spot_img
HomeBảo hiểm xã hộiĐơn đề nghị Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội một lần - cập...

Đơn đề nghị Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội một lần – cập nhật mới

Đơn đề nghị hưởng bảo xã hội một lần mẫu mới cập nhật. Thủ tục và hồ sơ cho người lao động thực hiện đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tải miễn phí: mẫu đơn hưởng bhxh 1 lần, mẫu đơn lãnh bhxh 1 lần…

Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là một hệ thống bảo hiểm do chính phủ thiết lập nhằm bảo vệ và hỗ trợ những người lao động, người làm kinh doanh và cộng đồng trong xã hội.

Mục tiêu của bảo hiểm xã hội là cung cấp những khoản tiền trợ cấp và dịch vụ cho những người gặp khó khăn do mất việc làm, tình trạng tàn tật, tuổi già, bệnh tật, hoặc các tình huống khó khăn khác.

Bảo hiểm xã hội là gì?

Hệ thống bảo hiểm xã hội cơ bản bao gồm: 

 • Bảo hiểm xã hội một lần;
 • Bảo hiểm y tế;
 • Bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động và nhà tuyển dụng thường phải đóng góp vào hệ thống bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ quy định. Khi cần, những người tham gia có thể đều được hưởng các quyền lợi tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của họ. Hệ thống bảo hiểm xã hội thường được thiết kế để đảm bảo tính bảo đảm xã hội và giảm bớt rủi ro tài chính cho cộng đồng.

Tải mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tải miễn phí mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại:

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 14-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………

 

Họ và tên (1): .......................................... sinh ngày ...../...../........ giới tính……..

Số sổ BHXH/Số định danh:....................................................................................

Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước ................... do ...................... cấp ngày ...... tháng ..... năm.......;

Số điện thoại (nếu có): ......................................

Địa chỉ liên hệ (2):..................................................................................................

Họ và tên người được uỷ quyền (3): ................................... sinh ngày ...../...../...... giới tính…...

Nội dung yêu cầu giải quyết (4):

 

 BHXH một lần

 

 Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng ... năm .......

- Địa chỉ nơi nhận ..................................................................................................

................................................................................................................................

- Nơi đăng ký KCB ............................................................................................... 

 

 Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

 

 Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ... năm .........

- Địa chỉ nơi cư trú mới ..............................................

................................................................................................................................

- Nơi đăng ký KCB .................................................................................................

 

 Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ... năm .......

Địa chỉ nơi cư trú mới ..............................................

.................................................................................................................................

 

 Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH ...........................................................

Nơi đăng ký KCB ....................................................................................................

 

 Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (5)....................................................................................................

.................................................................................................................................

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (6)

 

 Tiền mặt          

 

 Tại cơ quan BHXH          

 

 Qua tổ chức dich vụ BHXH

 

 ATM: Chủ tài khoản ................ Số tài khoản ....................... Ngân hàng ..................... Chi nhánh ........................

 

 

  .............., ngày ....... tháng ..... năm ......

  Người làm đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN LẬP MẪU 14-HSB

(1) Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng;

(2) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền;

(3) Trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thực hiện toàn bộ thủ tục thì ghi thêm nội dung này nếu không có thì gạch chéo;

(4) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin. Lưu ý ghi bổ sung vào cuối đơn:

 1. a) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.
 2. b) Trường hợp thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYTban đầu thì ghi bổ sung tên cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu mà người hưởng lựa chọn theo quy định của Bộ Y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương, hoặc các cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành y tế); trường hợp đã có thẻ BHYT thì ghi đầy đủ số thẻ đã có.
 3. c) Địa chỉ nơi cư trú, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố.
 4. d) Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ trong đơn không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước.

(5) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết.

(6) Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp.

Nếu nhận bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.

 

 

Điều kiện đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

Để đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần người lao động cần đảm bảo có các điều kiện sau đây: 

Có ký kết hợp đồng lao động

Thường phải là người lao động và đóng góp vào hệ thống bảo hiểm xã hội theo quy định của từng quốc gia. Đóng góp này thường được trừ trực tiếp từ mức lương hoặc thu nhập của người lao động.

Chính vì vậy, người lao động có tham gia làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, có ký kết hợp đồng lao động chính thức mới có đủ kiện để đăng ký nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Quy định về tình trạng lao động

Người lao động chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau 1 năm kể từ thời điểm nghỉ việc và không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội ở bất kỳ đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nào.

Trường hợp sau khi nghỉ việc, người lao động tiếp tục ký kết hợp đồng lao động tại một tổ chức khác và có thực hiện đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ không đủ điều kiện để nhận bảo hiểm xã hội một lần. 

