tuân thủ đúng thỏa thuận nêu trong hợp đồng. Bên thuê kho bãi, kho gửi hàng phải trả tiền thuê đúng thời hạn và đầy đủ số tiền thuê, còn bên cho thuê kho phải đem lại các điều kiện sử dụng tốt nhất cho bên thuê;
 • Căn cứ của hợp đồng cho thuê sẽ được thể hiện dựa trên căn cứ của pháp luật về việc cho thuê. Quyền lợi của 2 bên sẽ luôn được đảm bảo trong trường hợp phía còn lại làm trái với hợp đồng đã ký;
 • Hợp đồng thuê kho gửi hàng cần phải có sự thương thảo, đàm phán kỹ lưỡng nhằm tối ưu hóa các điều khoản và đảm bảo quyền và lợi ích cho cả hai bên.

Tải về mẫu hợp đồng cho nhà xưởng, kho xưởng

Mẫu hợp đồng cho thuê kho bãi có thể thể được thêm bớt sửa đổi tùy theo sự thỏa thuận của các bên liên quan. Quý độc giả có thể tham khảo và tải về mẫu hợp đồng của Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***--------

 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ KHO BÃI VÀ  NHÀ XƯỞNG

 

Hôm nay, ngày............ tháng........ năm.........

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:

Chủ sở hữu:...............................................................

Ngày sinh:..................................................................

CMND số:.................................................................

Thường trú tại:...........................................................

Điện thoại:.............................. Fax:............................

Gọi tắt là bên A.

 

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:

Tên tổ chức:...........................................

Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................

.........................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:................ngày......./....../......... do....................................................cấp

Số tài khoản: ..............................................................

Họ và tên người đại diện:............................................

Chức vụ: .....................................................................

Sinh ngày:........../......../.............

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :..................................................

cấp ngày......./......./........tại ..............................................................................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

Số điện thoại: ................................................

Email:.............................................................

Số fax: ...........................................................

Gọi tắt là bên B.

 

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:

 

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất ........................................................................................ m2 thuộc chủ quyền của bên A tại             

1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.

 

Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là........ năm được tính từ ngày..... tháng..... năm.... đến ngày            tháng   năm...................... .

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

            2.4.  Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

 

Điều 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá thuê nhà là:............................................ đ/m2/tháng, (bằng chữ).......................

- Bên B sẽ trả trước cho Bên A...................... năm tiền thuê nhà là:......................... , (bằng chữ)      đồng.

Sau thời hạn.............. năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán............. tháng một lần vào ngày           mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.  

 

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1.  Trách nhiệm bên A:

4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.

4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.

4.2.  Trách nhiệm của Bên B:

4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.

4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư  trang của bản thân.

4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.

4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

 

Điều 5: CAM KẾT CHUNG

Sau khi Bên B được các cơ quan chức năng cho phép đặt xưởng sản xuất tại địa điểm như ghi tại Điều 1 trên đây, Bên B cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản đã ký với HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ GIA CÔNG ĐẶT HÀNG được lập tại Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh.

            Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh   chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.

                                                            ..................................... , ngày...... tháng....... năm......

 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

            Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………………………………...)

            (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

            Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.

            (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

            Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... thành phố Hồ Chí Minh

 

Chứng nhận:

            - Hợp đồng ……………………………………………. được giao kết giữa Bên A là .……………… và Bên B là ………..……….. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

            - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

            - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

            - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-       Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm .…. tờ, .….trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

            + Bên B .….. bản chính;

            + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

            Số công chứng .…………….. , quyển số .………… TP/CC- .………….

