spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải mẫu đơn xin hoãn học giáo dục quốc phòng cho sinh...

Tải mẫu đơn xin hoãn học giáo dục quốc phòng cho sinh viên

Tải miễn phí đơn xin hoãn học giáo dục quốc phòng. Nội dung quan trọng, hướng dẫn cách viết đơn xin tạm hoãn học giáo dục quốc phòng chi tiết.

Đơn xin tạm hoãn học môn giáo dục quốc phòng là gì?

Giáo dục Quốc phòng là một môn học cung cấp cho sinh viên những nội dung và kiến thức cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sự hiểu biết về những loại vũ khí quân dụng và kiến thức về thực tế mà ông cha ta đã từng dùng, qua đó, môn học sẽ giúp củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào chính sách và đường lối của Đảng.

Giáo dục Quốc phòng – An ninh là một trong những môn học quan trọng của nền giáo dục quốc gia, đóng góp thiết thực trong việc đào tạo con người và xây dựng tình yêu nước của thế hệ trẻ.

Sinh viên đều bắt buộc phải tham gia học các giáo dục Quốc phòng – an ninh, nếu có các lý do cá nhân và chưa thể tham gia học các lớp này thì học sinh, sinh viên cần làm đơn xin tạm hoãn học giáo dục quốc phòng để nhà trường xem xét đề nghị này.

Tải mẫu đơn xin hoãn học giáo dục quốc phòng cho sinh viên

Tải đơn xin tạm hoãn học giáo dục quốc phòng cho sinh viên

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM HOÃN HỌC

MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH 

                                                                                                  

   Kính gửi:  

- Ban Giám hiệu; 

  - Phòng Đào tạo đại học;

  - Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,

 - Trường……………………

Em tên là:………………………………………….……………….………………

Hiện em đang học lớp:…………………………………….…………………….…

Bậc học:…………….………………Hình thức đào tạo:…………..……….……..

Học kỳ:………..………………...… Năm học:…………………………..…….…

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo đại học, phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên cho em được tạm hoãn học môn học Giáo dục Quốc phòng & An ninh.

Thời gian học:……………………………………………………………..………

Lý do : ……………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………..

Em xin hứa trước khi được công nhận tốt nghiệp, em sẽ nộp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng & An ninh. Nếu không em sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn!

……….. ngày …… tháng …… năm…..…

Cách viết đơn xin tạm hoãn học giáo dục quốc phòng 

Hướng dẫn cách viết đơn xin tạm hoãn học giáo dục quốc phòng như sau:

 • Phần mở đầu: Ghi đầy đủ các thông tin cơ bản như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên mẫu đơn, cụ thể ở đây là Đơn xin tạm hoãn học giáo dục quốc phòng.
 • Phần nội dung:
   • Thông tin nơi nhận đơn và có thẩm quyền xử lý đề nghị tạm hoãn học giáo dục quốc phòng của học sinh, sinh viên. Ví dụ: Ban giám hiệu nhà trường;
   • Thông tin người làm đơn: họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ thường trú và các thông tin cần thiết khác để liên lạc;
   • Lý do xin tạm hoãn học giáo dục quốc phòng: người làm đơn nêu rõ lý do, hoàn cảnh, nếu có các giấy tờ chứng minh thì sẽ đính kèm theo khi gửi đơn để nhà trường căn cứ vào đó và đưa ra quyết định.
 • Phần cuối: Sinh viên, học sinh cam kết sự chính xác về những nội dung đã nêu trong đơn, cuối đơn ký rõ họ tên.

Trường hợp  được miễn học giáo dục quốc phòng

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, sinh viên có thể được miễn học giáo dục quốc phòng trong những trường hợp như sau:

 • Sinh viên có bằng tốt được cấp bởi các trường quân đội, công an hoặc có có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị;
 • Sinh viên có chứng chỉ giáo dục quốc phòng tương ứng với trình độ đào tạo hiện tại;
 • Sinh viên nước ngoài;

Ngoài ra, sinh viên có thể được miễn thi, tạm hoãn các môn học giáo dục quốc phòng bao gồm:

 • Sinh viên được miễn thi giáo dục quốc phòng bao gồm: 
 • Sinh viên là người khuyết tật có sự xác nhận của pháp luật;
 • Sinh viên không có đủ thể lực, sức khỏe hoặc có những bệnh lý thuộc diện được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định;
 • Sinh viên đã hoàn thành quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.
 • Sinh viên được tạm hoãn học môn giáo dục quốc phòng bao gồm:
 • Sinh viên gặp những vấn đề về sức khỏe và phải dừng việc học trong thời gian dài để điều trị, có giấy xác nhận của bệnh viện;
 • Sinh viên nữ đang mang thai hoặc đang trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định.

>> Xem thêm: Trường hợp được miễn nghãi vụ quân sự.

Tải mẫu đơn xin hoãn học giáo dục quốc phòng cho sinh viên

Những kiến thức quan trọng khi học môn giáo dục quốc phòng 

Môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trang bị những kiến thức và thông tin cơ bản cho sinh viên về những vấn đề sau đây:

 • Nền quốc phòng toàn dân, đường lối, chính sách của nhà nước, quan điểm của Đảng về vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia;
 • Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, những thông tin về lực lượng vũ trang nhân dân cũng như nghệ thuật quân sự của Việt Nam;
 • Các kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, đào tạo các kỹ năng quân sự;
 • Lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Những lưu ý quan trọng về môn giáo dục quốc phòng

 Mục tiêu và vai trò của môn giáo dục quốc phòng trong chương trình

1. Mục tiêu giảng dạy của môn giáo dục quốc phòng

Môn giáo dục quốc phòng là một môn học quan trọng trong chương trình giảng dạy, sinh viên sẽ được học những kiến thức lý thuyết và thực hành để qua có thể đạt được những mục tiêu sau:

 • Cung cấp các kiến thức liên quan đến kỹ năng quốc phòng, quân sự;
 • Đào tạo, phát triển con người cách toàn diện;
 • Củng cố tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức về quân sự và bản lĩnh chính trị cho sinh viên.

2. Vai trò và tầm quan trọng của môn học giáo dục quốc phòng

Giáo dục quốc phòng là môn học cung cấp kiến thức đặc thù về cả lý thuyết và thực hành nên có vai trò vô cùng quan trọng như sau:

 • Nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tình thần yêu nước với sự phát triển của đất nước cho học sinh, sinh viên;
 • Củng cố niềm tin vào đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước;
 • Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ năng quân sự, quốc phòng, nâng cao hiểu biết của học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của quân sự;
 • Rèn luyện và phát triển con người cách toàn diện về cả đạo đức và thể lực, xây dựng bản lĩnh vững vàng;
 • Nâng cao tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, làm việc có trách nhiệm cho học sinh, sinh viên.

Yêu cầu của môn học giáo dục quốc phòng khi giảng dạy

Sau khi hoàn thành chương trinh giáo dục quốc phòng, sinh viên sẽ phải hiểu được những nội dung như: 

 • Truyền thống, lịch sử của các lực lượng vũ trang nhân dân, biết được nội dung một số văn bản luật quan trọng về quốc phòng và an ninh. Sinh viên sẽ hiểu được về quyền và chủ quyền lãnh thổ, nắm rõ biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và những kiến thức quan trọng làm cơ sở nhận thức đúng về nhiệm vụ và nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;
 • Sinh viên sẽ nắm được vấn đề cơ bản về việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhận biết những âm mưu thủ đoạn về Chiến lược “diễn biến hòa bình”,  trên cơ sở đó, sinh viên sẽ có ý thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; có những kiến thức, hiểu biết cơ bản về phòng không nhân dân, kỹ năng phòng tránh một số thiên tai, cháy nổ, bom, mìn, đạn…;
 • Sinh viên sẽ có được kỹ năng tổi thiểu về các điều lệnh đội ngũ; các kỹ thuật, chiến thuật; học cách sử dụng súng tiểu liên AK và vận dụng các động tác chiến thuật đã được trang bị trong các kỹ năng quân sự…

3. Hành trang cần có khi tham gia học giáo dục quốc phòng

 • Quần áo: sinh viên sẽ được cấp 2 bộ quân phục để thay đổi trong suốt quá trình học giáo dục quốc phòng. Cần trang bị thêm thường phục khi không phải lên lớp và tham gia các sinh hoạt khác;
 • Chăn, màn: mỗi sinh viên sẽ được cấp 1 bộ chăn màn khi tham gia học giáo dục quốc phòng;
 • Đồ dùng cá nhân: khăn mặt, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải…
 • Vật dụng y tế: sinh viên có thể chuẩn bị băng cá nhân, thuốc để phòng trường hợp trầy xước, ốm…
 • Dụng cụ học tập: vở, bút,…

Các câu hỏi thường gặp về đơn tạm hoãn học quốc phòng

1. Tôi muốn hỏi quy định về mẫu đơn xin miễn học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên hiện nay như thế nào? 

Sinh viên có thể tự làm đơn xin miễn học môn giáo dục quốc phòng với lý do chính đáng, thuyết phục, văn phong rõ ràng và kèm theo các bằng chứng nếu có để ban giám hiệu nhà trường xem xét.

2. Những sinh viên nào sẽ được miễn học môn giáo dục quốc phòng? 

Sinh viên sẽ được miễn học môn giáo dục quốc phòng khi:

 • Sinh viên là người khuyết tật có sự xác nhận của pháp luật;
 • Sinh viên không có đủ thể lực, sức khỏe hoặc có những bệnh lý thuộc diện được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định;
 • Sinh viên đã hoàn thành quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

3. Môn giáo dục quốc phòng và an ninh có thể trang bị cho sinh viên những kiến thức gì?

Môn giáo dục quốc phòng sẽ cung cấp kiến thức lý thuyết và thực hành cho sinh viên như: 

 • Nền quốc phòng toàn dân, đường lối, chính sách của nhà nước, quan điểm của Đảng về vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia;
 • Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, những thông tin về lực lượng vũ trang nhân dân cũng như nghệ thuật quân sự của Việt Nam;
 • Các kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, đào tạo các kỹ năng quân sự;
 • Lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.