spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm...

Tải đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non/học sinh

Tải đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa mới nhất miễn phí. Cách điền mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non, học sinh. Đối tượng được hỗ trợ tiền ăn.

Mẫu đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa được hiểu như thế nào?

Dựa theo khái niệm trên, mẫu đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa được hiểu là mẫu đơn do phụ huynh của học sinh, trẻ em mầm non cần được hỗ trợ tiền ăn trưa và thuộc diện tỏng hoàn cảnh được cấp phép hỗ trợ tiền ăn trưa viết lên nhằm gửi tới cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương hay gửi tới cơ sở giáo dục mà học sinh đó đang học để có thể được xin trợ cấp tiền ăn trưa cho học sinh đó, giảm bớt đi phần nào gánh nặng, áp lực tiền của cho gia đình.

Chỉ có những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định mới được phép nhận hỗ trợ tiền ăn trưa. Khi được chấp nhận mẫu đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa thì phần ăn của học sinh đó vẫn buộc phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng thức ăn như những người khác.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin miễn giảm học phí.

Don-xin-ho-tro-tien-an-trua

Tải mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo, học sinh 

Mẫu đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa là mẫu đơn được viết nhằm mục đích xin hỗ trợ tiền ăn trưa cho những trẻ em có hoàn cảnh thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định của nhà nước.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp

Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non (1)....................

Họ và tên................................................................ (2):

Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.............. cấp ngày... tại...

Đang công tác tại.................................................... (3)

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của.................... (4)

Sinh ngày:........................ Hiện đang học tại.............. (5)

Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày ..... tháng.... năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

 

...., ngày ..... tháng .... năm.....

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
NƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM
ĐANG CÔNG TÁC

Tên đơn vị.................................................. (3)

Xác nhận ông/bà:........................................ (2)... đang làm việc tại đơn vị/cơ quan.

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý.

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân theo quy định hiện hành./.

 

...., ngày ..... tháng .... năm....

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ngoài việc viết tay mẫu đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa thì phụ huynh hay người giám hộ của học sinh còn có thể tải mẫu về và điền thông tin như những mâu đơn khác.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA

(Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)

Kính gửi: ..............................................................

Họ và tên:................................................................

Là cha/ mẹ của em: .................................................

Hiện đang học tại lớp: ............................................

Trường: ..................................................................

Thuộc đối tượng:

□ Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn ĐBKK

□ Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013.

□ Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ, tôi làm đơn này để nghị xem xét được cấp tiền hỗ trợ ăn trưa cho em: .................................................. theo quy định và chế độ hiện hành./.

 

.......ngày......... tháng......... năm.......

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Cách viết mẫu đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa chi tiết

1. Phần đầu đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ của đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa cũng tương tự như những mẫu văn bản hành chính khác;
 • Tên đơn người làm đơn ghi là “ĐƠN XIN HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA’’;
 • Kính gửi: Người làm đơn ghi rõ đơn vị nhận đơn là cơ sở đào tạo hoặc Cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương học sinh đó đang theo học.

2. Phần thông tin về cá nhân cần được hỗ trợ tiền ăn trưa

 • Họ và tên của phụ huynh học sinh cần được hỗ trợ tiền ăn trưa phải ghi đầy đủ;
 • Số chứng minh nhân dân hay số căn cước công dân của phụ huynh đó;
 • Ngày cấp và nơi cấp của cố chứng minh nhân dân hay căn cước công dân đó;
 • Nơi công tác và làm việc của phụ huynh (có thể ghi nơi ở hiện tại của phụ huynh nếu như là lao động tự do tại địa phương);
 • Họ và tên của học sinh cần được hỗ trợ tiền ăn trưa cũng cần được ghi rõ;
 • Ngày tháng năm sinh của học sinh cần được xin hỗ trợ tiền ăn trưa;
 • Hiện tại học sinh đó đang học ở đâu? phụ huynh làm đơn cũng cần phải ghi rõ.

