spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải mẫu đơn xin giấy xác nhận Tốt Nghiệp Đại Học -...

Tải mẫu đơn xin giấy xác nhận Tốt Nghiệp Đại Học – miễn phí

Đơn xin xác nhận bằng tốt nghiệp là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin giấy xác nhận tốt nghiệp đại học. Cách viết & mục đích xin giấy xác nhận đã tốt nghiệp đại học.

Đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp đại học là gì?

Đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp đại học là một mẫu văn bản được sinh viên viết và gửi đến trường học với mục đích yêu cầu xác nhận về việc bản thân đã hoàn thành toàn bộ chương trình học và đạt được bằng cấp tốt nghiệp trình độ đại học.

Thông thường mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp đại học sẽ đi kèm với các thông tin liên quan như học vị, chương trình học, và cả những điểm số để có thể chứng minh rằng sinh viên đã hoàn thành được đầy đủ các yêu cầu của nhà trường đề ra để tốt nghiệp.

Tải mẫu đơn xin giấy xác nhận tốt nghiệp đại học

Mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp đại học được viết khi sinh viên đi xin việc, bổ sung vào hồ sơ xin việc theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học được sử dụng phổ biến mà chúng tôi sưu tầm được, bạn có thể tải về sử dụng miễn phí nhé.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ……..

– Phòng Đào tạo trường ……………

Tôi là: ……………………………….. Ngày sinh:……………………………………..

CMND số ………………………… cấp ngày ………………………… tại …………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………… Email: ………………………………………..

Tôi làm đơn này xin nhà trường xác nhận nội dung sau:

Tôi đã được Hiệu trưởng trường …………………… cấp Bằng cử nhân với nội dung sau:

Ngành học: ………………………………………………………………….…………

Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………….……………….

Xếp loại tốt nghiệp: ……………………………………………………………………

Hình thức đào tạo: ……………………………………………………………………..

Lý do xin xác nhận: ……………………………………………………………………

Kính mong các phòng ban tạo điều kiện và phản hồi sớm cho tôi.

Tôi chân thành cảm ơn!

Nội dung xác nhận của Phòng Đào tạo

Người làm đơn

 

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin xác nhận tốt nghiệp đại học

1. Phần thông tin cá nhân của đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp

 • Phần quốc hiệu-tiêu ngữ được viết giống với những mẫu văn bản khác;
 • Tên đơn ở đây sẽ là đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học;
 • Phần kính gửi ở mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học sẽ được gửi tới Ban quản lý học vụ sinh viên tại trường;
 • Thông tin về sinh viên cần xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học gồm: Họ và tên, Mã số, địa chỉ, số điện thoại liên hệ cùng với địa chỉ email của sinh viên.

Don-xin-xac-nhan-da-tot-nghiep-trinh-do-dai-hoc

2. Phần nội dung đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành được thông tin của sinh viên làm mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học tiếp theo thông tin cần ghi tiếp theo là:

Tôi đã kiểm tra toàn bộ và xác nhận rằng tất cả các học phần cần thiết cho việc tốt nghiệp của bản thân đã được hoàn thành và tôi đã đạt đủ số điểm cần thiết theo đúng quy định để đáp ứng được yêu cầu tốt nghiệp của nhà trường. Thông tin chi tiết về việc đạt kết quả tốt nghiệp của tôi như sau:

 • Ghi rõ tên chương trình học của sinh viên làm mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học;
 • Ngành học tại trường của sinh viên làm mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học bao gồm những thông tin về thời gian học (thời gian bắt đầu đến khi kết thúc chương trình học), điểm trung bình tĩnh luỹ qua khoảng thời gian học.

3. Nguyện vọng và kết đơn xin xác nhận tốt nghiệp trình độ đại học

Sau khi hoàn thành những thông tin trên sinh viên làm mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học bày tỏ những nguyện vọng của mình khi xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học và gửi lời cảm ơn vì sự đồng hành, gắn bó trong suốt thời gian học tập của bản thân.

Cuối cùng sinh viên làm đơn sẽ ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

Khi làm mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học cần chú ý từ ngữ thật đơn giản, dễ hiểu, không lan man, lời văn thể hiện được sự biết ơn và mong muốn khi xin xác nhận tốt nghiệp trình độ đại học của bản thân.