                                                                                                     

                                                                                       Công chứng viên

                                                                             (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Điều kiện để cho thuê kho xưởng, kho mini tự quản

Dịch vụ kho bãi gồm có 2 dịch vụ chính như sau:

 • Lưu giữ hàng hóa: là hoạt động của các doanh nghiệp khi có kho hàng riêng theo đó, các doanh nghiệp này sẽ tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa của chính doanh nghiệp tự sản xuất hoặc từ các doanh nghiệp khác, hàng tháng sẽ phát sinh hóa đơn phí lưu giữ hàng hóa. Đây loại hình riêng không thuộc nhóm kinh doanh bất động sản;
 • Dịch vụ cho thuê kho bãi: các doanh nghiệp có sở hữu kho bãi sẽ cho thuê và để bên thuê tự quản lý nhà kho này hoặc cho thuê đất trống để bên thuê có thể sử dụng. Đây được xem là hoạt động thuộc về nhóm kinh doanh bất động sản.

Vì cho thuê kho bãi là ngành nghề kinh doanh có phát sinh hoạt động thuộc nhóm kinh doanh bất động sản nên cần phải đáp ứng được những điều kiện pháp luật về bất động sản như sau:

➤ Điều kiện liên quan tới mức vốn pháp định

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh cần phải thành lập nên doanh nghiệp hoặc hợp tác xã với mức vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (theo Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13)
 • Theo như quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì các doanh nghiệp phải giữ số vốn pháp định này trong toàn bộ quá trình kinh doanh và giữ vốn điều lệ ở mức lớn hơn hoặc bằng khi đăng ký thành lập cũng như trong thời gian hoạt động kinh doanh phải bằng với mức vốn pháp định;
 • Nếu là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bán, chuyển nhượng, thuê, không thường xuyên thì không cần phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai để nộp thuế theo quy định pháp luật.

➤ Điều kiện liên quan tới bất động sản cho thuê: Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, dịch vụ cho thuê kho, bãi cần phải tuân thủ các điều kiện về việc kho, bãi cho thuê như sau:

 • Có giấy tờ đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Không có phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng, quyền sở hữu kho, bãi;
 • Không bị kê biên tài sản để bảo đảm thi hành án;
 • Kho, bãi cho thuê phải còn đang trong thời hạn sử dụng, thời hạn sở hữu.

>> Xem thêm: Mẫu đơn tranh chấp quyền sử dụng đất.

Hợp đồng cho Thuê Kho Bãi - Điều kiện cho thuê nhà xưởng

➤ Điều kiện về phòng cháy chữa cháy: Kho bãi, nhà xưởng được xếp vào nhóm cơ sở có nguy hiểm cao về cháy, nổ vì vậy doanh nghiệp phải tuân thủ việc thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn;

➤ Điều kiện cho thuê kho bãi khác: Các điều kiện này không cần thiết phải thực hiện, nhưng sẽ góp phần cho việc kinh doanh được thuận lợi, cụ thể như sau:

 • Lựa chọn vị trí nhà kho: Doanh nghiệp khi kinh doanh cho thuê kho bãi cần nghiên cứu kỹ nhu cầu của khách hàng, tiềm năng phát triển bất động sản của khu vực để lựa chọn vị trí nhà kho kinh doanh phù hợp;
 • Điều kiện về cơ sở vật chất của kho hàng: Kho hàng cho thuê cần được xây dựng kiên cố, sạch sẽ, cao ráo, tránh bị ngập lụt, cần có hệ thống camera giám sát, bảo vệ, hệ thống ô kệ chất hàng, xe nâng, phần mềm quản lý, điều hòa, thiết bị chiếu sáng, cơ sở vật chất của kho hàng cần phù hợp với nhu cầu của khách hàng, loại hình hàng hóa lưu trữ phổ biến tại địa phương.

