spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoGiấy giới thiệu thực tập là gì? Tải giấy giới thiệu của...

Giấy giới thiệu thực tập là gì? Tải giấy giới thiệu của trường

Thời kỳ thực tập trước khi tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng đối với sinh viên, mang lại cơ hội làm quen với môi trường làm việc thực tế và tích lũy những kinh nghiệm quý báu. Giấy giới thiệu từ nhà trường không chỉ là văn bản quan trọng, mà còn là công cụ thiết yếu giúp học sinh và sinh viên tiếp cận và nghiên cứu tại các cơ quan với ngành nghề tương ứng. 

Với sự phổ biến ngày càng tăng, mẫu giấy giới thiệu thực tập này giờ đây trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình thực tập của sinh viên. Để tìm hiểu thêm về loại giấy này, hãy cùng Maudon.net tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Giấy giới thiệu thực tập là gì? Có bắt buộc không?

Mẫu giấy giới thiệu thực tập của trường, còn được gọi là thư giới thiệu học tập, là một tài liệu quan trọng được soạn thảo bởi giáo viên, cố vấn hoặc chuyên gia học tập, những người có hiểu biết sâu rộng về học sinh và có khả năng chứng minh phẩm chất học tập, cá nhân hoặc nghề nghiệp của sinh viên.

Giấy giới thiệu thực tập là gì?

Giấy giới thiệu sinh viên thực tập có thể dùng để hỗ trợ đơn xin nhập học, đăng ký học bổng, hoặc đơn xin việc, học tập kinh nghiệm làm việc khi sinh viên cần. Nó là một văn bản hành chính theo quy định, được sử dụng theo quy định của Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

Mục đích của giấy giới thiệu là cung cấp thông tin cụ thể về sinh viên như họ và tên, mã số sinh viên, lớp, khóa học, và nêu rõ mục đích của việc giới thiệu, thời gian và vị trí thực tập. Mẫu giấy giới thiệu thực tập từ nhà trường không chỉ là một yếu tố quan trọng trong quá trình thực tập mà còn là công cụ hữu ích cho sinh viên khi tiếp cận và nghiên cứu tại các cơ quan, đơn vị khác.

Điều này chứng tỏ sự phổ biến ngày càng tăng của mẫu giấy giới thiệu thực tập trong việc hỗ trợ sinh viên khám phá kiến thức và có kinh nghiệm khi làm công việc mà mình đang theo học. 

>> Xem thêm: Cách làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Ý nghĩa của giấy giới thiệu sinh viên thực tập

Thư giới thiệu học tập đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất và giới thiệu cá nhân cho các công ty đối tác với nhà trường để thực tập, học hỏi thêm kinh nghiệm và là phần quan trọng, nơi mà sinh viên có cơ hội cọ xát thực tế với cách làm việc sau này.

Ý nghĩa của giấy giới thiệu thực tâp

Bức thư đặt nặng vào thành tích học tập, kỹ năng làm việc và phẩm chất cá nhân, cung cấp một cái nhìn đầy đủ cho doanh nghiệp, cơ quan về sinh viên mà nhà trường giới thiệu học tập, và lý do tại sao họ là người được chọn. 

Thư giới thiệu của sinh viên và nhân viên không chỉ giúp cá nhân đạt được mục tiêu thực tập với nghề nghiệp của mình mà còn cung cấp sự chứng thực chuyên nghiệp về khả năng và tiềm năng đóng góp cho công ty. Đối với nhà tuyển dụng và tổ chức giáo dục, thư giới thiệu là một nguồn thông tin quý báu, bổ sung thêm chi tiết về kỹ năng và phẩm chất của ứng viên mà có thể không được hiển thị rõ trong hồ sơ hay đơn xin việc thông thường.

Download mẫu giấy giới thiệu thực tập mới nhất 

Tải mẫu giấy giới thiệu thực tập miễn phí tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường(1)…………..

Số:…/GGT- ĐHVTT- ….

……, ngày……tháng…….năm……….

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:(2)…………

Nhằm giúp cho sinh viên trường………… có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa……, Trường……. giới thiệu:

Sinh viên:(3)….. MSSV:…… Lớp:…… Khóa:……

Được giới thiệu đến: (4)……….

Địa chỉ:………….

Về việc:………….

Kính mong………… giúp đỡ cho sinh viên………… hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày

……/……../………

 1. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

…………

(Ký tên và đóng dấu)

 

Nội dung thư giới thiệu thực tập của trường

Là một văn bản hành chính, tuy chưa có quy định chính thức về mẫu giấy giới thiệu thực tập nên sẽ có sự khác nhau tuỳ theo các điều kiện các trường đưa ra để giới thiệu sinh viên đi học tập, cọ xát với nghề. Thông thường thì mẫu giấy giới thiệu thực tập sẽ bao gồm các thông tin sau đây: 

Phần mở đầu giấy giới thiệu thực tập

 • Tên trường và Quốc hiệu tiêu ngữ: Chỉ rõ tên đầy đủ của trường và quốc hiệu tiêu ngữ (nếu có);
 • Ngày tháng năm viết giấy giới thiệu;
 • Tên của giấy giới thiệu.

