spot_img
HomeGiao thông vận tảiTải mẫu tờ khai hải quan - Quy định thủ tục đăng...

Tải mẫu tờ khai hải quan – Quy định thủ tục đăng ký hải quan

Trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tờ khai hải quan và các thông tin liên quan đến nó nhé!

Tờ khai hải quan là gì?

Tờ khai hải quan là một tài liệu quan trọng trong quá trình nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa qua biên giới. Đây là bộ hồ sơ mà người xuất khẩu hoặc nhập khẩu cung cấp cho cơ quan hải quan của quốc gia tương ứng để khai báo thông tin về hàng hóa, giá trị, nguồn gốc, loại hình vận chuyển và các thông tin liên quan khác.

Tờ khai hải quan giúp cho cơ quan hải quan kiểm soát và quản lý việc xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh quốc gia, thuế và các yêu cầu khác.

Tờ khai hải quan là gì?

Tải mẫu tờ khai hải quan, tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu

Tải mẫu tờ khai hải quan hàng nhập khẩu tại Maudon.net.

1. Mẫu tờ khai hàng hóa nhập khẩu thông quan (HQ/2015/NK)

2. Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu thông quan (HQ/2015/XK)

Quy định về đăng ký tờ khai hải quan, thông quan hàng hóa

Đăng ký tờ khai hải quan theo quy định của Điều 19 trong Thông tư 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC) có các điểm sau đây:

1. Về tờ khai hải quan

 • Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tại Chi cục Hải quan mà doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi sản xuất, hoặc tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa xuất khẩu được tập kết hoặc tại cửa khẩu xuất hàng của Chi cục Hải quan;
 • Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu quản lý nơi hàng hóa được lưu giữ, cảng đích ghi trên vận tải đơn hoặc hợp đồng vận chuyển hoặc tại Chi cục Hải quan ngoại cửa khẩu mà doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được gửi đến;
 • Đối với từng loại hình cụ thể của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, địa điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

2. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan được thực hiện tự động bằng hệ thống

Người khai hải quan không thuộc diện áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, trừ các trường hợp như:

 • Hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế hoặc không chịu thuế hoặc thuế suất xuất khẩu là 0%;
 • Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng; hàng hóa xuất khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng;
 • Hàng hóa phục vụ cho việc phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp, viện trợ nhân đạo, hoặc viện trợ không hoàn lại;
 • Người khai hải quan không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều 14 trong Thông tư 38/2015/TT-BTC;
 • Thông tin trên tờ khai hải quan phải đầy đủ, phù hợp theo hướng dẫn của Thông tư này;
 • Thông tin về các quy định quản lý, các chính sách thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu cũng phải được cung cấp đầy đủ trên tờ khai hải quan.

Nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên, cơ quan hải quan sẽ chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan và thông báo cho người khai hải quan. Trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện trên, cơ quan hải quan sẽ từ chối đăng ký và thông báo lý do cho người khai hải quan.

Nếu tờ khai hải quan là giấy, các công chức hải quan sẽ kiểm tra các điều kiện đăng ký tờ khai hải quan và các tài liệu liên quan theo quy định.

3. Phân loại tờ khai

➧ Đối với tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Tổng cục Hải quan dựa trên các tiêu chí về mức độ rủi ro, do Bộ Tài chính quy định, để quyết định phân loại tờ khai và thông báo thông tin tương ứng trên Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử theo một trong các cách sau:

 • Chấp nhận thông tin từ tờ khai hải quan (luồng 1);
 • Kiểm tra các chứng từ hải quan trong hồ sơ do người khai hải quan nộp, hoặc kiểm tra các tài liệu liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 2);
 • Kiểm tra hàng hóa thực tế dựa trên các tài liệu hải quan trong hồ sơ do người khai hải quan nộp, hoặc các tài liệu liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 3).

➧ Đối với trường hợp loại tờ khai vận chuyển độc lập:

 • Chấp nhận thông tin từ tờ khai hải quan (luồng 1);
 • Kiểm tra các chứng từ hải quan trong hồ sơ do người khai hải quan nộp, hoặc kiểm tra các tài liệu liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 2).

