spot_img
HomeLĩnh vực khácTải đơn xin xuất ngũ, đơn xin ra quân trước thời hạn...

Tải đơn xin xuất ngũ, đơn xin ra quân trước thời hạn miễn phí

Đơn xin ra quân trước thời hạn là gì? Những trường hợp được xuất ngũ trước thời hạn. Cách viết mẫu đơn xin xuất ngũ trước thời hạn & cơ quan xét duyệt đơn?

Mẫu đơn xin xuất ngũ trước thời hạn là gì?

Mẫu đơn xin ra quân/xuất ngũ trước thời hạn là mẫu đơn được hạ sỹ quan, binh sĩ đang trong thời gian phục vụ tại ngũ viết nhằm mục đích trình bày hoàn cảnh của bản thân và lý do xin ra quân trước thời hạn.

Dưới đây là mẫu đơn xin ra quân trước thời hạn, xuất ngũ trước thời hạn được sử dụng nhiều nhất mà Maudon.net tổng hợp được mọi người có thể tải về và sử dụng miễn phí.

Tải đơn xin xuất ngũ, đơn xin ra quân trước thời hạn miễn phí

Tải mẫu đơn xin ra quân trước thời hạn

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN RA QUÂN TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi: ……………………………………………………………………………......

Tôi tên là………………………………................................. sinh ngày........................

CMND/CCCD số………………ngày cấp…...………........nơi cấp.............................

Hộ khẩu thường trú.................................................................................................……..

Hiện đang công tác tại:...............………………………..............................................…

Nay tôi làm đơn này kính mong ……………………………xem xét cho tôi ra quân trước thời hạn.

Lý do xin ra quân trước thời hạn: ……………………...……

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...................,ngày...../...../.....

                                                                                                  Người làm đơn

                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Cách viết đơn xin ra quân/xuất ngũ trước thời hạn

Mẫu đơn xin ra quân trước thời hạn, xuất ngũ trước thời hạn có bố cục tối giản. Về cơ bản, nó cũng giống như những mẫu văn bản hành chính thông thường khác sẽ có những phần chính sau:

1. Phần mở đầu đơn xin ra quân trước thời hạn

Đơn xin ra quân trước thời hạn, xuất ngũ trước thời hạn bao gồm những thông tin về người làm đơn là hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ muốn xin xuất ngũ trước thời hạn, lý do muốn xin xuất ngũ trước thời hạn và phần này là quan trọng hơn cả vì phần lý do là phần để xem xét xem hạ sĩ quan, binh sĩ đó có được phép xuất ngũ trước thời hạn hay không?

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin ra quân trước thời hạn, xuất ngũ trước thời hạn.

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ của đơn xin ra quân trước thời hạn, xuất ngũ trước thời hạn được viết như nhũng mẫu văn bản hành chính khác;
 • Tên đơn có thể ghi là: “Đơn xin ra quân trước thời hạn”, “đơn xin xuất ngũ trước thời hạn”;
 • Phần kính gửi của đơn xin xuất ngũ trước thời hạn: Người làm đơn cần phải xác định chủ thể có thẩm quyền tiếp nhận để xử lý việc xuất ngũ trước thời hạn. Có thể là lãnh đạo đối với đơn vị quân đội đang làm việc của hạ sĩ quan, binh sĩ. Hoặc chủ thể khác trong thẩm quyền cho phép ra quân trước thời hạn gắn với từng trường hợp và từng chức danh cụ thể.

2. Phần thông tin quân nhân muốn được xuất ngũ trước thời hạn

 • Phần thông tin của người làm đơn xin xuất ngũ trước thời hạn sẽ bao gồm:
  • Họ và tên của người xin ra quân trước thời hạn;
  • Ngày, tháng năm sinh;
  • CMND/CCCD bao gồm ngày cấp và nơi cấp;
  • Hộ khẩu thường trú và tên đơn vị đang công tác muốn xin ra quân trước thời hạn. 
 • Lý do xin ra quân trước thời hạn: Người làm đơn cần phải ghi đầy đủ, trung thực những lý do mà bản thân muốn xin ra quân trước thời hạn nhằm giúp cho thủ tục ra quân trước thời hạn được thực hiện dễ dàng hơn;
 • Người làm đơn phải cam đoan những lý do và thông tin trên là đúng sự thật.

