spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhTải hợp đồng mua bán xe, cách viết giấy mua bán xe...

Tải hợp đồng mua bán xe, cách viết giấy mua bán xe mới/cũ

Trong thời buổi hiện tại việc mua bán xe đang ngày càng được bão hòa, với lượng xe (mới và cũ) được bán ra và mua vào ngày càng tăng lên. Chính vì thế mẫu hợp đồng mua bán xe là mẫu văn bản được sử dụng thông dụng nhất hiện tại.

Vậy, hợp đồng mua bán xe là gì? dưới đây Maudon.net sẽ giới thiệu tới mọi người những thông tin cần thiết của một hợp đồng mua bán xe, đồng thời mọi người cũng có thể tải về cho mình những mẫu hợp đồng mua bán xe máy, hợp đồng mua bán xe ô tô và mẫu hợp đồng mua bán xe tải áp dụng cho cả xe mới và xe cũ hoàn toàn miễn phí.

Khái niệm về bản hợp đồng mua bán xe là gì?

Hợp đồng mua bán xe là mẫu văn bản được lập ra dựa trên sự thỏa thuận của các bên tham gia giao dịch mua bán xe, hợp đồng mua bán xe được người mua xe và người bán xe thực hiện làm nên sau khi thống nhất về giá cả và mẫu xe tham gia giao dịch.

Khi thực hiện việc mua bán các dòng xe như: Xe máy, xe ô tô, xe tải… thì mẫu hợp đồng mua bán xe được sử dụng rất nhiều, bởi đó là điều kiện thiết yếu bắt buộc phải có của một giao dịch nhằm mục đích hợp pháp hóa quá trình mua và bán xe.

Tùy thuộc vào việc người mua và người bán thực hiện giao dịch mua bán loại xe nào mà có nhiều mẫu hợp đồng mua bán xe khác nhau như: Hợp đồng mua bán xe máy, Hợp đồng mua bán xe máy cũ, hợp đồng mua bán xe ô tô, hợp đồng mua bán xe ô tô cũ, hợp đồng mua bán xe tải, xe tải cũ hay mua bán xe ben…

Tải miễn phí các loại hợp đồng mua bán xe phổ biến hiện nay

Tùy theo mỗi loại xe mà các bên tham gia mua bán xe thực hiện hợp đồng mua bán. Dưới đây là mẫu tải miễn phí 3 loại hợp đồng mua bán xe phổ biến được sử dụng nhiều nhất:

1. Tải miễn phí mẫu hợp đồng mua bán xe máy

Mẫu hợp đồng mua bán xe máy là văn bản chung cho việc các bên thực hiện mua bán, trao đổi xe máy. Khi mà 2 bên thỏa thuận và đưa ra sự thống nhất về việc mua bán xe máy thì mọi thông tin của cả 2 bên (mua và bán) hay thông tin về mẫu xe máy được đem ra mua bán, giá cả đều là nội dung trong hợp đồng mua bán xe máy. 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

Biển kiểm soát: .............................

 

Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm ......., tại ....................., chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A)

Ông(Bà): ....................................................................................................................................................

Sinh ngày: ..................................................................................................................................................

CMND số: ......................do Công an ................................................. cấp ngày .......................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ............................................................................................................................................

Số điện thoại: .............................................................................................................................................

BÊN MUA(BÊN B)

Ông (Bà): ...................................................................................................................................................

sinh năm: ..................................................................................................................................................

CMND số: .............................do Công an ............................... cấp ngày ..................................................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ............................................................................................................................................

Số điện thoại: .............................................................................................................................................

 

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe môtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu: ...................................................................

Loại xe: .........................., màu sơn: ................., số máy: ...................., số khung: ........................, biển số đăng ký: ............................... theo "Đăng ký xe" số ........................ do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an ............................... cấp ngày .............. (đăng ký lần đầu ngày ..................).

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: ................... đồng (.........................đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

3.1. Bên bán cam đoan:

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

3.2. Bên mua cam đoan:

Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

2. Tải miễn phí mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô sau khi được các bên tham gia mua bán xe ô tô thỏa thuận và thống nhất về giá cả mua bán xe sẽ tiến hành làm mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô, hợp đồng mua bán ô tô cũ tùy theo mẫu xe ô tô đó là xe mới hay xe cũ.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------***---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Số: …../…../HĐ

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ......,  tại ............ Chúng tôi gồm:

Bên bán (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ........................................Sinh năm: .................

CMND/CCCD số: ..................... do .......................................... cấp ngày .............

Hộ khẩu thường trú tại: .........................................................................................

Bà: ........................................Sinh năm: .................

