spot_img
HomeLĩnh vực khácTải giấy ủy quyền xe máy: mua bán/cho tặng/đăng ký xe máy

Tải giấy ủy quyền xe máy: mua bán/cho tặng/đăng ký xe máy

Tải miễn phí mẫu giấy ủy quyền sử dụng, sang tên, cho tặng, mua bán, đăng ký xe máy. Làm giấy ủy quyền xe máy ở đâu? Các cách làm giấy ủy quyền xe máy

Giấy ủy quyền xe máy là giấy gì?

1. Ủy quyền là gì?

➤ Uỷ quyền được hiểu là việc ai đó cho phép cá nhân, tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định hay thực hiện một hành động pháp lý nào đó, tuy nhiên người cho ủy quyền vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc uỷ quyền đó.

Đồng thời, giấy ủy quyền cũng là căn cứ để phát sinh quan hệ giữa hai bên người đại diện và người được đại diện và đây cũng là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận những kết quả pháp lý do hoạt động ủy quyền này mang lại.

➤ Có thể thấy được, ủy quyền là một hình thức chuyển giao các nhiệm vụ, công việc, quyền hạn cụ thể cho cá nhân, tổ chức khác thay mình. Việc ủy quyền có thể được thực hiện khi bản thân người ủy quyền vì lý do nào đó mà không trực tiếp thực hiện được công việc của mình. Luật pháp luôn tôn trọng và thừa nhận các hình thức ủy quyền để tạo điều kiện cho các bên chủ thể tham gia giao dịch dân sự.

>> Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân.

Tai-ngay-mau-giay-uy-quyen-xe-may

2. Giấy uỷ quyền là gì?

➤ Giấy uỷ quyền là giấy dùng để ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một cá nhân hay tổ chức khác đại diện cho mình để thực hiện một hoặc một vài công việc trong phạm vi ủy quyền.

➤ Việc lập giấy ủy quyền hiện nay không đòi hỏi các nguyên tắc hay các quy định nghiêm ngặt và cũng không đòi hỏi bên nhận ủy quyền buộc phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền buộc phải thực hiện các công việc ghi trong giấy (khác với hợp đồng ủy quyền buộc phải có mặt và sự đồng ý của 2 bên, bên đã nhận ủy quyền phải làm công việc được ủy quyền một cách bắt buộc).

➤ Do đó, tính chất của những công việc được thực hiện bằng giấy ủy quyền thường có khá đơn giản. Còn những công việc có tính chất phức tạp, đòi hỏi sự bắt buộc phải thực hiện thì nên sử dụng hợp đồng ủy quyền. Ngoài ra, pháp luật cũng đã có quy định về một số trường hợp không được phép ủy quyền như sau:

 • Uỷ quyền đăng ký kết hônly hôn;
 • Uỷ quyền gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng;
 • Uỷ quyền lập di chúc của mình;
 • Uỷ quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.

3. Giấy uỷ quyền xe máy là gì?

➤ Dựa vào những khái niệm trên ta có thể hiểu giấy ủy quyền xe máy là loại giấy dành cho cá nhân là chủ của xe máy muốn cho người khác mượn xe của mình, những người mượn xe thường là người thân, bạn bè, họ hàng. Giấy ủy quyền xe máy được xem như là một loại chứng từ để chứng minh về việc chủ xe đã cho người mượn xe toàn quyền sử dụng xe máy khi tham gia giao thông, nếu có tranh chấp tài sản thì hai bên tự giải quyết với nhau.

➤ Bên cho và bên mượn phải tự thỏa thuận các điều khoản với nhau, mâu thuẫn phát sinh phải tự giải quyết. Khi có tranh chấp phát sinh do không có thỏa thuận trước thì một trong hai bên phải tự chịu trách nhiệm.

Tải file word các mẫu giấy ủy quyền xe máy mới nhất

Hiện nay pháp luật chưa có quy định về giấy ủy quyền mà chỉ mới có quy định về hợp đồng ủy quyền. Có thể hiểu mẫu giấy ủy quyền xe máy là dạng cụ thể của hợp đồng ủy quyền – hợp đồng ủy quyền bằng văn bản giấy.

