spot_img
HomeBảo hiểm y tếQuy định về giấy hẹn tái khám - Tải Mẫu Giấy Hẹn...

Quy định về giấy hẹn tái khám – Tải Mẫu Giấy Hẹn Khám Lại

Giấy hẹn khám lại là loại giấy hẹn được bác sĩ soạn ra trong trường hợp cần hẹn bệnh nhân tái khám về một số lý do như chuẩn bị phương án điều trị mới hoặc theo dõi tiến triển bệnh…

Trong bài viết này, Maudon.net sẽ cung cấp cho các bạn những hiểu biết khái quát về giấy hẹn khám lại và các câu hỏi xoay quanh nó. Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu ngay thôi!

Giấy hẹn khám lại là gì?

Giấy hẹn khám lại là một dạng giấy tờ do bác sĩ cung cấp cho bệnh nhân. Mục đích của nó là để thông báo cho bệnh nhân biết khi nào họ cần quay lại phòng khám theo sự chỉ đạo của bác sĩ.

Điều đáng chú ý là giấy hẹn khám lại chỉ có thể sử dụng một lần và chỉ trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày được hẹn khám lại. Trong trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT cần phải có giấy hẹn khám lại từ cơ sở KCB.

>> Xem thêm: Mẫu giấy chuyển tuyến bệnh viện.

Tải mẫu giấy hẹn khám lại mới nhất

Tải mẫu giấy hẹn khám lại miễn phí tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(BYT/SYT/....)
TÊN CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...........

 

GIẤY HẸN KHÁM LẠI

Họ tên người bệnh: ........................................................ Nam □    Nữ □

Sinh ngày…..tháng…..năm……….

Nơi cư trú:......................................................................................................................

Số thẻ bảo hiểm y tế:.....................................................................................................

Thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế đến ngày.... tháng .... Năm….

Hết thời hạn: □           Không xác định được thời hạn: □

Khám bệnh: ngày ……tháng ... năm 202.…

Vào viện: ngày…….tháng ... năm 202….;

Xác định lý do khi người bệnh vào viện:

Cấp cứu □     Đúng tuyến    □ Không đúng tuyến □

Ra viện: ngày …..tháng ... năm 202….;

Chẩn đoán:

Bệnh kèm theo:

Hẹn khám lại vào ……… giờ ……. ngày ….. tháng .... năm 202... hoặc đến bất kỳ thời gian nào trước ngày hẹn khám lại nếu có dấu hiệu (triệu chứng) bất thường. Trường hợp quá thời gian hẹn khám lại, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được hẹn khám lại, người bệnh liên hệ nhân viên y tế để đăng ký lịch khám phù hợp hoặc tự đến khám lại.

Giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng một lần kể từ thời điểm cấp giấy hẹn khám lại này./.

BÁC SĨ, Y SĨ KHÁM BỆNH
(Ký tên)

...., ngày ... tháng .... năm ...

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH
(Ký tên, đóng dấu)

 

Bệnh nhân cần chuẩn bị gì khi đi tái khám

Theo quy định của Điều 28 trong Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2008, đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2014, khi người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh, họ phải mang theo thẻ BHYT có hình ảnh.

Nếu thẻ BHYT không có hình ảnh, họ cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân. Đối với trẻ em nhỏ hơn 6 tuổi thì chỉ cần xuất trình thẻ BHYT.

Cần chuẩn bị gì khi đi tái khám theo giấy hẹn khám lại?

Nếu người tham gia BHYT cần khám lại theo yêu cầu điều trị, họ phải có giấy hẹn khám lại từ cơ sở khám chữa bệnh. Điều này được quy định cụ thể tại khoản 5 của Điều 15 trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP: “Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám lại theo yêu cầu điều trị phải có giấy hẹn khám lại từ cơ sở khám chữa bệnh, theo Mẫu số 5 Phụ lục kèm theo Nghị định này.”

Vì vậy, khi đi tái khám theo giấy hẹn, người bệnh cần mang theo các giấy tờ sau:

  • Nếu bạn là người bệnh có BHYT và đã được chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến dưới, bạn cũng cần mang theo giấy chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến dưới;
  • Tiếp theo, bạn cần có giấy hẹn tái khám do bác sĩ cấp. Bạn cũng nên mang theo các giấy tờ liên quan đến thông tin khám bệnh từ các bệnh viện khác, các kết quả chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm, cũng như các toa thuốc mà bạn đang sử dụng.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các giấy tờ này trước khi bạn đến bệnh viện để tái khám. Để tránh mất giấy tờ trong quá trình khám, người bệnh nên chuẩn bị một bìa đựng hồ sơ để đựng các giấy tờ, biên nhận, hóa đơn cần thiết.