Quy định mức nhận bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động 

Mức nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ tùy thuộc vào thời gian người lao động thực hiện đóng bảo hiểm tại tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động công tác, cụ thể: 

 • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sẽ nhận được 1,5 tháng mức bình quân tiền lương dựa trên mức lương và thời gian đóng bảo hiểm;
 • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014 sẽ nhận được 2 tháng mức bình quân tiền lương dựa trên mức lương và thời gian đóng bảo hiểm;
 • Người lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới mức 1 năm thì sẽ nhận được mức bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng và tối đa không quá 2 tháng mức bình quân tiền lương nhận được trong thời gian đóng bảo hiểm;
 • Trường hợp thời gian người lao động đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 đến 6 tháng được tính  ½ so với năm đóng, từ 7 đến 12 tháng thì tính là 1 năm. 

Đơn đề nghị Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội một lần - cập nhật mới

Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Để thực hiện làm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần người lao động cần chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ dưới đây: 

 • Sổ bảo hiểm xã hội đứng tên người lao động, bản chính;
 • Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần; 
 • Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;
 • Trường hợp người lao động thực hiện rút bảo hiểm xã hội để đi định cư nước ngoài cần chuẩn bị thêm giấy tờ chứng minh việc thôi quốc tịch Việt Nam;
 • Trường hợp người lao động thực hiện rút bảo hiểm xã hội do đang có bệnh hiểm nghèo cần chuẩn bị thêm giấy tờ, bệnh án chứng minh bệnh đứng tên người lao động. 

Thời gian giải quyết đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

Sau khi người lao động nộp mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội tại các cơ quan bảo hiểm thì quy định thời gian xử lý và giải quyết đơn nghị không quá 5 ngày làm việc không tính thứ bảy, chủ nhật. 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày làm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội, cơ quan thẩm quyền cần tiến hành chi trả tiền bảo hiểm cho người lao động. Người lao động có quyền đề nghị hình thức nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần thông qua 2 cách phổ biến: 

 • Nhận tiền mặt thông qua hình thức chuyển phát;
 • Nhận chuyển khoản thông qua internet banking.

Trường hợp người lao động khi đến nộp thủ tục hưởng bảo hiểm nhưng thủ tục không hợp lệ, thiếu giấy tờ thì cần bổ sung ngay lập tức các giấy tờ hợp lệ còn thiếu để quá trình xử lý hồ sơ diễn ra nhanh hơn.

Có nên đăng ký đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay không? 

Việc rút bảo hiểm xã hội một lần là quyền lợi của người lao động khi không còn tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội có thể giúp người lao động được một phần nào cải thiện tình hình tài chính trong quá trình không có việc làm. 

Tuy nhiên, người lao động cần xem xét kỹ một số rủi ro về sau như: 

 • Không có chế độ bảo hiểm xã hội khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 • Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ không được tính vào thời gian tích lũy để xác định lương hưu, khi người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội sau này.
 • Không có ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Người lao động sẽ không có nguồn thu nhập ổn định khi về già hoặc khi phải đối mặt với các rủi ro trong cuộc sống.

Các câu hỏi liên quan đến đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Bảo hiểm xã hội là một hệ thống bảo hiểm do chính phủ thiết lập nhằm bảo vệ và hỗ trợ những người lao động, người làm kinh doanh, và cộng đồng trong xã hội. Mục tiêu của bảo hiểm xã hội là cung cấp những khoản tiền trợ cấp và dịch vụ cho những người gặp khó khăn do mất việc làm, tình trạng tàn tật, tuổi già, bệnh tật, hoặc các tình huống khó khăn khác.

2. Điều kiện để đăng ký đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Điều kiện để người lao động làm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm: người lao động đã có ký kết hợp đồng lao động chính thức trước đó & người lao động hiện không thực hiện đóng bảo hiểm ở bất kỳ đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức nào. 

3. Người lao động được nhận mức bảo hiểm xã hội một lần là bao nhiêu?

Mức nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ tùy thuộc vào thời gian người lao động thực hiện đóng bảo hiểm tại tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động công tác.

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sẽ nhận được 1,5 tháng mức bình quân tiền lương dựa trên mức lương và thời gian đóng bảo hiểm;

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014 sẽ nhận được 2 tháng mức bình quân tiền lương dựa trên mức lương và thời gian đóng bảo hiểm;

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới mức 1 năm thì sẽ nhận được mức bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng và tối đa không quá 2 tháng mức bình quân tiền lương nhận được trong thời gian đóng bảo hiểm;

Trường hợp thời gian người lao động đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 đến 6 tháng được tính  ½ so với năm đóng, từ 7 đến 12 tháng thì tính là 1 năm. 

4. Hồ sơ làm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm những gì?

Người lao động thực hiện làm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần chuẩn bị: Sổ bảo hiểm bản chính, mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân…

5. Nên tham khảo mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần ở đâu?

Tham khảo ngay mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại Maudon.net.

>>> Tải mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần – Mới nhất!

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần cùng các thông tin quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc về các loại mẫu đơn vui lòng liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.