spot_img
HomeBiểu mẫuMẫu tờ trìnhTìm hiểu & tải mẫu tờ trình xin cấp trang thiết bị...

Tìm hiểu & tải mẫu tờ trình xin cấp trang thiết bị cho nhân sự

Tải tờ trình cấp trang thiết bị/vật tư cho nhân sự mẫu mới cập nhật. Hướng dẫn làm mẫu đề nghị cấp vật tư thiết bị tuân thủ đúng quy định doanh nghiệp, công ty

Quy định về việc cấp trang thiết bị làm việc cho nhân sự

Quy định về việc cấp trang thiết bị làm việc cho nhân viên tùy thuộc vào khung chính sách của từng tổ chức, công ty, doanh nghiệp, còn phụ thuộc vào: 

 • Điều kiện làm việc;
 • Tính chất công việc;
 • Loại trang thiết bị;
 • Chính sách bảo mật thông tin;
 • Tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp có quy định cấp trang thiết bị cho nhân viên thì sẽ có chính sách công bố cho nhân viên tại thời điểm bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp. Trong các trường hợp khác nhân viên cũng có thể đề xuất cấp thiết bị làm việc nếu trình bày được lý do phù hợp và thuyết phục đội ngũ quản lý. 

Tờ trình cấp trang thiết bị là gì? 

Tờ trình cấp trang thiết bị là một loại văn bản đề xuất lên ban quản lý, cấp lãnh đạo, bộ phận có thẩm quyền về việc cấp phát thiết bị, máy móc làm việc cho cá nhân, nhóm, phòng ban nhân sự tại tổ chức, doanh nghiệp. Mẫu tờ trình xin cấp trang thiết bị là loại tờ trình cần thiết có trong các tổ chức, giúp các nhân sự dễ dàng trình bày, đề xuất các máy móc liên quan đến việc hỗ trợ, tăng năng suất làm việc của nhân sư. 

Tờ trình cấp trang thiết bị là gì?

Tải tờ trình xin cấp trang thiết bị

Tải mẫu tờ trình cấp trang thiết bị mới cập nhật tại maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH CẤP TRANG THIẾT BỊ

V/v xin cấp …………

Kính gửi:

– Ban lãnh đạo ………

Căn cứ theo Quyết định ……… của Công ty.

Căn cứ theo tình hình thực tế: …………

Nhằm mục đích ………, Tên phòng ban / đơn vị xin trình lên ……… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí…………

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá (dự tính)

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng kinh phí là: …………… (Ghi chữ)

Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

 

Người đề xuất

(Ký rõ họ tên)

 

Mẫu giấy đề nghị cấp vật tư thiết bị quan trọng không?

Việc cấp trang thiết bị định kỳ cho doanh nghiệp là quan trọng vì nhiều lý do, và có thể mang lại nhiều lợi ích:

 • Trang thiết bị lỗi thời hoặc hỏng hóc có thể làm giảm năng suất làm việc. Cập nhật định kỳ đảm bảo rằng nhân viên có các công cụ cần thiết để hoạt động hiệu quả;
 • Công nghệ thay đổi nhanh chóng. Việc cập nhật thiết bị định kỳ giúp doanh nghiệp tận dụng các công nghệ mới nhất, giúp tăng cường hiệu quả và khả năng cạnh tranh;
 • Thiết bị cũ có thể chứa những lỗ hổng bảo mật. Cập nhật thiết bị giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp được bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi;
 • Doanh nghiệp phát triển và thay đổi theo thời gian, và nhu cầu về trang thiết bị cũng thay đổi. Cập nhật định kỳ giúp đảm bảo rằng trang thiết bị luôn phù hợp với nhu cầu hiện tại;
 • Thiết bị mới thường đáng tin cậy hơn và có ít sự cố hơn, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và cải thiện hiệu quả;
 • Mặc dù việc đầu tư ban đầu có thể cao, nhưng việc cập nhật thiết bị có thể tiết kiệm chi phí lâu dài do giảm chi phí bảo trì và sửa chữa;
 • Đối với một số ngành, việc cập nhật thiết bị là cần thiết để tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành;
 • Nhân viên thường cảm thấy hào hứng và được đánh giá cao khi được làm việc với các thiết bị hiện đại và tiên tiến;
 • Sử dụng thiết bị hiện đại có thể cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp đối với khách hàng và đối tác;
 • Cập nhật định kỳ có thể bao gồm việc loại bỏ thiết bị cũ theo cách thân thiện với môi trường, cũng như chọn những thiết bị mới có hiệu suất năng lượng tốt hơn.