Giấy ủy quyền xe máy là cách gọi của nhiều người về giấy ủy quyền thực hiện một hay nhiều quyền của chủ sở hữu xe máy, chẳng hạn như: chiếm hữu, sử dụng.. xe máy theo thỏa thuận cụ thể như trong giấy ủy quyền và theo thời hạn mà các bên thỏa thuận (nếu có).

Dưới đây là một số mẫu giấy uỷ quyền xe máy thông dụng mà Maudon.net đã sưu tầm để bạn đọc có thể tham khảo và tải về file word miễn phí.

1. Mẫu giấy uỷ quyền sử dụng, sang tên xe máy

➤ Mẫu giấy uỷ quyền sử dụng, sang tên xe máy là một loại văn bản mà người chủ sở hữu xe máy viết và dùng để cấp cho người khác nhằm việc cho phép họ sử dụng, quản lý hoặc đại diện trong các vấn đề liên quan đến xe.

Mẫu giấy này thường được sử dụng khi chủ xe không thể hoặc không muốn tự mình thực hiện một số thủ tục, như đăng ký xe, chuyển quyền sở hữu, hay làm các vấn đề liên quan đến xe máy.

➤ Khi mua xe máy chỉ có giấy ủy quyền thì có sang tên xe được không là câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc. Maudon.net xin được trả lời như sau:

 • Về bản chất thì khi chỉ có mỗi giấy ủy quyền thì người mua xe chỉ có được quyền quản lý, sử dụng xe mà không có quyền sở hữu xe; quyền sở hữu xe máy vẫn thuộc về chủ xe;
 • Tuy nhiên, người mua vẫn có thể sử dụng chiếc xe và vẫn có thể đi đăng ký sang tên theo Thông tư số 12 năm 2013 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

-  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-  Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

........., ngày    tháng    năm 2012 ; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN: 

Họ tên: ..................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: ..................................

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là con ruột của người được ủy quyền.

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên: ..................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: ..................................

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là ..............của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy.............Biển kiểm soát ........giấy đăng kí lần đầu số..........do công an tỉnh ...............cấp ngày ..............

 1. CAM KẾT

-   Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

-   Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

  

..............................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

  

.................................

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

2. Mẫu giấy ủy quyền để làm đăng ký xe máy 

➤ Mẫu giấy ủy quyền để làm đăng ký xe máy là mẫu giấy dành cho chủ sở hữu sẽ có thể ủy quyền thực hiện việc đăng ký xe máy cho người khác.

➤ Đăng ký xe máy là một trogn những yêu cầu bắt buộc đối với chủ sở hữu xe máy. Tuy nhiên trong một số trường hợp khách quan, chủ nhân xe máy có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký xe máy thay cho mình.

>> Tham khải: Thủ tục đăng ký xe, làm biển số xe.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

…………… , ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Số CMND: ……………………………  cấp ngày: ………………………  nơi cấp: ……………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………...

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Số CMND: ……………………………  cấp ngày: ………………………  nơi cấp: ………………………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………......................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 1. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

3. Mẫu giấy ủy quyền để mua bán xe máy

Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản (cụ thể là xe máy) vì lý do khách quan nào đó mà không thể trực tiếp đi thực hiện các thủ tục mua bán thì có thể ủy quyền cho người khác thay mặt hay đại diện để thực hiện việc mua bán theo quy định.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

GIẤY ỦY QUYỀN MUA BÁN XE

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

….. , ngày … tháng … năm 20 ..; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên :……………………………………….. 

Địa chỉ :………………………………………. 

Số CMND :…  Cấp ngày :…..  Nơi cấp :… 

Quốc tịch :…………………………………….. 

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên :……………………………………… 

Địa chỉ :…………………………………….. 

Số CMND :… Cấp ngày :…. Nơi cấp :.. 

Quốc tịch :……………………………….. 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Nay ủy quyền cho Bên được ủy quyền mua bán xe nhãn hiệu: ….. 

Loại xe: ….. , màu sơn: …., số máy: …, số khung: …….., biển số đăng ký: ………….. theo “Đăng ký xe” số ….  do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an …  cấp ngày ….  (đăng ký lần đầu ngày …..).

Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây :… 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN:

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… Bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

 

Công chứng giấy ủy quyền xe cần những giấy tờ gì?