➧ Đối với tờ khai hải quan giấy và bản kê vận chuyển:

Dựa trên các tiêu chí về mức độ rủi ro, do Bộ Tài chính quy định, kết hợp với phân tích và đánh giá rủi ro cùng các thông tin liên quan đến hàng hóa tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, quyết định về kết quả phân loại tờ khai hải quan, Bản kê vận chuyển theo một trong các phương thức quy định tại điểm a khoản này.

4. Về thời gian đưa ra thông báo về kết quả phân loại tờ khai hải quan

Cơ quan hải quan thông báo kết quả phân loại tờ khai hải quan ngay sau khi Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan tiếp nhận, kiểm tra và đăng ký thông tin từ tờ khai hải quan.

Nếu có thay đổi về cơ sở phân loại so với thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, Hệ thống sẽ tự động xử lý và thông báo về thay đổi này cho người khai hải quan.

Cần tuân thủ theo quy tắc nào khi viết tờ khai hải quan?

Theo quy định tại Điều 29 của Luật Hải quan 2014, việc khai hải quan phải tuân thủ các tiêu chí thông tin đầy đủ, chính xác và rõ ràng trên tờ khai. Phương pháp khai hải quan thường được thực hiện điện tử, trừ khi có quy định khác của Chính phủ cho phép việc khai trên tờ khai hải quan giấy.

Tờ khai hải quan đã đăng ký được coi là hợp lệ trong thủ tục hải quan, và chính sách quản lý hàng hóa và thuế áp dụng theo thời điểm đăng ký, trừ khi có quy định khác về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

Trong trường hợp người khai hải quan phát hiện sai sót, họ có thể khai bổ sung theo các điều kiện sau đây: đối với hàng hóa đang chờ làm thủ tục xuất nhập khẩu, trước khi cơ quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp; hoặc đối với hàng hóa đã thông quan, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cho thông quan. Quá thời hạn này, người khai hải quan phát hiện sai sót phải tuân thủ quy định của pháp luật về thuế và xử lý vi phạm hành chính.

Người khai hải quan được phép nộp tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế để thông quan và hoàn chỉnh trong thời hạn quy định. Họ có thể khai một lần để xuất nhập khẩu nhiều lần trong thời gian nhất định cho một mặt hàng cụ thể.

Trong trường hợp hàng hóa đang làm thủ tục hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục nhưng vẫn đang được giám sát, người khai hải quan có thể thay đổi loại hình xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Các câu hỏi liên quan đến tờ khai hải quan

1. Tờ khai hải quan là gì?

Tờ khai hải quan là một tài liệu quan trọng trong quá trình nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa qua biên giới. Nó là một bộ hồ sơ mà người xuất khẩu hoặc nhập khẩu cung cấp cho cơ quan hải quan của quốc gia tương ứng để khai báo thông tin về hàng hóa, giá trị, nguồn gốc, loại hình vận chuyển và các thông tin liên quan khác.

2. Hồ sơ khai hải quan gồm có những gì?

Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan:

 • Với hàng hóa xuất khẩu: sử dụng mẫu HQ/2015/XK;
 • Với hàng hóa nhập khẩu: sử dụng mẫu HQ/2015/NK.
 • Chứng từ có liên quan.

Trong mỗi trường hợp cụ thể, người khai hải quan phải cung cấp hoặc trình bày các tài liệu như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ, giấy phép xuất nhập khẩu, thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, và các văn bản khác liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật.

3. Tại sao cần tờ khai hải quan?

Tờ khai hải quan giúp cho cơ quan hải quan kiểm soát và quản lý việc xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh quốc gia, thuế và các yêu cầu khác.

Nội dung bài viết của Maudon.net về mẫu tờ khai hải quan và các vấn đề liên quan phía trên nhằm giúp các bạn có thể hiểu hơn về loại văn bản này. Nếu có câu hỏi nào thắc mắc về bài viết ở trên hoặc muốn được tư vấn, tham khảo các loại mẫu đơn thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Maudon.net để được tư vấn nhanh chóng, tận tình nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?