Nhìn chung, việc xin cấp trang thiết bị định kỳ giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả, cạnh tranh và đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường và công nghệ.

Nhân sự làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng trang thiết bị mới có thể mạnh dạn đề xuất lên cấp trên thông qua mẫu tờ trình xin cấp trang thiết bị. Miễn sao nhân sự đảm bảo được năng suất, hiệu suất làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp. 

Trong trường hợp xin nghỉ việc, nhân sự cần làm biên bản bàn giao tải sản, bàn giao công việc để tránh các trường hợp phát xin không mong muốn. Bạn có thể tại miễn phí mẫu biên bản tại:

>> Mẫu biên bản bàn giao tài sản.

Tìm hiểu & tải mẫu tờ trình xin cấp trang thiết bị cho nhân sự

Thông tin quan trọng trong tờ trình xin cấp trang thiết bị 

Ngoài các thông tin cơ bản như họ tên người trình bày, đề xuất, thời gian đề xuất thì khi soạn thảo tờ trình cấp trang thiết bị, người soạn cần lưu ý các mục nội dung sau đây: 

Căn cứ thành lập tờ trình cấp trang thiết bị 

Ở phần nội dung này, người soạn tờ trình cấp trang thiết bị cần nêu ra các căn cứ cụ thể để thành lập đề xuất mua trang thiết bị: 

 • Quy định về việc cấp phát trang thiết bị được công bố trước đó;
 • Chỉ thị, chỉ định cấp trang thiết bị từ cấp quản lý (nếu có);
 • Cấp trang thiết bi để cập nhật tính năng, công nghệ mới: nêu cụ thể. 

Lý do đề xuất cấp trang thiết bị thông qua tờ trình 

Người soạn tờ trình cần nếu rõ, cụ thể, chính xác lý do đề xuất cấp trang thiết bị. Lý do cần kèm theo dẫn chứng thuyết phục và các thông tin liên quan đến hiệu quả làm việc, năng suất làm việc, mở rộng quy mô phòng ban, có nhân sự mới,…

Kinh phí đề xuất cấp trang thiết bị 

Tại phần kinh phí người làm tờ trình cần đề xuất tương đương với giá trị, số lượng trang thiết bị cần cấp cho các nhân sự tại phòng ban. Kinh phí đề xuất cần đúng, chính xác với mức giá thiết bị ngoài thị trường và phù hợp với mức kinh phí quy định về việc cấp phát trang thiết bị do tổ chức, doanh nghiệp ban hành. 

Trong trường hợp mức kinh phí vượt quá quy định, ban lãnh đạo có thể xem xét đồng ý duyệt tờ trình hoặc không. Chính vì vậy, khi đề xuất mức kinh phí chi cho việc cấp trang thiết bị người làm tờ trình cần lưu ý thăm dò giá thiết bị ngoài thị trường cho phù hợp. 

Tìm hiểu & tải mẫu tờ trình xin cấp trang thiết bị cho nhân sự

Lưu ý về nội dung trình bày tờ trình cấp trang thiết bị 

 • Tờ trình cấp trang thiết bị cần được soạn thảo với nội dung trình bày khoa học, rõ ràng và chính xác với các thông tin thực tế. Nội dung minh bạch thì cấp quản lý mới nắm bắt được chính xác vấn đề và nhu cầu cấp bách về việc trang bị thiết bị làm việc, góp phần tăng năng suất, hiệu quả cho doanh nghiệp;
 • Lý do cấp trang thiết bị cần thuyết phục, dẫn chứng rõ ràng và người soạn tờ trình cấp trang thiết bị cần trình bày cụ thể, chính xác số tiền hỗ trợ trang bị thiết bị làm việc;
 • Trường hợp có các giấy tờ, hình ảnh chứng minh về lý do nhân sự cần cấp trang thiết bị mới, cấp thêm thiết bị thì người làm tờ trình có thể đính kèm khi gửi đến ban quản lý, cấp lãnh đạo. 

