spot_img
HomeLĩnh vực khácCách viết mẫu di chúc viết tay có người làm chứng (tải...

Cách viết mẫu di chúc viết tay có người làm chứng (tải ngay)

Tổng hợp các mẫu di chúc hợp pháp: mẫu di chúc không cần công chứng, mẫu di chúc công chứng, mẫu đơn di chúc viết tay, mẫu bản di chúc thừa kế viết tay…

Mẫu di chúc là gì?

Di chúc là mẫu đơn thông dụng dùng để bày tỏ mong muốn để lại di sản cho người thừa kế sau khi người viết di chúc mất. Di chúc được lập khi người để lại tài sản còn sống.

Di chúc có nhiều loại khác nhau gồm: mẫu di chúc thừa kế đất đai, mẫu di chúc để lại tài sản cho con, mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm, mẫu di chúc dùng vào việc thờ cúng…

Di chúc có thể được chia ra làm 2 dạng là dạng văn bản và dạng lời nói.

Thế nào là mẫu di chúc hợp pháp?

Di chúc có thể đồng thời thể hiện dưới dạng văn bản (có người làm chứng, không có người làm chứng, có thể công chứng) hoặc di chúc nói miệng.

Để di chúc nói miệng được coi là hợp pháp và có giá trị pháp lý thì căn cứ Khoản 5 Điều 632 Bộ Luật Dân sự, di chúc cần phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Được lập khi tính mạng của người lập di chúc bị cái chết đe doạ, không thể lập di chúc bằng văn bản;
 • Người để lại di chúc phải thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng. Những người làm chứng phải ghi chép lại ý chí cuối cùng của người lập di chúc, ít nhất hai người làm chứng phải cùng ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản ghi chép lại đó;
 • Phải công chứng hoặc chứng thực chữ ký của người làm chứng trong thời gian 5 ngày kể từ ngày người để lại di sản thể hiện ý chí cuối cùng của mình.

Mẫu di chúc hợp pháp

Tổng hợp các mẫu di chúc hợp pháp mới nhất – Tải miễn phí

Tùy vào mục đích và tài sản thừa kế mà mẫu viết đơn di chúc sẽ khác nhau như: Mẫu viết di chúc thừa kế đất đai, mẫu di chúc viết tay không cần công chứng, mẫu di chúc thừa kế viết tay, mẫu di chúc viết tay có người làm chứng, mẫu di chúc chung của vợ chồng… 

Dưới đây là những mẫu di chúc thông dụng mà Maudon.net đã sưu tầm được để đọc giả tham khảo và tải về miễn phí.

1. Mẫu di chúc viết tay

Mẫu di chúc viết tay gồm: Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng, mẫu di chúc viết tay không có người làm chứng…

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ... tháng ..... năm ...., tại ..............................................................,

Tôi là: ........................................

Sinh ngày .... tháng .... năm ............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ do ........................... cấp ngày ....................

Hộ khẩu thường trú tại: ....................................................................................................

Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau:

Tài sản của tôi gồm: (1)

1/ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................... Số phát hành  ..................... số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ........................ do ............................... cấp ngày ......................

Thông tin cụ thể như sau:

* Quyền sử dung đất:

- Diện tích đất: ....... m2 (Bằng chữ: ........................ mét vuông)

- Địa chỉ thửa đất: ....................................................

- Thửa đất:     ...........          - Tờ bản đồ:   .............

- Mục đích sử dụng:  .....................

- Thời hạn sử dụng: .............................

- Nguồn gốc sử dụng: ......................................................

* Tài sản gắn liền với đất:

- Loại nhà: ……………...……;            - Diện tích sàn: ……… m2

- Kết cấu nhà : .....................;          - Số tầng : .............

- Thời hạn xây dựng: ............;          - Năm hoàn thành xây dựng : ............

2/ Quyền sở hữu, sử dụng chiếc xe ô tô mang biển số …………. theo giấy đăng ký ô tô

số ……… do công an ………. cấp ngày …………… Đăng ký lần đầu ngày …………… mang tên ông/bà: …………………. Địa chỉ:  ………………………………………….

Nhãn hiệu   : ................................................

Số loại         : .................................................

Loại xe        : ................................................

Màu Sơn     : ................................................

Số máy        : ................................................

Số khung     : ................................................

Số chỗ ngồi : ................................................

Năm sản xuất: ................................................

3/ Sổ Tiết kiệm có kỳ hạn số ……………. số tài khoản ………………… kỳ hạn …….. do Ngân hàng …………………., phát hành ngày …………….., ngày đến hạn ……………. mang tên …………… với số tiền là ……… VNĐ (Bằng chữ: …………..).

Sau khi tôi chết, di sản nêu trên của tôi được để lại cho: (2)

1/ Ông/bà: ........................................

Sinh ngày .... tháng .... năm ............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ do ........................... cấp ngày ....................

Hộ khẩu thường trú tại: ....................................................................................................

2/ Ông/bà: ........................................

Sinh ngày .... tháng .... năm ............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ........................ do ........................... cấp ngày ....................

Hộ khẩu thường trú tại: ....................................................................................................

Ngoài ông/bà .................., tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Ý nguyện của tôi: ........................................................................

............................................................................................................................................

Sau khi tôi qua đời, (3) ...........................  được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Di chúc này được tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập thành (4) .... (...) bản, mỗi bản gồm ... (...) trang.... (...) tờ.

 

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

 

2. Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng

Mẫu di chúc có người làm chứng là văn bản di chúc viết khi có người làm chứng về giấy tờ và tài sản di chúc nhằm đảm bảo sự công bằng và trung thực. Mẫu di chúc có người làm chứng có thể viết tay hay đánh máy.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày ........ tháng ....... năm .......... (Ngày .......... tháng một năm hai nghìn không trăm ...........), 

tại địa chỉ:.................. trước sự chứng kiến của hai người làm chứng, chúng tôi là:

1.Ông: ....................................................... Sinh năm: .............................................

- CMND số ........................ do Công an thành phố .................... cấp ngày .................

- Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

 1. Bà: ....................................................... Sinh năm: ..............................................

CMND: số ................. do Công an thành phố ..................... cấp ngày .........................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của chúng tôi, cụ thể như sau:

 1. Di sản

Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản chung của vợ chồng chúng tôi và tài sản riêng của mỗi chúng tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:

1.Ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ........................, thành phố ......................... theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ................................., hồ sơ gốc số: .............................................. do UBND ........................... cấp ngày ....../....../..........

2.Thửa đất số .............. tại địa chỉ: ......................, thành phố ...................... theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ......................................, hồ sơ gốc số: ........................................... do UBND ........................... cấp ngày ....../....../..........

3.Chiếc ô tô mang biển kiểm soát, loại xe ......................, số khung ..............., số máy .........................., màu sơn ........................, đăng ký đứng tên ............

4.Chiếc xe máy mang biển kiểm soát, loại xe .............., số khung ................, số máy ..........................., màu sơn ..........., đăng ký đứng tên ........................

Ngoài những tài sản (di sản) đã được liệt kê nêu trên, nếu sau thời điểm chúng tôi lập bản di chúc này cho đến khi di chúc có hiệu lực (cả hai chúng tôi đều qua đời) có phát sinh tài sản mới của chúng tôi thì tài sản đó cũng được định đoạt theo di chúc này. Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.

Những tài sản nêu trên là do vợ chồng chúng tôi vất vả làm lụng, tích cóp, dành dụm cả cuộc đời mới có được. Nay các con chúng tôi còn nhỏ dại, chưa biết chăm lo, toan tính nên chúng tôi chưa yên tâm để giao tài sản của mình cho các con...

 1. Người được hưởng di sản

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, tình cảm tình cảm của chúng tôi đối với các con, chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ di sản của chúng tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về các con ruột của chúng tôi có tên dưới đây:

 1. Con trai: .................................................. sinh ngày ............................................

CMND số: .................................. do Công an ........................ cấp ngày....../..../........

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

 1. Con gái: ........................................................... sinh ngày....................................

CMND số: .................................. do Công an ........................ cấp ngày....../..../........

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Ngoài các con của chúng tôi có tên và thông tin nhân thân nêu trên, chúng tôi không để lại di sản của tôi cho ai khác.

Chúng tôi thống nhất: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi cả hai chúng tôi đều chết. Nếu một trong hai chúng tôi chết trước thì người nào (vợ hoặc chồng) còn sống sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ di sản. Khi nào cả hai vợ chồng chúng tôi đều chết thì các con chúng tôi mới có quyền phân chia di sản của chúng tôi theo nội dung quy định tại Di chúc này.

Nếu khi vợ hoặc chồng chúng tôi có một người chết trước (Di chúc chưa có hiệu lực pháp luật) mà các con tôi khởi kiện để tranh giành di sản của chúng tôi hoặc bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự về hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các thừa kế khác thì người vi phạm bị truất quyền thừa kế di sản của chúng tôi.

Nếu đến thời điểm mở thừa kế mà chúng tôi có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của pháp luật thì di sản nêu tại Di chúc này được trừ một phần (2/3 của một suất theo pháp luật) cho người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung Di chúc theo quy định của pháp luật, số di sản còn lại vẫn được phân chia theo nội dung Di chúc này.

III. Người giữ di chúc và công bố Di chúc

Nếu trong chúng tôi có người chết trước thì người còn lại sẽ là người cất giữ Di chúc và quản lý di sản. Di chúc này chỉ được công bố và phân chia di sản sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời.

Nếu khi cả hai chúng tôi đều chết mà các con chúng tôi đều chưa thành niên thì bố mẹ của chúng tôi là ông................ bà................. sẽ là người quản lý di sản và cất giữ Di chúc.

Các con của chúng tôi phải đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, không được vì ích kỷ cá nhân mà tranh giành di sản của chúng tôi, gây mất tình cảm trong gia đình. Các con hãy tôn trọng ý nguyện cuối cùng của chúng tôi theo nội dung của bản Di chúc này.

 1. Cam đoan của người lập di chúc.

- Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.

- Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do chúng tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.

- Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

- Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và chúng tôi cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng. Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do chúng tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc chúng tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc này gồm ...... trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

 

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

 

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng:

 1. Ông: ..............................................; Sinh năm: .......................

CMND: số ...................... do Công an thành phố ...........................

cấp ngày ....................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................

 1. Bà:........................; Sinh năm: ................................................

CMND: số ................ do Công an thành phố .................................

cấp ngày ....................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông.........

và bà.......... tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Mẫu di chúc viết tay có công chứng

Mẫu di chúc có công chứng là mẫu di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực.  Di chúc được công chứng tại các đơn vị hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục quy định căn cứ theo Điều 636 của Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 năm 2015.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm …., tại ……………………………………

Tôi là: ………………………………………………………………………………………….  

Ngày sinh: ………………………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………. cấp ngày …/…/… tại …………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………….. 

Nay trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt tài sản của tôi sau khi chết đi như sau:

Tài sản

Tài sản của tôi được định đoạt trong di chúc này bao gồm: 

1/ ………………………………………………………………………………;

2/ ……………………………………………………………………………….;

Định đoạt tài sản

Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản nêu trên của tôi được để lại cho: 

1/ ……………………………………………………………………………….;

2/ ……………………………………………………………………………….;

Ngoài ông/bà ………………, tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Sau khi tôi qua đời, ………………………  được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Di chúc này được tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập thành  …. (…) bản, mỗi bản gồm … (…) trang…. (…) tờ.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày … tháng … năm … (Bằng chữ: …)

Tại Phòng Công chứng … tỉnh (thành phố) …

Tôi …, công chứng viên Phòng Công chứng … tỉnh (thành phố) …

Chứng nhận:

Ông/bà … đã tự nguyện lập di chúc này;

Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông(bà) … có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

Nội dung di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

Người lập di chúc đã đọc bản di chúc này, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và đã ký xác nhận đồng ý vào từng trang của di chúc trước sự có mặt của tôi;

Di chúc này được lập thành … bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ, … trang), cấp cho người lập di chúc … bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng …, quyển số …

Công chứng viên

(Chữ ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

4. Mẫu di chúc dùng vào việc thờ cúng

Ngoài việc để lại di chúc thừa kế tài sản thì cong có thể để lại di chúc danh để căn sặn những thứ liên quan đến thờ cúng bạn sau khi chết. Dưới đây là mẫu di chúc dùng vào việc thờ cúng.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm …., tại …………

Tôi là: ………..

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …… do ……. Cấp ngày ………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………….

Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau:

Tài sản của tôi gồm: (1)

 1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ………. Số phát hành  ……… số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ……… do ……. cấp ngày ………

Thông tin cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

– Diện tích đất: ……. m2 (Bằng chữ: …….. mét vuông)

– Địa chỉ thửa đất: ……………

– Thửa đất:     ………..     

– Tờ bản đồ:   ………….

– Mục đích sử dụng:  ………..

– Thời hạn sử dụng: ………….

– Nguồn gốc sử dụng: ……….

* Tài sản gắn liền với đất:

– Loại nhà: ………;       

– Diện tích sàn: ……… m2

– Kết cấu nhà : ………….;     

– Số tầng : ………….

– Thời hạn xây dựng: …………;     

– Năm hoàn thành xây dựng : …………

 1. Sổ Tiết kiệm có kỳ hạn số ………số tài khoản ……… kỳ hạn …….. do Ngân hàng…… phát hành ngày ……, ngày đến hạn ……. mang tên …… với số tiền là ……… VNĐ (Bằng chữ: … ..).

Sau khi tôi chết, di sản nêu trên của tôi được để lại cho: (2)

1) Ông/ bà: ………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …… do …… cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú tại: …………

2) Ông/ bà: ………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……. do …….. cấp ngày ……..

Hộ khẩu thường trú tại: …………….

Ngoài ông/bà …….tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Ý nguyện của tôi: …………

Tôi dành phần tài sản là toàn bộ thửa đất cùng nhà trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác số….. Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận… cấp ngày … cho ông/bà… là tài sản dùng vào việc thờ cúng của gia đình (thông tin cụ thể về thửa đất, nhà ở như tôi đã nêu ở trên). Để tài sản này được sử dụng đúng mục đích là nơi thờ cúng của gia đình, tôi giao cho (3.1) …. là người chịu trách nhiệm quản lý.

Sau khi tôi qua đời, (3.2) ……… được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Di chúc này được tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập thành (4) …. (…) bản, mỗi bản gồm … (…) trang…. (…) tờ.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

 

Cách viết di chúc cho con, thân nhân

Mẫu di chúc là văn bản thừa kế tài sản quan trọng và cần thiết để chuyển quyền sở hữu tài sản cho người khác có thể là người thân hoặc không. 

Mẫu bản di chúc được chia làm 4 lần chính:

1. Phần mở đầu di chúc

Gồm quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày làm đơn và tên đơn.

 • Đối với phần quốc hiệu và tiêu ngữ, giống nhau với mọi văn bản hành chính;
 • Ngày làm đơn ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn trung thực, chính xác;
 • Đối với tên đơn có thể sử dụng nhiều tên đơn khác nhau như: Di chúc, văn bản thừa kế tài sản…

2. Phần thông tin về chủ thể để lại tài sản 

 • Về thông tin cá nhân của chủ sở hữu tài sản phải khai rõ ràng, chính xác những thông tin sau: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; CMND/CCCD/hộ chiếu (ghi rõ những giấy tờ tùy thân trên là do ai cấp và ngày cấp), địa chỉ thường trú của chủ thể để lại tài sản;
 • Phần quan trọng nhất trong bản di chúc không thể thiếu chính là người viết di chúc phải đảm bảo rằng chủ thể để lại tài sản thừa kế trong lúc làm đơn hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối hay đe dọa, cưỡng ép.

3. Phần nội dung của mẫu di chúc

Trong phần nội dung người làm đơn sẽ khai rõ thông tin về tài sản được thừa kế gồm những gì, yêu cầu của phần nội dung di chúc là người làm đơn phải khai chính xác và rõ ràng thông tin về tài sản được thừa kế.

Ví dụ:

 • Nếu tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất phải ghi rõ diện tích đất, địa chỉ thửa đất, mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng, thời hạn…;
 • Các tài sản đi kèm với đất như nhà, phải ghi rõ loại nhà, kết cấu nhà, diện tích sàn, số tầng, thời hạn xây dựng, năm hoàn thành xây dựng…;
 • Tài sản để lại là xe thì phải ghi rõ: giấy đăng ký xe theo số nào? Do ai cấp? Ngày cấp, xe đứng tên ai, địa chỉ, nhãn hiệu xe, loại xe, màu sơn, số máy, số khung, nếu là xe ôtô phải ghi rõ số chỗ ngồi…;
 • Phần nội dung còn ghi thông tin về người được quyền thừa kế tài sản được nếu trên là ai? Số CMND/CCCD.

Sau khi hoàn thành các thông tin trên chủ thể sở hữu tài sản phải khẳng định thêm một lần nữa là khi lập di chúc hoàn toàn tỉnh táo, ghi số bản, số tờ của mỗi bản.

4. Phần kết của di chúc

Trong phần kết thúc chủ sở hữu tài sản ký tên và phải có lời chứng của công chứng viên.

Một số câu hỏi liên quan đến di chúc

1. Tại sao phải viết di chúc?

Viết mẫu đơn di chúc là thể hiện quyết định muốn để lại quyền thừa kế tài sản cho người khác sau khi chết, trên thực tế việc viết di chúc nhằm ngăn chặn các trường hợp tranh chấp quyền thừa kế tài sản. tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

2. Khái niệm về hiệu lực của di chúc là gì?

Hiệu lực của di chúc chính là những điều bắt buộc mà mẫu đơn di chúc phải tuân thủ, mẫu đơn di chúc có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm mở thừa kế và chỉ khi di chúc tuân thủ đúng pháp luật thì mới có thể có hiệu lực. Nội dung của mẫu giấy di chúc phải tuân thủ pháp luật, bất kể là mẫu di chúc viết tay không có người làm chứng hay mẫu di chúc dùng vào việc thờ cúng và cả mẫu bản di chúc thừa kế đất đai… 

3. Khái niệm hủy bỏ di chúc là gì?

Hủy bỏ di chúc đồng nghĩa với việc mẫu văn bản di chúc thừa kế tài sản không còn có hiệu lực được sử dụng tức là mẫu đơn di chúc thừa kế tài sản không còn hiệu lực pháp luật.

4. Sửa đổi di chúc là gì?

Sửa đổi di chúc tức là sửa đổi mẫu bản di chúc thừa kế tài sản bất kể là mẫu di chúc có công chứng hay mẫu viết di chúc thừa kế tài sản. Người sửa đổi mẫu văn bản di chúc phải là người đích thân lập mẫu bản di chúc thừa kế và sửa đổi bằng tinh thần tự nguyện không bị ép buộc hoặc là bác bỏ một hay nhiều đơn vị trong mẫu giấy di chúc thừa kế tài sản.

5. Người thực hiện làm mẫu lập di chúc thừa kế tài sản là ai?

Người thực hiện làm mẫu lập di chúc thừa kế tài sản là người làm di chúc với ý chí muốn quyết định tài sản của mình sau khi mất, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không trái với pháp luật.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành y mới nhất – Cách ghi

Tải mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành y. Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy xác thực hành y 18 tháng, 54 tháng… cho sinh viên trường y, y dược, điều dưỡng...