spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần cho sinh...

Tải mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần cho sinh viên mới

Tải mẫu đơn hoãn thi, kiểm tra kết thúc học phần – mới nhất. Tìm hiểu điều kiện, lý do xin hoãn thi, hướng dẫn cách viết đơn – thủ tục hoãn thi kết thúc học phần.

Mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần là gì?

Đơn xin hoãn thi, hoãn kiểm tra kết thúc học phần là văn bản mà sinh viên lập ra với mục đích xin hoãn thi vì lý do cá nhân hoặc khách quan mà không thể tham gia theo đúng quy định của nhà trường.

Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần cần có đầy đủ thông tin của sinh viên, nội dung, lý do và các loại giấy tờ liên quan khác để nhà trường xem xét, đánh giá và phê duyệt.

Điều kiện để sinh xin hoãn thi kết thúc học phần  

Để được xét duyệt về việc hoãn thi kết thúc học phần, sinh viên phải có những lý do thuyết phục, ví dụ như:

 • Sinh viên gặp các trường hợp, hoàn cảnh bất ngờ và chính đáng như: tai nạn, bệnh tật, gia đình có khó khăn đột xuất… dẫn đến việc sinh viên không thể tham gia thi cuối kỳ đúng theo thời gian quy định;
 • Sinh viên đã hoàn thành việc đóng học phí của kỳ học đó, đã bao gồm cả môn xin được hoãn thi kết thúc học phần.

Hồ sơ xin hoãn thi kết thúc học phần bao gồm: 

 • Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần theo quy định của nhà trường;
 • Các giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh cho lý do xin hoãn thi (nếu có).

Tải mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần cho sinh viên mới

Tải mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần cho sinh viên

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN THI

        Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Khoa: …………………………...........

                          - Ban Quản lý đào tạo Khoa: …………………………...

Tên tôi là: .........................................................Ngày sinh: .......................... tại: ................................................................

Số điện thoại: ................................................................................................

Lớp: ...........................................................Mã số HSSV: ....................................................khóa học:...............................

Khoa: ................................................................................................................

Hôm nay tôi làm đơn này xin kính gửi đề nghị Ban Chủ nhiệm, Ban Quản lý đào tạo Khoa .........................cho tôi được hoãn thi môn ..................................................................học kì: ..............................năm học 20… - 20....

Lý do:...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Tôi cam kết sẽ tuân thủ theo mọi quy định chung của nhà trường về việc xin hoãn thi và xin thi bổ sung khi có điều kiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

........., ngày ... tháng ... năm 20......

                                                                                                                                     

Ý kiến của BCN khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn cách viết đơn xin hoãn thi, kiểm tra kết thúc học phần

Phần mở đầu: Sinh viên điền phòng ban chức năng tiếp nhận và có thẩm quyền xét duyệt đơn xin hoãn thi kết thúc học phần. 

Ví dụ:

Kinh gửi: 

 • Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
 • Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
 • Giảng viên bộ môn: Luật thương mại

Phần nội dung: Sinh viên điền chính xác, cụ thể và rõ ràng họ tên, ngày sinh, mã số sinh viên, lớp đang theo học, khoa, khóa học và lý do làm đơn xin hoãn thi kết thúc học phần. Ngoài ra, sinh viên cần nêu rõ học phần cần xin hoãn thi, thời gian thi theo quy định.

Ví dụ:

Họ và tên: Nguyễn Minh Thư

Ngày tháng năm sinh: 23/7/2005

Mã số sinh viên: 31191024780, Lớp EC001, chuyên ngành Thương mại điện tử thuộc khoa công nghệ thông tin kinh doanh

Điện thoại liên hệ: 035678xxx

Em làm đơn này xin phép cho em hoãn thi học kỳ học phần Luật Thương mại, thuộc học kỳ I năm học 2024 – 2025, 

Lý do: Chấn thương vùng bụng, hiện đang nằm viện theo dõi và quan sát tình hình.

