spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoHướng dẫn cách điền Phiếu đăng ký dự thi Tốt Nghiệp THPT

Hướng dẫn cách điền Phiếu đăng ký dự thi Tốt Nghiệp THPT

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là gì? Cách điền phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chi tiết nhất!

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia là gì?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là một kỳ thi quan trọng đối với tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp các các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có chuyên môn thực hiện tổ chức.

Kỳ thi diễn ra sau khi hoàn thành học kỳ II của tất cả học sinh lớp 12. Kết quả thi sẽ được sử dụng để đánh giá, công nhận, xét tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời, học sinh cũng có thể sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học.

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là một trong những giấy tờ quan trọng để học sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia. Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT có thể mua phiếu đăng ký dự thi tại trường, đối với thí sinh tự do, phiếu đăng ký có thể mua tại phòng giáo dục nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.

Tải phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT mới nhất

Tải mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia miễn phí.

Thông tin  trên phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT 

 • Số phiếu, tên phiếu: “PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG”;
 • Thông tin của thí sinh: họ tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh, quê quán, quốc tịch, số CMND/CCCD, trường THPT theo học hoặc tương đương; thông tin liên hệ như email, số điện thoại, địa chỉ…;
 • Thông tin đăng ký dự thi bao gồm: thí sinh có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tham gia xét tuyển cao đẳng, đại học hay không; thí sinh là học sinh THPT, thí sinh học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, thí sinh tự dochưa tốt nghiệp THPT, thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT và tham dự thi để xét tuyển cao đẳng, đại học;
 • Thông tin liên quan đến nơi thí sinh tham gia thi bao gồm: điểm thi, hội đồng thi, mã hội đồng thi, nơi đăng ký dự thi và mã đơn vị; 
 • Thông tin liên quan đến phần thi: các môn đăng ký thi; thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đăng ký môn ngoại ngữ để xét tuyển sinh.

Hướng dẫn cách điền Phiếu đăng ký dự thi Tốt Nghiệp THPT

Cách điền  phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia mới nhất

 • Mục SỞ GDĐT, MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký thi tại đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nào thì ghi tên Sở Giáo dục và Đạo tạo đó; mã Sở Giáo dục và Đào tạo bao gồm 2 chữ số do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, thí sinh điền mã sở vào 2 ô trống tiếp theo;
 • Số phiếu: Thí sinh không điền vào mục này, nơi tiếp nhận đăng ký dự thi sẽ điền;
 • Mục 1: Thí sinh ghi họ tên đầy đủ theo giấy khai sinh, ghi chữ in hoa có dấu; mục giới tính: thí sinh là nam điền số 0, là nữ điền số 1;
 • Mục 2: Thí sinh ghi rõ ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh, trong trường hợp ngày, tháng, năm sinh nhỏ hơn 10 thì phải ghi thêm số 0 phía trước (năm sinh chit ghi 2 số cuối);
 • Mục 3: Thí sinh ghi rõ tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sinh, trong trường hợp nơi sinh ở nước ngoài, thí sinh ghi tên quốc gia theo tiếng Việt Nam; mục dân tộc thí sinh ghi theo giấy khai sinh, nếu thí sinh có quốc tịch nước ngoài thì đánh dấu (X) tại ô bên cạnh;
 • Mục 4: Thí sinh điền đúng số CCCD/CMND. Đối với loại CCCD/CMND mẫu mới, thí sinh ghi đủ 12 chữ số tương ứng vào ô trống, trong trường hợp sử dụng CMND theo mẫu cũ, thí sinh điền 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, để trống ba ô đầu;
 • Mục 5: 
   • Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), mã xã (phường) chỉ đối với các xã (phường) thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thí sinh cần tra cứu kỹ tại nơi đăng ký dự thi để đảm bảo ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), mã xã (phường) nơi thí sinh thường trú theo quy định. Nếu thí sinh không thường trú tại các xã Khu vực 1 thì ô mã xã bỏ trống;
   • Sau khi hoàn thành việc điền mã đơn vị hành chính, thí sinh ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào dòng trống. Đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hay ưu tiên khu vực phải đảm bảo thời gian có nơi thường trú tại khu vực 1 hoặc các xã đặc biệt khó khăn trên 18 tháng trong thời gian học THPT, thí sinh sẽ đánh dấu vào ô tương ứng.

