spot_img
HomeBảo hiểm y tếTải giấy xin chuyển tuyến bệnh viện, nội dung giấy chuyển viện

Tải giấy xin chuyển tuyến bệnh viện, nội dung giấy chuyển viện

Chuyển viện điều trị là điều không hiếm gặp ở các bệnh viện tuyến dưới, các bệnh viện địa phương khi mà cơ sở vật chất không thể đáp ứng điều trị bệnh cho bệnh nhân. Khi đó, giấy chuyển viện sẽ được lập ra để hỗ trợ bệnh nhân một cách tốt nhất trong quá trình chuyển viện, là văn bản cần thiết quan trọng để quá trình diễn ra một cách suôn sẻ. 

Trong bài viết này, Maudon.net sẽ cung cấp cho bạn mẫu giấy xin chuyển viện, trình bày về các nội dung cần có và thông tin trong đó nhé!

Giấy xin chuyển viện là gì?

Trong một số trường hợp, khi việc điều trị gặp khó khăn về người, trang thiết bị hỗ trợ, thì bệnh viện sẽ quyết định cho bệnh nhân chuyển viện sang tuyến trên, nơi có đầy đủ điều kiện chữa trị hơn cho bệnh nhân. Giấy xin chuyển viện chính là một trong các thủ tục quan trọng trong hồ sơ chuyển viện được bác sĩ phụ trách hoặc trưởng khoa lập ra để có thể giúp đưa bệnh nhân đến nơi điều trị tốt hơn một cách suôn sẻ. 

Giấy xin chuyển viện là gì?

Bệnh nhân cần có giấy xin chuyển viện từ bệnh viện đang theo điều trị để có thể tiếp tục điều trị ở cơ sở có trang thiết bị và người tốt hơn nếu muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ bảo hiểm y tế. Trường hợp bệnh nhân tự ý chuyển viện, thì sẽ không được đảm bảo quyền lợi từ bảo hiểm y tế. 

Ý nghĩa của giấy xin chuyển viện

Giấy xin chuyển viện là một văn bản quan trọng trong quá trình chuyển giao bệnh nhân giữa các cơ sở y tế. Được viết và ký bởi bác sĩ hoặc đội ngũ y tế, giấy chuyển viện xác nhận một quyết định chuyển viện chính thức. Nó cung cấp thông tin chi tiết về bệnh nhân, bao gồm tên, ngày sinh và lịch sử bệnh lý. Lý do chuyển viện được mô tả chi tiết, giúp bác sĩ tại cơ sở y tế mới hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Ý nghĩa của giấy xin chuyển viện

Ngoài ra, giấy chuyển viện chứa thông tin về chăm sóc và điều trị đã được thực hiện tại cơ sở y tế trước đó, giúp cho các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân biết được các phương pháp điều trị đã áp dụng và tránh lặp lại. 

Giấy chuyển viện không chỉ đơn thuần là một tài liệu thông tin, mà còn là thủ tục cần thiết phải có. Điều này giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ được tiếp nhận phương pháp điều trị hiệu quả hơn với các điều kiện về người và trang thiết bị tốt nhất.

Mẫu giấy xin chuyển viện mới nhất

Tải mẫu giấy xin chuyển viện miễn phí mới nhất tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

SỞ Y TẾ..........................

BỆNH VIỆN...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

MS: 02/BV – 01

Số lưu trữ: .....

GIẤY CHUYỂN VIỆN

Kính gửi: ................................................................

Bệnh viện chúng tôi trân trọng giới thiệu:

Họ và tên người bệnh: ............................................ Tuổi: .............. Nam/nữ: ................

Dân tộc: ........................................ Ngoại kiều: ............................................................

Nghề nghiệp: ................................................. Nơi làm việc ..........................................

BHYT giá trị từ ngày: ..../......./.... Đến ...../....../....... Số: ................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

Đã được điều trị/ khám bệnh tại: ....................................................................................

Từ ngày: ......../....../.......... đến ngày: ......../....../ .........

TÓM TẮT BỆNH ÁN

- Dấu hiệu lâm sàng:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Các xét nghiệm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Chẩn đoán:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Thuốc đã dùng:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Tình trạng người bệnh lúc chuyển viện:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Lý do chuyển viện:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Chuyển hồi: .... giờ......phút.......ngày ........tháng......năm..........

Phương tiện vận chuyển: ..............................................................................................

Họ, tên chức danh người đưa đi: ...................................................................................

 

............, ngày.....tháng....năm....

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ

Họ tên:.................................

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Họ tên:.................................

 

Những nội dung cơ bản cần có trong giấy xin chuyển viện

Giấy xin chuyển viện cần bao gồm những thông tin cơ bản và quan trọng để đảm bảo rằng quá trình chuyển viện diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. 

