spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải đơn đề nghị Bảo Vệ Luận Văn tốt nghiệp thạc sĩ,...

Tải đơn đề nghị Bảo Vệ Luận Văn tốt nghiệp thạc sĩ, đại học

Đơn đề nghị bảo vệ luận văn là gì? Những thông tin quan trọng về hướng dẫn luận văn và điều kiện để sinh viên có thể bảo vệ luận văn như thế nào? Tải đơn đề nghị bảo vệ luận văn miễn phí tại Maudon.net

Tìm hiểu về đơn đề nghị bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Đơn đề nghị bảo vệ luận văn là mẫu đơn do sinh viên lập ra để đề nghị được bảo vệ luận văn và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm. Đơn đề nghị cần có thông tin chi tiết của sinh viên, lý do đề nghị bảo vệ luận văn và thời gian bảo vệ. 

Tải đơn đề nghị bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, đại học

Nếu bạn chuẩn bị bảo vệ luận văn và cần có đơn đề nghị bảo vệ luận văn thì có thể tải miễn phí tại đây:

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường.............................................

- Phòng Quản lý Khoa học – Đào tạo sau đại học

Tôi tên là:....................................................................................................................

Lớp:...................................................... Mã học viên:..................................................

Tôi đã được giao đề tài luận văn tốt nghiệp:...................................................................

...................................................................................................................................

vào ngày...................... theo quyết định số:...................................................................

Thời điểm dự kiến hoàn thành luận văn:.........................................................................

Nay tôi làm đơn này để đề nghị được bảo vệ luận văn trước thời hạn quy định.

Lý do:..........................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Trân trọng cảm ơn!

 

............., ngày...tháng...năm...

Phòng QLKH - ĐTSĐH

Ý kiến CB Hướng dẫn

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Khái niệm luận văn tốt nghiệp là gì?

 • Luận văn tốt nghiệp là kết quả của quá trình nghiên cứu, học tập, tìm tòi và sáng tạo của sinh viên, là cơ sở để nhà trường đánh giá về năng lực của sinh viên sau quá trình học tại trường;
 • Căn cứ theo điều 26 Thông tư 15/2014/TT- BGDĐT, các vấn đề liên quan đến luận văn được quy định như sau:

Đề tài làm luận văn:

  • Đề tài sẽ do ban lãnh đạo, trưởng đơn vị chuyên môn đưa ra công bố hoặc do chính sinh viên đề xuất, kèm theo đề cương nghiên cứu và được người hướng dẫn, trưởng đơn vị chuyên môn đồng ý với đề tài đã chọn;
  • Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục, đào tạo sẽ ra quyết định giao đề tài luận văn cho sinh viên và sắp xếp, tổ chức cử người hướng dãn trước khi sinh viên bảo vệ luận văn ít nhất 6 tháng dựa trên cơ sở đề nghị của trưởng các đơn vị chuyên môn, đơn vị quản lý đào tạo sau đại học của trường;
  • Việc thay đổi đề tài luận văn trước khi tổ chứ bảo vệ luận văn sẽ do ban lãnh đạo cơ sở giáo dục, đào tạo quyết định dựa trên cơ sở là đơn đề nghị của sinh viên và đã có sự đồng ý của người hướng dẫn, trưởng đơn vị chuyên môn.

Tải đơn đề nghị Bảo Vệ Luận Văn tốt nghiệp thạc sĩ, đại học

Những yêu cầu đối với luận văn:

  • Luận văn của chương trình theo hướng nghiên cứu sẽ là một bài báo cáo khoa học. Bài luận văn này sẽ có đóng góp mới mẻ về mặt học thuật, lý luận hoặc có kết quả mới trong việc nghiên cứu về một vấn đề khoa học mang tính thời sự;
  • Luận văn của chương trình theo hướng ứng dụng sẽ là một bài báo cáo chuyên đề về kết quả nghiên cứu, giải quyết một vấn đề thực tiễn hoặc báo cáo kết quả quá trình tổ chức, triển khai và áp dụng một nghiên cứu lý thuyết vào thực tế;
  • Luận văn phải mang giá trị khoa học, thực tiễn, văn hóa và đạo đức phù hợp với truyền thống, thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
  • Luận văn phải tuân thủ theo các quy định pháp luật về việc sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng và trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác phải được dẫn nguồn đầy đủ, chi tiết,rõ ràng tại vị trí trích dẫn và tại danh mục tài liệu tham khảo. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn phải là kết quả lao động do chính sinh viên là tác giả, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào;
  • Luận văn cần được trình bày khoa học, mạch lạc, rõ ràng.
  • Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục, đào tạo sẽ quy định cụ thể về cách thức trình bày luận văn theo yêu cầu của từng chuyên ngành đào tạo và các vấn đề liên quan khác.

Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị bảo vệ luận văn

 • Phần đầu: người làm đơn điền đầy đủ thông tin về ngày tháng viết đơn, tên mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận văn;
 • Phần nội dung: người làm đơn cung cấp chi tiết thông tin cá nhân gồm tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, số CMND/CCCD, tên lớp, chuyên ngành, khoa đang theo học,địa chỉ… Người làm đơn điền lý do đề nghị bảo vệ luận văn, thông tin về đề tài luận văn để các ban lãnh đạo nhà trường cùng với các giảng viên có thẩm quyền xem xét;
 • Phần cuối: Người làm đơn ký và ghi họ tên ở cuối đơn. 

Hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn 

 • Về vấn đề hướng dẫn luận văn:
  • Với mỗi bài luận văn, sinh viên sẽ có một hoặc hai người hướng dẫn. Trong trường hợp có hai người tham gia hướng dẫn, phần quyết định đề tài luận văn và cử người hướng dẫn sẽ cần ghi rõ tên người hướng dẫn thứ nhất và thứ hai;
  • Với người có chức danh là giáo sư sẽ được nhận hướng dẫn tối đa 7 sinh viên; đối với người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc người có chức danh là phó giáo sư sẽ được nhận hướng dẫn tối đa 5 sinh viên; đối với người có học vị tiến sĩ từ 1 năm trở lên sẽ được nhận hướng dẫn tối đa 3 sinh viên trong cùng một thời gian;
  • Đối với luận văn thuộc chương trình đào tạo hướng ứng dụng, người hướng dẫn thứ hai có thể là người đã có học vị thạc sĩ từ đủ 3 năm trở lên, có cùng ngành đào tạo, đồng thời phải có tổi thiểu 15 năm kinh nghiệm làm công tác thực tế liên quan đến lĩnh vực của bài.
 • Về điều kiện bảo vệ luận văn của sinh viên:
  • Sinh viên cần hoàn thành chương trình đào tạo tại trường và có điểm trung bình tất cả các môn đạt từ 5.5 trở lên (tính trên thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (tính theo thang điểm chữ);
  • Sinh viên phải đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của nhà trường, cơ sở đào tạo, tối thiểu phải đạt từ bậc 3/6 trở lên đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
  • Sinh viên có nộp đơn đề nghị bảo vệ luận văn và cam kết về sự trung thực của kết quả nghiên cứu, đồng thời cũng cần phải có ý kiến xác nhận của giáo viên hướng dẫn là bài luận văn đạt theo các yêu cầu được quy định quy chế như:
   • Sinh viên hiện đang không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập tại trường;
   • Sinh viên không bị tố cáo pháp luật về những nội dung khoa học trình bày trong luận văn.

Về hội đồng tham gia đánh giá luận văn tốt nghiệp của sinh viên

 • Hội đồng tham gia đánh giá luận văn sẽ do ban lãnh đạo nhà trường, cơ sở giáo dục thành lập dựa trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa, trưởng đơn bị chuyên môn, quản lý đào tạo sau đại học. Hội đồng sẽ được thành lập trong thời hạn tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày sinh viên nộp đầy đủ luận văn và có đủ điều kiện để tiến hành bảo vệ; 
 • Hội đồng đánh giá luận văn sẽ gồm 5 thành viên là chủ tịch, thư ký, hai người phản biện và ủy viên. Hội đồng sẽ có tối thiểu 2 thành viên không thuộc nhà trường, nằm ngoài cơ sở giáo dục và thuộc 2 đơn vị khác nhau, trong đó sẽ có ít nhất 1 người làm phản biện;
 • Những yêu cầu đối với các thành viên nằm trong hội đồng đánh giá luận văn:
  • Các thành viên thuộc hội đồng đánh giá luận văn sẽ là những người có học vị tiến sĩ từ 2 năm trở lên hoặc là người có chức danh giáo sư, phó giáo sư cùng ngành, có am hiểu về lĩnh vực của đề tài luận văn;
  • Đối với bài luận văn theo hướng ứng dụng, hội đồng đánh giá phải có ít nhất một người đang công tác cùng với lĩnh cực của đề tài. Trong trường hợp hội đồng không có người đủ tiêu chuẩn theo quy định thì có thể mời người có học vị thạc sĩ từ đủ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo, có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm công tác thực tế thuộc lĩnh vực của đề tài luận văn tham gia làm ủy viên hội đồng;
  • Chủ tịch hội đồng cần là người có đủ năng lực chuyên môn, có uy tín và kinh nghiệm trong việc điều hành, tổ chức công việc của hội đồng;
  • Người phản biện sẽ là người am hiểu sâu sắc về lĩnh vực của đề tài luận văn;
  • Người hướng dẫn luận văn, người có quan hệ ruột thịt, là vợ, chồng của người bảo vệ luận văn thì sẽ không được tham gia hội đồng;
  • Các thành viên của hội đồng đánh giá luận văn phải chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực trong quá trình đánh giá và nhận xét luận văn.

Tải đơn đề nghị Bảo Vệ Luận Văn tốt nghiệp thạc sĩ, đại học

 • Hội đồng sẽ họp và đánh giá luận văn trong thời gian tối đa là 60 ngày làm việc, tính từ ngày ra quyết định thành lập hội đồng. Hội đồng sẽ không tổ chức họp để đánh giá luận văn nếu xảy ra các trường hợp: Chủ tịch hoặc thư ký vắng mặt; sự vắng mặt của người có ý kiến không tán thành luận văn; sự vắng mặt từ hai thành viên trong hội đồng trở lên;
 • Trong trường hợp có những lý do khách quan, ban lãnh đạo nhà trường, cơ sở giáo dục sẽ quyết định thay đổi, bổ sung thành viên trong hội đồng nhưng đảm bảo các yêu cầu, quy định. Thời gian tổ chức họp hội đồng để đánh giá bài luận văn sẽ được tính từ ngày ký quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên trong hội đồng đánh giá luận văn.

Các câu hỏi thường gặp đơn đề nghị bảo vệ luận văn tốt nghiệp

1. Đơn đề nghị bảo vệ luận văn là gì? Tải ở đâu?

 • Đơn đề nghị bảo vệ luận văn là mẫu đơn do sinh viên lập ra để đề nghị được bảo vệ luận văn và gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm. Đơn đề nghị cần có thông tin chi tiết của sinh viên, lý do đề nghị bảo vệ luận văn và thời gian bảo vệ. 
 • Bạn có thể tải đơn đề nghị bảo vệ luận văn miễn phí tại trang Maudon.net

>> TẢI MIỄN PHÍ: Đơn đề nghị bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

2. Sinh viên có được tự chọn đề tài luận văn hay không? Hay sẽ do nhà trường đề xuất?

Đề tài luận văn sẽ do ban lãnh đạo, trưởng đơn vị chuyên môn đưa ra công bố hoặc do chính sinh viên đề xuất.

3. Hội đồng đánh giá luận văn bao gồm những ai?

Hội đồng đánh giá luận văn sẽ gồm 5 thành viên là chủ tịch, thư ký, hai người phản biện và ủy viên. Hội đồng sẽ có tối thiểu 2 thành viên không thuộc nhà trường, nằm ngoài cơ sở giáo dục và thuộc 2 đơn vị khác nhau, trong đó sẽ có ít nhất 1 người làm phản biện.

>> Xem thêm: Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp mọi cấp học – THCS, THPT, đại học, cao đẳng.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.