Các câu hỏi liên quan đến tờ trình cấp trang thiết bị

1. Tờ trình cấp trang thiết bị là gì?

Tờ trình cấp trang thiết bị là một loại văn bản đề xuất lên ban quản lý, cấp lãnh đạo, bộ phận có thẩm quyền về việc cấp phát thiết bị, máy móc làm việc cho cá nhân, nhóm, phòng ban nhân sự tại tổ chức, doanh nghiệp.

Mẫu tờ trình xin cấp trang thiết bị là loại tờ trình cần thiết có trong các tổ chức, giúp các nhân sự dễ dàng trình bày, đề xuất các máy móc liên quan đến việc hỗ trợ, tăng năng suất làm việc của nhân sư. 

2. Tại sao cần làm tờ trình cấp trang thiết bị?

 • Trang thiết bị lỗi thời hoặc hỏng hóc có thể làm giảm năng suất làm việc. Cập nhật định kỳ đảm bảo rằng nhân viên có các công cụ cần thiết để hoạt động hiệu quả;
 • Công nghệ thay đổi nhanh chóng. Việc cập nhật thiết bị định kỳ giúp doanh nghiệp tận dụng các công nghệ mới nhất, giúp tăng cường hiệu quả và khả năng cạnh tranh;
 • Thiết bị cũ có thể chứa những lỗ hổng bảo mật. Cập nhật thiết bị giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp được bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi.

3. Cần lưu ý nội dung gì khi làm tờ trình cấp trang thiết bị?

Người soạn tờ trình cấp trang thiết bị cần lưu ý ba nội dung quan trọng: căn cứ thành lập tờ trình cấp trang thiết bị, lý do đề xuất cấp trang thiết bị và kinh phí đề xuất cấp trang thiết bị. Đây là ba phần nội dung cần tập trung quan trọng bởi đây là các căn cứ thuyết phục ban quan lý duyệt tờ trình cho nhân sự khi có nhu cầu cấp thiết bị. 

4. Lưu ý gì về cách soạn thảo, trình bày của tờ trình cấp trang thiết bị?

 • Tờ trình cấp trang thiết bị cần được soạn thảo với nội dung trình bày khoa học, rõ ràng và chính xác với các thông tin thực tế. Nội dung minh bạch thì cấp quản lý mới nắm bắt được chính xác vấn đề và nhu cầu cấp bách về việc trang bị thiết bị làm việc, góp phần tăng năng suất, hiệu quả cho doanh nghiệp;
 • Lý do cấp trang thiết bị cần thuyết phục, dẫn chứng rõ ràng và người soạn tờ trình cấp trang thiết bị cần trình bày cụ thể, chính xác số tiền hỗ trợ trang bị thiết bị làm việc;
 • Trường hợp có các giấy tờ, hình ảnh chứng minh về lý do nhân sự cần cấp trang thiết bị mới, cấp thêm thiết bị thì người làm tờ trình có thể đính kèm khi gửi đến ban quản lý, cấp lãnh đạo. 

Nên tham khảo mẫu tờ trình cấp trang thiết bị ở đâu?

Tham khảo ngay mẫu tờ trình cấp trang thiết bị tại Maudon.net.

>> Tải tờ trình cấp trang thiết bị – Mới nhất!

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu tờ trình cấp trang thiết bị. Mọi thắc mắc về các mẫu tờ trình có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Download tờ trình Đề Nghị Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ

Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì? Hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ? Lưu ý khác khi làm tờ trình thành lập trung tâm tiếng Anh...