spot_img
HomeGiao thông vận tảiTải mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe ô tô...

Tải mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe ô tô – mới

Hợp đồng vận chuyển hành khách là gì? Tải mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe ô tô miễn phí. Các quy định về hợp đồng vận chuyển hành khách.

Hợp đồng vận chuyển hành khách là gì?

Hợp đồng vận chuyển, vận tải hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia, theo vào đó bên vận chuyển phụ trách việc chuyên chở hành khách cùng với hành lý của hành khách đến địa điểm đã định của hành khách theo thỏa thuận trong bản hợp đồng.

Hành khách sẽ phải thanh toán cước phí vận chuyển để đơn vị vận chuyển có thể vận chuyển một cách hiệu quả theo thoả thuận. Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản, viết tay hoặc bằng miệng.

Tuy nhiên, lập hợp đồng bằng tay và nói miệng sẽ không đảm bảo về mặt pháp lý, vì vậy bạn nên dùng bản hợp đồng vận chuyển hành khách file word để điền thông tin và sử dụng.

Hop-dong-van-chuyen-hanh-khach

Tải ngay mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng xe ô tô

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách này là bản đánh máy in file word bản hợp đồng vận chuyển hành khách để người làm hợp đồng sẽ đơn giản hoá việc làm hợp đồng và an toàn hơn về mặt pháp lý.

Dưới đây là mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách có thể làm thành hợp đồng vận chuyển hành khách du lịch, hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô…  được sử dụng phổ biến mọi người đều có thể tham khảo và tải về miễn phí.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Số: … /2018/HĐVCHK/VPLSĐMS

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ …………………………………………….

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại ... chúng tôi gồm có:

Bên vận chuyển hành khách (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức: ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: ………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………

Bên hành khách (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức: ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

(Trường hợp bên hành khách là cá nhân thì được ghi như sau):

Bên hành khách (sau đây gọi tắt là bên B)

Họ và tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …

Email: …

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng  

 1. Bên A nhận vận chuyển hành khách, hành lý cho bên B.
 2. Địa điểm xuất phát: tại số nhà … đường …, phường …, quận … , thành phố … vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …
 3. Địa điểm đến: tại số nhà … đường …, phường …, quận … , thành phố … vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …
 4. Phương tiện vận chuyển hành khách, hành lý: …

Điều 2. Hành khách, hành lý và phương tiện vận chuyển

Số lượng hành khách: … người.

Trọng lượng hành lý: … kg/ người.

Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu chất lượng như sau: …

Điều 3. Giá cước phí, phương thức thanh toán

Cước phí vận chuyển hành khách: … đồng/ người (Bằng chữ: …).

Cước phí vận chuyển hành lý: … đồng/ kg/ người (Bằng chữ: …).

Phương thức thanh toán: …

Điều 4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ … đến ngày … / … / …

Địa điểm giao nhận hành khách hành lý giữa bên A và bên B: tại số nhà … đường …, phường …, quận … , thành phố … vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Phương thức thực hiện hợp đồng: …

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của bên A

 1. Quyền của Bên A:
 2. 1. Yêu cầu bên B trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý mang theo người vượt quá mức quy định.
 3. 2. Từ chối chuyên chở hành khách trong trường hợp sau đây:

Hành khách của bên B không chấp hành quy định của bên A hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên A, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hoặc có hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm.

Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà bên A thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc người khác trong hành trình.

Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

 1. Nghĩa vụ của bên A:
 2. 1. Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm đến đúng giờ, bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình; bảo đảm đủ chỗ cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải.
 3. 2. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật.
 4. 3. Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận.
 5. 4. Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.
 6. 5. Hoàn trả cho hành khách cước phí vận chuyển theo quy định của pháp luật (nếu có).

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của bên B

 1. Quyền của bên B:

Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị theo cước phí vận chuyển với lộ trình đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong hạn mức theo thỏa thuận tại hợp đồng này (nếu có).

Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại, nếu bên A có lỗi trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp bên A từ chối chuyên chở hành khách theo quy định tại khoản 1 Điều 5 hợp đồng này.

Nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.

Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

 1. Nghĩa vụ của bên B:

Trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý vượt quá mức quy định và tự bảo quản hành lý mang theo người.

Có mặt tại điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận.

Tôn trọng, chấp hành đúng quy định của bên vận chuyển và quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 7. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trường hợp tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên A bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bên A không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách.

Trường hợp hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thỏa thuận mà gây thiệt hại cho bên A hoặc người thứ ba thì phải bồi thường thiệt hại.

Điều 8. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối chuyên chở hành khách quy định tại khoản 1. 2 Điều 5 hợp đồng này.

Hành khách có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 2. 1, 2. 3, 2. 4 Điều 5 hợp đồng này.

Điều 9. Phương thực giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./. 

BÊN B

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Văn B

BÊN A

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Văn A

 

Cách điền mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách

Những thông tin cần thiết trong bản hợp đồng là:

1. Thông tin về bên vận chuyển hành khách

 • Người làm bản hợp đồng sẽ phải điền những thông tin của bên vận chuyển hành khách bao gồm: Tên đơn vị vận chuyển hành khách, địa chỉ, mã số doanh nghiệp, tên của người đại diện theo pháp luật của đơn vị vận chuyển hành khách, số điện thoại và địa chỉ email liên hệ với người đại diện cho đơn vị vận chuyển, vận tải hành khách nói trên;
 • Trong trường hợp đơn vị vận chuyển là riêng cá nhân thì cần phải ghi: Họ tên của người vận chuyển hành khách đó, số CMND/CCCD địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

2. Thông tin về bên hành khách

 • Thông tin về hành khách vận chuyển thì cũng được ghi và hoàn thành tương tự giống như với thông tin của bên vận chuyển.;
 • Những thông tin nói trên cần phải được ghi một cách đầy đủ, rõ ràng và trung thực.

Sau khi hoàn thành những thông tin trên thì người làm bản hợp đồng sẽ xem xét kiểm tra và thoả thuận với các bên về việc bổ xung các loại điều khoản trong bản hợp đồng vận chuyển hành khách.

Sau khi đã hoàn thành những phần trên các bên tham gia hợp đồng vận chuyển hành khách sẽ xem xét nếu không có bất kỳ phản ánh nào sẽ ký kết hợp đồng.

>> Xem thêm: Hợp đồng cho thuê xe tải.

Mục đích khi lập hợp đồng vận chuyển hành khách

Mục đích của hợp đồng vận chuyển hành khách là phục vụ cho những nhu cầu của các hành khách di chuyển từ 1 điểm cụ thể đi đến các địa điểm khác theo thỏa thuận. Hợp đồng vận chuyển hành khách là một mẫu hợp đồng song vụ cụ thể:

 • Bên vận chuyển có quyền đưa ra yêu cầu hành khách mua vé theo quy định của bên vận chuyển từ trước và phải chấp hành đầy đủ các quy định đã được đưa ra trước đó về vận chuyển hành khách;
 • Bên vận chuyển có nghĩa vụ đối với hành khách là phải xuất hành đúng giờ và trả khách đúng tại địa điểm mà đã được định từ trước;
 • Bên hành khách có nghĩa vụ phải tiến hành mua vé và ngồi đúng chỗ ngồi của mình theo quy định trên vé, trong suốt khoảng thời gian vận chuyển hành khách bắt buộc phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của bên vận chuyển đã được đưa ra trước đó về an toàn giao thông;
 • Bên phía các hành khách hoàn toàn có quyền yêu cầu bên vận chuyển chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đã được Nhà nước ban hành để tối đa sự đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách;
 • Khi ký kết một bản hợp đồng vận chuyển, vận tải hành khách, lúc này đây hợp đồng là  căn cứ để các bên ràng buộc cả hai bên có trách nhiệm đối với công việc vận chuyển hành khách;
 • Hợp đồng vận chuyển hành khách là mẫu văn bản nhằm căn cứ cho hoạt động của bên vận chuyển, là một bằng chứng căn cứ quan trọng trong việc đền bù thiệt hại bởi hợp đồng vận chuyển hành khách là hợp đồng có đền bù được ghi trong hợp đồng;
 • Vận chuyển hành khách là một trong những loại dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tiền mua vé cũng chính là lợi ích vật chất mà bên vận chuyển hướng tới duy nhất;
 • Khi hai bên tham gia hợp đồng vận chuyển tiến hành ký kết hợp đồng vận chuyển hành khách, lúc này hợp đồng là một dạng văn bản căn cứ pháp lý quan trọng để các bên ràng buộc nhau bởi những trách nhiệm dân sự.

Quy định về hợp đồng vận tải hành khách

Khi làm mẫu hợp đồng vận tải hành khách cần phải lưu ý những điểm sau:

 • Những thông tin liên quan đến các bên ghi nhận tại đầu hợp đồng là những thông tin bắt buộc các bên tham gia phải ghi đúng và trung thực, đầy đủ, yêu cầu tối thiểu nhất là các bên phải cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn và chính xác; 
 • Trong trường hợp nếu như những thông tin cá nhân được đề cập trên được ghi, ký bởi bất kỳ một người khác mà không được sự chấp nhận của bên còn lại trong hợp đồng thì có thể là căn cứ để xác định hợp đồng vận chuyển hành khách này là vô hiệu;
 • Về bản chất và pháp luật hiện hành đã có ban hành và ghi nhận hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được thiết lập thành dạng mẫu văn bản, bằng lời nói hoặc cũng có thể được xác lập bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên để có thể mang lại đảm bảo nhất đến cho các bên sử dụng dịch vụ vận chuyển hành khách thì: Hợp đồng bằng văn bản và chứng thực là sự bảo đảm về mặt pháp lý nhất;
 • Các điều khoản về những quyền mà các bên có và nghĩa vụ mà các bên tham gia hợp đồng vận chuyển, vận tải hành khách của các bên, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu có xảy ra và các thỏa thuận khác không được phép làm trái lại với quy định của pháp luật.

>> Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng thuê xe tự lái.

Nhung-luu-y-khi-xac-lap-va-thuc-hien-ky-ket-hop-dong-van-tai-hanh-khach

Một số câu hỏi liên quan đến mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô

1. Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách được hiểu như thế nào?

Hợp đồng vận chuyển, vận tải hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia, theo vào đó bên vận chuyển phụ trách việc chuyên chở hành khách cùng với hành lý của hành khách đã được thỏa thuận từ trước đến địa điểm đã định của hành khách theo thỏa thuận.

2.  Có khó để viết hợp đồng vận chuyển hành khách không?

Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách về mặt bằng chung không khó viết đều giống như viết những mẫu hợp đồng khác điểm khác biệt là các quyền lợi và điều khoản trong hợp đồng, tuy nhiên mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách in sẵn đã bao gồm đầy đủ những điều khoản và quyền lợi đó. Việc cần làm là tải file và điền những thông tin cá nhân cần thiết trong bản hợp đồng.

3. Có cần thiết phải công chứng hợp đồng vận chuyển hành khách không?

Không.

Về bản chất và pháp luật hiện hành đã có ban hành và ghi nhận hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được thiết lập thành dạng mẫu văn bản, bằng lời nói hoặc cũng có thể được xác lập bằng hành vi cụ thể tuy nhiên hợp đồng bằng văn bản và chứng thực là sự bảo đảm về mặt pháp lý nhất.

>> Tham khảo thêm: Quy định về hợp đồng vận tải hành khách.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Top 4 mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền thông tải ngay

Tải ngay 4 mẫu hợp đồng quảng cáo thông dụng: hợp đồng quảng cáo facebook, hợp đồng quảng cáo thương mại, hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền thông...