3. Lưu ý khi làm đơn và kết đơn xin ra quân trước thời hạn

 • Chính vì đơn xin ra quân trước thời hạn là một mẫu đơn quan trọng đòi hỏi câu văn trang nghiêm. Khi viết đơn người làm đơn xin ra quân trước thời hạn người làm đơn phải chú ý sử dụng câu từ tôn trọng người đọc, khi viết đơn chú ý lỗi chính tả cũng như cách xưng hô đối với cấp trên nhận đơn;
 • Cuối cùng là kết đơn và ký, ghi rõ họ và tên.

Tải đơn xin xuất ngũ, đơn xin ra quân trước thời hạn miễn phí

Trường hợp được xuất ngũ trước thời hạn

Căn cứ tại Điều 43 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định rõ các trường hợp được xuất ngũ trước thời hạn, ra quân trước thời hạn như sau:

 • Quân nhân xin ra quân trước thời hạn không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ theo quy định;
 • Cơ quan UBND cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận gia đình của người xin ra quân trước thời hạn là gia đình có hoàn cảnh khó khăn và là người thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ;
 • Người xin ra quân trước thời hạn, xuất ngũ trước thời hạn là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân lớn tuổi đã không còn khả năng lao động hoặc nhỏ tuổi và chưa đến tuổi lao động;
 • Trong gia đình của người xin xuất ngũ trước thời hạn bị thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản do tai nạn, dịch bệnh, thiên tai nguy hiểm gây ra và được Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
 • Là một con của bệnh binh hay con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% hoặc mất khả năng lao động;
 • Cơ quan UBND và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn và được phép miễn gọi nhập ngũ.
 • Nời xin ra quân trước thời hạn , xuất ngũ trước thời hạn là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, có một anh hoặc một em ruột là liệt sĩ;
 • Người xin xuất ngũ trước thời hạn là một con của thương binh hạng hai;
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ xin ra quân trước thời hạn Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hay là một con của người bị nhiễm bởi chất độc màu da cam và dẫn tới tình trạng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội báo cáo cho đơn vị cấp có thẩm quyền quyết định hạ sĩ quan, binh sĩ xin ra quân trước thời hạn không đủ các tiêu chuẩn chính trị để thực hiện việc tuyển chọn công dân nhập ngũ vào phục vụ trong đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam.

>> Tham khảo miễn phí: Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Tải đơn xin xuất ngũ, đơn xin ra quân trước thời hạn miễn phí

Cơ quan thẩm quyền giải quyết đơn xin xuất ngũ trước thời hạn

Căn cứ tại Điều số 44 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định rõ tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và chịu trách nhiệm giải quyết việc xuất ngũ như sau:

 • Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng đưa ra những quyết định xuất ngũ hằng năm đối với các hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ.
 • Chỉ huy đơn vị mà hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ muốn xin ra quân trước thời hạn từ cấp trung đoàn và từ cấp tương đương trở lên quyết định về việc xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thuộc quyền;
 • Tổ chức buổi lễ tiễn hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ và bàn giao cho Cơ quan UBND thuộc cấp huyện đã giao quân.
 • Thời gian xuất ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, binh sĩ và Cơ quan UBND thuộc cấp huyện nơi giao quân hoặc cơ quan, tổ chức nơi hạ sĩ quan, binh sĩ đó làm việc và học tập trước khi nhập ngũ.
 • Cơ quan UBND thuộc cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức đã được thông báo phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ.

Câu hỏi liên quan đến đơn xin ra quân trước thời hạn

1. Nội dung của đơn xin ra quân trước thời hạn, xuất ngũ trước thời hạn gồm những gì?

Đơn xin ra quân trước thời hạn, xuất ngũ trước thời hạn bao gồm những thông tin về người làm đơn là hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ muốn xin xuất ngũ trước thời hạn, lý do muốn xin xuất ngũ trước thời hạn và phần này là quan trọng hơn cả vì phần lý do là phần để xem xét xem hạ sĩ quan, binh sĩ đó có được phép xuất ngũ trước thời hạn hay không?

>> Tham khảo thêm: Cách viết đơn xuất ngũ trước thời hạn.

2. Công dân có được xin nhập ngũ tự nguyện không?

Có. Người đủ điều kiện nhập ngũ dù cho thuộc diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay được miễn nghĩa vụ quân sự khi vẫn muốn tham gia nghĩa vụ quân sự có thể làm đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

3. Trường hợp nào thì được xuất ngũ trước thời hạn?

Hội đồng giám định sức khỏe bắt đầu từ cấp sư đoàn hoặc cấp tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa thuộc cấp có thẩm quyền kết luận người xin xuất ngũ trước thời hạn, ra quân trước thời hạn không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ theo quy định.

>> Tham khảo thêm: Trường hợp được ra quân trước thời hạn.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.