spot_img
HomeGiao thông vận tảiGiấy khai đăng ký xe là gì? Thủ tục đăng ký xe/làm...

Giấy khai đăng ký xe là gì? Thủ tục đăng ký xe/làm biển số xe

Giấy khai đăng ký xe là phần quan trọng trong quy trình thực hiện việc đăng ký xe. Trong bài viết này, Maudon.net sẽ cùng các bạn tìm hiểu sâu hơn về tờ khai này nhé!

Giấy khai đăng ký xe là gì?

Giấy khai đăng ký xe đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý các thủ tục liên quan đến hồ sơ đăng ký xe. Đây là một tài liệu không thể thiếu mà chủ xe cần phải điền khi tiến hành các thủ tục đăng ký. Cần phải có một mẫu giấy khai cung cấp mọi thông tin cần thiết về chiếc xe và chủ sở hữu để hoàn tất quá trình đăng ký.

Việc cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trong giấy khai đăng ký xe rất cần thiết mà chủ xe nên thực hiện. Những thông tin này không chỉ được lưu trữ mà còn được sử dụng để so sánh khi có vấn đề phát sinh liên quan đến chiếc xe hoặc chủ sở hữu. 

Giấy khai đăng ký xe là gì?

Tải mẫu tờ khai đăng ký xe miễn phí

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

 

Mẫu ĐKX12

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA

 ngày 01/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     

BIỂN SỐ CŨ: .......................................................                                                         BIỂN SỐ MỚI: ....................................................................

Màu biển: ....................................................................                                                       Màu biển: ..................................................................................                                                    

                                              

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

...................... (1)........... Mã hồ sơ trực tuyến: ..................................................

 

Tên chủ xe:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................................................................................................... Điện thoại: .................................................................................................................................................................... ........................

Mã định danh:(2)……………………….......Loại giấy tờ: ................................................Cơ quan cấp ................................................................................................................................ ...........................ngày cấp........../........ /.....

Người làm thủ tục:............................................................................................Số giấy tờ (3)…………..................................................................................................................................................... ....................SĐT: ..................................................

Số GPKDVT (nếu có).......................................................................Cơ quan cấp:......................................................................................................................... ...............................ngày cấp.......... /........ /.....

Đặc điểm xe như sau:

Nhãn hiệu:........................................................................................................  Số loại:...................................................................................................................... .............................................................................................

Loại xe:................................................................................................................. Dung tích/Công suất:................................................................................................................................... ..............cm3(kw); Màu sơn: ..................................

Số máy:.................................................................................................    Số khung ..................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................

Tải trọng hàng hóa:................................................kg;  Số chỗ ngồi:........... ...... ;  đứng:.......... ; nằm:................ ; Năm sản xuất: ...........................

Trọng lượng toàn bộ:........................................... ................kg;       Trọng lượng kéo theo: …………….................................................................................... kg

Nguồn gốc (4)................................ .................... Mã chứng từ LPTB:  ...................................................................................

Lý do: (5)................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................

Kèm theo giấy này có:  ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................

 

Nơi dán bản chà số máy

 

 

Nơi dán bản chà số khung

 

        Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.

 

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

Ký, ghi rõ họ tên

….............., ngày …...... tháng …....... năm …........

CHỦ XE

(Ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

 

 

 

(6)

số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

 

Trang 2/2

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ NGUỒN GỐC CỦA XE

Mã hồ sơ nguồn gốc xe (Số sêri Phiếu KTCLXX/Số khung phương tiện): ................................................................

Tên đơn vị sản xuất, lắp ráp/nhập khẩu: ................................................................................................................................................................................

Số tờ khai nhập khẩu:. ....................................................................         Ngày.................................tháng...................................năm........................................

Cửa khẩu nhập: ....................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

Nhãn hiệu:....................................................................................................  Số loại:......................................................................................................................................................

Loại xe:.................................................................................................................................... Dung tích/Công suất: ...........................................................cm³/kw

Số máy:.........................................................................................................     Số khung ...................................................................................................................................................

Màu sơn: ................................................. ........................................ ......................................................................Năm sản xuất: ........................................................................

Tải trọng hàng hóa:...........................................................kg. Số chỗ ngồi:...................................đứng..................nằm:...................................................................

Trọng lượng bản thân:.............................kg; Trọng lượng toàn bộ: ....................  kg; Trọng lượng kéo theo: ……………......kg

Kích thước thùng (dài x rộng x cao) ........................................mm; Kích thước bao ................................................................ mm

Chiều dài cơ sở: ...........................................................................................................mm; Kích cỡ lốp: ...........................................................................................

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Mã hồ sơ lệ phí trước bạ:....................................................................................................................... Số điện thoại:........................................................................

Tên người nộp thuế: .................................................................................................................................................................................................................................................................                                                   

Địa chỉ:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mã định danh: ...................................................Loại giấy tờ: .....................................Cơ quan cấp: ...............................ngày cấp ........ / ..... /............

Tên cơ quan quản lý thuế thu: ...............................................................................................................................................................................................................................

Biển số: (nếu có) ...................................................................................................... Loại xe:...........................................................................................................................................

Nhãn hiệu:..........................................................................................................................  Số loại:................................................................................................................................................

Số máy:...............................................................................................................................     Số khung .........................................................................................................................................

Dung tích /Công suất: ...................................................................................cm³/kw Năm sản xuất: ..............................................................................................

Tải trọng hàng hóa:...........................................................................................kg ; Số chỗ ngồi:................................... ; đứng:............ ; nằm:............................

Giá trị tài sản tính LPTB: ..........................................................; Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp:................................................................                                                                                                                      

Ngày nộp: ........ / ..... /............

Căn cứ miễn thu (trường hợp miễn thu LPTB): ...............................................................................................................................................................................

Ngày kê khai: ........ / ..... /............

 

 

Ghi chú

Giấy khai đăng ký xe gồm 2 trang:

Trang 1: Phần kê khai của chủ xe; kiểm tra của cơ quan đăng ký xe;

Trang 2: Dữ liệu điện tử về hồ sơ đăng ký xe kèm theo; trường hợp không có dữ liệu điện tử thì điền đầy đủ các thông tin còn thiếu.

(1) Ghi thủ tục đăng ký xe: Đăng ký xe lần đầu; Đăng ký sang tên/di chuyển xe; Cấp đổi, cấp lại; Đăng ký xe tạm thời;

(2) Đối với cá nhân: Số định danh cá nhân, số CMT ngoại giao, số CMT công vụ, số CMT lãnh sự; số định danh của người nước ngoài, số Thẻ tạm trú, số Thẻ thường trú, số CMT CAND, số CMT QĐND tương ứng với đối tượng đăng ký;

Đối với tổ chức:Ghi mã định danh điện tử của tổ chức hoặc mã số thuế hoặc số quyết định thành lập (trường hợp chưa có mã số thuế);

(3) Trường hợp xe có nhiều số máy thì liệt kê tất cả các số máy của xe.

(4) Ghi nguồn gốc xe nhập khẩu/sản xuất lắp ráp, tịch thu.

 (5) Ghi rõ lý do: Đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên/di chuyển xe; lý do cấp đổi, cấp lại; đăng ký xe tạm thời;Trường hợp đăng ký tạm thời thì ghi địa điểm nơi đi, nơi đến; Trường hợp đăng ký sang tên xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người: ghi rõ tên tổ chức, cá nhân đã mua, địa chỉ.  

(6) ở Bộ ghi Cục trưởng, ở Tỉnh, TP ghi Trưởng phòng; cấp huyện ghi Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố; Cấp xã ghi Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.

Nội dung và cách điền vào mẫu giấy khai đăng ký xe

Quy định mới nhất về giấy khai đăng ký xe theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA gồm có những nội dung:

Giấy khai đăng ký xe theo mẫu ĐKX12 gồm có 2 trang:

Trang 1 là phần kê khai thông tin chủ xe cũng như cơ quan đăng ký xe:

 • Tên của chủ sở hữu xe: Hãy ghi chính xác và sử dụng chữ in hoa cho toàn bộ tên theo như trên giấy tờ tùy thân. Địa chỉ thường trú: Hãy ghi địa chỉ theo như trên giấy tờ tùy thân;
 • Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: Đảm bảo rằng số này phải khớp với số trên giấy tờ tùy thân của bạn.

Cách điền mẫu giấy khai đăng ký xe.

Trang 2: Có thể sử dụng dữ liệu điện tử, nếu không có dữ liệu điện tử, hãy hoàn thiện các thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký xe.

 • (1) Loại thủ tục: Có thể là đăng ký xe lần đầu, chuyển nhượng, cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký tạm thời;
 • (2) Thông tin cá nhân: Đối với cá nhân, cung cấp số định danh cá nhân hoặc số CMT tương ứng như: số CMT ngoại giao, CMT công vụ,…. Đối với tổ chức, cung cấp mã định danh điện tử, mã số thuế hoặc số quyết định thành lập;
 • (3) Số máy: Nếu xe có nhiều số máy, hãy liệt kê tất cả;
 • (4) Nguồn gốc xe: Ghi rõ xe nhập khẩu, sản xuất lắp ráp hay tịch thu;
 • (5) Lý do: Ghi rõ lý do đăng ký như đăng ký lần đầu, chuyển nhượng, cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời. Nếu đăng ký tạm thời, ghi rõ nơi đi và nơi đến. Nếu chuyển nhượng cho nhiều người, ghi rõ tên và địa chỉ của các tổ chức, cá nhân đã mua;
 • (6) Chữ ký: Tại Bộ, ghi tên Cục trưởng. Tại Tỉnh, TP, ghi tên Trưởng phòng. Tại cấp huyện, ghi tên Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố. Tại cấp xã, ghi tên Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.

Quy trình, thủ tục đăng ký xe, làm giấy tờ xe

Bước 1: Chủ xe cần đăng nhập vào Cổng dịch vụ công.

Tại đây, bạn sẽ kê khai các thông tin cần thiết vào giấy khai đăng ký xe điện tử (mẫu số 01A/58). Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được mã số thứ tự và lịch hẹn để giải quyết hồ sơ.

Thông tin này sẽ được gửi qua địa chỉ email hoặc tin nhắn điện thoại. Tiếp theo, bạn sẽ tiến hành thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe của Công an cấp xã. Trong trường hợp chủ xe đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe, bạn sẽ phải kê khai thông tin trên giấy khai đăng ký xe.

Bước 2: Để đăng ký và cấp biển số xe, bạn cần nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an cấp xã.

Cán bộ sẽ kiểm tra và đối chiếu giấy tờ chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ liên quan đến xe. Hồ sơ cần được sắp xếp theo thứ tự như sau:

 • Giấy khai đăng ký xe,;
 • Giấy tờ lệ phí trước bạ;
 • Giấy tờ chuyển quyền sở hữu và các giấy tờ khác của xe liên quan đến chủ xe (nếu có).

Sau đó, hồ sơ sẽ được đánh số thứ tự, thống kê và trích yếu tài liệu vào bìa hồ sơ.

Bước 3: Cán bộ kiểm tra xe sẽ so sánh thông tin trong giấy khai đăng ký xe với xe thực tế.

Các thông tin cần kiểm tra bao gồm: Nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi và các thông số kỹ thuật khác. Họ cũng sẽ kiểm tra toàn diện hình dáng, kích thước, tổng thành khung, tổng thành máy của xe.

Giấy khai đăng ký xe là gì? Thủ tục đăng ký xe/làm biển số xe

Bước 4: Thông tin về bạn và xe sẽ được nhập vào hệ thống đăng ký, quản lý xe. Trạng thái của xe cũng sẽ được cập nhật trong hệ thống

Bước 5: Bạn sẽ được hướng dẫn kiểm tra thông tin về mình và xe: Hệ thống đăng ký, quản lý xe sẽ cấp một biển số ngẫu nhiên theo quy định. Sau đó, bạn sẽ ghi biển số này vào giấy khai đăng ký xe. 

Bước 6: Bạn sẽ nhận được giấy hẹn sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Nếu muốn nhận chứng nhận đăng ký xe qua bưu điện, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể để đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.

Bước 7: Nộp lệ phí đăng ký xe hoặc kiểm tra thông tin nộp lệ phí trực tuyến. Sau đó, cán bộ đăng ký xe sẽ ký vào giấy khai đăng ký xe. Cuối cùng, giấy khai đăng ký xe sẽ được trình lãnh đạo Công an cấp xã để ký.

Khi nào thì phải thực hiện đăng ký xe?

Theo Điều 6 của Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ xe phải tuân thủ các quy định pháp luật về việc đăng ký xe. Họ phải thực hiện các thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về việc đăng ký xe.

Đối với việc đăng ký xe lần đầu hoặc đăng ký sang tên, chủ xe phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra.

Khi chuyển quyền sở hữu xe, người bán phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và nộp chúng cho cơ quan đăng ký xe để thực hiện thủ tục thu hồi.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, người bán phải thực hiện thủ tục thu hồi. Sau khi thực hiện thủ tục thu hồi, người mua xe phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Hiện tại, pháp luật không quy định cụ thể thời gian bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký xe sau khi mua xe mới. Tuy nhiên, ngay sau khi mua xe, chủ xe cần thực hiện thủ tục đăng ký xe sớm nhất có thể để được cấp Giấy đăng ký xe trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

>> Xem thêm: Hợp đồng mua bán xe.

Các câu hỏi liên quan đến giấy khai đăng ký xe

1. Giấy khai đăng ký xe là gì?

Giấy khai đăng ký xe là một tài liệu không thể thiếu mà chủ xe cần phải lập ra khi tiến hành các thủ tục đăng ký. Cần phải có một mẫu giấy khai cung cấp mọi thông tin cần thiết về chiếc xe và chủ sở hữu để hoàn tất quá trình đăng ký.

2. Khi nào thì phải đi đăng ký xe?

Hiện tại, pháp luật không quy định cụ thể thời gian bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký xe sau khi mua xe mới.

Tuy nhiên, ngay sau khi mua xe, chủ xe cần thực hiện thủ tục đăng ký xe sớm nhất có thể để được cấp Giấy đăng ký xe trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về giấy khai đăng ký xe và các thông tin quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.