spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoMẫu đơn xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp THPT, THCS, ĐH, CĐ

Mẫu đơn xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp THPT, THCS, ĐH, CĐ

Tải ngay: đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT, THCS, đại học, cao đẳng… Hướng dẫn cách viết đơn và thủ tục xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp mọi cấp học.

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp là gì?

Bằng tốt nghiệp là một chứng chỉ quan trọng chứng minh bản thân đã hoàn thành chương trình đào tạo nhất định. Tương ứng với mỗi cấp học, bằng tốt nghiệp được cấp cũng sẽ khác nhau như bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông…

Sau khi được cấp bằng tốt nghiệp mỗi cá nhân phải lưu giữ cẩn thận, trong một số trường hợp vô tình hay cố ý mà bằng tốt nghiệp có thể bị thất lạc, bị hư hỏng không thể sử dụng tiếp chính vì thế cần làm đơn để xin cấp lại bằng tốt nghiệp.

Tuy nhiên bằng tốt nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 về Quy chế và Quản lý bằng tốt nghiệp và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, bằng tốt nghiệp là văn bản chỉ được cấp một lần chính vì thế khi viết đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp chỉ có thể là bản sao không phải bản chính và bản sao hoàn toàn có quyền, khả năng sử dụng tương tự bản chính.

Tai-don-xin-cap-lai-bang-tot-nghiep

Tải mẫu đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp

Bản sao bằng tốt nghiệp được cấp lại khi bản chính sau khi cấp cho cá nhân bị mất, hư hỏng và bản chính chỉ được cấp một lần duy nhất nên bản sao bằng tốt nghiệp là văn bằng thay thế cho bản chính và có hiệu lực sử dụng và quyền hạn sử dụng tương tự như bản chính

Dưới đây là những mẫu đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cho phụ huynh và học sinh, sinh viên tham khảo và có thể tải về miễn phí.

1. Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS

Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở dùng để đi kèm với hồ sơ tuyển lên cấp trung học phổ thông chính vì thế bằng tốt nghiệp trung học cơ sở rất quan trọng và nếu làm mất thì buộc phải làm đơn xin cấp lại bản sao để có thể bổ xung vào hồ sơ vào trường cấp 3.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện...........

Trường THCS …………………………………

Họ và tên: …………………….....…....…..., Nam, nữ…………..........

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................

Nơi sinh: ....................................................................................................

Dân tộc: ………………………………………………………………......

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….......

Số chứng minh thư nhân dân: ....................... , ngày cấp ..........................

Nơi cấp chứng minh thư nhân dân: ...........................................................

Đã tốt nghiệp THCS năm ......................, Hệ ...........................................

Học sinh trường (lớp học cuối cấp): ................................................................

Xin được cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS với lý do: .........................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Kèm theo đơn:

- 01 bản photo chứng minh nhân dân có công chứng;

………., ngày …..tháng …….năm ……

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nhà trường khi xác nhận cần đóng dấu giáp lai vào ảnh.

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ hồ sơ lưu tại nhà trường, trường THCS ……………….….……xác nhận:

…………………………………………………….…………………..…………......

Sinh ngày:........../......./......., nơi sinh:……………………………….…........

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………........

Là học sinh trường THCS ………………………………………………………......

Đã tốt nghiệp năm ……………...…tại nhà trường.

Đã được cấp bằng tốt nghiệp …………....., xếp loại …………………………........

Số hiệu bằng : ……………………………, ngày cấp …………………………......

 

HIỆU TRƯỞNG

.

2. Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Tương tự như đơn xin cấp lại bằng cấp 2, đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT hay đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng là mẫu đơn để xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 sau khi thất lạc hay hư hỏng để bổ xung kịp thời vào hồ sơ đại học.

Đặc biệt hơn với thời điểm hiện tại bằng cấp 3 là một văn bằng cực kỳ quan trọng không chỉ trong môi trường đại học mà cao đẳng hay xin việc làm cũng yêu cầu bằng cấp 3 rất nghiêm ngặt chính vì thế bằng cấp 3 sau khi làm hư hỏng hay thất lạc phải nhanh chóng làm đơn để xin cấp lại.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

 

Tôi tên là:.............................................Giới tính:.......................................

Ngày sinh:.................................................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................

Nghề nghiệp hiện tại:.................................................................................

Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:................................................................

Khóa ngày:...........................Tại Hội đồng thi:...........................................

Nguyên là học sinh trường:.......................................................................

Điện thoại liên lạc khi cần:.........................................................................

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo……xem xét và cấp lại bằng tốt nghiệp cho tôi.

Lý do xin cấp lại:........................................................................................

.....Ngày ....... tháng......năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

Họ tên:....................................................................

Sinh ngày:..............................................................

Đã TN kỳ thi:..........................................................

Tại Hội đồng thi:....................................................

Đã được cấp bằng TN, vào sổ số..............ngày vào sổ:........

Vậy kính đề nghị Phòng GD-ĐT….. kiểm tra và cấp bản sao bằng TN cho học sinh nói trên.

........Ngày ....... tháng......năm 20.…

HIỆU TRƯỞNG

3. Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp cho cấp đại học và cao đẳng

Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng cũng là văn bản quan trọng để xin việc sau khi ra trường, nếu làm mất thì buộc phải viết mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp đại học hay mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp cao đẳng để được cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi: - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………………..

                                         - PHÒNG ĐÀO TẠO

Tôi tên là: ………………………………………… Nam (nữ): ……………….………

Ngày sinh: ……………………………..……… Nơi sinh: ………………...…………..

Số CMND: ……………………………… Ngày cấp: ………… / …………. /………

Nơi cấp: ………………………..…… Người đối chiếu: ……………………………

Trước đây tôi là sinh viên của Trường ……………………………….

Thuộc lớp: …………………………………………..… Khóa: ………………………

Ngành: …………………………………… Hệ đào tạo: …………………………

Đào tạo tại: …………………………………………………………

Đã được cấp bằng ngày …………..… tháng ………….. năm ……….……………….

Số hiệu bằng: …………............................……Số vào sổ: …………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Nhà trường cấp cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp.

Lý do:………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

Xuất trình CMND hoặc Photo CMND công chứng

04 ảnh 3x4

Kèm theo 01 bản phô tô bằng tốt nghiệp (nếu có)

Lệ phí cấp bản sao.

………………, ngày ……..…tháng ………năm 20………

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Họ tên và chữ ký)

 

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp hay đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp là mẫu đơn bắt buộc khi muốn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cho một mục đích nào đó chứ bổ xung vào hồ sơ thpt, đại học… sau khi đã làm thất lạc, hư hỏng bản gốc bằng tốt nghiệp.

Mẫu đơn xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp THPT, THCS, ĐH, CĐ

Bố cục của một mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp gồm 3 phần chính:

Phần mở đầu: Phần mở đầu của mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp tương tự như các mẫu đơn khác là quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn.

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ cần phải viết chữ in hoa có dấu viết đúng theo quy định viết quốc hiệu, tiêu ngữ hiện hành;
 • Tên đơn tùy vào bằng tốt nghiệp xin lại thuộc cấp nào có thể viết đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp cấp đó như: Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp thpt, đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp thcs, đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp đại học, đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp trung cấp… hay có thể viết đơn giản vắn tắt là đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp.

Phần nội dung: Bao gồm toàn bộ thông tin của đơn vị nhận đơn, thông tin của người cần được cấp lại bằng, lời đề nghị cấp lại bằng…

 • Đầu tiên phải ghi rõ đơn vị nhận đơn (kính gửi ai?). Ở đây người nhận đơn có thể là hiệu trưởng trường cấp 2, cấp 3 hay đại học cần cấp lại bằng tốt nghiệp;
 • Thông tin của người cần cấp lại bằng bao gồm: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp hiện tại. Cần phải khai trung thực, đầy đủ các thông tin trên để việc cấp lại bằng thuận tiện hơn;
 • Quan trọng nhất là thông tin về bằng tốt nghiệp: Người cần cấp lại bằng tốt nghiệp phải ghi rõ Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp nào? Khóa ngày bao nhiêu? Tại Hội đồng thi nào?. Những thông tin trên buộc phải khai rõ ràng, chi tiết;
 • Lý do xin cấp lại bằng tốt nghiệp: Người làm đơn phải ghi rõ thông tin về lý do xin cấp lại, lưu ý phải chính xác và trung thực;
 • Sau khi hoàn thành các thông tin trên người làm đơn viết thêm “Kính mong (đề nghị) sở Giáo dục và Đào tạo……(ghi rõ đơn vị Sở Giáo dục và đào tạo đã cấp bằng gốc) xem xét và cấp lại bằng cho tôi (em);
 • Cuối cùng là ngày viết đơn và ký tên.

Phần xác nhận của phía nhà trường:

 • Ở phần này nhà trường sẽ ghi lại những thông tin của người làm đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp như họ và tên, ngày sinh và toàn bộ thông tin về bằng tốt nghiệp của học sinh, sinh viên đó;
 • Cuối cùng là lời đề nghị của nhà trường và ký tên của hiệu trưởng trường.

Trên đây là toàn bộ các mẫu đơn và các bước để viết một mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp, phụ huynh và học sinh, sinh viên có thể tham khảo và tải về miễn phí.

huong-dan-viet-mau-don-xin-cap-lai-bang-tot-nghiep

Thủ tục và hồ sơ xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT. Hồ sơ xin cấp lại bằng tốt nghiệp bao gồm:

 • Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp;
 • Bản chính hoặc bản sao CMND/CCCD có công chứng; 
 • Trường hợp người yêu cầu cấp lại bằng không phải chính chủ của bằng tốt nghiệp thì phải có giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được cấp văn bằng;
 • Nếu nộp qua bưu điện phải đi kèm thêm phong bì và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Theo Điều 29 Quy chế, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp là Phòng hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương của trường theo học.

Một số câu hỏi liên quan đến đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp

1. Trường hợp nào được cấp lại bản gốc bằng tốt nghiệp?

Bằng tốt nghiệp chỉ được cấp lại bản gốc khi thông tin trong bản gốc bị sai sót do lỗi của phía đơn vị cấp bằng tốt nghiệp còn những lí do khác đều chỉ được cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp.

2. Nộp đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp cho ai?

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp có thể nộp ở cơ quan giáo dục đang lưu giữ và quản lý sổ gốc để yêu cầu cấp lại bằng tốt nghiệp.

3. Thời gian xử lý đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp là bao lâu?

Nếu nộp hồ sơ xin cấp lại bằng tốt nghiệp trong ngày làm việc thì sẽ được xử lý trong ngày nếu tiếp nhận trước 3 giờ chiều.

4. Những ai có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp?

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì bằng tốt nghiệp sẽ do giám đốc sở giáo dục và đào tạo nơi quản lý hồ sơ gốc cấp.

5. Mất bằng tốt nghiệp cấp 3 có làm lại được không?

Có. Có thể cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 3 sau khi làm mất tuy nhiên bản cấp lại sẽ không phải bản gốc mà là bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3, nhưng bản sao cũng có giá trị sử dụng giống với bản gốc.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.