spot_img
HomeLĩnh vực khácBiên nhận hồ sơ là gì? Download mẫu giấy biên nhận hồ...

Biên nhận hồ sơ là gì? Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ

Biên nhận là gì? Biên nhận hồ sơ là gì? Tải mẫu giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu mới nhất. Hướng dẫn cách viết biên nhận hồ sơ, giấy tờ. Ví dụ về giấy biên nhận.

Biên nhận là gì? Biên nhận hồ sơ là gì?

Biên nhận hay biên lai là chứng từ xác nhận 1 người đã nhận tiền, tài sản, hồ sơ… tất cả biên nhận đều ghi rõ ngày nhận đủ tiền, tài sản, hồ sơ…

➤ Biên nhận hồ sơ là một trong những tài liệu quan trọng chứng nhận việc bạn đã nộp hồ sơ hoặc tài liệu liên quan đến một thủ tục hay quy trình và yêu cầu nào đó.

Biên nhận hồ sơ có nhiều tên gọi khác nhau như: Mẫu giấy biên nhận hồ sơ, mẫu biên nhận giấy tờ và tuỳ thuộc vào lĩnh vực hồ sơ còn có thêm giấy biên nhận hồ sơ nhà đất, giấy biên nhận hồ sơ nhập học…

Biên nhận hồ sơ thường sẽ có những thông tin bao gồm thông tin về ngày nộp, số lượng và loại tài liệu đã nộp, cũng như những loại thông tin để có thể liên hệ của người nộp hồ sơ. Biên nhận hồ sơ còn có công dụng như một bằng chứng và có thể được sử dụng để xác nhận việc nộp hồ sơ trong trường hợp cần thiết.

>> Xem thêm: Giấy biên nhận là gì?

Tìm hiểu những thông tin về biên nhận hồ sơ như khái niệm về biên nhận hồ sơ hay quy định về biên nhận hồ sơ đồng thời tải về miễn phí mẫu biên nhận hồ sơ

Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ

Mẫu giấy biên nhận hồ sơ còn tùy thuộc vào lĩnh vực và tỳ thuộc vào đặc điểm những loại hồ sơ mà biên nhận hồ sơ có nhiều dạng khác nhau. Dưới đây Maudon.net sẽ đem tới cho mọi người những mẫu biên nhận hồ sơ được sử dụng phổ biến hiện nay.

1. Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ mẫu chung

Mẫu biên nhận hồ sơ mẫu chung là mẫu biên nhận hồ sơ có thể sử dụng chung trong nhiều lĩnh vực, nhiều thủ tục hành chính khác nhau và là mẫu được sử dụng phổ biến hiện nay.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Phụ lục III

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2016/QĐ-TTg ngày     tháng     năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________

 

BƯU ĐIỆN TỈNH, THÀNH PHỐ…(1)
BƯU ĐIỆN… (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /GBN- …(3)….

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ….

--------------

Họ và tên: (5) …..

Chức vụ, đơn vị công tác: …..

Số điện thoại: …………………………Email:.......................................................

Đã trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của:

Bên nhận: ...... ………………………..(6)..............................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: (7)……………… Ngày cấp……………Nơi cấp …………

Số điện thoại: …………………………Email:.......................................................

 1. Số lượng hồ sơ:…………(bộ)
 2. Thành phần hồ sơ gồm (ghi rõ bản sao, bản chính):

(1)............................................................................................................................

(2) ...........................................................................................................................

 (3) ..........................................................................................................................

(4) ..........................................................................................................................

.................................................................................................................................

 1. Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ….. tháng …..năm……

NGƯỜI GIAO 

 (Ký và ghi rõ họ tên)

              NGƯỜI NHẬN  

              (Ký và ghi rõ họ tên

 

 

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức bưu điện cấp tỉnh

(2) Tên tổ chức bưu điện cấp giấy biên nhận  

(3) Chữ viết tắt tên tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của nhân viên bưu điện thực hiện giao hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

(6) Họ và tên của tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện.

(7) Liệt kê đầy đủ, cụ thể các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ.

 

 

2. Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ nhập học

Mẫu biên nhận hồ sơ nhập học là một biên nhận giấy tờ được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục với mục đích sử dụng để minh chứng cho việc nhận hồ sơ nhập học tại các trường tiểu học, THCS, THPT… 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ NHẬP HỌC KHÓA 59, HỆ CHÍNH QUY

 

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . ………….. . . . . . . . . . . . . . .  Khóa/ Lớp:  ……………………………………….…

Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………………. 

 

STT

Loại giấy tờ

Có nộp

Bộ phận thu hồ sơ

Ngày nhận

Ký nhận (ghi rõ họ tên)

1

Phiếu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (bản gốc)

 

Ban QLĐT

   

2

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 hoặc Bằng tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước (Bản sao công chứng)

 

Ban

QLĐT

   

3

Học bạ THPT hoặc tương đương + Giấy khai sinh (Bản sao công chứng)

 

4

01 ảnh 2x3 (ghi họ tên, ngày sinh, mã số sinh viên ở mặt sau ảnh)

 

5

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên như giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc của bố mẹ thí sinh … (Bản sao công chứng)

6

Bản photo chứng minh thư +Thẻ sinh viên (đã dán ảnh và điền thông tin)

 

Ban

CTCT-SV

   

7

Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt (đối với nam)

 

8

Giấy chuyển sinh hoạt đoàn, Sổ đoàn viên

 

Đoàn TN

   

 

Ghi chú:

- Các loại Giấy tờ có STT từ (2) đến (8) thí sinh có thể nộp bổ sung trong tuần học đầu tiên. 

- Sinh viên phải lấy đầy đủ chữ ký xác nhận của cán bộ thu nhận hồ sơ và phải bảo quản giấy biên nhận này cho đến khi ra trường.

- Nhà trường chỉ thu bản sao các loại giấy tờ trên, hồ sơ đã nộp không trả lại trong bất kỳ trường hợp nào và sẽ hủy sau khi khóa học kết thúc.

3. Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Trong lĩnh vực kinh doanh, khi muốn thực hiện đăng ký hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là mẫu dùng để xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo số lượng, loại hồ sơ đã nộp.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

PHỤ LỤC VI-12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN...
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

......, ngày..... tháng..... năm......

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch: ……………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………Fax: …………………………………………

Email: ………………………………………………Website: ……………………………………

Ngày..../..../.... đã nhận của Ông/Bà …………………………………………………………….

Số căn cước công dân/ chứng minh nhân dân số: ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………… Email: ………………………………….

01 bộ hồ sơ số: ……………… về việc ……………………………………………………………

Hồ sơ bao gồm:

 1. ………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………………………
 4. ……………………………………………………………………………………………………

Phòng Tài chính - Kế hoạch hẹn Ông/Bà ngày..../..../...... đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký và ghi họ tên)

 

4. Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất

Mẫu biên nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất là mẫu biên nhận hồ sơ thuộc giấy biên nhận hồ sơ nhà đất được dùng với mục đích xác nhận đã nhận những loại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến lĩnh vực nhà đất nói chung và đăng ký quyền sử dụng đất nói riêng.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG

Hôm nay, ngày…tháng……năm… tại…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:…

Số Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: ……Ngày cấp:….Nơi cấp: …….

Địa chỉ:……

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: ……

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):……

Số Căn cước công dân/CMND/hộ chiếu: …Ngày cấp:….Nơi cấp: ………

Địa chỉ:……

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại…. Ông/Bà:……. đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:…VNĐ (viết bằng chữ:…).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                                                                                 ……, ngày……tháng….….năm…….

BÊN GIAO TIỀN 

BÊN NHẬN TIỀN

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tên tôi là:…

Số Căn cước công nhân/CMND/hộ chiếu: ….Ngày cấp:…….Nơi cấp: ……Địa chỉ:………Hộ khẩu thường trú: ……

Chỗ ở hiện tại: ……

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…(Viết bằng chữ: ….) theo thỏa thuận.                                           

 Ký và ghi rõ họ tên

 

Hướng dẫn cách viết biên nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu

Biên nhận hồ sơ thường được kết mẫu một cách tối giản, dễ hiểu nhằm mục đích đẻ bất kỳ ai đọc cũng có thể hiểu và viết theo một cách đơn giản và rõ ràng. Dưới đây là cấu trúc của một mẫu biên nhận hồ sơ cơ bản:

1. Phần đầu của biên nhận hồ sơ (thông tin bên nhận và bên nộp hồ sơ)

➤ Thông tin của các bên trong biên nhận hồ sơ gồm có thông tin của bên nộp hồ sơ gồm:

 • Họ và tên đi kèm với chức vụ và đơn vị công tác;
 • Số điện thoại và địa chỉ Email để có thể liên hệ được.

➤ Thông tin của bên nhận hồ sơ gồm có:

 • Tên đơn vị nhận hồ sơ;
 • Địa chỉ của cơ quan, tổ chức nhận hồ sơ;
 • Số giấy tờ tùy thân gồm có số CMND/CCCD đi kèm theo đó là ngày cấp và nơi cấp;
 • Số điện thoại và địa chỉ Email liên hệ với bên đó.

➤ Những thông tin về bên nộp và bên nhận hồ sơ phải được viết một cahcs chính xác, rõ ràng, tránh xảy ra nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến việc xử lý những tranh chấp nếu có xảy ra sau này.

Biên nhận hồ sơ là gì? Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ

2. Phần nội dung của mẫu biên nhận hồ sơ

➤ Trong phần nội dung của biên nhận hồ sơ sẽ bao gồm số lượng và thành phần hồ sơ nộp tuỳ thuộc vào từng lĩnh vực hồ sơ.

➤ Nếu hồ sơ thuộc mẫu biên nhận hồ sơ nhập học sẽ gồm có: 

 • Phiếu kết quả tốt nghiệp kỳ thi THPT đối với hồ sơ nhập học đại học;
 • Giấy chứng nhận THPT tạm thời sau kỳ thi tốt nghiệp THPT;
 • Học bạ của trường, của cấp học trước đó;
 • Ảnh chụp chân dung theo quy định hiện hành trong biên nhận hồ sơ;
 • Sổ đoàn với những cá nhân đã vào đoàn;
 • Những loại giấy tờ tùy thân như CCCD/CMND (bản sao)…

➤ Nếu hồ sơ thuộc giấy biên nhận hồ sơ nhà đất hay mẫu biên nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm có những loại hồ sơ trong việc đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định.

➤ Nếu hồ sơ thuộc biên nhận hồ sơ nhằm đăng ký hộ kinh doanh cũng tương tự cần giấy tờ trong thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

3. Phần kết của một mẫu biên nhận hồ sơ

➤ Trong phần kết các bên tham gia sẽ xem lại số lượng, loại hồ sơ, kiểm tra từng thông tin một cách kỹ lưỡng.

➤ Ghi chú ngày tháng tiến hành làm mẫu biên nhận hồ sơ và tiến hành ký kết biên bản.

➤ Cần lưu ý một vấn đề quan trọng là mẫu biên nhận hồ sơ trên thực tế sẽ có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của những thủ tục và quy định của từng tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân.

➤ Khi làm biên nhận hồ sơ cần chú ý đến những thông tin cá nhân của các bên, những thông tin, số lượng hồ sơ có liên quan cần phải được trình bày đầy đủ, chính xác để khi có bất kỳ vấn đề phát sinh nào xảy ra thì biên nhận hồ sơ là một chứng từ quan trọng giải quyết mâu thuẫn.

 Biên nhận hồ sơ là gì? Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ

Mục đích lập mẫu biên nhận hồ sơ và ví dụ cụ thể

1. Vì sao cần có giấy biên nhận hồ sơ?

Hồ sơ là cách gọi chung của một tập hợp những loại giấy tờ, tài liệu nào đó cần liên kết với nhau để lập thành thủ tục nhằm giải quyết vấn đề nhất định.

Hồ sơ là cơ sở để thực hiện các thủ tục cần thiết, là kết quả của giao dịch, ngoài ra còn là bằng chứng xác thực cho những tranh chấp nếu xảy ra… nên có vai trò rất quan trọng đối với cá nhân, tổ chức.

Để ghi nhận lại khoảng thời điểm, các loại giấy tờ cần thiết, tài liệu trong hồ sơ, bên giao và bên nhận sẽ dùng biên bản giao nhận giấy tờ, hồ sơ.

Biên bản giao nhận hồ sơ là một văn bản cần phải được soạn thảo trước khi nhận hoặc giao giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ và các bên tham gia cần phải hoàn thành biên nhận hồ sơ ngay sau khi tiến hành giao nhận hồ sơ.

Lưu ý:

Nếu công việc của các cá nhân, tổ chức thường xuyên gắn liền với những loại hồ sơ, thủ tục, để quản lý hồ sơ cần phải lập mẫu biên bản giao nhận hồ sơ để có thể dùng chung cho các giao dịch khi cần thiết.

2. Ví dụ về giấy biên nhận thường dùng

Biên bản giao nhận hồ sơ là một mẫu văn bản được dùng nhiều hiện nay dưới đây là một số ví dụ về biên bản giao nhận hồ sơ:

 • Biên bản giao nhận hồ sơ nhằm mục đích xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giữa bên sử dụng dịch vụ hỗ trợ pháp lý về việc đăng ký doanh nghiệp và bên cung cấp dịch vụ này;
 • Biên bản giao nhận hồ sơ của các công chức, viên chức giữa các cá nhân, tập thể, tổ chức hay phòng ban;
 • Biên bản giao nhận hồ sơ để xác nhận hồ sơ lao động giữa người quản lý lao động cũ và người quản lý lao động mới khi chuyển đơn vị lao động;
 • Biên bản bàn giao chứng từ kế toán, những hồ sơ, thủ tục liên quan;
 • Biên bản bàn giao hồ sơ sổ sách giáo viên;
 • Biên bản bàn giao hồ sơ học sinh…

Biên nhận hồ sơ là gì? Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ

Một số câu hỏi liên quan đến biên nhận hồ sơ

1. Tại sao phải cần biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh?

Trong lĩnh vực kinh doanh, khi muốn thực hiện đăng ký hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là mẫu dùng để xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo số lượng, loại hồ sơ đã nộp.

>> Tham khảo thêm: Download mẫu giấy biên nhận hồ sơ.

2. Cần lưu ý những gì khi viết biên nhận hồ sơ

Khi làm biên nhận hồ sơ cần chú ý đến những thông tin cá nhân của các bên, những thông tin, số lượng hồ sơ có liên quan cần phải được trình bày đầy đủ, chính xác để khi có bất kỳ vấn đề phát sinh nào xảy ra thì biên nhận hồ sơ là một chứng từ quan trọng giải quyết mâu thuẫn.

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn cách viết biên nhận hồ sơ.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?