spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoMẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí...

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm

Tham khảo về đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm đối với nhà khoa học trẻ tài năng đồng thời tải về mẫu đơn miễn phí và hướng dẫn viết đơn.

Như thế nào là nhà khoa học trẻ tài năng?

Nhà khoa học trẻ tài năng là những cá nhân đang ở một độ tuổi rất trẻ (thường dưới 35 tuổi) nhưng những người đó lại có khả năng xuất sắc trong lĩnh vực khoa học. Họ thường có đóng góp đáng kể trong nghiên cứu, phát minh hoặc phát triển công nghệ mới. Những nhà khoa học trẻ tài năng thường được công nhận và được hỗ trợ để phát triển tiềm năng của mình.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho nhà khoa học trẻ tài năng là gì?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm đối với nhà khoa học trẻ tài năng là một bộ tài liệu mà nhà khoa học trẻ tài năng cần chuẩn bị để có thể đưa ra đề xuất yêu cầu hỗ trợ kinh phí cho công việc nghiên cứu của mình.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm này thường được gửi đến các tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học hoặc các nhà tài trợ có thể cung cấp hỗ trợ kinh phí cho nhà khoa học trẻ tài năng. Quy trình và yêu cầu cụ thể cho việc xin hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm có thể khác nhau tùy thuộc vào từng tổ chức hoặc chương trình hỗ trợ.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm

Tải đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm 

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm rối với nhà khoa học trẻ tải năng mà Maudon.net đã sưu tầm và được sử dụng phổ biến mọi người đều có thể tải về và sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Mẫu NCNLQG 15 

09/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỐI VỚI NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG

Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Đơn vị công tác:

Lĩnh vực chuyên môn:

Tên công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai cần sử dụng các phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm đề nghị được sử dụng (tên, địa chỉ, trang tin điện tử giới thiệu):

Lý do, sự cần thiết sử dụng phòng thí nghiệm: ……………………………………………………

Đề nghị Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xem xét, hỗ trợ kinh phí để tôi có thể sử dụng phòng thí nghiệm vào hoạt động nghiên cứu khoa học ……………………………. Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của phòng thí nghiệm và quy định của Quỹ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, và đóng dấu) 

 

….., ngày …… tháng …… năm …… 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỐI VỚI NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG 

(Kèm theo Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm, ngày ..…/…../….. của …………………………………….)

TT Tên tài liệu trong hồ sơ

 1. Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị □
 2. Các tài liệu chứng minh là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập □
 3. Thuyết minh nêu rõ ý nghĩa, sự cần thiết sử dụng phòng thí nghiệm □
 4. Dự toán kinh phí, trong đó đề cập rõ kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ và kinh phí được các bên khác hỗ trợ hoặc tự chi trả. □

 

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm

Để có thể soạn thảo mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm cho nhà khoa học trẻ tài năng, người làm đơn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ viết như mẫu văn bản thông thường khác;
 • Tên đơn được ghi là: “Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm cho nhà khoa học trẻ tài năng;
 • Phần kính gửi chính là gửi cho đơn vị phòng, ban, các quỹ phát triển khoa học Quốc gia. Sau khi đã hoàn thành những nội dung trên, người làm đơn sẽ ghi đầy đủ những thông tin của người muốn xin hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm và thông tin về công trình nghiên cứu của người đó cụ thể như sau:
  • Đối với thông tin của người cần xin hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm cần phải ghi rõ: Họ và tên, học hàm và học vị cụ thể cùng với đó là tên đơn vị mà người đó đang công tác hiện tại;
  • Đối với thông tin về công trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai cần sử dụng phòng thí nghiệm cần nêu rõ tên đề tài, địa chỉ, trang thông tin điện tử giới thiệu.

Sau khi đã hoàn thành những thông tin liên quan đến chủ thể làm đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm cho nhà khoa học trẻ tài năng và công trình nghiên cứu thì người làm đơn sẽ ghi những lý do làm đơn, lý do cần sử dụng phòng thí nghiệm, cam kết sẽ chấp hành mọi quy định đã được đề ra có liên quan đến sử dụng phòng thí nghiệm và chú ý không quên lời cảm ơn.

Cuối cùng là xác nhận của các Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thiết bị, quản lý phòng thí nghiệm và các loại hồ sơ có liên quan đến đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm cho nhà khoa học trẻ tài năng. Người làm đơn ký và ghi rõ họ và tên kết đơn.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm

Để có thể hoàn tất thủ tục xin hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm thì cá nhân nhà khoa học cần phải có đầy đủ những loại giấy tờ sau:

 • Lý lịch khoa học của bản thân người nộp đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm;
 • Các loại tài liệu chứng minh được là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc bất kỳ tổ chức khoa học và công nghệ công lập nào;
 • Cần phải thuyết minh nêu rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc sử dụng phòng thí nghiệm;
 • Dự toán được toàn bộ kinh phí, trong đó đề cập rõ khoản kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ và kinh phí được các bên khác hỗ trợ thêm hoặc tự bản thân chi trả. 

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm

Làm thế nào để có thể trở thành nhà khoa học trẻ tài năng?

Để có thể trở thành nhà khoa học trẻ tài năng, mỗi cá nhân cần phải tuân theo các bước sau:

 • Đam mê và quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Cần phải chọn ra được một lĩnh vực khoa học mà bản thân thực sự có niềm đam mê và hướng tới. Điều này sẽ giúp bản thân có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức và nuôi dưỡng, bồi đắp thêm sự tò mò trong việc khám phá;
 • Học tập và nghiên cứu một cách nghiêm túc: Nhà khoa học trẻ tài năng đòi hỏi nhiều về sự hiểu biết về lĩnh vực khoa học tuy nhiên việc quan trọng nhất vẫn là tập trung vào học tập và nghiên cứu một cách thực sự nghiêm túc;
 • Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu: Việc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà khoa học trẻ hoàn toàn có thể tiếp cận và nắm bắt lấy những dự án nghiên cứu khoa học khác, phát triển nghiên cứu của bản thân một cách trọn vẹn hơn;
 • Xây dựng mạng lưới và hợp tác: Cần phải kết nối và hợp tác cùng với các nhà khoa học khác hay những người có niềm đam mê và trình độ về nghiên cứu khoa học;
 • Phát triển kỹ năng mềm: Ngoài những kiến thức chuyên môn thì những kỹ năng mềm như giao tiếp, hành vi và cách ứng xử trước mọi tình huống là điều cần thiết của mỗi nhà khoa học trẻ tài năng;
 • Theo đuổi công bố và công nhận: Công bố những thành quả nghiên cứu của bản thân trước những trang báo, những bài báo uy tín để mở rộng dự án của bản thân tới nhiều người hơn;
 • Tìm kiếm hỗ trợ và cơ hội: Khám phá thêm về các cơ hội hỗ trợ và các chương trình nhằm mục đích gây vốn, góp sức tài trợ dành cho nhà khoa học trẻ tài năng. Các tổ chức tại các trường đại học, trường đại học và viện nghiên cứu thường sẽ được tổ chức lập thành các chương trình hỗ trợ và trao thêm nhiều những cơ hội cho những người trẻ có tiềm năng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Điều đặc biệt nhất là trở thành nhà khoa học trẻ tài năng đòi hỏi rất nhiều về sự kiên nhẫn, nỗ lực và đam mê hết mình với việc nghiên cứu khoa học. Hãy luôn tiếp tục học hỏi và không ngừng phát triển khả năng của bản thân mình trong lĩnh vực khoa học.

Lam-the-nao-de-co-the-tro-thanh-nha-khoa-hoc-tre-tai-nang

Câu hỏi về việc hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm cho nhà khoa học trẻ tài năng

1. Hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm đối với nhà khoa học trẻ tài năng là gì?

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng thí nghiệm đối với nhà khoa học trẻ tài năng là một bộ tài liệu mà nhà khoa học trẻ tài năng cần chuẩn bị để đề xuất yêu cầu hỗ trợ kinh phí cho công việc nghiên cứu của mình.

2. Muốn trở thành nhà khoa học phải như thế nào?

Đam mê và quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Cần phải chọn ra được một lĩnh vực khoa học mà bản thân thực sự có niềm đam mê và hướng tới. Điều này sẽ giúp bản thân có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức và nuôi dưỡng, bồi đắp thêm sự tò mò trong việc khám phá.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?