spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhMẫu hợp đồng dịch vụ chạy quảng cáo Facebook Ads - Mới!

Mẫu hợp đồng dịch vụ chạy quảng cáo Facebook Ads – Mới!

Tải hợp đồng chạy quảng cáo Facebook miễn phí. Nội dung hợp đồng dịch vụ quảng cáo facebook gồm những gì? Tìm hiểu giá chạy quảng cáo trên facebook.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo là gì?

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo là thỏa thuận giữa các bên tham gia nhằm mục đích hợp tác trong lĩnh vực quảng cáo một sản phẩm hay một dịch vụ khác.

Tuỳ thuộc vào dịch vụ quảng cáo mà hợp đồng dịch vụ quảng cáo sẽ chia làm nhiều hình thức và khác nhau như: Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, hợp đồng dịch vụ quảng cáo online, hợp đồng dịch vụ quảng cáo truyền thông, hợp đồng dịch vụ quảng cáo facebook…

Hop-dong-dich-vu-quang-cao-facebook

Tải mẫu hợp đồng quảng cáo Facebook ads

Dưới đây là mẫu hợp đồng quảng cáo Facebook được sử dụng nhiều nhất mà chúng tôi đã sưu tầm được mọi người đều có thể tải về và sử dụng miễn phí.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o-----------

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC QUẢNG CÁO

SỐ…….../2019/HĐHTQC

Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Luật Quảng cáo 2012;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên:

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ………., tại ………………... Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Ông/bà: ........................................        Sinh năm: .................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ do ............................. cấp ngày ...................

Hộ khẩu thường trú tại: ......................................................................................................... 

BÊN B:

Ông/bà: ........................................        Sinh năm: .................

CMND/CCCD số: ........................ do ................................ cấp ngày .........................

Hộ khẩu thường trú tại: ......................................................................................................... 

Website: …………………………………………………………………………………...............................

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A thuê Bên B hạng mục sau:

- Bên A chịu trách nhiệm đưa ý tưởng kịch bản và các thông tin về sản phẩm …………… cần quảng cáo cho bên B. 

- Bên B chịu trách nhiệm đưa thông tin review sản phẩm của bên A dưới hình thức tranh ảnh và video và đăng sản phẩm đã sản xuất trên kênh fanpage cá nhân của Bên B ở địa chỉ: …………….............................................

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

2.1 Giá Trị Hợp Đồng

Chi phí cho việc thực hiện nội dung công việc nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………….. đồng chẵn). 

2.2. Phương Thức Thanh Toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản theo thông tin bên dưới và chia làm hai đợt:

- Đợt 1: Bên A thanh toán trước …..…% giá trị hợp đồng ngay sau khi 2 bên ký kết hợp đồng.

- Đợt 2: Bên A thanh toán ……..% còn lại trong vòng 7 ngày làm việc sau khi bên B đăng tải thành công sản phẩm review lên trang fanpage cá nhân.

Thông tin tài khoản:

STK: ………………………….…….………….

Chủ tài khoản:………………..………………..

Ngân hàng: ……………….…………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký hợp đồng cho đến ngày ……………

Trong thời hạn hợp đồng, bên B phải đăng tải và cho hiển thị hình ảnh và video review sản phẩm của bên A trên fanpage cá nhân của Bên B. Trong mọi trường hợp Bên B không được xóa bài review sản phẩm của Bên A, trừ trường hợp bên A hoặc sản phẩm của bên A vi phạm pháp luật hay quy định khác.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 1. Trách nhiệm của Bên A.

- Thanh toán đúng thời hạn và đầy đủ giá trị Hợp đồng theo Điều 2 của Hợp đồng này.

- Cung cấp thông tin trung thực, chính xác về thông tin của sản phẩm và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B. Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào làm ảnh hưởng trực tiếp đến bên B thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Nếu có tranh chấp về nhãn hiệu, bản quyền… sản phẩm của bên A thì bên A phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. 

- Kịp thời thông báo những thay đổi trong nội dung sản phẩm, trong những bài review cho bên B. Nếu vi phạm thì bên B không chịu trách nhiệm.

- Bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.  

 1. Quyền của Bên A. 

- Có quyền sở hữu hình ảnh và video review sản phẩm mà bên B đã sản xuất cho Bên A bao gồm việc đăng lại trên trang fanpage cá nhân của Bên A.

- Có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên B theo các thỏa thuận đã ký kết.

- Có quyền yêu cầu bên B báo cáo tiến độ thực hiện nội dung thỏa thuận đã ký kết.

- Có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm thỏa thuận của hợp đồng.  

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

5.1 Trách nhiệm của Bên B.

- Đảm bảo việc đưa sản phẩm cho bên A trước ngày ………………….

- Không sử dụng hình ảnh và video review sản phẩm thuộc quyền sở hữu của Bên A khi chưa được Bên A đồng ý bằng văn bản. 

- Bên B cam kết không xóa bài viết review trên fanpage cá nhân trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. (Trừ trường hợp bất khả kháng do sản phẩm hoặc bên A có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hình ảnh và tên tuổi của bên B).

- Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.

- Báo cáo cho bên A tiến độ công việc mà bên B đang thực hiện.

5.2 Quyền của Bên B.

- Yêu cầu Bên A thanh toán đúng hạn theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng.

- Được nhận chi phí sử dụng hình ảnh mà Bên A đã sử dụng đăng trên fanpage cá nhân của Bên A với mức phí thỏa thuận cố định nêu trên.

- Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý của sản phẩm trước khi thực hiện sản xuất hình ảnh, video review. Nếu nội dung của bên A yêu cầu vi phạm pháp luật hoặc thông tin về sản phẩm vi phạm bản quyền, nhãn hiệu… thì bên B được quyền từ chối thực hiện theo thỏa thuận.

- Được bên A hỗ trợ về truyền thông và cùng khắc phục những scandal liên quan tới sản phẩm hoặc Công ty gây ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của cả 2 bên (nếu có).

ĐIỀU 6: PHẠT HỢP ĐỒNG

 1. Bên A: Không thực hiện thanh toán đúng hạn cho bên B như cam kết sẽ phải trả lãi suất quá hạn cho phần vi phạm theo quy định về lãi suất của Ngân hàng Vietcombank và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 2. Bên B: Không đảm bảo việc đăng hình ảnh, video trên fanpage cá nhân thì chịu phạt …..% giá trị Hợp đồng.

ĐIỀU 7: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Bên A: Không thực hiện thanh toán đúng hạn cho Bên B theo quy định tại 2.2 Điều 2 Hợp đồng thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng đồng thời có quyền yêu cầu Bên A phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo đúng quy định tại Điều 2.2 Hợp đồng. 

7.2 Bên B: Trừ trường hợp bất khả kháng như: Fanpage cá nhân bị mất hoặc bị hack, hình ảnh, video gây ảnh hưởng tới việc bảo đảm về thuần phong mỹ tục của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng, video hoặc fanpage cá nhân bị hacker report … 

Nếu bên B không đảm bảo việc đăng hình ảnh, video lên fanpage cá nhân theo cam kết thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng đồng thời yêu cầu Bên B chịu phạt vi phạm và Bồi thường thiệt hại theo các thỏa thuận trong Hợp đồng.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ sung phải được cả hai bên lập thành văn bản;
 2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Hai bên đều đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ vào Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ……(……)  bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chữ. 

                 BÊN A                                                                                    BÊN B

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Nội dung mẫu hợp đồng chạy quảng cáo Facebook

Hợp đồng quảng cáo Facebook sẽ có đầy đủ những thông tin cần thiết bao gồm các yếu tố quan trọng liên quan đến chiến dịch quảng cáo (Facebook ads) như sau:

1. Phần đầu của bản hợp đồng chạy quảng cáo Facebook

 • Thông tin về các bên tham gia hợp đồng quảng cáo facebook: Xác định rõ các bên tham gia trong hợp đồng, bao gồm doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ quảng cáo và khách hàng;
 • Mục tiêu của việc tiến hành quảng cáo trên facebook: Định rõ mục tiêu quảng cáo một cách cụ thể, chẳng hạn như tăng doanh số bán hàng, tăng lượng truy cập trên kênh web…;
 • Giá trị của mẫu hợp đồng quảng cáo facebook: Cần phải xác định giá trị tài chính của hợp đồng quảng cáo, tổng giá trị dự kiến và thông tin về hóa đơn thanh toán liên quan;
 • Thời gian và phạm vi quảng cáo facebook: Xác định ngày bắt đầu và cả ngày kết thúc chiến dịch, thời gian phát sóng quảng cáo, trang, kênh thực hiện quảng cáo;
 • Ngân sách thực hiện việc quảng cáo: Ghi rõ giá trị tiền tệ, phí dịch vụ bao gồm cả chi phí sản xuất nội dung quảng cáo.

2. Phần nội dung chính của hợp đồng chạy quảng cáo Facebook

 • Nội dung hợp đồng: Các bên tham gia hợp đồng dịch vụ quảng cáo facebook cần xác định nội dung chi tiết của loại hình quảng cáo, bao gồm hình thức, nội dung hình ảnh, video, âm thanh hay có thể là các hạn chế về nội dung không phù hợp hoặc các dạng nội dung có hình thức vi phạm quy định pháp luật đã được ban hành;
 • Quyền hạn và trách nhiệm của các bên: Trong bản hợp đồng chạy quảng cáo facebook định rõ quyền sở hữu trí tuệ, quyền hạn về việc sử dụng hình ảnh và tên thương hiệu, cũng như trách nhiệm của từng việc tham gia mẫu hợp đồng facebook ads trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Nội dung cam kết chung trong bản hợp đồng dịch vụ quảng cáo facebook: Liệt kê các cam kết và thỏa thuận chung mà cả hai bên tham gia trong việc chạy quảng cáo facebook đã đồng ý và đảm bảo tuân thủ theo những thỏa thuận đó trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

3. Phần kết của bản hợp đồng quảng cáo Facebook

 • Chữ ký của hai bên: Sau khi đã hoàn thành những nội dung cần có trên bản hợp đồng các bên tham gia sẽ thực hiện ký điểm chỉ xác nhận;
 • Cần phải đảm bảo ràng các chữ ký là chữ ký hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ quảng cáo facebook, một số công ty cung cấp quảng cáo facebook sẽ có người đại diện, để đảm bảo tính xác thực cần có mẫu giấy giới thiệu, giấy ủy quyền…

Tại sao phải làm hợp đồng dịch vụ quảng cáo Facebook?