Hầu hết các bệnh viện hiện nay đã triển khai việc tra cứu thông tin thẻ BHYT qua căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNeID khi người bệnh đến khám bệnh BHYT.

Quy định về giấy hẹn tái khám 

Sẽ có sự khác nhau giữa các mẫu giấy hẹn khám lại tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, như chung quy lại thì giấy hẹn khám lại phải đảm bảo thể hiện được các nội dung sau:

  • Tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email, số CMND của bệnh nhân và quan trọng nhất phải kèm theo số BHYT của bệnh nhân nếu có;
  • Ngày, giờ và địa điểm của lần khám lại. Nếu có thay đổi về thời gian hoặc địa điểm, bệnh nhân cần được thông báo trước ít nhất 24 giờ;
  • Lý do và mục đích của lần khám lại. Nếu có kết quả xét nghiệm hoặc chẩn đoán mới, bệnh nhân cần được giải thích rõ ràng và cung cấp các tài liệu liên quan;
  • Các yêu cầu và hướng dẫn cho bệnh nhân trước khi khám lại, ví dụ như chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sử dụng thuốc, xét nghiệm cần làm… Bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu và hướng dẫn này để đảm bảo hiệu quả của lần khám lại;
  • Chữ ký và con dấu của bác sĩ hoặc người có thẩm quyền. Nếu có nhiều người tham gia vào quá trình khám chữa bệnh, cần ghi rõ tên và chức vụ của họ.

Nội dung giấy hẹn khám lại cần được in đầy đủ và rõ ràng trên giấy có tiêu đề và logo của cơ sở y tế. Nội dung giấy hẹn khám lại cũng cần được lưu trữ trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để theo dõi và kiểm tra khi cần thiết.

Quy định về giấy hẹn tái khám - Tải Mẫu Giấy Hẹn Khám Lại

Chi phí tái khám theo giấy hẹn khám lại

Để xác định mức độ hưởng BHYT, ta cần xem xét liệu người bệnh có đi khám chữa bệnh theo đúng tuyến hay không.

Nếu người bệnh đi khám theo giấy hẹn và mang theo đầy đủ giấy tờ, thì họ được coi là tuân thủ đúng thủ tục khám chữa bệnh BHYT. Tuy nhiên, việc khám lại theo giấy hẹn không được liệt kê trong các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến theo Thông tư 40/2015/TT-BYT và Nghị định 146/2018. Dù vậy, trong thực tế, người bệnh vẫn được qũy BHYT thanh toán theo mức hưởng.

Để khắc phục hạn chế này, Thông tư 30/2020/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/3/2021) hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm nhiều trường hợp được coi là khám chữa bệnh đúng tuyến. Trong số đó, có trường hợp người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến (theo khoản 6 Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT).

Theo Điều 22 Luật BHYT, nếu người bệnh khám chữa bệnh đúng tuyến, qũy BHYT sẽ thanh toán theo các mức sau:

Chi phí khám chữa bệnh sẽ được chi trả 100% cho các đối tượng sau: Bộ đội, công an; những người đã có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em chưa đến 6 tuổi; những người thuộc hộ gia đình nghèo. Đối với những người đã tham gia Bảo hiểm y tế liên tục trong 5 năm và số tiền họ phải trả cho việc khám chữa bệnh trong một năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở, họ cũng sẽ được hưởng lợi từ chính sách này.

Chi phí KCB được thanh toán 95%: Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo…

Chi phí KCB được thanh toán 80%: Đối với các đối tượng khác.

Các câu hỏi liên quan đến giấy hẹn khám lại

1. Giấy hẹn khám lại là gì? 

Giấy hẹn khám lại là loại giấy hẹn mà trong đó bác sĩ soạn ra để thông báo cho bệnh nhân về thời gian tái khám trở lại để việc điều trị được thuận tiện nhất.

2. Thời hạn của giấy hẹn khám lại?

Giấy hẹn khám lại chỉ có hiệu lực trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp bệnh nhân không thể đến khám trong thời gian này vì một số lý do. Vậy, nếu không khám lại trong 10 ngày, liệu có vấn đề gì không?

Đáp lại câu hỏi này, nếu bệnh nhân không đến khám trong thời hạn của giấy hẹn, họ sẽ không được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

Nếu không khám lại sau 10 ngày, giấy hẹn sẽ không còn hiệu lực. Để được hưởng bảo hiểm y tế theo mức đúng tuyến, bệnh nhân sẽ phải xin giấy chuyển tuyến để được khám tại bệnh viện tuyến trên.

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về giấy hẹn khám lại và các thông tin quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.