Giấy giới thiệu thực tập là gì? Tải giấy giới thiệu của trường

Phần nội dung mẫu giấy giới thiệu thực tập

 • Phần kính gửi: Ghi rõ tên đầy đủ và thông tin chi tiết về cơ quan, đơn vị mà nhà trường đang giới thiệu học sinh, sinh viên đến;
 • Họ tên, mã số sinh viên, và thuộc khoa nào;
 • Nội dung và chi tiết về các hoạt động học tập hoặc thực tập;
 • Họ và tên đầy đủ của đơn vị;
 • Địa chỉ và các thông tin liên quan;
 • Lý do cụ thể vì sao sinh viên được giới thiệu đến đơn vị.

Phần kết giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

 • Chữ ký của các bên liên quan: Chữ ký của người có thẩm quyền, có thể là chữ ký trên văn bản giấy hoặc chữ ký số trên văn bản điện tử;
 • Chức vụ và chức danh của người ký theo quy định chính thức: Họ và tên đầy đủ của người ký.

Cần lưu ý gì khi viết giấy giới thiệu thực tập?

Quy định về Giấy giới thiệu thực tập theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP là một hướng dẫn chặt chẽ về cách trình bày văn bản hành chính.

Nội dung giấy giới thiệu phải được trình bày bằng chữ in thường, canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng với cỡ chữ từ 13 đến 14. Xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào 1cm hoặc 1,27 cm, và khoảng cách giữa các đoạn văn là tối thiểu 6pt. Khoảng cách giữa các dòng tối thiểu là dòng đơn và tối đa là 1,5 lines theo quy định chính thức của Nhà nước.

Giấy giới thiệu thực tập là gì? Tải giấy giới thiệu của trường

Chữ ký của người có thẩm quyền luôn là một phần nội dung quan trọng, có thể là chữ ký trên văn bản giấy hoặc chữ ký số trên văn bản điện tử. Chức vụ và chức danh của người ký được xác định bởi chức vụ lãnh đạo chính thức trong tổ chức, và không ghi những chức vụ không được quy định bởi Nhà nước.

Quy định cũng chỉ định rõ về các loại văn bản hành chính, trong đó có giấy giới thiệu. Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường, một loại văn bản hành chính, tuân theo các quy tắc về mở đầu, nội dung, và kết thúc. Phần mở đầu gồm thông tin về tên trường, quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm viết giấy giới thiệu, và tên của văn bản.

Phần nội dung chứa thông tin về cơ quan, đơn vị được giới thiệu, thông tin chi tiết về sinh viên, và mô tả về mục đích giới thiệu. Phần kết thúc bao gồm chữ ký của các bên liên quan.

Câu hỏi liên quan đến giấy giới thiệu sinh viên thực tập

1. Giấy giới thiệu thực tập sinh viên là gì?

Giấy giới thiệu sinh viên thực tập là loại văn bản dùng để giới thiệu học tập, thực tập tại các công ty, nhằm cho sinh viên cơ hội học tập kinh nghiệm làm việc, cọ xát với ngành nghề mình đang theo học và cũng chính là một trong các bước cần thiết để có thể tốt nghiệp và xin việc sau này.

2. Giấy giới thiệu thực tập có ý nghĩa gì?

Giấy giới thiệu thực tập có bao gồm các đánh giá học tập, thành tích liên quan đến ngành nghề theo học… được chính giảng viên của mình đánh giá, từ đó giúp cho sinh viên biết được khả năng của mình đi xa được tới đâu.

Giấy giới thiệu thực tập còn cung cấp cho cơ quan mà sinh viên sắp đến học hỏi kinh nghiệm cái nhìn tổng quát của ứng viên được nhà trường giới thiệu, nếu có thể thể hiện khả năng thì công ty sẽ suy nghĩ về việc tuyển dụng chính thức.

4. Nội dung cần có trong giấy giới thiệu thực tập sinh viên là gì?

Sẽ có sự khác nhau giữa các trường tuy nhiên sẽ có các nội dung cơ bản như: Tên trường, thời gian viết thư, thông tin của người được giới thiệu, lý do giới thiệu, thông tin cơ quan nhận giấy giới thiệu và chữ ký các bên liên quan.

5. Nên tham khảo mẫu giấy giới thiệu học tập ở đâu?

Tham khảo ngay mẫu giấy giới thiệu sinh viên thực tập tại Maudon.net.

>> Tải mẫu giấy giới thiệu thực tập – Mới nhất!

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về giấy giới thiệu thực tập và các thông tin quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.