3. Phần kết đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa

Sau khi đã hoàn thành những thông tin về phụ huynh và học sinh thì người làm đơn cần phải căn cứ vào những luật liên quan đến hỗ trợ ăn trưa như: Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 và  căn cứ vào Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ. Nhằm thể hiện được bản thân mình hay học sinh đó là thuộc diện đối tượng ưu tiên được hỗ trợ tiền ăn trong quy định.

Một số hình thức của mục này là phụ huynh làm đơn sẽ đánh dấu vào những ô mục có sẵn trên mẫu đơn nhằm xác định với phía nhận đơn biết được hoàn cảnh của bản thân và là lý do xin hỗ trợ tiền ăn trưa.

Sau khi hoàn thành mục trên người làm đơn sẽ xin ý kiến xác nhận hoàn cảnh bản thân và thực hiện việc ký kết đơn.

Tải đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non/học sinh

Những đối tượng nào được hỗ trợ tiền ăn trưa?

Đối tượng được phép hỗ trợ tiền ăn trưa theo quy định của nhà nước bao gồm:

 • Cha mẹ hoặc là người giám hộ cho học sinh là trẻ em ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn như vùng biên giới, vùng núi, biên và hải đảo;
 • Là con công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trực tiếp xin hỗ trợ ăn trưa cho con em mình;
 • Những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sinh sống tại những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn;
 • Học sinh mầm non có hộ nghèo hay cận nghèo theo quy định của nhà nước hiện hành;
 • Người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người gia;
 • Những người mất khả năng lao động trong các trung tâm hỗ trợ người khuyết tật.

Tùy thuộc vào từng địa phương mà quy định về những người được hỗ trợ tiền ăn trưa cũng sẽ khác nhau.

Nộp đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa ở đâu?

Tùy thuộc vào đối tượng cần được xin hỗ trợ tiền ăn trưa mà đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa sẽ được gửi tới những cơ sở khác nhau cụ thể như sau:

 • Đối với học sinh mầm non thì người giám hộ hay cha mẹ của học sinh đó sẽ nộp đơn tại cơ sở giáo dục nơi con của mình đang theo học;
 • Đối với những người lao động tại các công trình xây dựng hay tại các khu công nghiệp… Đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa sẽ được gửi tới giám đốc, ban lãnh đạo tại cơ sở đó;
 • Đối với những bệnh nhân hay người già thì sẽ nộp đơn tại người lãnh đạo của cơ sở nuôi dưỡng và trung tâm hỗ trợ dành cho người khuyết tật;
 • Ngoài những nơi nhận đơn trên người làm đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa còn có thể gửi đơn đến cho Cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương nơi mình sinh sống.

Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà người nhận đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa cũng sẽ khác nhau và người làm đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa dựa vào đó để hoàn thiện phần kính gửi trong đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa một cách cụ thể và chính xác.

Nop-don-xin-ho-tro-tien-an-trua-o-dau?

Câu hỏi liên quan đến đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa

1. Như thế nào là hỗ trợ tiền ăn trưa?

Hỗ trợ tiền ăn trưa tức là thay vì phụ huynh hay người giám hộ cho học sinh cần được hỗ trợ tiền ăn trưa phải đóng tiền ăn trưa mỗi tháng thì nay được hỗ trợ và giảm bớt một phần chi phí vào phí sinh hoạt của gia đình.

2. Đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa bao gồm những nội dung chính nào?

Mẫu đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa bao gồm những thông tin về phụ huynh, học sinh cần được hỗ trợ tiền ăn trưa, những quy định của pháp luật về việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh và chữ ký của phụ huynh hay người giám hộ cho học sinh.

>> Tham khảo thêm: Cách viết mẫu đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa.

3. Xác định đơn vị nhận đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa như thế nào?

Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà người nhận đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa cũng sẽ khác nhau và người làm đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa dựa vào đó để hoàn thiện phần kính gửi trong đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa một cách cụ thể và chính xác.

>> Tham khảo thêm: Nộp đơn xin hỗ trợ tiền ăn trưa ở đâu?

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.