Khi tiến hành cung cấp dịch vụ quảng cáo facebook, công ty, chủ thể hay cá nhân đó cần phải có hợp đồng chạy quảng cáo vì những vấn đề sau:

 • Đảm bảo tính minh bạch: Hợp đồng dịch vụ quảng cáo với những điều khoản có sẵn để có thể đảm bảo được tính minh bạch về dịch vụ giữa 2 bên;
 • Đảm bảo quyền lợi: Quyền lợi được đảm bảo trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo facebook bao gồm quyền lợi bên cung cấp dịch vụ chạy quảng cáo facebook, và quyền lợi bên khách hàng.

Chạy đúng điều khoản tuy nhiên khách hàng đơn phương hủy hợp đồng. Khách hàng sử dụng facebook ads đó phải đền bù hợp đồng với khoản phí đã được 2 bên thống nhất trước đó trong hợp đồng quảng cáo.

 • Tăng sự uy tín của dịch vụ quảng cáo: Việc làm dịch vụ và có hợp đồng sẽ giúp đơn vị gia tăng uy tín một cách đáng kể.

Với mảng dịch vụ quảng cáo online, thông thường khách hàng hiện nay vẫn ít có sự tin tưởng, khách hàng họ rất sợ bị lừa. Chính vì thế việc làm dịch vụ có hợp đồng sẽ giúp bạn giải quyết được nỗi lo của khách hàng.

Quy định giá chạy quảng cáo, chạy ads Facebook 

Hiện nay với sự đa dạng của các ngành hàng quảng cáo cũng như đa dạng các sản phẩm quảng cáo thương mại. Chính vì thế việc định ra một giá cả cụ thể cho các ngành hàng quảng cáo là không đúng, bởi vì mỗi công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo khác nhau sẽ có một bảng giá dịch vụ khác nhau, mỗi mặt hàng khác nhau tương ứng với mỗi ngành hàng hóa khác nhau cũng sẽ có một mức giá khác nhau.

Để định giá một mặt hàng có giá chạy quảng cáo facebook cao hay thấp cần phụ thuộc nhiều yếu tố:

 • Giá thành hàng hóa được bán ra thị trường;
 • Mức độ ảnh hưởng của hàng hóa bên ngoài thị trường;
 • Sự nổi tiếng của công ty dịch vụ quảng cáo;
 • Tầm ảnh hưởng của cá nhân nhận chạy quảng cáo facebook ads;
 • Yêu cầu của khách hàng về độ dài video, độ dài thông tin giới thiệu tới khách hàng về sản phẩm được đưa ra quảng cáo;
 • Thỏa thuận của các bên về giá thành chạy quảng cáo ads facebook.

Từ những yếu tố trên, giá thành của việc chạy quảng cáo ads facebook sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không theo bất kì một giá thành nhất định và tất cả đều phụ thuộc chính vào thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ quảng cáo.

Gia-chay-quang-cao-chay-ads-facebook-quy-dinh-nhu-the-nao?

Câu hỏi liên quan đến mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo Facebook

1. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo Facebook được hiểu như thế nào?

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo facebook được thiết lập có thể là quảng cáo trên trang cá nhân của người sử dụng dịch vụ trên hình thức chạy quảng cáo, chạy ads facebook nhưng cũng có thể chạy quảng cáo trên trang của người cung cấp dịch vụ quảng cáo hay bất kỳ fanpage, trang cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng nào và điều này tùy thuộc vào thoả thuận giữa các bên.

2. Tại sao người cung cấp dịch vụ quảng cáo Facebook cần phải làm bản hợp đồng?

Hợp đồng quảng cáo facebook giúp cho bên cung cấp dịch vụ đảm bảo tính minh bạch: Hợp đồng dịch vụ quảng cáo với những điều khoản có sẵn để có thể đảm bảo được tính minh bạch về dịch vụ giữa 2 bên.

3. Có giá cả nhất định cho dịch vụ quảng cáo Facebook không?

Không.

Giá thành của việc chạy quảng cáo ads facebook sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không theo bất kì một giá thành nhất định và tất cả đều phụ thuộc chính vào thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ quảng cáo.

>> Tham khảo thêm: Giá chạy ads facebook bao nhiêu?

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Phụ lục hợp đồng là gì? Tải biên bản HỦY phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng, biên bản hủy phụ lục hợp đồng là gì? Tải mẫu biên bản hủy phụ lục hợp đồng mới, nội dung quan trọng trong biên bản hủy phụ lục hợp đồng