spot_img
HomeXây dựng - Nhà đấtMẫu đơn xin san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân,...

Mẫu đơn xin san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức

Tải miễn phí mẫu đơn xin san lấp mặt bằng hộ gia đình và mẫu đơn xin san lấp mặt bằng cá nhân. Điều kiện & hồ sơ xin san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân.

Đơn xin san lấp mặt bằng là gì?

San lấp mặt bằng được hiểu là quá trình thực hiện việc xây dựng công trình hoặc khu đất xây dựng bằng cách điều chỉnh địa hình trước đó của khu vực đó. Việc thực hiện san lấp mặt bằng đòi hỏi phải có người kỹ sư chuyên nghiệp để đảm bảo được tính chính xác và độ chuyên nghiệp của công trình đó.

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng công trình mà công việc san lấp mặt bằng có thể là đào đất, vận chuyển đất và đắp đất…

Đơn xin phép san lấp mặt bằng là một mẫu tài liệu quan trọng được viết nhằm mục đích đề nghị cơ quan chức năng cấp phép cho phép chủ thể thực hiện hoạt động san lấp mặt bằng theo quy định.

Để đảm bảo tính hiệu quả của mẫu đơn xin phép san lấp mặt bằng, đơn này cần phải đặc biệt nêu rõ về các thông tin liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức viết đơn. Ngoài ra, đơn xin phép san lấp mặt bằng cần cung cấp thêm các số liệu và các thông tin chi tiết về mặt bằng cần được cấp phép san lấp, bao gồm hình dạng, diện tích, vị trí, độ sâu, tình trạng về mặt bằng hiện tại và các đặc điểm khác có liên quan của mặt bằng cần được cấp phép san lấp.

Mau-don-xin-san-lap-mat-bang-ca-nhan-ho-gia-dinh

Tải mẫu đơn xin san lấp mặt bằng mới nhất

Để đảm bảo được tính hiệu quả trong việc san lấp mặt bằng, người chủ đầu tư xây dựng công trình bắt buộc phải lập đơn xin phép san lấp mặt bằng và gửi đến Uỷ ban Nhân dân cấp xã tại địa phương nơi có bất động sản đang chuẩn bị san lấp công trình.

Nội dung chính trong đơn xin phép san lấp mặt bằng gồm các công việc liên quan đến công trình cần được san lấp như sửa chữa, cải tạo, san lấp, bồi đắp…

1. Mẫu đơn xin san lấp mặt bằng (hộ gia đình, tổ chức, cá nhân)

Mẫu đơn xin san lấp mặt bằng cá nhân, hộ gia đình là mẫu đơn được cá nhân viết gửi tới Cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm xin phép san lấp mặt bằng cho công trình cá nhân cần được sửa chữa, cải tạo, san lấp, bồi đắp, …

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

Địa danh, ngày…….tháng…….năm 20….

ĐƠN XIN CẢI TẠO SAN LẤP MẶT BẰNG

(V/v: Xin được cho phép cải tạo san lấp mặt bằng tại….. với diện tích…..m2/ ha)

Kính gửi: – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                 – TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

                 – ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…

                 – SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH…)

– Căn cứ  Luật Khoáng sản năm 2010.

 (Tên tổ chức, cá nhân)…

Trụ sở tại:

Điện thoại:…….. Fax:…..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể số…/…. ngày …/…/….. (nếu có).

Đang thực hiện việc cải tạo mặt bằng ………….. tại khu vực… xã….. huyện….., tỉnh … theo Quyết định phê duyệt số …../….. ngày …../…../…. của…..  (hoặc tại thửa số… tờ bản đồ số… đã được ……. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ngày…/…/…..)

Giấy phép xây dựng số …../….. ngày …../…../….. do….. (tên cơ quan) cấp.

Đề nghị được cấp phép khai thác đất san lấp với những thông số sau:

Diện tích khu vực cải tạo: …..….. (ha, m2), được giới hạn bởi các điểm góc: ….. có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực kèm theo.

Trữ lượng đất san lấp khai thác:…….. m3.

Độ sâu của mặt bằng xin san lấp, cải tạo: từ….. mét đến….. mét, trung bình…. mét.

Lý do, mục đích xin san lấp mặt bằng:…

Thời gian thực hiện: …………. tháng, từ tháng …… năm ……. đến tháng …….. năm…….

Mục đích sử dụng:…

(Tên tổ chức, cá nhân)……. cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Đơn xin san lấp mặt bằng 

Đơn xin phép san lấp mặt bằng là một mẫu tài liệu quan trọng được viết nhằm mục đích đề nghị cơ quan chức năng cấp phép cho phép chủ thể thực hiện hoạt động san lấp mặt bằng theo quy định.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) 

Số: ........ ......... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN ĐÀO AO, HỒ (SAN HẠ CẢI TẠO MẶT BẰNG)
KẾT HỢP TẬN DỤNG VẬT LIỆU SAN LẤP 

Kính gửi: - Sở Tài nguyên và Môi trường

- UBND huyện ....

