spot_img
HomeHành chính - Tư phápHướng dẫn cách viết - tải mẫu đơn đề nghị giải quyết...

Hướng dẫn cách viết – tải mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

Đơn đề nghị giải quyết vụ việc là gì? Tải mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc mới nhất. Tìm hiểu cách viết đơn đề nghị giải quyết vụ việc đơn giản, chuẩn pháp lý.

Tìm hiểu về mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc là văn bản dành cho cá nhân, tập thể hoặc tổ chức gửi tới cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền để xem xét và tiến hành việc giải quyết các đề nghị của người làm đơn cần được thông qua.

Đơn đề nghị giải quyết vụ việc sẽ được cá nhân, tổ chức sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực khi có phát sinh nhu cầu kiến nghị, hỗ trợ, giúp đỡ hoặc ánh đến cơ quan có thẩm quyền.

Don-de-nghi-giai-quyet-vu-viec

Tải mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc miễn phí

Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc là một trong những công cụ quan trọng trong quá trình tìm kiếm sự công bằng và giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân hay giữa tổ chức với nhau.

Được thiết kế để đại diện cho người nộp đơn, mẫu đơn này không chỉ là một tài liệu hợp pháp mà còn là một phương tiện để trình bày chi tiết về vấn đề và mong muốn giải quyết. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc, mọi người có thể tham khảo và tải về miễn phí.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:...............................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):................................................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ..................................................................................................

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân ................................................................
việc như sau:

- Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: .........................................................................

.............................................................................................................................................

- Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:

.............................................................................................................................................

- Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: 

.............................................................................................................................................

- Các thông tin khác (nếu có):.............................................................................................

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

 1. .........................................................................................................................................
 2. .........................................................................................................................................
 3. .........................................................................................................................................

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

 

 

………, ngày…. tháng…. năm……. 

                                                           NGƯỜI YÊU CẦU

 

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị giải quyết vụ việc

Khi viết đơn đề nghị giải quyết vụ việc, người làm đơn cần phải ghi những thông tin cơ bản sau:

1. Phần đầu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

 • Ghi loại việc dân sự mà người yêu cầu yêu cầu (là cá nhân hay bất kì tổ chức nào) thực hiện yêu cầu Tòa án giải Quyết theo với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được ban hành

Ví dụ: Cá nhân hay tổ chức cần yêu cầu tuyên bố một người nào đó mất tích; yêu cầu hủy việc kết hôn trái với quy định của pháp luật; yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động của cá nhân hay tổ chức khác vô hiệu…

 • Ghi rõ ràng và chính xác tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự cần được giải quyết trong đơn;
 • Nếu là Tòa án giải quyết vụ việc đó là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nào đó thì người làm đơn phải ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó theo đúng quy định;

Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, thành phố Buôn Ma Thuột.

 • Nếu là Tòa án giải quyết vụ việc đó là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phần kính gửi là gửi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó.

Ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Có thể bạn quan tâm:

>> Đơn xin ly hôn (thuận tình và đơn phương);

>> Mẫu đơn khai tử – giấy chứng tử.

2. Thông tin các chủ thể có trong đơn đề nghị giải quyết vụ việc

 • Nếu người yêu cầu là cá nhân nào đó thì người làm đơn phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ tùy thân khác;
 • Nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì bắt buộc người làm đơn phải ghi tên cơ quan, tổ chức và bắt buộc phải có họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan hay tổ chức đó theo quy định đã được ban hành;
 • Nếu là người đại diện đứng ra thực hiện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu và người làm đơn phải chú ý ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu đó;
 • Nếu là người đại diện theo ủy quyền thì người làm đơn cần ghi “- là người đại diện theo văn bản ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền đã được xác lập từ trước vào ngày…” và ghi rõ họ và tên của người có quyền yêu cầu;
 • Trong trường hợp nếu như có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu giải quyết vụ việc cùng một lúc thì đánh số thứ tự 1, 2, 3… và ghi đầy đủ các thông tin của từng người có yêu cầu đó;
 • Nếu người yêu cầu làm đơn giải quyết vụ việc là cá nhân thì phải ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của người đó (nếu có) tại thời điểm thực hiện việc làm đơn yêu cầu;

Ví dụ: thôn 5, xã Phú Cường, huyện Diễn Châu, thành phố Vinh.

 • Nếu người yêu cầu giải quyết vụ việc mà là cơ quan, tổ chức thì phải ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu giải quyết vụ việc.

Ví dụ: trụ sở tại số 17 phố Lý Thường Kiệt, quận Thanh Liêm, thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn cách viết - tải mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

3. Phần nội dung của đơn đề nghị giải quyết vụ việc

 • Ghi cụ thể những nội dung chính của vụ việc dân sự mà người yêu cầu thực hiện yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Ghi rõ lý do, mục đích và căn cứ của việc thực hiện đưa ra yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;
 • Ghi rõ và trung thực họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu làm đơn giải quyết vụ việc và nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó;
 • Ghi những thông tin khác của những người mà người yêu cầu làm đơn đề nghị giải quyết vụ việc xét thấy cần thiết cho việc giải quyết những yêu cầu của mình;
 • Ghi rõ tên và thông tin về các loại tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự số 1, 2, 3…

Ví dụ:

1. Bản sao giấy khai sinh của ông Phạm Văn V;

2. Bản sao giấy chứng nhận việc đăng ký kết hôn của 2 ông bà là ông Trần Văn J và bà Phạm Thị K…

 • Ghi rõ địa điểm và kèm theo thời gian làm đơn yêu cầu.

4. Phần kết đơn yêu cầu giải quyết vụ việc

 • Nếu người yêu cầu là bất kì cá nhân nào thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì phải có người đại diện hợp pháp của chính cơ quan, tổ chức đó và bắt buộc phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình theo đúng quy định và đóng dấu của cơ quan, tổ chức muốn yêu cầu đó;
 • Trường hợp người yêu cầu là doanh nghiệp nào đó thì việc sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp đa được ban hành;
 • Trường hợp nếu như có nhiều người cùng yêu cầu thì trong đơn những người đó phải cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu giải quyết vụ việc.

Lưu ý khi soạn thảo văn bản đề nghị, kiến nghị

Để có thể tự bản thân mình có thể hoàn thiện đơn đề nghị một cách nhanh chóng, hiệu quả và có giá trị pháp lý cao, người làm đơn đề nghị giải quyết vụ việc cần phải lưu ý những vấn đề  trong quá trình viết đơn đề nghị cụ thể như sau:

 • Xác định cụ thể, rõ ràng các trường hợp nên soạn thảo đơn đề nghị theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của bản thân một cách tốt nhất;
 • Phân biệt rõ sự khác biệt giữa đơn Khiếu nại, đơn kiến nghị với đơn đề nghị thay vì soạn thảo đơn đề nghị để theo đúng quy định trong từng trường hợp xảy ra cụ thể nhằm mục đích đảm bảo mức độ cao trong giải quyết và bảo vệ đầy đủ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bản thân;
 • Người làm đơn đề nghị giải quyết vụ việc cần phải nêu rõ chi tiết nội dung vụ việc cần kiến nghị, nguyên nhân và lý do mà người đó muốn viết đơn đề nghị; tìm hiểu thêm về các các căn cứ pháp lý của pháp luật đã được ban hành có liên quan đến vụ việc cụ thể, quy định của pháp luật liên quan đã được ban hành trong đơn đề nghị;
 • Tìm hiểu kỹ về những quy trình, thủ tục nộp đơn đề nghị theo đúng với quy định của pháp luật.

Hướng dẫn cách viết - tải mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

Quy trình xử lý đơn đề nghị giải quyết vụ việc

Trong thời hạn là 3 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, công chức bắt buộc phải đề xuất người có thẩm quyền xem xét và xử lý, cụ thể:

 • Trong trường hợp đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh đã được hướng dẫn, được chuyển và trả lời theo quy định của pháp luật nhưng đương sự liên quan vẫn tiếp tục có đơn với cùng một nội dung; đơn đề nghị gửi tới cho các cơ quan, tổ chức trong đó có để cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì sẽ tiến hành việc lưu đơn;
 • Trong trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh mà những yêu cầu đó không liên quan đến lĩnh vực thi các bản hành án Dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng có thẩm quyền khác thì sẽ tiến hành việc chuyển đơn cùng các tài liệu kèm theo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật đã được ban hành và trả lời lại cho người nộp đơn, hướng dẫn trực tiếp cho người đề nghị, kiến nghị, phản ánh;
 • Trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh bất kỳ vụ việc nào đó mà thuộc thẩm quyền thì có văn bản trả lời rõ ràng cho người có đề nghị, kiến nghị, phản ánh.

Câu hỏi liên quan đến mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc

1. Như thế nào là mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc?

Đơn đề nghị giải quyết vụ việc là mẫu văn bản dành cho bất kỳ cá nhân, tập thể hoặc tổ chức nào thực hiện gửi tới các cá nhân, tập thể hay các đơn vị tổ chức, cơ quan, lãnh đạo cấp trên nhằm mục đích xem xét và để nhằm giải quyết các đề nghị cần được thông qua, giải quyết công việc chung của tổ chức hay một vấn đề cụ thể nào đó của cá nhân mỗi người.

>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn đề nghị giải quyết vụ việc là gì?

2. Cần lưu ý gì khi soạn đơn đề nghị giải quyết vụ việc?

Người làm đơn cần phải phân biệt rõ sự khác biệt giữa đơn Khiếu nại, đơn kiến nghị với đơn đề nghị thay vì soạn thảo đơn đề nghị để theo đúng quy định trong từng trường hợp xảy ra cụ thể nhằm mục đích đảm bảo mức độ cao trong giải quyết và bảo vệ đầy đủ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bản thân.

>> Tham khảo thêm: Một số lưu ý khi soạn thảo một văn bản đề nghị.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.