spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải mẫu biên bản họp tổ chuyên môn - THPT, THCS, tiểu...

Tải mẫu biên bản họp tổ chuyên môn – THPT, THCS, tiểu học

Biên bản họp tổ chuyên môn là biên bản ghi lại quá trình họp của các tổ chuyên môn, các ý kiến trình bày của thành viên và nhiệm vụ phân công đều được ghi vào biên bản.

Trong bài viết này, Maudon.net sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về loại biên bản này với các thông tin liên quan, bắt đầu ngay nhé!

Khái niệm họp tổ chuyên môn các cấp

1. Như thế nào gọi là tổ chuyên môn?

Tổ chuyên môn là một phần quan trọng trong cơ cấu của nhà trường. Các tổ chuyên môn phối hợp với nhau, tương tác với các bộ phận khác và đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như các nhiệm vụ khác trong chiến lược phát triển của trường, chương trình giáo dục và các hoạt động liên quan đến mục tiêu giáo dục.

Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo nhà trường đạt được những mục tiêu đã đề ra.

2. Tổ chuyên môn cấp bậc tiểu học

Tổ chuyên môn tại trường Tiểu học được quy định cụ thể tại Điều 14 của Điều lệ trường Tiểu học, theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT. 

Tổ chuyên môn bao gồm các giáo viên theo khối lớp hoặc môn học, cùng với nhân viên thư viện, nhân viên quản lý thiết bị giáo dục, chuyên viên công nghệ thông tin, và những người hỗ trợ giáo dục cho người khuyết tật. Mỗi tổ chuyên môn cần có ít nhất 3 thành viên. Nếu tổ có từ 7 thành viên trở lên, thì cần có thêm một tổ phó.

Tổ chuyên môn cần tổ chức ít nhất hai buổi họp mỗi tuần để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Tinh thần của các buổi họp là xây dựng môi trường thân thiện, tích cực và khuyến khích việc tự học.

Mục tiêu cuối cùng là nâng cao trình độ và phát triển năng lực chuyên môn để đảm bảo nhà trường đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tải mẫu biên bản họp tổ chuyên môn - THPT, THCS, tiểu học

3. Tổ chuyên môn cấp bậc trung học

Tổ chuyên môn là một phần quan trọng trong cơ cấu tổ chức của trường trung học. Theo quy định tại Điều 14 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, tổ chuyên môn được xác định như sau:

 • Bộ phần quản lý, bộ phận giáo viên, các bộ phận thư viện, tư vấn được thành lập thành các tổ chuyên môn;
 • Mỗi tổ chuyên môn cần có ít nhất 3 thành viên. Nếu tổ có từ 7 thành viên trở lên, thì cần có thêm một tổ phó;
 • Tổ chuyên môn tổ chức ít nhất một buổi họp mỗi hai tuần để thực hiện các nhiệm vụ của mình;
 • Tinh thần của các buổi họp là xây dựng môi trường thân thiện, tích cực và khuyến khích việc tự học;
 • Mục tiêu cuối cùng là nâng cao trình độ và phát triển năng lực chuyên môn để đảm bảo nhà trường đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tải mẫu biên bản họp tổ chuyên môn chuẩn xác nhất

Biên bản họp tổ chuyên môn là tài liệu ghi chép toàn bộ quá trình họp và nội dung cuộc họp của một tổ chuyên môn.

Mục đích của biên bản là lưu trữ thông tin và minh chứng cho các vấn đề bàn luận có trong cuộc họp, là căn cứ thống nhất, ghi lại các nhiệm vụ được bàn giao.

Tải biên bản họp tổ chuyên môn đầu năm, biên bản họp tổ chuyên môn các cấp miễn phí:

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

TRƯỜNG ...................................        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỔ .................................                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:                                        

   ....., ngày ... tháng ... năm ...                   

 BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

 

 1. Thời gian – Địa điểm

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Thành phần

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Chủ trì – Thư kí

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Nội dung
 2. Đánh giá hoạt động thời gian vừa qua

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Kế hoạch thời gian tới

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 1. Kiến nghị, đề xuất

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...............................................................................................................

 

                           Thư kí                                                Chủ trì

                                

 

 

 

 

Nội dung của biên bản họp tổ chuyên môn cần có những gì?

Sẽ có sự khác nhau giữa nội dung của các biên bản, tuỳ vào yêu cầu của người tổ chức cuộc họp và nội dung cuộc họp hướng đến. Tuy nhiên một biên bản họp tổ chuyên môn thông thường sẽ có các nội dung chính sau:

 • Tên tổ chuyên môn;
 • Thời gian và địa điểm họp cũng cần được ghi chính xác;
 • Danh sách thành viên tham dự;
 • Ghi đầy đủ nội dung của cuộc họp tổ chuyên môn;
 • Nội dung các ý kiến của các thành viên;
 • Kết luận và quyết định của tổ trưởng chuyên môn;
 • Thời gian kết thúc cuộc họp;
 • Ghi chép các ý kiến khác.

