spot_img
HomeLĩnh vực khácTìm hiểu và tải ngay mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua...

Tìm hiểu và tải ngay mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe

Trong bài viết này, Maudon.net sẽ thông tin một cách tổng quát về biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe và các vấn đề liên quan, cùng tìm hiểu ngay nhé!

Biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe là gì?

Biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe là một văn bản chứng nhận việc chấm dứt một hợp đồng mua bán xe giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của cả hai bên.

Trong biên bản này, thông tin về việc huỷ hợp đồng, lý do huỷ, thời điểm và các điều khoản liên quan đến việc trả lại số tiền đã đặt cọc hoặc các tài sản liên quan khác được ghi rõ và chứng nhận bởi các bên tham gia giao dịch.

Biên bản này có giá trị pháp lý để xác nhận sự đồng ý và thỏa thuận giữa các bên trong quá trình chấm dứt hợp đồng mua bán xe.

Biên bản hủy hợp đồng mua bán xe là gì?

Tải mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe mới nhất

Tải mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Hôm nay, tại…………………………….. , chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

– Ông (Bà):…………………………………………………………………………….

– Sinh ngày:……………………………………………………………………………

– Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ……..

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

– Tên tổ chức: ………………………………………………………………………….

– Trụ sở: …………………………………………………………………………………

– Số Fax: ……………… Số điện thoại:………..

– Họ và tên người đại diện: …………………………………………………………..

– Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mua bán xe được…… chứng nhận (chứng thực) ngày ……, số ……., quyển số………………………………………………….

Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ

Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản như: lý do của việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản, giao lại tài sản mua bán (phương thức, thời hạn), giao lại tiền (phương thức, thời hạn), bồi thường thiệt hại (nếu có)…………….

ĐIỀU 2: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên…..chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 3. Các cam đoan khác: ………………..

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên Công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
 2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên………..
 3. Hợp đồng này có hiệu lực từ……………………………

BÊN A

BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Các trường hợp cần biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe?

Biên bản huỷ bỏ hợp đồng mua bán xe là văn bản quan trọng để chứng minh việc chấm dứt hợp đồng mua bán xe giữa hai bên. Dưới đây là các trường hợp phổ biến mà biên bản này được sử dụng:

 • Khi cả hai bên đồng ý huỷ bỏ hợp đồng mua bán xe, biên bản huỷ bỏ sẽ là bước quan trọng để ghi nhận thỏa thuận này;
 • Có thể xảy ra trường hợp hai bên không đồng ý với một số điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Khi không thể giải quyết hoặc thỏa thuận được, việc sử dụng biên bản huỷ bỏ giúp chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp và rõ ràng;
 • Nếu một trong hai bên vi phạm điều khoản trong hợp đồng mà không được sửa chữa hoặc giải quyết, biên bản huỷ bỏ sẽ là cách để chấm dứt hợp đồng và xác định rõ ràng trách nhiệm của bên vi phạm;
 • Trường hợp hợp đồng mua bán xe không hợp lệ vì lý do nào đó theo quy định của pháp luật, việc sử dụng biên bản huỷ bỏ sẽ giúp chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp và không gây tranh chấp sau này;
 • Nếu có sai sót trong việc ký kết hợp đồng mà không phản ánh đúng ý đồ của hai bên, biên bản huỷ bỏ có thể được sử dụng để điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng;
 • Trong một số trường hợp đặc biệt như thiếu văn bản hoặc giấy tờ quan trọng, không thể thực hiện các điều kiện quan trọng của hợp đồng, việc sử dụng biên bản huỷ bỏ có thể được xem xét để chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp.

Tìm hiểu và tải ngay mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe

Có cần phải công chứng biên bản khi huỷ hợp đồng mua bán xe?

Theo quy định tại Điều 423 của Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS), việc hủy bỏ hợp đồng đòi hỏi bên thực hiện việc này phải thông báo ngay cho bên kia để họ biết về quyết định hủy bỏ. Trong trường hợp không có thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, bên hủy bỏ sẽ phải bồi thường.

Khi đến việc hủy bỏ hợp đồng mua bán xe, quy định cụ thể về việc thông báo không được nêu rõ trong pháp luật, về cơ bản, có thể sử dụng các hình thức thông báo linh hoạt như ký biên bản hủy hợp đồng hoặc thông báo qua điện thoại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong hợp đồng mua bán xe, việc công chứng là bắt buộc theo quy định tại Điểm g, khoản 1 của Điều 10 trong Thông tư 15/2014/TT–BCA. Điều này quy định rằng giấy tờ bán xe của cá nhân phải được công chứng theo quy định của pháp luật về luật chứng thực các văn bản pháp lý.

Do đó, khi muốn hủy bỏ hợp đồng mua bán xe, việc này cần tuân thủ theo quy trình huỷ bỏ hợp đồng mua bán đã được công chứng đúng quy định.

Quy định khi huỷ hợp đồng mua bán xe

Hợp đồng sẽ chấm dứt ngay sau khi biên bản hủy hợp đồng được thực hiện và có hiệu lực. Các bên ký kết sẽ không cần phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã được đặt ra trong hợp đồng trước đó. Mọi vấn đề liên quan đến việc giải quyết tranh chấp cũng như quyền và nghĩa vụ cần được thực hiện theo thỏa thuận đã được đưa ra.

Sau khi biên bản hủy hợp đồng được ký và có hiệu lực, các bên vẫn có thể yêu cầu đòi lại những quyền lợi đã thực hiện trước đó. Đồng thời, hai bên cũng cần hoàn trả lại những quyền lợi hoặc hàng hóa đã giao hoặc nhận trước đó theo thỏa thuận trong biên bản hủy hợp đồng.

Bên vi phạm hợp đồng phải có trách nhiệm bồi thường cho bên bị hại những thiệt hại đã gây ra, tuân theo quy định và thỏa thuận đã được thực hiện trong quá trình giải quyết hủy hợp đồng.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho thuê xe.

Tìm hiểu và tải ngay mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe

Thủ tục huỷ hợp đồng mua bán xe theo quy định

1. Nộp hồ sơ hủy hợp đồng mua bán xe

Nộp hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hợp đồng đã được công chứng tới văn phòng công chứng đã công chứng hợp đồng ban đầu. Công chứng viên sẽ tiến hành kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng.

Hồ sơ cần nộp gồm:

 • Phiếu đề nghị công chứng gồm có các thông tin của người đề nghị như họ tên, địa chỉ, nội dung cần công chứng, danh sách giấy tờ đi kèm; thông tin về tổ chức công chứng và người tiếp nhận hồ sơ, cũng như thời điểm tiếp nhận hồ sơ;
 • Văn bản dự thảo hợp đồng, hoặc bảng dự thảo giao dịch;
 • Các bản sao giấy tờ cá nhân, giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật;
 • Các bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng hoặc giao dịch theo quy định của pháp luật.

Nếu hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ và phù hợp với quy định pháp luật, công chứng viên sẽ tiếp nhận và ghi vào sổ công chứng.

Trong trường hợp có các vấn đề chưa rõ trong hồ sơ yêu cầu công chứng như sự đe dọa, cưỡng ép trong giao kết hợp đồng, sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu hoặc đối tượng hợp đồng, giao dịch không được mô tả cụ thể, công chứng viên sẽ yêu cầu làm rõ hoặc tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định. Trong trường hợp không rõ ràng, công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

Nếu trong dự thảo hợp đồng có điều khoản vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội, hoặc không phù hợp với quy định pháp luật, công chứng viên sẽ chỉ rõ vấn đề này cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trong trường hợp không có sửa chữa, công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

2. Kiểm tra lại

Sau khi nhận được hồ sơ, người yêu cầu công chứng cần tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc có thể yêu cầu công chứng viên đọc cho mình nghe nếu cần thiết.

3. Ký kết

Nếu người yêu cầu công chứng đồng ý với toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng hoặc giao dịch, họ sẽ ký vào từng trang của hợp đồng hoặc giao dịch. Công chứng viên sẽ yêu cầu người yêu cầu công chứng cung cấp bản chính của các giấy tờ trong hồ sơ để đối chiếu trước khi thực hiện ghi lời chứng và ký vào từng trang của hợp đồng.

Tìm hiểu và tải ngay mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe

Các câu hỏi liên quan đến biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe

1. Biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe là gì?

Biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe là một văn bản chứng nhận việc chấm dứt một hợp đồng mua bán xe giữa hai bên theo đúng quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của cả hai bên.

2. Nội dung của biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe gồm những gì?

Trong biên bản này, thông tin về việc huỷ hợp đồng, lý do huỷ, thời điểm và các điều khoản liên quan đến việc trả lại số tiền đã đặt cọc hoặc các tài sản liên quan khác được ghi rõ và chứng nhận bởi các bên tham gia giao dịch. Biên bản này có giá trị pháp lý để xác nhận sự đồng ý và thỏa thuận giữa các bên trong quá trình chấm dứt hợp đồng mua bán xe.

3. Tại sao nên cần huỷ hợp đồng mua bán xe?

Có nhiều lý do khách quan dẫn đến quyết định huỷ hợp đồng mua bán xe có thể kể như: Phát hiện điều khoản không hợp lệ trong hợp đồng, cần điều chỉnh một số điều khoản, một trong hai bên có lý do riêng cần hoãn quyết định mua xe…

Bài viết trên là phần thông tin hỗ trợ của Maudon.net về mẫu biên bản huỷ hợp đồng mua bán xe và các vấn đề liên quan để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về loại văn bản này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết trên hoăc có câu hỏi nào về các loại mẫu đơn thì hãy liên hệ ngay với Maudon.net để nhận được sự tư vấn nhanh chóng nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu tờ trình xin kinh phí, tờ trình hỗ trợ kinh phí mới nhất

Tờ trình xin kinh phí là gì? Mục đích sử dụng của tờ trình xin kinh phí? Cách làm tờ trình xin hỗ trợ kinh phí. Lưu ý quan trọng khác khi làm tờ trình xin kinh phí.