CMND/CCCD số: ...................... do ......................................... cấp ngày ...........

Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................

Bên mua (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ......................................Sinh năm: .................

CMND/CCCD số: ...................... do .......................................... cấp ngày ............

Hộ khẩu thường trú tại: .........................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe ô tô với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: XE Ô TÔ MUA BÁN

Bên A là chủ sử hữu chiếc xe ô tô mang biển số ………… theo giấy đăng ký ô tô số ……… do …………….. cấp ngày ………… đăng ký lần đầu ngày ………. được mang tên …………………….. tại địa chỉ: ………………

Nhãn hiệu       : ………………………

Số loại         :  ………………

Loại xe           : ……………….

Màu Sơn         : …………………

Số máy            : ……………….

Số khung         : ……………………..

Số chỗ ngồi    : ………………

Đăng ký xe có giá trị đến ngày: ………………..

ĐIỀU  2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá mua bán chiếc xe nêu trên tại điều một của Hợp đồng được thỏa thuận là: ………………….. VNĐ (Bằng chữ: ………………)

Phương thức thanh toán: ………………….

Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN XE

Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và các giấy tờ liên quan do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

Bên …. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Quyền sở hữu đối với xe nêu tại Điều 1 đã được chueyern cho bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ

Thuế, phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên …. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
 • Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 •  

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 1. Bên B cam đoan:
 • Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
 2. Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản Hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này;
 3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký vào Hợp đồng này.

BÊN BÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Tải miễn phí mẫu hợp đồng mua bán xe tải, xe tải cũ

Về mặt bằng chung mẫu hợp đồng mua bán xe tải cũ cung tương tự như hai mẫu hợp đồng mua bán xe máy và hợp đồng mua bán xe ô tô chỉ khác đối tượng được đem ra mua bán là xe tải và cũng có dạng xe tải cũ và mới.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------***---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TẢI CŨ

Số: …../…../HĐ

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ......,  tại ............ Chúng tôi gồm:

Bên bán (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ........................................Sinh năm: .................

CMND/CCCD số: ..................... do .......................................... cấp ngày .............

Hộ khẩu thường trú tại: .........................................................................................

Bà: ........................................Sinh năm: .................

CMND/CCCD số: ...................... do ......................................... cấp ngày ...........

Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................

Bên mua (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ......................................Sinh năm: .................

CMND/CCCD số: ...................... do .......................................... cấp ngày ............

Hộ khẩu thường trú tại: .........................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe tải với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: XE TẢI MUA BÁN

Bên A là chủ sử hữu chiếc xe tải cũ mang biển số ………… theo giấy đăng ký xe tải số ……… do …………….. cấp ngày ………… đăng ký lần đầu ngày ………. được mang tên …………………….. tại địa chỉ: ………………

Nhãn hiệu       : ………………………

Số loại         :  ………………

Loại xe           : ……………….

Màu Sơn         : …………………

Số máy            : ……………….

Số khung         : ……………………..

Số chỗ ngồi    : ………………

Đăng ký xe có giá trị đến ngày: ………………..

ĐIỀU  2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá mua bán chiếc xe nêu trên tại điều một của Hợp đồng được thỏa thuận là: ………………….. VNĐ (Bằng chữ: ………………)

Phương thức thanh toán: ………………….

Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN XE

Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và các giấy tờ liên quan do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

Bên …. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Quyền sở hữu đối với xe nêu tại Điều 1 đã được chueyern cho bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ

Thuế, phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên …. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
 • Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 •  

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 1. Bên B cam đoan:
 • Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
 2. Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản Hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này;
 3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký vào Hợp đồng này.

BÊN BÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn Cách hoàn thiện mẫu hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng mua bán xe là điểm chung của những mẫu hợp đồng mua bán xe máy, hợp đồng mua bán xe ô tô, hợp đồng mua bán xe tải. Về hình thức viết đơn của những mẫu hợp đồng trên cũng sẽ giống nhau và được xếp theo thứ tự sau:

1. Phần đầu hợp đồng gồm quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng và ngày, tháng, năm làm hợp đồng mua bán xe:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ viết: Tiêu ngữ viết dưới quốc hiệu và cả 2 đều phải đặt ở chính giữa văn bản tương tự như những mẫu văn bản hành chính khác;
 • Tên bản hợp đồng mua bán xe tùy theo phương tiện được đem ra giao dịch mà có thể viết tên đơn là hợp đồng mua bán xe máy, hợp đồng mua bán xe ô tô hợp đồng mua bán xe tải, hợp đồng mua bán xe ben…. ;
 • Người làm hợp đồng phải ghi rõ tên biển kiểm soát được Công an cấp trên mẫu xe máy, xe ô tô, xe tải…; 
 • Người làm hợp đồng mua bán xe phải ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn và địa điểm làm hợp đồng mua bán xe.