(Tên tổ chức, cá nhân) ..................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Điện thoại: ........................................, Fax: ………………………..............

Diện tích khu vực xin đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng): ....................(ha, m2) thuộc thửa đất số ...... tờ bản đồ số ...... thuộc xã ......, huyện ......, tỉnh…………….

Độ sâu xin đào ao, hồ (độ cao mặt bằng xin san hạ, cải tạo): ...... mét;

Lý do, mục đích xin đào ao hồ (san hạ mặt bằng):...............................................

Khối lượng vật liệu san lấp xin tận dụng từ việc đào ao, hồ (san hạ cải tạo mặt bằng) sau khi trừ bờ bảo vệ: ......... m3;

Thời gian thực hiện: ............. tháng, từ tháng .... năm .... đến tháng ..... năm.......

(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam kết tuân thủ đúng nội dung Giấy phép được cấp, tuân thủ “Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh……………” và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nếu vi phạm sẽ chịu xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và bị thu hồi quyền sử dụng đất.

Xác nhận của UBND xã 

Ký tên, đóng dấu

Tổ chức, cá nhân làm đơn

Ký và ghi rõ họ tên

 

Lưu ý khi làm đơn xin san lấp mặt bằng 

Khi làm đơn xin san lấp mặt bằng hộ gia đình hay đơn xin san lấp mặt bằng cá nhân cần lưu ý một số điều quan trọng sau:

 • Trong phần kính gửi của đơn xin phép san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân, cần phải lưu ý việc ghi rõ tên người nhận đơn là cơ quan nhà nước hoặc chủ thể, người có thẩm quyền như:
  • Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  • Sở Tài nguyên và Môi trường;
  • Ủy ban Nhân dân cấp xã tại địa phương…

Việc ghi rõ tên này sẽ giúp ích nhiều cho việc xác định rõ người nhận đơn và tăng sự xác thực của đơn xin san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân.

 • Trong phần nội dung của mẫu đơn xin cấp phép san lấp mặt bằng xây dựng, người tiến hành làm đơn cần cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức muốn xin cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép san lấp mặt bằng như:
  • Giấy chứng nhận xây dựng (nhà ở, công trình…);
  • Giấy chứng nhận đã đăng ký kinh doanh,và các thông tin liên quan đến chủ thể xin phép thực hiện san lấp mặt bằng;
  • Ngoài ra, cần trình bày rõ ràng và trung thực lý do tại sao muốn thực hiện việc san lấp mặt bằng. Lý do này phải được bảo đảm rằng đúng với những quy định của pháp luật, những lý do phải khả thi và có lợi ích cho cộng đồng.
 • Trong đơn xin cấp phép san lấp mặt bằng, cần thực hiện việc ký tên và ghi rõ họ và tên để làm bằng chứng chứng minh;
 • Cần lưu ý mô tả cụ thể diện tích và vị trí, đính kèm mẫu bản đồ xây dựng hoặc sơ đồ chỉ rõ vị trí của mặt bằng cần tiến hành triển khai san lấp và diện tích cụ thể. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho cơ quan chức năng hiểu rõ về phạm vi hoạt động việc san lấp mặt bằng;
 • Cần chứng minh được quyền sở hữu mảnh đất cần cấp phép san lấp mặt bằng nếu người làm đơn là chủ mặt bằng bằng cách cung cấp các loại giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc sở hữu đất như giấy tờ đăng ký tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê đất hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp mẫu đất cần cấp phép san lấp mặt bằng;
 • Liệt kê ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro để đảm bảo sự an toàn cho môi trường và xã hội, tránh gây ra các hoạt động làm ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình và không ảnh hưởng xấu về mọi mặt đến các hộ lân cận.

Giay-to-ho-s0-xin-san-lap-mat-bang-bao-gom-nhung-gi?

Điều kiện để được san lấp mặt bằng

San lấp mặt bằng là việc đào, sới, lấp… các khu vực đất cao hơn trong địa hình thực hiện xây dựng đó vận chuyển đất thừa sau san lấp mặt bằng xuống các khu vực thấp hơn và lấp đầy đất vào các khu vực thấp đó. San lấp mặt bằng công trình giúp tạo ra địa hình khu đất đang tiến hành việc xây dựng theo ý định đã được tính trước của người chủ sử dụng đất.