Thông tin học phần xin được hoãn thi

Môn: Luật Thương mại

Lịch thi: 8h ngày 4/11/2024

Phần cuối đơn: Sinh viên cam kết những điều khai trên là đúng, đồng thời hứa sẽ đăng ký thi lại khi không còn ngăn trở. Sinh viên làm đơn ký tên và ghi rõ họ tên.

Thủ tục hoãn thi kết thúc học phần chi tiết

Thủ tục và quy trình giải quyết đơn xin hoãn thi kết thúc học phần của sinh viên xin hoãn thi vì một lý do hợp lệ, không thuộc những trường hợp buộc thôi học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 • Hồ sơ xin hoãn thi kết thúc học phần của sinh viên bao gồm đơn xin hoãn thi có sự xác nhận và ý kiến của gia đình, kèm theo các loại giấy tờ, tài liệu minh chứng (ví dụ giấy xác nhận tình trạng bệnh được cấp bởi cơ sở y tế có thẩm quyền);
 • Các cán bộ phòng Công tác sinh viên, quản lý người học sẽ tiếp nhận hồ sơ và trình lên ban lãnh đạo có liên quan để xem xét và phê duyệt;
 • Cán bộ phòng Công tác sinh viên, quản lý người học sẽ chuyển hồ sơ đã được xác nhận từ ban lãnh đạo tới các cán bộ phòng Đào tạo;
 • Cán bộ thuộc phòng Đào tạo sẽ tiếp nhận hồ sơ và chuẩn bị thêm các tài liệu liên quan đến việc trình lãnh đạo phòng. Lãnh đạo phòng sẽ tiến hành xem xét dựa trên tài liệu đã có, quyết định theo đúng thẩm quyền;
 • Các bộ thuộc phòng Đào tạo sẽ trả kết quả về cho phòng Công tác sinh viên, Quản lý người học và các bên liên quan trong vòng 7 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Cán bộ phòng Công tác sinh viên, quản lý người học sẽ trả kết quả xét duyệt yêu cầu xin hoãn thi kết thúc học phần theo quy định;

Lưu ý: Thời gian giải quyết sẽ phụ thuộc vào quy định của từng trường đại học khác nhau.

Ngoài ra, trong những trường hợp đặc biệt, đơn xin hoãn thi kết thúc học phần sẽ do hiệu trưởng nhà trường quyết định.

Một số trường sẽ trả kết quả xét duyệt tại trang thông tin của nhà trường, sinh viên có nhu cầu có thể tra cứu trên trang tin tức trực tuyến trước khi đến nhận kết quả tại phòng Công tác sinh viên, quản lý người học.

>> Tham khảo: Cách làm đơn xin học lại môn.

Tải mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần cho sinh viên mới

Các thông tin liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Chương trình đào tạo đại học được xây dựng theo đơn vị là tín chỉ, bao gồm các mục tiêu, kiến thức, nội dung, phương pháp và các hình thức để đánh giá môn học, ngành học chuẩn đầu ra phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Chương trình đào tạo bảo đảm yêu cầu liên thông giữa các trình độ, ngành đào tạo cũng như đảm bảo quy chuân đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi chương trình đào tạo sẽ gắn với một ngành hoặc với một vài ngành và được cấu trúc, kết hợp từ các học phần thuộc 2 khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận học phần tương đương.

1. Đánh giá kêt quả học tập khi kết thúc học phần

 • Tùy vào tính chất và yêu cầu của từng học phần mà điểm tổng hợp sẽ được căn cứ dựa trên điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần. Việc đánh giá quá trình học tập của sinh viên bao gồm: điểm kiểm tra tại lớp, điểm đánh giá thái độc học tập, điểm đánh giá kỹ năng thực hành, điểm chuyên cần và điểm giữa học phần.

Điểm đánh giá kết thúc học phần là điểm chấm dựa trên các bài tiểu luận mà sinh viên làm hoặc điểm thì kỳ thi kết thúc học kỳ. Việc lựa chọn hình thức đánh giá sẽ chủ nhiệm bộ môn, lãnh đạo các khoa đào tạo phê duyệt. 

 • Đối với các học phần thí nghiệm, thực hành: sinh viên phải tham dự và làm đầy đủ các bài tập thực hành, thí nghiệm. Kết quả đánh giá học phần sẽ được quy định trong chương trình đào tạo;
 • Giảng viên giảng dạy học phần sẽ trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh giá quá trình, trừ bài thi kết thúc học phần.

2. Đánh giá kết quả học tập sinh viên

Kết quả đánh giá quá trình học tập của sinh viên sau từng kỳ học sẽ dưa trên các tiêu chí: 

 • Số tín chỉ tích lũy từ các học phần mà sinh viên đã học ở kỳ đó;
 • Điểm trung bình học kỳ là điểm trung bình cộng theo trọng số của các bài kiểm tra chấm trên thang điểm 4;
 • Tín chỉ tích lũy là số tín chỉ của những học phần được tình từ đàu khóa hộc, kể cả các học phần được miễn không học mà được công nhận tín chỉ;
 • Sinh viên đã học các chương trình đào tạo khác có cùng nội dung và thời lượng sẽ được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy. Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục, đào tạo sẽ quy định cụ thể về kết quả bảo lưu đã tích lũy của người học.

3. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần để đánh giá kiến thức học tập

 • Sau khi kết thúc chương trình giảng dạy, học tập không quá 2 tuần, nhà trường, khoa sẽ tổ chức kỳ thi kết thúc học phần. Ngoài ra, sẽ có thêm một kỳ thi phụ cho những sinh viên không thể tham dự kỳ thi chính vì những lý do hợp lệ theo quy định. Kỳ thi phụ sẽ được tổ chức sau kỳ thi chính sớm nhất là 2 tuần;
 • Thời gian ôn thi kết thúc mỗi học phần sẽ tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học phần đó. Ban lãnh đạo cơ sở đào tạo sẽ quy định cụ thể về thời gian ôn thi và thời gian thi kết thúc học phần cho các kỳ thi.

Lưu ý khi sinh viên làm đơn xin hoãn thi kết thúc học phần

 • Khi gặp các trường hợp, hoành cảnh, khó khăn bất ngờ khiến sinh viên không thể tham gia thi kết thúc học phần theo quy định, sinh viên sẽ lập đơn xin hoãn thi kết thúc học phần theo quy định của nhà trường và nộp đơn tại Phòng Quản lý Đào tạo trước khi kỳ thi được diễn ra;
 • Sau khi đã được nhà trường xét duyệt và quyết định cho phép hoãn thi, sinh viên sẽ đăng ký thi ở đợt thi phụ tại Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày thi kết thúc học phần để được lập dnah sách dự thi;
 • Nếu sinh viên có điều kiện dự thi không đạt yêu cầu thì sẽ không được phép thi ở kỳ phụ mà phải đăng ký học và thi lại học phần đó ở kỳ sau.

Câu hỏi thường gặp về đơn xin hoãn thi kết thúc học phần

1. Điều kiện xin hoãn thi kết thúc học phần là gì? 

Đơn xin hoãn thi, hoãn kiểm tra kết thúc học phần là văn bản mà sinh viên lập ra với mục đích xin hoãn thi vì lý do cá nhân hoặc khách quan mà không thể tham gia theo đúng quy định của nhà trường. 

2. Sinh viên cần chuẩn bị giấy tờ gì khi xin hoãn thi, kiểm tra kết thúc học phần?

Hồ sơ xin hoãn thi kết thúc học phần của sinh viên bao gồm:

 • Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần có sự xác nhận và ý kiến của gia đình;
 • Các loại giấy tờ, tài liệu minh chứng (ví dụ giấy xác nhận tình trạng bệnh được cấp bởi cơ sở y tế có thẩm quyền).

3. Những trường hợp nào sinh viên có thể xin hoãn thi kết thúc học phần?

 • Sinh viên gặp các trường hợp, hoàn cảnh bất ngờ như: tai nạn, bệnh tật, gia đình có khó khăn đột xuất… dẫn đến việc sinh viên không thể tham gia thi cuối kỳ đúng theo thời gian quy định;
 • Sinh viên đã hoàn thành việc đóng học phí của kỳ học đó, đã bao gồm cả môn xin được hoãn thi kết thúc học phần.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.