Biên bản họp tổ chuyên môn cần được lập đầy đủ, chính xác và trung thực, phản ánh đúng nội dung của buổi họp. Sau khi thông qua, biên bản sẽ được lưu trữ tại tổ chuyên môn và có giá trị pháp lý.

Tải mẫu biên bản họp tổ chuyên môn - THPT, THCS, tiểu học

Biên bản họp tổ chuyên môn: Làm thế nào để viết đúng cách?

Biên bản họp tổ chuyên môn là một tài liệu quan trọng trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động của tổ chuyên môn. Để viết biên bản đúng cách, chúng ta cần tuân theo một số nguyên tắc và lưu ý sau:

 • Ghi chép đầy đủ và rõ ràng: Khi viết biên bản, hãy ghi chép đầy đủ nội dung của buổi họp, đừng nghĩ thông tin nào đó là không quan trọng mà không ghi vào biên bản. Ghi chú cần chú ý kỹ về quyết định, ý kiến của các thành viên, và các vấn đề được thảo luận;
 • Trong quá trình ghi chép, không cần phải ghi chép từng lời nói hay ý kiến của mỗi người tham gia cuộc họp. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc ghi chép các điểm chính, quan trọng nhất mà mọi người đưa ra;
 • Biên bản cuộc họp không nên chỉ là một bản sao chép đúng từng lời. Thay vào đó, nó nên tập trung vào việc ghi chép các thông tin quan trọng, quyết định và hướng dẫn;
 • Tránh việc ghi chép các ý kiến cá nhân hoặc đánh giá riêng của bạn về các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp. Biên bản nên tập trung vào thông tin khách quan và tính chính xác;
 • Khi có sự kiện quan trọng diễn ra trong cuộc họp, hãy ghi chép ngay lập tức. Đừng chờ đợi hoặc trì hoãn việc ghi chép, vì thông tin sẽ giảm đi phần chính xác nếu bạn không ghi lại ngay lập tức khi có người đang trình ý kiến;
 • Trình bày khoa học và dễ hiểu: Biên bản nên được trình bày một cách khoa học, giúp người đọc dễ dàng hiểu rõ. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, tránh sử dụng từ ngữ phức tạp hoặc không rõ nghĩa;
 • Cung cấp thông tin về thời gian và địa điểm: Biên bản cần ghi rõ thời gian và địa điểm của buổi họp, điều này giúp người đọc biết được bối cảnh và tạo ra tính chính xác.

Việc viết biên bản họp tổ chuyên môn đúng cách không chỉ giúp cho việc quản lý hiệu quả hơn mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của tổ chuyên môn. Hãy chú ý đến các lưu ý trên để tạo ra một biên bản chất lượng và hữu ích cho công việc của bạn. 

Các câu hỏi liên quan đến biên bản họp tổ chuyên môn

1. Biên bản họp tổ chuyên môn là gì?

Biên bản họp tổ chuyên môn là tài liệu ghi chép toàn bộ quá trình họp và nội dung cuộc họp của một tổ chuyên môn. Mục đích của biên bản là lưu trữ thông tin và minh chứng cho các vấn đề bàn luận có trong cuộc họp, là căn cứ thống nhất, ghi lại các nhiệm vụ được bàn giao.

2. Nội dung của biên bản họp tổ chuyên môn gồm những gì?

Một biên bản họp tổ chuyên môn thông thường sẽ chứa các nội dung chính sau:

 • Tên tổ chuyên môn;
 • Thời gian và địa điểm họp cũng cần được ghi chính xác;
 • Danh sách thành viên tham dự;
 • Ghi đầy đủ nội dung của cuộc họp tổ chuyên môn;
 • Nội dung các ý kiến của các thành viên;
 • Kết luận và quyết định của tổ trưởng chuyên môn;
 • Thời gian kết thúc cuộc họp;
 • Ghi chép các ý kiến khác.

3. Tại sao nên cần lập biên bản họp tổ chuyên môn?

Biên bản họp tổ chuyên môn có vai trò ghi lại các ý kiến trình bày của các thành viên tham gia, ghi lại các công việc được phân công và đóng vai trò như bảng phân công các công việc mà người được giao cần thực hiện.

Bài viết trên là phần thông tin hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu biên bản họp tổ chuyên môn và các thông tin quan trọng liên quan.

Nếu bạn có thắc mắc gì về bài viết trên và các loại mẫu đơn, đừng ngần ngại mà hãy nhấc máy liên hệ ngay với Maudon.net để được hỗ trợ nhanh nhất.

 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Cập nhật lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 cho sĩ tử trên cả nước

Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày nào? Mốc thời gian mà sĩ tử dự thi cần biết? Về quy chế thì sẽ có sự thay đổi gì so với các năm trước?