Dưới đây là những nội dung cơ bản cần có trong giấy xin chuyển viện mà nhân viên phụ trách cần phải cung cấp đầy đủ:

Thông tin cá nhân của bệnh nhân

 •    Họ và tên đầy đủ của bệnh nhân;
 •    Ngày, tháng, năm sinh của bệnh nhân;
 •    Địa chỉ và số điện thoại liên lạc của bệnh nhân hoặc người nhà;

Thông tin về bệnh viện hoặc cơ sở y tế hiện tại

 •    Tên cơ sở y tế hiện tại;
 •    Khoa/bộ môn điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân;
 •    Tên và chức danh của bác sĩ điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân;

Lý do xin chuyển viện

 •    Mô tả chi tiết về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và lý do quyết định chuyển viện;
 •    Thông tin về bất kỳ triệu chứng hay vấn đề nào quan trọng;
 •    Nếu có, mô tả các biện pháp đã thực hiện và kết quả của chúng;

Thông tin về cơ sở y tế mong muốn chuyển đến

 •    Tên và địa chỉ của cơ sở y tế mong muốn chuyển đến;
 •    Chức danh và thông tin liên lạc của bác sĩ hoặc đội ngũ y tế tại cơ sở y tế mới;

Các thông tin khác có trong giấy xin chuyển viện

 •    Chữ ký của bác sĩ hoặc người có thẩm quyền ký xác nhận thông tin trong giấy xin chuyển viện;
 •    Ngày tháng ký;

Một số nội dung cần chú ý trong giấy xin chuyển tuyến

Trình bày rõ, đầy đủ thông tin của bệnh nhân

Đây là thông tin rất cần thiết về đây là chủ thể cần điều trị, cũng là lý do để làm đơn xin chuyển viện. Thông tin của bệnh nhân cần được bệnh viện tuyến trên nắm bắt rõ để tiện trong quá trình theo dõi và điều trị.

 • Tên, tuổi bệnh nhân;
 • Giới tính của bệnh nhân;
 • Địa chỉ của bệnh nhân;
 • Số điện thoại của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân;
 • Thông tin về bảo hiểm y tế gồm số thể và hạn sử dụng;

Mô tả về bệnh tình của bệnh nhân chính xá

Thông tin bệnh án của bệnh nhân là phần quan trọng nhất trong giấy xin chuyển viện. Đây là nền tảng mà bác sĩ tuyến trên sẽ dựa vào để nắm bắt và hiểu rõ tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Quan trọng hơn nữa, thông tin này giúp đánh giá xem cơ sở y tế mới có đủ khả năng và điều kiện chữa trị hay không, cũng như xác định phương hướng điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân.

Các thông tin trong bệnh án cần được trình bày một cách chi tiết và chính xác. Điều này bao gồm dấu hiệu lâm sàng, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, các phương pháp điều trị đã được thực hiện và đơn thuốc đã được kê. Tình trạng của bệnh nhân tại thời điểm chuyển tuyến cũng được đặc biệt chú ý.

Đảm bảo mỗi thông tin được cung cấp đạt độ chính xác tối đa và đầy đủ là rất cần thiết. Bởi vì sự thiếu sót trong bất kỳ chi tiết nào, chẳng hạn như một đơn thuốc đã sử dụng hay kết quả xét nghiệm nào đó mà chưa được ghi trong giấy chuyển viện cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc và điều trị tại cơ sở y tế mới.

Nêu nguyên nhân làm giấy xin chuyển tuyến bệnh viện

Sau khi đã cung cấp đầy đủ thông tin về bệnh án của bệnh nhân, cần ghi chính xác lý do chuyển viện trong mẫu giấy. Việc này giúp bác sĩ và đội ngũ y tế tại cơ sở y tế mới nắm bắt được tình trạng và nhu cầu chăm sóc của bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân chuyển từ tuyến trên xuống tuyến dưới để tiếp tục điều trị, mục hướng điều trị cũng nên được điền đầy đủ thông tin chi tiết. Tuy nhiên, nếu chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên, mục này có thể được bỏ qua.

Thông tin về thời gian tiến hành chuyển viện cũng rất quan trọng. Cần ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, và năm để đảm bảo sự chính xác trong quá trình chuyển đổi. Thông tin về phương tiện sử dụng và người hộ tống bệnh nhân cũng cần được đưa vào giấy. Chi tiết như loại phương tiện và tên, chức vụ của người hộ tống giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển viện và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Các câu hỏi liên quan đến giấy xin chuyển tuyến

1. Giấy xin chuyển viện là gì?

Giấy xin chuyển viện được bác sĩ phụ trách hoặc trưởng khoa lập ra để có thể giúp đưa bệnh nhân đến nơi điều trị tốt hơn một cách suôn sẻ. Bệnh nhân cần có giấy xin chuyển viện từ bệnh viện đang theo điều trị để có thể tiếp tục điều trị ở cơ sở có trang thiết bị và người tốt hơn nếu muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ bảo hiểm y tế.

2. Ý nghĩa của giấy xin chuyển tuyến?

Giấy xin chuyển viện không chỉ đơn thuần là một tài liệu thông tin, mà còn là thủ tục cần thiết phải có trong. Điều này giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ được tiếp nhận điều trị một cách tốt nhất.

3. Những nội dung cần có trong giấy xin chuyển tuyến?

Các thông tin cần có là: thông tin cá nhân của bệnh nhân, thông tin về bệnh viện hoặc cơ sở y tế hiện tại, lý do chuyển viện, thông tin về cơ sở y tế mong muốn chuyển đến, chữ ký và ngày tháng.

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu giấy xin chuyển viện và các thông tin quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.