spot_img
HomeHành chính - Tư phápCấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Thủ...

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc – Thủ tục, hồ sơ

Tải ngay đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc: bằng tốt nghiệp THCS, THPT, đại học, cao đẳng… Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ. 

Các loại văn bằng, chứng chỉ có thể cấp bản sao

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT thì văn bằng, chứng chỉ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Bằng tốt nghiệp THCS;
 • Bằng tốt nghiệp THPT;
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm;
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm;
 • Văn bằng giáo dục đại học;
 • Chứng chỉ được cấp bởi hệ thống giáo dục quốc dân.

Những ai có quyền yêu cấp cấp bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc?

Theo quy định tại Điều 30 Thông tư trên, những người có quyền yêu cầu được cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là:

 • Người được cấp văn bằng, chứng chỉ bản gốc, bản chính;
 • Người đại diện theo pháp luật, người đại diện được ủy quyền của người được cấp văn bằng, chứng chỉ bản chính;
 • Cha, mẹ, anh, chị, em, con, vợ, chồng hoặc người thừa kế khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ bản chính.

>> Xem thêm: Tải đơn xin mượn học bạ (mọi cấp học).

Tải đơn yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Khi có nhu cầu cần sử dụng bản sao văn bằng, chứng chỉ, bạn có thể làm đơn yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ bản chính theo mẫu như sau:

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         PHIẾU YÊU CẦU CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

          (Dành cho trường hợp bị thất lạc, hư hỏng)

Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận Gò Vấp

Tôi tên:………………….………………………..……Nam, nữ:………………

Sinh ngày:…………………..Nơi sinh:…………………….. Dân Tộc……….....

Đã học tại trường:………………………….….….... Quận, Huyện…………….

Đã tốt nghiệp kỳ thi:……………………………………………………………..

Ngày thi:……………..……… Tại Hội đồng thi:……………………………….

Số chứng minh nhân dân:…………………………………….............................. Ngày và nơi cấp:……………………………………………………………….... Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………

Số lượng bản sao xin cấp:………………………………………………..............

Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2022    

                  Người làm đơn ký tên

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

                    (nếu không còn bản sao có chứng thực)

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………..............

Ngày sinh:……………………Nơi sinh:…………………… Dân tộc………….

Khóa ngày:……………………………………. Xếp loại:……………………....

Hội đồng thi:……………………………...…… Số báo danh:………………….

Vào sổ cấp bằng số:………………………...… Số hiệu bằng:………………….

Ngày vào sổ:……………………………………………………………………..

Ngày        tháng      năm 2022

              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hồ sơ đính kèm:

- 01 bản photo CMND.

Lưu ý:

- (1) Ghi loại văn bằng THCS, BT.THCS

Đơn yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Bằng tốt nghiệp THPT là văn bằng được cấp bởi hệ thống giáo dục quốc gia cho những người hoàn thành chương trình học, đạt chuẩn đầu ra theo trình độ đào tạo đã được quy định tại bậc học THPT. Để nhận được bằng THPT, học sinh phải vượt qua kì thi tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm từ trung bình trở lên và học lực trên xếp loại kém năm học lớp 12.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

................................................................. (*)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo..............

Tôi tên là: (Viết chữ in hoa) ......................................................................…..................

Ngày sinh: ........./......./................ Giới tính: ................ Dân tộc:………..…………….

Nơi sinh: (huyện, tỉnh) ...................………........................................….........................

Học sinh trường: (đúng tên trường trước đây theo học) .....……....…...........................

...................................................................................................…………….................

Đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm: ...................................................……....................

Lý do xin cấp lại: ................................................................................……..................

...............................................................................................................……................

.........................................................................................................................…….…...

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Sở GD&ĐT cấp lại cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp để sử dụng trong công việc.

Số lượng bản sao xin cấp lại: ..................... bản.

Ngày .......... tháng ......... năm 20........ 

                                  Người làm đơn

 

Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, hồ sơ đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc bao gồm: 

 • Đơn yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, bản chính;
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính hoặc bản sao còn giá trị sử dụng;
 • Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ là người được quy định theo pháp luật thì cần phải xuất trình giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp văn bằng, chứng chỉ bản chính;
 • Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, bản chính gửi đơn yêu cầu qua đường bưu điện thì cần phải gửi bản sao có chứng thực những giấy tờ quy định kèm theo 1 phong bì dán tem có ghi rõ họ và tên, địa chỉ, thông tin quan trọng cần thiết của người nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc như sau:

 • Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ sẽ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 2 tới cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, bản chính;
 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận yêu cầu, nếu các loại giấy tờ đều hợp lệ, cơ quan sẽ tiên hành cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo;
 • Trong trường hợp hồ sơ yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì thời hạn sẽ được tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;
 • Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ số lượng nhiều, từ nhiều sổ gốc, nội dung phức tạp, cần nhiều thời gian kiểm tra, đối chiếu thì thời hạn cấp bản sao sẽ kéo dài thêm không quá 2 ngày làm việc theo quy định hoặc dài hơn nếu có thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu;
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc sẽ cấp bản sao cho người yêu cầu, nội dung bản sao phải ghi đúng theo nội dung đã ghi trong sổ gốc;
 • Trong trường hợp không còn lưu trữ sổ gốc hoặc nội dung sổ gốc không có những nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu, nêu rõ lý do theo thời hạn quy định.

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Thủ tục, hồ sơ

Giá trị pháp lý của các loại bản sao văn bằng, chứng chỉ

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, giá trị pháp lý của các loại văn bằng, chứng chỉ như sau:

 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các trường hợp giao dịch, làm hồ sơ… trừ các trường hợp pháp luật có những quy định khác;
 • Trong trường hợp có căn cứ về việc những bản sao văn bằng, chứng chỉ là giả mạo, không hợp pháp, thì các cơ quan tiếp nhận có thể yêu cầu người có bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu, xác minh.

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT được cấp ở đâu?

Người có bằng tốt nghiệp THPT có thể yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đã tốt nghiệp THPT.

Để làm thủ tục cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, người yêu cầu có thể liên hệ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc gử hồ sơ yêu cầu cấp bằng tốt nghiệp THPT qua đường bưu điện.

Hồ sơ thủ tục yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT theo mẫu quy định;
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (kèm bản chính để đối chiếu nếu các giấy tờ chưa được chứng thực).

Hướng dẫn cách yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT trực tuyến

Người có yêu cầu có thể gửi yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT trực tuyến bằng cách truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia với các bước chi tiết như sau:

Ví dụ: Cổng Dịch vụ Công Hồ Chí Minh.

 • Bước 2: Chọn mục Dịch vụ Công trực tuyến, sau đó chọn Thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc;
 • Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết và lưu hồ sơ;
 • Bước 4: Gửi các hồ sơ yêu cầu;
 • Bước 5: Nhận kết quả hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền.

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Thủ tục, hồ sơ

Các câu hỏi thường gặp về thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ bản gốc

1. Tôi tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm và muốn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học thì cần những giấy tờ gì? Thời gian cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học là bao lâu?

 • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, 4, 5 Điều 27 Quy chế văn bằng,người yêu cầu được cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ có thể trực tiếp gửi yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc trực tiếp hoặc thông qua bưu điện; 
 • Về thời hạn cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc như sau:
  • Nếu gửi yêu cầu trực tiếp thì người yêu cầu có thể nhận được bản sao trong ngày;
  • Nếu gửi yêu cầu qua đường bưu điện, người yêu cầu có thể nhận được bản sao chậm nhất trong vòng 3 ngày làm việc tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ theo dấu của bưu điện;
  • Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng sẽ phải trả lệ phí cho việc cấp bản sao.

2. Tôi muốn biết về hồ sơ cần có khi yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc?

Theo quy định, các loại giấy tờ cần có khi yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ bao gồm:

 • Đơn yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, bản chính;
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính hoặc bản sao còn giá trị sử dụng;
 • Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ là người được quy định theo pháp luật thì cần phải xuất trình giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp văn bằng, chứng chỉ bản chính;
 • Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, bản chính gửi đơn yêu cầu qua đường bưu điện thì cần phải gửi bản sao có chứng thực những giấy tờ quy định kèm theo 1 phong bì dán tem có ghi rõ họ và tên, địa chỉ, thông tin quan trọng cần thiết của người nhận cho cơ quan có thẩm quyền.

3. Tôi có thể yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT ở đâu?

Bạn có thể yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi bạn đã tốt nghiệp THPT.

4. Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT gồm những gì?

Hồ sơ thủ tục yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT theo mẫu đã quy định;
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (kèm bản chính để đối chiếu nếu các giấy tờ chưa được chứng thực).

>> TẢI MIỄN PHÍ: Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.