Mục đích làm đơn xin xác nhận bằng tốt nghiệp đại học

1. Mục đích làm đơn xin xác nhận 

Mục đích chính của việc tiến hành lập nên mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp là để nhận được một văn bản xác nhận chính thức từ phía trường đại học bao gồm những thông tin liên quan đến tốt nghiệp.

Có thể là yêu cầu từ phía sinh viên cần có bằng tốt nghiệp để tiến hành xin việc làm, xin học tiếp lên một cấp học cao hơn đại học, tham gia vào các khóa học chuyên sâu khác liên quan đến chuyên ngành, hoặc cũng có thể vì bất kỳ lý do nào khác mà yêu cầu nhà trường phải xác nhận chính thức về tình trạng học vụ.

2. Lý do cơ bản về làm đơn xin xác nhận tốt nghiệp trình độ đại học

 • Xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học để có thể xác nhận bằng cấp của bản thân: Mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học này là cách xác nhận chính thức từ phía trường đại học về việc sinh viên nói trên đã có đầy đủ điều kiện để nhận bằng cấp tốt nghiệp;
 • Xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học để chứng minh tình trạng học vụ của bản thân;
 • Xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học là điều kiện tiên quyết để sinh viên có thể tham gia học vào các chương trình học tiếp theo: Sinh viên có thể cần xác nhận về tình trạng tốt nghiệp để đủ điều kiện tham gia các chương trình học tiếp theo, như chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ;
 • Xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học để xin việc làm: Trong quá trình tìm kiếm việc làm sau đại học của sinh viên, nhiều nhà tuyển dụng sẽ đòi hỏi ứng viên tuyển dụng cung cấp bằng cấp chính thức và xác nhận phía nhà trường về việc tốt nghiệp;
 • Xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học là điều kiện để tham gia vào các kỳ thi, sự kiện chính trị, xã hội.

Đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp bằng chứng chính thức về việc sinh viên đã hoàn thành thành công chương trình đào tạo của mình.

Nộp đơn xin xác nhận bằng tốt nghiệp đại học ở đâu?

Sau khi hoàn thành mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học thì sinh viên cần phải nộp đơn cho những chủ thể sau (tuỳ vào mỗi trường hợp mà chủ thể nhận đơn sẽ khác nhau):

 • Bộ phận học vụ và quản lý học vụ tại trường đại học: Đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học thông thường cần phải được nộp tới bộ phận học vụ hoặc nộp tại bộ phận quản lý học vụ tại trường đại học;
 • Ban giám hiệu của đơn vị cấp bằng tốt nghiệp: Trong một số trường hợp nhất đinh, đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học có thể sẽ phải cần được nộp tới trực tiếp ban giám hiệu nhà trường hoặc nộp cho đơn vị cấp bằng tại trường đại học mà sinh viên theo học.

Tuỳ vào mỗi trường hợp mà người nhận đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học sẽ được tiến hành nộp tại những nơi khác nhau để phù hợp với nhu cầu cần thiết của mỗi sinh viên sau khi ra trường đại học của bản thân.

Cac-chu-the-trong-don-xin-xac-nhan-da-tot-nghiep-dai-hoc

Câu hỏi liên quan đến đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp đại học

1. Đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học được hiểu như thế nào?

Đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trường đại học là một mẫu văn bản được sinh viên viết và gửi đến trường đại học mà mình đã học và tốt nghiệp với mục đích yêu cầu xác nhận về việc bản thân đã hoàn thành toàn bộ chương trình học và đạt được bằng cấp tốt nghiệp trình độ đại học.

>> Tham khảo thêm: Đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học là gì?

2. Khi tiến hành làm đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học cần phải chú ý điều gì?

Khi làm mẫu đơn xin xác nhận đã tốt nghiệp trình độ đại học cần chú ý từ ngữ thật đơn giản, dễ hiểu, không lan man, lời văn thể hiện được sự biết ơn và mong muốn khi xin xác nhận tốt nghiệp trình độ đại học của bản thân.

>> Tham khảo thêm: Cách viết mẫu đơn xin xác nhận tốt nghiệp trình độ đại học.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.