Tùy thuộc vào từng đối tượng mà việc công chứng giấy uỷ quyền xe máy sẽ cần những giấy tờ khác nhau, cụ thể như sau:

➤ Đối với bên uỷ quyền trong trường hợp bên bán là hai vợ chồng thì cần có các giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký xe máy hay giấy đăng ký xe mô tô;
 • CMND/CCCD/hộ chiếu bản chính của 2 vợ chồng bên bán (các giấy tờ này cấp không quá 15 năm còn nếu là hộ chiếu thì phải còn giá trị);
 • Bản chính của sổ hộ khẩu;
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán tài sản (như giấy đăng ký kết hôn).

➤ Đối với nhận uỷ quyền:

 • CMND/CCCD/hộ chiếu (các giấy tờ này cấp không quá 15 năm còn nếu là hộ chiếu thì phải còn giá trị);
 • Bản chính của sổ hộ khẩu.

➤ Đối với bên uỷ quyền trong trường hợp là pháp nhân:

 • Giấy đăng ký kinh doanh hoặc văn bản quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
 • Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản chính của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện ký kết hợp đồng (các giấy tờ này cấp không quá 15 năm còn nếu là hộ chiếu thì phải còn giá trị);
 • Mẫu biên bản họp của Hội đồng quản trị hay Hội đồng thành viên (nếu là công ty cổ phần hay công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên);
 • Mẫu phiếu yêu cầu công chứng cùng với tờ khai.

>> Xem thêm: So sánh thủ tục công chức và chứng thực.

Hướng dẫn các thủ tục làm giấy ủy quyền xe máy

1. Làm giấy ủy quyền xe máy ở đâu?

Căn cứ vào Điều 55 Luật Công chứng 2014 quy định về nơi công chứng hợp đồng ủy quyền như sau:

 • Nếu bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền không thể cùng đến nơi công chứng được thì bên ủy quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức công chứng nơi họ cư trú để công chứng hợp đồng ủy quyền; về phía bên nhận ủy quyền cũng sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức công chứng nơi họ cư trú để công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này; sau đó hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền;
 • Pháp luật hiện nay vẫn cho phép công chứng hợp đồng ủy quyền mà vắng mặt một bên nhưng việc thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền phải được diễn ra hai lần và được thực hiện ở hai nơi.

giay-uy-quyen-xe-may-la-giay-gi

2. Giấy tờ cần có khi làm giấy uỷ quyền xe máy

Tùy vào những trường hợp cũng như mối quan hệ khác nhau mà chứng từ cần có để công chứng ủy quyền cũng sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

➤ Bên ủy quyền có mối quan hệ là vợ/chồng

 • Giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Sổ hộ khẩu của cả hai bên vợ và chồng;
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ vợ chồng như giấy đăng ký kết hôn;
 • Hợp đồng ủy quyền với nội dung ủy quyền lại việc mua bán (nếu có).

➤ Bên ủy quyền có mối quan hệ là gia đình

 • Giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Cần có sổ hộ khẩu;
 • Mẫu hợp đồng ủy quyền có liên quan đến việc ủy quyền mua bán;

➤ Bên ủy quyền có mối quan hệ khác

 • Giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Sổ hộ khẩu của cả hai phía;
 • Mẫu hợp đồng ủy quyền liên quan đến việc ủy quyền mua bán;
 • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân hiện tại (độc thân, đã kết hôn).

Câu hỏi liên quan đến các mẫu giấy ủy quyền xe máy

1. Tại đây có mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô không?

Maudon.net có mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô bạn nhé. Bạn có thể ghé thăm website Maudon.net để tìm tham khảo hoặc để nhanh chóng hơn bạn đọc có thể nhấn vào đường link bên dưới để truy cập trực tiếp bài viết nhé!

>> THAM KHẢO: Hợp đồng mua bán xe ô tô phổ biến hiện nay.

2. Mẫu giấy ủy quyền xe máy sẽ có thời hạn là bao lâu?

Dựa vào Điều 563 của Bộ luật Dân sự 2015, khi làm giấy ủy quyền thì các bên cần ghi rõ thời gian có hiệu lực và thời gian kết thúc từ ngày tháng năm nào. Nếu không thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền xe máy sẽ có thời hạn là 1 năm tính từ ngày các bên xác lập ủy quyền.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.