spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhHợp đồng KOL là gì? Tải mẫu hợp đồng Livestream, Review

Hợp đồng KOL là gì? Tải mẫu hợp đồng Livestream, Review

KOL có thể được gọi là nghề hot nhất thời điểm này khi họ có sức ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng và được săn đón chào mời khắp nơi. Hợp đồng thuê KOL chính là cách nhãn hàng hợp tác với các KOL để thuê họ quảng bá sản phẩm của mình. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về nó trong bài viết này nhé!

KOL là gì?

KOLs, viết tắt của Key Opinion Leaders, là những cá nhân đầy ảnh hưởng trên mạng xã hội, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực Marketing thời đại 4.0, mang lại sự đổi mới tích cực cho chiến lược Marketing cá nhân và tổ chức kinh doanh.

Việc tận dụng KOLs được coi là một chiến lược linh hoạt của các thương hiệu kinh doanh, giúp thu hút khách hàng thông qua sức ảnh hưởng của họ. Hiện nay, KOLs được phân loại thành ba nhóm chính tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng trên mạng xã hội:

Nhóm Celebrity:

 • Đây là nhóm KOLs gồm những người nổi tiếng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực cụ thể hoặc độ tuổi nhất định;
 • Sự nổi tiếng của họ không chỉ giới hạn ở mạng xã hội mà còn lan tỏa trên các phương tiện truyền thông khác như báo chí, truyền hình;
 • Các cá nhân trong nhóm Celeb thường là các ca sĩ, diễn viên, MC hoặc người nổi tiếng trong showbiz, và việc sử dụng họ để quảng cáo thường đòi hỏi chi phí cao

Nhóm Influencer:

 • Nhóm này bao gồm các KOLs có ảnh hưởng nhỏ hơn so với nhóm Celebrity;
 • Mặc dù không rộng lớn nhưng họ có khả năng ảnh hưởng đến một nền tảng mạng xã hội cụ thể hoặc một nhóm người trong lĩnh vực nhất định.

Nhóm Mass Seeder:

 • Đây là nhóm KOLs có ảnh hưởng nhỏ hơn, chỉ tác động đến một tập trung khách hàng nhỏ và thường tập trung vào một lĩnh vực cụ thể;
 • Nhóm này thường cung cấp những đánh giá chân thực và khách quan về sản phẩm hoặc dịch vụ cho độc giả.

 Hợp đồng KOL là gì? Tải mẫu hợp đồng Livestream, Review

Tải mẫu hợp đồng thuê KOL, thuê livestream KOL, review sản phẩm

Tải mẫu hợp đồng thuê KOL tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Hợp đồng dịch vụ 

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Căn cứ luật quảng cáo năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Căn cứ luật sở hữu trí tuệ

- Căn cứ nhu cầu khả năng và sự tự nguyện của các bên

Hôm nay ngày...... tháng........ năm......... tại trụ sở công ty................ Chúng tôi gồm:

Bên thuê quảng cáo (bên A)

- Địa chỉ: .......................................

- Điện thoại: ................................

- Fax: .........................................

- Mã số thuế ................................

- Tài khoản số ..............................

Do ông (bà) chức vụ ............................. làm đại diện

Bên nhận dịch vụ quảng cáo (bên B)

+ Địa chỉ: .........................................

+ Điện thoại: .....................................

+ Fax: ................................................

+ Mã số thuế: ....................................

+ Tài khoản số: ..................................

Do ông bà ......................... chức vụ ..................... làm đại diện

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

Điều 1: Nội dung công việc

+ Hình thức: bên A thuê bên B làm dịch vụ quảng cáo bằng hình thức

+ Nội dung:  hai bên thỏa thuận và có phụ lục đính kèm không trái pháp luật

+ Chi tiết quảng cáo: phụ lục đi kèm với hợp đồng

Điều 2: Phương thức, phương tiện quảng cáo

+ Phương thức: nêu được hình thức, chất lượng, biểu tượng, âm thanh, lời nói,..........

+ Phương tiện:  quay bằng hình ảnh, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu...

Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hóa thể thao, hỗ trợ triển lãm. Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng. Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

 1. Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là: ............. đồng (Bằng chữ: ..........................)

Trong đó bao gồm: 

- Phí dịch vụ quảng cáo là: ............. đồng

- Chi phí về nguyên, vật liệu là: ........... đồng

- Các chi phí khác (nếu có): ................ đồng

 1. Bên A thanh toán cho bên B bằng đồng Việt Nam bằng hình thức ........... và được chia ra .................. lần.

- Lần thứ nhất: ............................

- Lần thứ hai: ................................

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

4.1. Quyền của bên A

+ Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại; hình thức; nội dung; phương tiện; phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

4.2. Nghĩa vụ của bên A

+ Bên A có  nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác về các hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B

+ Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về những nội dung thông tin, kinh tế, nhãn hiệu, hàng hóa, bản quyền đối với bên A thì bên A phải tự chịu trách nhiệm và giải quyết. Trong trường hợp đó nếu bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên A bồi thường thì bên A có trách nhiệm bồi thường chi phí cho bên B.

+ Trả dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận nêu tại Điều 3

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B

5.1. Quyền của bên B

+ Yêu cầu bên A cung cấp thông tin quảng cáo theo đúng thời hạn của hợp đồng

+ Được sử dụng vật tư, nguyên liệu, các sản phẩm quảng cáo cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo

+ Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng

5.2. Nghĩa vụ của bên B

- Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mai theo đúng thoả thuận

- Thực hiện theo sự lựa chọn của bên A về người phát hành quảng cáo, hình thức, nội dung, phạm vi và thơi gian

- Tổ chức quảng cáo trung thực, chín xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ như bên A cung cấp.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

- Hai bên cần chủ động thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng, khi có vấn đè phát sinh cần thông báo cho nhau biết va cùng bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi.

- Khi tranh chấp không giải quyết được, hai bên thông nhất khiếu nại tới toà án......... là cơ quan có thẩm quyền.

- Các chi phí phát sinh do bên có lỗi chịu.

Điều 7: Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày.......... tháng............. năm............. đến ngày............. tháng............ năm.............. Hai bên tổ chức họp và lập biên bản thanh lý sau đó ........... ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức.

Hợp đồng được lập thành........... bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

Đại diện bên A                                                 Đại diện bên B

Chức vụ                                                                   Chức vụ

(Kí tên, đóng dấu)                                     (Kí tên, đóng dấu)

 

Hợp đồng thuê KOL là gì?

Hợp đồng thuê KOL, hay còn được gọi là hợp đồng quảng cáo, là tài liệu chứng nhận sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo. Trong hợp đồng này, bên cung cấp dịch vụ cam kết thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu cho bên sử dụng dịch vụ, và bên sử dụng dịch vụ sẽ thanh toán các khoản phí tương ứng.

Bên sử dụng dịch vụ trong hợp đồng quảng cáo thường là các công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đến đại chúng rộng lớn.

Bên cung cấp dịch vụ thường là các công ty quảng cáo, công ty truyền thông hoặc cá nhân có lượng người theo dõi đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng thực hiện các hoạt động quảng cáo truyền thông để đưa sản phẩm đến với đại chúng người dùng.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng chạy facebook ads.

Mẫu hợp đồng thuê KOL

Hợp đồng thuê KOL cần phải có những nội dung gì?

Tệp khách hàng – truyền thông: Người sử dụng dịch vụ cần cung cấp thông tin về đối tượng mục tiêu và mục tiêu truyền thông mong muốn. Cung ứng dịch vụ sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường để hiểu rõ đối tượng mà sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ nhắm đến, từ đó đề xuất các chiến lược quảng cáo và tư vấn marketing phù hợp nhất.

Phí dịch vụ và thù lao: Hai bên sẽ thảo luận và đồng ý về mức phí dịch vụ và thù lao sau khi hoàn thành chiến dịch truyền thông. Điều này là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự hài lòng của cả hai bên và thiết lập cơ sở hợp tác trước khi ký kết hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng: Thời gian hợp đồng sẽ được thỏa thuận tùy thuộc vào các điều khoản cụ thể. Việc xác định thời hạn là một yếu tố quan trọng để tạo ra một cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp trong trường hợp cần thiết.

Trách nhiệm của các bên:

 • Hợp đồng sẽ rõ ràng quy định trách nhiệm của mỗi bên để đảm bảo tuân thủ và hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của mình;
 • Trách nhiệm của bên sử dụng dịch vụ bao gồm việc phát triển kế hoạch kinh doanh theo thỏa thuận, thanh toán phí đầy đủ và đúng hạn, và tuân thủ các quy định pháp luật kinh doanh;
 • Trách nhiệm của bên KOLs là cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, bảo vệ thông tin và chịu trách nhiệm về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo như đã tư vấn. Họ cũng hỗ trợ trong các hoạt động chuyên môn.

Giải quyết tranh chấp: Các bên sẽ thống nhất về quy trình giải quyết tranh chấp trong trường hợp xảy ra. Nội dung cụ thể bao gồm nghĩa vụ của mỗi bên, phương thức giải quyết và địa điểm giải quyết.

Chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng sẽ chấm dứt khi cả hai bên đồng ý hoặc khi hết thời hạn đã được xác định và nghĩa vụ đã được hoàn thành. Trong trường hợp vi phạm, việc chấm dứt hợp đồng sẽ được giải quyết theo thỏa thuận hoặc thông qua hệ thống pháp luật.

 Hợp đồng KOL là gì? Tải mẫu hợp đồng Livestream, Review

Cần lưu ý gì khi soạn thảo hợp đồng thuê KOL

Khi thảo luận về việc ký kết Hợp đồng thuê KOLs, có một số điều mà các bên cần chú ý:

Đầu tiên, là đối tượng mục tiêu của dịch vụ thuê KOLs: Trước khi thuê KOLs, bên thuê dịch vụ cần phải hiểu rõ đối tượng khách hàng mà họ muốn tiếp cận. Việc này phải phản ánh mục tiêu kinh doanh và mục đích quảng bá sản phẩm. Để thực hiện điều này, khi nhận được yêu cầu từ bên thuê dịch vụ, KOLs cần thực hiện nghiên cứu thị trường và hiểu rõ nhu cầu cũng như sở thích của khách hàng để phát triển chiến lược quảng cáo phù hợp nhất.

Phí dịch vụ và các khoản thưởng khác: Mức phí và các khoản thưởng được thỏa thuận giữa các bên, phải phản ánh các chi phí thực hiện quảng cáo và truyền thông một cách hợp lý.

Quyền lợi và nghĩa vụ của từng bên:

 • Bên thuê dịch vụ: Phải đảm bảo tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận, thanh toán phí đúng hẹn và đầy đủ, cũng như tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh và không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bên cung cấp dịch vụ.
 • Bên KOLs: Phải đảm bảo cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, không chia sẻ thông tin cho bên thứ ba khi Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, và chịu trách nhiệm về hiệu quả của chiến lược quảng cáo và truyền thông mà họ đã tư vấn.

Về thời hạn của hợp đồng: Thời gian thực hiện sẽ được xác định thông qua thỏa thuận giữa các bên, đảm bảo rằng mọi yêu cầu và mục tiêu đã được đề ra sẽ được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết theo cách tương tự như các tranh chấp khác về hợp đồng dân sự. Điều này có nghĩa là các bên sẽ ưu tiên giải quyết thông qua việc đàm phán và thỏa thuận, và chỉ khi không thể đạt được thoả thuận thì tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua phán quyết của tòa án.

>> Xem thêm: Hợp đồng  quảng cáo online (hợp đồng marketing).

 Hợp đồng KOL là gì? Tải mẫu hợp đồng Livestream, Review

Các câu hỏi liên quan đến hợp đồng thuê livestream KOL

1. Hợp đồng thuê KOL là gì?

Hợp đồng thuê KOL, hay còn được gọi là hợp đồng quảng cáo, là tài liệu chứng nhận sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo. Trong hợp đồng này, bên cung cấp dịch vụ cam kết thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu cho bên sử dụng dịch vụ, và bên sử dụng dịch vụ sẽ thanh toán các khoản phí tương ứng.

2. Influencer có phải là KOL không?

Nhóm Influencer bao gồm các KOLs có ảnh hưởng nhỏ hơn so với các nhóm KOL khác, tuy nhiên họ vẫn được gọi là KOL. Mặc dù không rộng lớn nhưng họ có khả năng ảnh hưởng đến một nền tảng mạng xã hội cụ thể hoặc một nhóm người trong lĩnh vực nhất định.

3. Các bên liên quan trong hợp đồng thuê KOL là những ai?

Gồm có 2 bên:

 • Bên sử dụng dịch vụ trong hợp đồng quảng cáo thường là các công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đến đại chúng rộng lớn.
 • Bên cung cấp dịch vụ thường là các công ty quảng cáo, công ty truyền thông hoặc cá nhân có lượng người theo dõi đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng thực hiện các hoạt động quảng cáo truyền thông để đưa sản phẩm đến với đại chúng người dùng.

Bài viết trên là phần thông tin hỗ trợ của Maudon.net về mẫu hợp đồng thuê KOL và các vấn đề liên quan để giúp các bạn có thể hiểu hơn về loại văn bản này. Nếu có câu hỏi nào thắc mắc về bài viết ở trên hoặc muốn được tư vấn, tham khảo các loại mẫu đơn thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Maudon.net để được tư vấn nhanh chóng, tận tình nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?