Cách lập hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi

Nội dung của hợp đồng kho bãi cần các thông tin sau:

 • Thông tin của cá nhân,doanh nghiệp hoặc pháp nhân của bên cho thuê: Tên, ngày sinh, CCCD, địa chỉ, điện thoại liên hệ; trong trường hợp là doanh nghiệp, cung cấp thêm tên doanh nghiệp, mã số thuế, thông tin người đại diện cùng chức danh…;
 • Thông tin của cá nhân,doanh nghiệp hoặc pháp nhân của bên thuê kho bãi, nhà xưởng: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thông tin chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông tin người đại diện;
 • Thời gian ký hợp đồng;
 • Nội dung ký hợp đồng: Diện tích cho thuê, mục đích thuê (lưu trữ hàng hóa, xưởng sản xuất, hoặc các mục đích kinh doanh khác);
 • Thời hạn cho thuê kho và phương thức để gia hạn: Cần được quy định rõ ràng, bao gồm thời hạn bắt đầu đến khi kết thúc thuê, cũng như các điều kiện gia hạn hoặc hủy bỏ hợp đồng;
 • Giá cho thuê và các phí dịch vụ liên quan nếu có, hình thức thanh toán;
 • Trách nhiệm và quyền lợi của bên cho thuê và bên thuê kho;
 • Phần giải quyết khi có tranh chấp giữa hai bên, khi một bên vi phạm hợp đồng;
 • Chữ ký và đóng dấu của cả hai bên.

>>TẢI MIỄN PHÍ: Hợp đồng cho thuê nhà xưởng.

Những vấn đề cần lưu ý khi lập hợp đồng cho thuê kho chứa đồ, hàng hóa

1. Được phép cho thuê nhà xưởng theo quy định của pháp luật

 • Công ty cho thuê nhà xưởng cần có ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản;
 • Nhà xưởng được xây dựng trên đất thuê có giấy phép chứng nhận đầu tư cần có mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng dư thừa hoặc có được quyết định của UBND tỉnh liên quan đến doanh nghiệp được phép cho thuê lại nhà xưởng dư thừa;
 • Nhà xưởng đã hoàn tất thủ tục xây dựng và có giấy hoàn công có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Hiệu lực hợp đồng thuê nhà xưởng còn thời hạn

 • Hợp đồng được ký cần dựa trên sự tự nguyện của các bên và cần người thay mặt tổ chức ký hợp đồng có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Nhà kho xưởng phải thuộc đối tượng được cho thuê theo Luật Đất đai 2013;
 • Hợp đồng cần được lập thành văn bản và có các điều khoản thỏa thuận không trái với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Bộ luật Dân sự 2015;
 • Thời hạn cho thuê cần phù hợp với thời hạn sử dụng kho cho thuê được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Hợp đồng cho Thuê Kho Bãi - Điều kiện cho thuê nhà xưởng

Các câu hỏi về hợp đồng cho thuê kho chứa hàng

1. Bên cho thuê cần lưu ý những gì khi ký kết hợp đồng cho thuê kho bãi?

Khi ký kết hợp đồng cho thuê kho, bãi bên thuê cần lưu ý những điều sau:

 • Cần tìm hiểu kỹ thông tin về kho hàng;
 • Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký;
 • Cần thỏa thuận rõ ràng về điều khoản hợp đồng với bên cho thuê;
 • Yêu cầu bên cho thuê cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh việc sở hữu bất động sản cho thuê.

2. Cách tính giá thuê kho bãi, nhà xưởng?

Giá thuê kho bãi, nhà xưởng thường được tính theo cấp số của mét vuông hoặc mét khối. tuy nhiên có nhiều cách tính giá cho thuê khác nhau, tùy thuộc vào từng loại hình kho bãi, vị trí của kho bãi, thời gian cho thuê, loại hình hàng hóa lưu trữ…

3. Các loại hình cho thuê kho bãi, nhà xưởng phổ biến hiện nay?

Các loại hình cho thuê kho xưởng cụ thể như sau: Kho chung (kho công cộng), kho riêng, kho lạnh, kho chứa hàng hóa nguy hiểm, kho trung chuyển…

Tùy theo tình hình và nhu cầu mà từ đó có thể đưa ra lựa chọn loại hình kho bãi phù hợp với doanh nghiệp.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng