spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoHướng dẫn cách làm đơn xin xét tốt nghiệp đại học/cao đẳng

Hướng dẫn cách làm đơn xin xét tốt nghiệp đại học/cao đẳng

Đơn xin xét tốt nghiệp được hiểu như thế nào? Những giấy tờ cần thiết khi làm đơn xin xét, công nhận tốt nghiệp là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin xét tốt nghiệp.

Đơn xin xét tốt nghiệp được hiểu như thế nào?

➤ Đơn xin xét tốt nghiệp là văn bản mà sinh viên trong trường tự lập để trình lên Ban Giám hiệu nhà trường để đề nghị được xem xét và công nhận tốt nghiệp cho mình;

➤ Đơn xin được xét và công nhận tốt nghiệp thường được sử dụng trong trường hợp sinh viên hoàn thành đầy đủ các yêu cầu mà nhà trường đã đề ra.

Cụ thể như sau: Hoàn thành đầy đủ các môn học đã quy định và đạt số điểm đủ để được xét duyệt, đã hoàn thành tất cả các điều kiện mà nhà trường đã đề ra như học phí, đồ án tốt nghiệp, hoàn thành đủ số tín chỉ.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin giấy xác nhận tốt nghiệp.

Tai-mau-don-xin-xet-tot-nghiep

Tải các mẫu đơn xin xét tốt nghiệp cho sinh viên

Hiện nay, chưa có mẫu đơn xét tốt nghiệp chung quy định cho tất cả các trường học trong cả nước. Mỗi trường có thể có mẫu đơn xét tốt nghiệp riêng cho trường của mình để phù hợp với các nội dung yêu cầu mà nhà trường đó đã đưa ra.

Dưới đây là một số mẫu đơn xin xét tốt nghiệp mà bạn đọc có thể tham khảo và tải về miễn phí để phục vụ cho nhu cầu cần thiết của mình:

1. Tải mẫu đơn xin xét tốt nghiệp đại học

Đây là mẫu đơn xin xét tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ đại học, bạn đọc có thể tham khảo và tải về miễn phí để hoàn thiện đơn xin xét tốt nghiệp cho bản thân mình.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẠI HỌC …………………………..

TRƯỜNG …………………………..

_____________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

 

        Kính gửi : - Ban Giám hiệu;

 - Phòng Đào tạo;

                  - Ban Chủ nhiệm Khoa ……………..

           

       Trường

Họ và tên :………………………………….Ngày sinh……………………………

Nơi sinh:……………………………………………………………………………

Mã số sinh viên :……………………………………………………………….….. 

Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………… 

Số điện thoại:  ………………………………………………………………..…… Email:………………………………………………………………………………

Khóa học : .……………………………. Ngành, chuyên ngành :………………….

       Hiện nay tôi đã hoàn thành các môn học theo quy định trong chương trình đào tạo đại học của nhà trường, vì vậy tôi làm đơn này xin được xét công nhận tốt nghiệp đợt …., năm….. 

       Trân trọng./.

……………, ngày… tháng…năm…..

  Người làm đơn 

(Ký tên)

 

Hồ sơ gồm :

 1. Đơn xin xét tốt nghiệp
 2. Chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định
 3. Chứng chỉ Tin học đại cương
 4. Các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất (nếu trong bảng điểm chưa có điểm), đơn xin hủy môn học tự chọn (nếu có)…

2. Tải mẫu đơn xin xét tốt nghiệp cao đẳng

Đây là mẫu đơn xin xét tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ cao đẳng, bạn đọc có thể tham khảo và tải về miễn phí để hoàn thiện đơn xin xét, công nhận tốt nghiệp cho bản thân mình.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………..., ngày      tháng     năm 20 

ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP

Kính gửi:

– Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Cao đẳng – Trường ………………………………….

 

– Phòng Đào tạo

 

– Phòng Công tác sinh viên

Tên em là………………………………………… Nam/Nữ:……………… Sinh ngày: ……………………………

Nơi sinh: …………………………………………..……….. Điện thoại liên hệ:………………………….…………

Mã sinh viên:……………………Lớp:……….Khóa:……… Hộ khẩu thường trú:………………………….………

Em làm đơn này kính đề nghị Hội đồng xét tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy Trường Cao Đẳng …………………………………….. xét tốt nghiệp cho em theo đợt ….. của Khóa……. Các điều kiện để xét tốt nghiệp của em như sau:

STT

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

KẾT QỦA TÍCH LŨY

GHI CHÚ

I

Điều kiện về học tập

   

1.

Tổng số tín chỉ tích lũy

……….. tín chỉ

 

1.1.

Khối kiến thức giáo dục đại cương

……….. /…… tín chỉ

 

1.1.1.

Phần bắt buộc chung

……….. /….. tín chỉ

 

1.1.2.

Phần tự chọn

……….. /…… tín chỉ

 

1.2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

……….. /…… tín chỉ

 

1.2.1.

Phần bắt buộc

………../……. tín chỉ

 

1.2.2.

Phần tự chọn:

……….. /……. tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành: ………/…… tín chỉ

 

Kiến thức chuyên ngành và các môn kỹ năng: ………/……… tín chỉ

 

1.2.3.

KLTN; TTCM; các môn học thay KLTN

……….. /…… tín chỉ

 

2.

Các học phần nợ đã tích lũy đạt để đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Các HP cụ thể:

 

3.

Điểm trung bình chung tích lũy

Hệ 4 ……

Hệ 10……

 

4.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh chuẩn đầu ra: ……… điểm

NN khác: Tiếng……

II

Điều kiện về giáo dục thể chất (Đạt/Không đạt)

   

IV

Chứng chỉ giáo dục quốc phòng

(Đạt/Không đạt)

   

V

Tổng số học phần thi lại trong toàn khóa học: ….. học phần

Các HP cụ thể:

 

VI

Bị kỷ luật trong khóa học

Mức kỷ luật:………………..

Thời gian bị kỷ luật:…………………..

Em xin cam đoan các thông tin cho việc xét tốt nghiệp là trung thực, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

PHÒNG ĐÀO TẠO

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

3. Tải mẫu đơn xin xét tốt nghiệp sớm

Đây là mẫu đơn xin xét tốt nghiệp sớm dành cho các sinh viên đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà nhà trường đã đề ra trong quá trình học. Nhưng vì lý do nào đó mà không thể dự tốt nghiệp đúng thời gian mà nhà trường đã dự kiến. Bạn đọc có thể tham khảo và tải về miễn phí nếu phù hợp với nhu cầu cần thiết của bản thân.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

TRƯỜNG ……………………………                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………………………..                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------                                                                     --------------------

………, ngày …… tháng …… năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP SỚM

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường ………………………………………………………

 

- Phòng Đào tạo.

- Lãnh đạo khoa …………………………….

 

Họ và tên………………………………..........Ngày sinh……………………………….

Mã số sinh viên:………...……………………Khoa……………………………………

Khóa học:…………………………………….Ngành học:….………………………….

Thời gian đề nghị xét tốt nghiệp: Đợt ……, tháng …….. năm ………

Lý do đề nghị xét tốt nghiệp sớm:...…………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Kính đề nghị Nhà trường xem xét nguyện vọng trên.

Em trân trọng cảm ơn.


       XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG KHOA                                               SINH VIÊN

                                                                               (ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

Cách làm đơn xin xét tốt nghiệp cho sinh viên đơn giản 

Giống như cách viết của những mẫu đơn khác. Cách viết mẫu đơn xin xét tốt nghiệp cũng khá đơn giản và không khó viết. Trình tự của mẫu đơn xin xét tốt nghiệp gồm có những phần cụ thể như sau:

1. Phần đầu của mẫu đơn xin xét tốt nghiệp

Thông thường, phần đầu của đơn xin xét, công nhận tốt nghiệp cũng giống như các mẫu đơn khác gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn, tên trường. Cần chú ý chỉnh font chữ và cỡ chữ cho hợp lý. Cụ thể:

 • Tên trường được viết in hoa và chỉnh lề bên trái của tờ đơn;
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ được viết in hoa và được đặt ở bên phía phải của tờ đơn;
 • Tên đơn được viết in hoa và căn giữa của tờ đơn.

Hướng dẫn cách làm đơn xin xét tốt nghiệp đại học/cao đẳng

2. Phần nội dung của đơn xin xét tốt nghiệp

➤ Nếu là đơn xin xét tốt nghiệp cho sinh viên thuộc hệ Đại học thì phần nội dung đầu tiên ghi là kính gửi Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban Chủ nhiệm Khoa gì. Còn nếu đơn bạn muốn xin xét tốt nghiệp hệ cao đẳng thì bạn phần nội dung đầu tiên bạn cần ghi thêm là kính gửi Hội đồng xét tốt nghiệp hệ cao đẳng – trường gì?

➤ Phần thông tin của người làm đơn bao gồm:

 • Họ – tên thường gọi, giới tính kèm theo là ngày tháng năm sinh;
 • Thông tin nơi sinh và số điện thoại liên hệ kèm theo email cá nhân;
 • Mã số sinh viên là bao nhiêu, lớp mấy, khóa bao nhiêu, thuộc ngành hoặc chuyên ngành gì?
 • Thông tin địa chỉ thường trú;
 • Những thông tin đưa ra cần được viết rõ ràng, chính xác, trung thực.

➤ Phần lý do khi làm đơn: Ở mục này, bạn cần nêu rõ lý do xin xem xét, công nhận tốt nghiệp đợt mấy, năm nào?

➤ Sau khi viết xong đơn xin xét tốt nghiệp, bạn đọc cần kiểm tra lại một lần nữa các thông tin đã được viết trong đơn để tránh sai sót không đáng có. Khi mọi thông tin đã được viết đầy đủ và chính xác thì người làm đơn ghi rõ ngày tháng năm làm đơn, sau đó ký tên và ghi rõ họ và tên của mình dưới chữ ký.

Hướng dẫn cách làm đơn xin xét tốt nghiệp đại học/cao đẳng

Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm đơn xin xét tốt nghiệp

Để làm đơn xin xét, công nhận tốt nghiệp, hồ sơ của các sinh viên cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

1. Hồ sơ xét tốt nghiệp cho sinh viên

Muốn việc xét tốt nghiệp được thực hiện, thông thường cần phải đính kèm vào hồ sơ các thông tin liên quan để có thể chứng minh rằng sinh viên đã hoàn thành đủ các điều kiện để được xét tốt nghiệp:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp;
 • Bảng điểm xét tốt nghiệp (theo mẫu quy định);
 • Bản sao có dấu đỏ hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp THPT.

2. Giấy tờ liên quan đến thông tin cá nhân của sinh viên

Để tránh tình trạng người làm đơn bị người khác giả mạo thân phận và để phía nhà trường có cơ sở để đối chứng thì người làm đơn phải chuẩn bị những giấy tờ cần thiết như:

➤ Bản photo hai mặt căn cước công dân có công chứng;

➤ Bản sao giấy khai sinh có dấu đỏ hoặc bản photo có công chứng;

➤ 02 ảnh màu (3 x 4) nền trắng (quy định là ảnh mới chụp không quá 2 tháng – chỉ yêu cầu đối với sinh viên thuộc hệ cao đẳng);

➤ Giấy xác nhận hạnh kiểm (chỉ yêu cầu đối với sinh viên đã hết thời gian học chính thức, giấy này phải được chính quyền địa phương xác nhận không quá 2 tháng).

3. Các loại chứng chỉ mà sinh viên cần kèm theo

Muốn việc xét, công nhận tốt nghiệp được tiến hành, thì bản thân người làm đơn phải có các loại chứng chỉ sau:

➤ Chứng chỉ Quốc phòng An ninh (chỉ yêu cầu đối với sinh viên trình độ đại học);

➤ Chứng chỉ Tin học cơ bản;

➤ Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận Ngoại ngữ;

➤ Chứng chỉ Kỹ năng thực hành nghề; 

➤ Bạn đọc cần lưu ý, các loại chứng chỉ cung cấp cần được photo và công chứng xác thực rõ ràng.

Ho-so-ma-sinh-vien-can-chuan-bi-khi-lam-don-xin-xet-tot-nghiep-gom-nhung-gi?

Điều kiện để sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp

Việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp là một việc rất quan trọng trong đời sinh viên. Vì vậy, muốn được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp sau quá trình dài học tập thì các sinh viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể như sau:

 • Sinh viên phải tích lũy đủ số học phần, đủ số tín chỉ mà khóa học đã bắt buộc;
 • Phải hoàn thành đầy đủ các nội dung bắt buộc khác mà nhà trường đã đề ra;
 • Số điểm trung bình của toàn khóa học phải đủ để đạt yêu cầu (đạt điểm từ trung bình trở lên);
 • Sinh viên đã nộp đầy đủ học phí và các lệ phí cho nhà trường;
 • Sinh viên đã hoàn thành đầy đủ đồ án tốt nghiệp (nếu có);
 • Không vướng vào những việc vi phạm pháp luật và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập tại thời điểm xét tốt nghiệp.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp.

Câu hỏi liên quan đến việc làm đơn xin xét tốt nghiệp

1. Sinh viên cần lưu ý những gì khi làm đơn xin xét tốt nghiệp?

 • Những thông tin đưa ra cần được viết rõ ràng, chính xác, trung thực;
 • Sau khi viết xong đơn xin xét tốt nghiệp, bạn đọc cần kiểm tra lại một lần nữa các thông tin đã được viết trong đơn để tránh sai sót không đáng có.

2. Nếu đơn đủ điều kiện được nhà trường xét duyệt thì bao lâu sẽ nhận được bằng?

Nếu sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và đã được nhà trường ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp. Thì trong thời hạn 3 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp của mình.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?