2. Phần thông tin về bên bán và bên mua xe gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A) người làm bản hợp đồng mua bán xe phải ghi đầy đủ những thông tin sau của bên bán:

 • Họ và tên của người ban xe;
 • Ngày, tháng, năm sinh của người bán;
 • Ghi rõ số CCCD/CMND của người làm hợp đồng mua bán xe, người cấp và ngày cấp;
 • Hộ khẩu thường trú của người bán xe;
 • Nơi ở hiện tại của người bán xe;
 • Số điện thoại để có thể liên hệ.

BÊN MUA (BÊN B): Về phía bên mua các phần thông tin cần ghi những tương tự như thông tin của bên bán xe.

Thông tin về người mua và người bán trong hợp đồng mua bán xe cần phải được khai rõ ràng và đầy đủ thông tin nhằm giúp cho việc giải quyết hợp đồng mua bán xe được thuận tiện và diễn ra nhanh chóng nhất tránh sai sót.

3. Phần đặc điểm xe, thỏa thuận và cam đoan của 2 bên trong việc mua bán, cho tặng xe:

ĐIỀU SỐ 1: ĐẶC ĐIỂM  CỦA XE ĐƯỢC ĐEM RA MUA BÁN

Người làm bản hợp đồng mua bán xe phải ghi rõ những đặc điểm của xe được đem ra mua bán như sau:

 • Nhãn hiệu của mẫu xe được đem ra mua bán (tùy thuộc vào xe đem ra mua bán là xe máy, xe ô tô hay xe tải…);
 • Loại xe: Ghi rõ loại xe được sử dụng để tham gia mua bán xe trong hợp đồng;
 • Màu sơn: Ghi rõ màu sơn đã được nêu trong giấy tờ đăng ký xe;
 • Số khung và số máy của mẫu xe tham gia mua bán;
 • Số biển số đăng ký xe được đem ra giao dịch;
 • Số đăng ký của xe trong bản hợp đồng;
 • Ghi rõ đơn vị Phòng Cảnh sát Giao thông cấp giấy đăng ký xe đem ra mua bán;
 • Ngày cấp của giấy đăng ký xe;
 • Đăng ký xe lần đầu vào ngày nào phải ghi rõ.

Về đặc điểm của mẫu xe tham gia mua bán phải được khai chính xác, rõ ràng cũng như khai về thông tin của hai bên tham gia việc làm hợp đồng mua bán xe.

ĐIỀU 2: VỀ SỰ THỎA THUẬN GIAO DỊCH MUA BÁN XE

Hai bên thống nhất về các thỏa thuận sau:

 • Bên bán và bên mua đồng ý về việc mua bán xe đã được nêu trên như hiện trạng với giá mua bán được đưa ra là: (Người làm hợp đồng phải ghi rõ vừa số và chữ của giá bán xe) và không tiến hành thay đổi giá bán trên vì lý do gì;
 • Bên bán cam kết nhận đủ số tiền do chính bên mua xe trả và bàn giao xe đúng hiện trạng đã được nêu tại phần thông tin xe cho bên mua cùng tất cả các loại giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này;
 • Việc giao nhận chiếc xe được nêu trên không có bất kỳ điều gì vướng mắc. 
 • Việc giao tiền và thực hiện bàn giao xe đã được hai bên làm bằng việc thực hiện đồng thời ký vào hợp đồng mua bán xe này;
 • Việc nộp những lệ phí liên quan đến mua bán xe sẽ được 2 bên thỏa thuận.

ĐIỀU 3: LỜI CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO TỪ 2 BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

3.1. Bên bán viết lời cam đoan:

Chiếc xe được đem ra bán nói trên trước khi bán đã thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp theo đúng quy định là của bên bán; không đem cầm cố hay dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào, không đem thế chấp.

3.2. Bên mua viết lời cam đoan:

Bên mua tự mình xem xét kỹ chiếc xe được bán, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng của chiếc xe được đem ra mua bán là xe của Bên bán, đồng ý mua chiếc xe mà không có điều gì thắc mắc.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG GIỮA HAI BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

 • Hai bên đã tự mình đọc lại toàn bộ nguyên văn của bản hợp đồng mua bán xe này, đều có thể hiểu và hoàn toàn chấp thuận nội dung của hợp đồng, không có bất kỳ vướng mắc nào;
 • Hai bên cùng ký và ghi rõ họ tên để làm bằng chứng và xác nhận.