Hướng dẫn cách điền Phiếu đăng ký dự thi Tốt Nghiệp THPT

 • Mục 6: 
   • Thí sinh ghi tên trường mà mình theo học các năm lớp 10, 11, 12 và ghi địa chỉ trường đến huyện (quận), tỉnh (thành phố). Ghi mã tỉnh, mã trường vào các ô bên phải. 2 ô đầu ghi mã tỉnh nơi trường đóng, 3 ô tiếp theo ghi mã trường theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu mã trường có 1 chữ số, điền số 0 vào 2 ô đầu tiên; nếu mã trường có 2 chữ số, điền số 0 vào ô đầu tiên);
   • Đối với các thí sinh là quân nhân, công an được cử tham gia thi để xét tuyển cao đẳng sư phạm, đại học thì ghi mã tỉnh (thành phố) tương ứng nơi đóng quân, mã trường THPT là 900;
   • Đối với các thí sinh theo học ở nước ngoài một thời gian thì những năm theo học ở nước ngoài sẽ ghi mã tỉnh (thành phố) tương ứng với nơi thường trú tại Việt Nam, mã trường THPT là 800;
   • Mục tên lớp: thí sinh ghi rõ tên lớp 12 đang học (ví dụ 12A1, 12B1,…), đối với các thí sinh tự do ghi “TDO”.
 • Mục 7: Thí sinh ghi rõ thông tin yêu cầu như số điện thoại, email. Đối với các thí sinh có yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh trực tuyến, cần điền số điện thoại di động của mình để được cấp mật khẩu sử dụng một lần (OTP) qua tin nhắn, đảm bảo được sự bảo mật trong quá trình đăng ký xét tuyển trực tuyến;
 • Mục 8: Thí sinh điền thông tin của người liên hệ bao gồm: họ tên; số điện thoại; địa chỉ nhà chính xác. Nếu thí sinh trúng tuyển cao đẳng, đại học, Giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi về địa chỉ này;
 • Mục 9: Đánh dấu (X) vào ô trống nếu thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm;
 • Mục 10: Thí sinh đánh dấu (X) vào một trong 2 ô đúng với chương trình đã theo là chương trình THPT hay chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT;
 • Mục 11: Thí sinh tự do phải đánh dấu vào một trong hai ô phù hợp biểu thị thí sinh đã tốt nghiệp THPT hay chưa tốt nghiệp THPT;
 • Mục 12: Thí sinh ghi tên và mã hội đồng thi mà mình đăng ký dự thi vào vị trí tương ứng;
 • Mục 13: Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 tại trường nào thì nộp Đăng ký dự thi tại trường đó. Đối với các đối tượng là thí sinh tự do khác sẽ nộp Đăng ký dự thi tại các địa điểm quy định do Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Thí sinh ghi mã đơn vị ĐKDT theo hướng dẫn của nơi nhận ĐKDT;
 • Mục 14: 
   • Đối với thí sinh đang học lớp 12 phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh không chọn các môn thi tại Điểm b; 
   • Đối với thí sinh tự do, tùy vào mục đích và tổ hợp môn muốn xét tuyển cao đẳng, đại học mà có thể chọn cả bài thi tại điểm a hoặc chỉ chọn một số môn tại điểm b. Thí sinh chỉ được chọn thi một tổ hợp KHTN hoặc KHXH;
   • Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi, môn thi (để xét công nhận tốt nghiệp THPT) năm trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đó ở Mục 16.

Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi đã đề nghị bảo lưu để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên có thể chọn bài thi Ngoại ngữ nếu có nguyện vọng sử dụng môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh cao đẳng,đại học.

 • Mục 15: Đối với thí sinh muốn miễn thi Ngoại ngữ cần ghi rõ loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện miễn thi hoặc thí sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia than dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định. Đối với các loại chứng chỉ có ghi điểm thi, thí sinh phải ghi điểm đó vào ô “Điểm thi”;
 • Mục 16: Thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm trước có những bài thi, môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi, môn thi nào thì ghi điểm bài thi, môn thi đó vào ô tương ứng.

Các câu hỏi thường gặp về phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT

1. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT mua ở đâu?

Thông thường để có mẫu phiếu này thì các thí sinh cần phải mua tại trường hoặc mua tại phòng giáo dục đào tạo để đảm bảo sử dụng đúng mẫu đã quy định. Hoặc tải miễn phí tại Maudon.net.

>> Tải phiếu đăng lý dự thi tốt nghiệp THPT.

2. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là gì?

Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là một trong những giấy tờ quan trọng để học sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia bao gồm các thông tin chi tiết về thí sinh đăng ký dự thi cũng như những thông tin liên quan đến bài thi, tổ hợp môn thi muốn chọn.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.