Căn cứ theo các điều kiện tại Điều 170 Luật Đất đai ban hành vào năm 2013 để có thể được tiến hành việc triển khai san lấp mặt bằng người sử dụng đất việc trước tiên là phải chứng minh được quyền sử dụng đất đang xây của mình. Đồng thời, việc triển khai san lấp mặt bằng cũng cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tuân thủ các biện pháp đã được pháp luật quy định về bảo vệ đất;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật đã được đưa ra về bảo vệ môi trường, cam kết không làm tổn hại tới bất kỳ lợi ích hợp pháp nào của những người sử dụng đất có liên quan;
 • Ngoài ra, để có thể đủ điều kiện san lấp mặt bằng một cách hợp pháp thì người triển khai việc san lấp mặt bằng cũng cần đặc biệt lưu ý tới những chính sách, quy định thuộc Cơ quan UBND cấp tỉnh.

Nếu như tự ý thực hiện san lấp mặt bằng trên mảnh đất không được phép cải tạo, sử dụng có thể bị coi là hành vi hủy hoại đất do hành vi tạo nên sự biến dạng địa hình đất và suy giảm chất lượng sử dụng của mảnh đất gây nên tình trạng ô nhiễm đất, gây xáo trộn, làm giảm hoặc là làm mất khả năng sử dụng đất theo với những mục đích đã được cơ quan quản lý mẫu đất xác định từ đầu.

Giấy tờ, hồ sơ xin san lấp mặt bằng bao gồm những gì?

Hồ sơ của việc xin san lấp mặt bằng bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp phép thực hiện việc san lấp mặt bằng;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần san lấp mặt bằng hoặc những mẫu giấy tờ khác chứng minh được quyền sử dụng mẫu đất đất là hợp pháp theo quy định;
 • Bản cam kết việc đảm bảo về an toàn cho các công trình liền kề công trình cần san lấp;
 • Bản vẽ, phương án thực hiện việc tiến hành thi công san lấp mặt bằng, phương án đổ thải;
 • Bản mô tả năng lực hợp pháp của các đơn vị trực tiếp thực hiện việc san lấp mặt bằng;
 • Bản cam kết về bảo đảm an toàn đối với môi trường.

Mẫu đơn xin san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân - tải ngay

Ai là người có thẩm quyền cấp phép san lấp mặt bằng?

Thẩm quyền cho phép việc san lấp mặt bằng được thực hiện như sau:

 • Chủ tịch Cơ quan UBND tỉnh nơi có mảnh đất cần thực hiện việc san lấp ban hành văn bản chấp thuận và cấp phép cho phép khai thác đất đắp nền, san gạt mặt bằng, các công trình xây dựng, hạ cốt nền.
 • Trong trường hợp san gạt và cải tạo mặt bằng trong diện tích đất được giao (không bao gồm mẫu đất dùng làm đất ở) cho tổ chức, cá nhân hay bất kỳ hộ gia đình nào mà không sử dụng đất để san lấp công trình hay thực hiện việc khác phải đăng ký khu vực, kế hoạch thi công, khối lượng, phương pháp, thiết bị, vị trí đổ đất thải tại UBND cấp huyện và phải được UBND cấp huyện chấp thuận bằng văn bản.

Một số câu hỏi liên quan đến san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân

1. San lấp mặt bằng được hiểu là gì?

San lấp mặt bằng được hiểu là quá trình thực hiện việc xây dựng công trình hoặc khu đất xây dựng bằng cách điều chỉnh địa hình trước đó của khu vực đó.

>> Tham khảo thêm: Đơn xin san lấp mặt bằng là gì?

2. Khi thực hiện làm đơn xin san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân cần phải làm gì?

Khi thực hiện làm mẫu đơn xin san lấp mặt bằng cần lưu ý mô tả cụ thể diện tích và vị trí, đính kèm mẫu bản đồ xây dựng hoặc sơ đồ chỉ rõ vị trí của mặt bằng cần tiến hành triển khai san lấp và diện tích cụ thể. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho cơ quan chức năng hiểu rõ về phạm vi hoạt động việc san lấp mặt bằng.

3. Tự ý san lấp mặt bằng mà không xin cấp phép sẽ như thế nào?

đất không được phép cải tạo, sử dụng có thể bị coi là hành vi hủy hoại đất do hành vi tạo nên sự biến dạng địa hình đất và suy giảm chất lượng sử dụng của mảnh đất gây nên tình trạng ô nhiễm đất, gây xáo trộn, làm giảm hoặc là làm mất khả năng sử dụng đất theo với những mục đích đã được cơ quan quản lý mẫu đất xác định từ đầu.

>> Tham khảo thêm: Điều kiện để được san lấp mặt bằng hộ gia đình, cá nhân.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.