Những loại hợp đồng mua bán xe phổ biến

Tùy thuộc vào việc người mua và người bán thực hiện giao dịch mua bán loại xe nào mà có nhiều mẫu hợp đồng mua bán xe khác nhau như: Hợp đồng mua bán xe máy, Hợp đồng mua bán xe máy cũ, hợp đồng mua bán xe  ô tô, hợp đồng mua bán xe ô tô cũ, hợp đồng mua bán xe tải, xe tải cũ hay mua bán xe ben…

1. Mẫu hợp đồng mua bán xe máy

Hợp đồng mua bán xe máy là văn bản chứng minh cho việc chuyển quyền sở hữu xe máy thông qua giao dịch giữa người bán và người mua xe máy. Trong đó số tiền để thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu chiếc xe máy được đem ra mua bán sẽ do hai bên tiến hành thỏa thuận và đồng ý trong bản hợp đồng mua bán xe máy. 

>> Tham khảo miễn phí: Hướng dẫn cách viết mẫu hợp đồng mua bán xe máy ở đây.

2. Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô, xe ô tô cũ

Căn cứ tại Điều số 430 thuộc Bộ luật Dân sự đã ban hành năm 2015, hợp đồng mua bán xe ô tô là kết quả của sự thỏa thuận giữa các bên tham gia mua bán xe ô tô, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu xe ô tô cho bên mua xe ô tô và bên mua sẽ tiến hành trả tiền mua xe cho bên bán.

>> Tham khảo miễn phí: Hợp đồng mua bán xe ô tô – Phổ biến nhất.

3. Mẫu hợp đồng mua bán xe tải, xe tải cũ, xe ben

Cũng tương tự như hợp đồng mua bán xe ô tô hợp đồng mua bán xe tải cũng từ giao dịch của hai bên tham gia mua và bán xe tải tạo thành.

>> Tham khảo và tải miễn phí: Hợp đồng mua bán xe tải cũ.

Nhung-loai-hop-dong-mua-ban-xe-pho-bien

Các bước cần thực hiện của thủ tục mua bán xe

Hiện nay, thủ tục mua bán xe máy, thủ tục mua bán xe ô tô cũ, thủ tục mua bán xe tải, xe ben được thực hiện theo quy định ghi tại Thông tư 58/2020/TT-BCA theo các bước sau đây:

 • Các bên tham gia mua bán xe thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán xe bắt buộc phải có công chứng hoặc chứng thực nếu không hợp đồng mua bán xe không có hiệu lực;
 • Nộp lệ phí trước bạ: Hai bên tham gia hợp đồng mua bán xe bắt buộc phải nộp lệ phí trước bạ xe tại Chi cục thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, hiện nay, người dân cũng có thể khai và thực hiện việc nộp lệ phí trước bạ qua cổng thông tin mạng;
 • Xe sau khi mua bán phải được sang tên xe nếu là xe cũ tại cơ quan Công an có thẩm quyền (người bán thu lại biển số xe cho và Công an sẽ cấp đăng ký xe, biển số xe cho bên đăng ký xe).

Một số câu hỏi liên quan đến hợp đồng mua bán xe

1. Tên bản hợp đồng mua bán xe ghi như thế nào?

Tên bản hợp đồng mua bán xe tùy theo phương tiện được đem ra giao dịch mà có thể viết tên đơn là hợp đồng mua bán xe máy, hợp đồng mua bán xe ô tô hợp đồng mua bán xe tải, hợp đồng mua bán xe ben…

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn Cách hoàn thiện mẫu hợp đồng mua bán xe.

2. Hợp đồng mua bán xe có sử dụng được cho riêng từng loại xe không?

Có.

Tùy thuộc vào việc người mua và người bán thực hiện giao dịch mua bán loại xe nào mà có nhiều mẫu hợp đồng mua bán xe khác nhau như: Hợp đồng mua bán xe máy, hợp đồng mua bán xe máy cũ, hợp đồng mua bán xe  ô tô, hợp đồng mua bán xe ô tô cũ, hợp đồng mua bán xe tải, xe tải cũ hay mua bán xe ben… tuy nhiên, mẫu hợp đồng mua bán xe có thể dùng trong tất cả trường hợp trên.

>> Tham khảo thêm: Những loại hợp đồng mua bán xe phổ biến.

3. Có cần công chứng hợp đồng mua bán xe không?

Có.

Các bên tham gia mua bán xe thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán xe bắt buộc phải có công chứng đối với hợp đồng mua bán xe hoặc chứng thực nếu không hợp đồng mua bán xe không có hiệu lực.

>> Tham khảo thêm: Các bước cần thực hiện của thủ tục mua bán xe.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng