spot_img
HomeHành phápTải đơn xin giảm nhẹ hình phạt/trách nhiệm hình sự cho bị...

Tải đơn xin giảm nhẹ hình phạt/trách nhiệm hình sự cho bị cáo

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt là gì? Những trường hợp nào được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tải mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn xin giảm án cho bị cáo.

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt là gì?

Trước khi khép lại một vụ án, việc xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo là điều phải làm. Xin giảm nhẹ hình phạt có thể được xem xét giảm nhẹ mức hình phạt, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo phải chịu. Có thể từ phạt tù đến cải tạo không giam giữ, giảm thời gian phạt tù…

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt là mẫu đơn được người nhà bị cáo viết ra dựa trên những hành động có phần sửa sai, những lần khắc phục tội đã phạm một phần nào đó trước khi và sau khi bị đưa ra xét xử như: Tự thú, bồi thường thiệt hại… Nhằm mục đích xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt bao gồm toàn bộ thông tin của đơn vị tiến hành thẩm tra và xét xử vụ án, thông tin của bị cáo, những lý do mà bị cáo có thể được xem xét giảm nhẹ hình phạt, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Don-xin-giam-an-hinh-su

Tải mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo

1. Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt 

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt là mẫu đơn được viết với mục đích xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hình phạt được giảm nhẹ có thể là giảm nhẹ số tiền mà bị cáo phải đền bù… 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT

Kính gửi:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận…………, công an tỉnh…………..........

- Viện kiểm sát nhân dân ………….......................

- Tòa án nhân dân ………..................................

Tôi tên là: ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………........

Là ……(2)……của ….…(3)………(Sinh năm: …………; HKTT: ………) trong vụ án ………..(4)………Vụ án hiện đang được…(5)… thụ lý giải quyết.

Tôi viết đơn này xin kính trình bày với Quý cơ quan, Quý ông/bà một việc như sau:

Tôi biết rằng, người phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ………..(3)………… trước khi đưa ra mức hình phạt. Cụ thể:

 1. Về nhân thân:

(6)……………………………………………

 1. Về hoàn cảnh gia đình:

(7)………………………………………………

 1. Về việc tự giác bồi thường, khắc phục hậu quả:

(8)……………………………………………………

Kính thưa Quý cơ quan, Quý ông/bà! Dựa và các tình tiết ở trên, tôi kính xin Quý cơ quan, Quý ông/bà xem xét giảm nhẹ cho ………(3)……... một phần hình phạt, để …..…(3)….. sớm trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội.

Kính mong được Quý Cơ quan, Quý ông/bà xem xét, chấp thuận!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm: ……………………....

………, ngày … tháng … năm 20….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo

Trong một vụ án khi mà bị cáo phải chịu án phạt tù nhưng trước đó có thực hiện những hành động thể hiện sự ăn năn như tự thú, bồi thường một phần thiệt hại cho nạn nhân… Người thân của bị cáo có thể làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt tù với mục đích giảm thời gian phạt tù mà bị cáo phải chịu.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........., ngày ....... tháng ........ năm .......

 ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT TÙ

(Đối với bị can, bị cáo............... trong vụ án..............)

Kính gửi:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận........, công an tỉnh..........

- Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận……………, tỉnh……………………..

- Tòa án nhân dân huyện/quận….........., tỉnh..............

- Tôi là………….sinh năm………….địa chỉ…………..

Chứng minh thư nhân dân số:…………cấp ngày:……….tại………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………..

Tôi là người bị hại trọng vụ án……………….do bị can/bị cáo………………..gây ra.

Hiện vụ án đang được Quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố, xét xử về tội……………………

Ngay từ khi xảy ra vụ việc chúng tôi nhận thấy bản thân bị can, bị cáo và người thân, người nhà của bị can, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra để điều tra vụ việc, bồi thường thiệt hại kịp thời, khắc phục những hậu quả gây ra.

(Các lý do khác có lợi cho bị can, bị cáo…….)

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan xem xét và giảm nhẹ hình phạt tù cho bị can/bị cáo

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý chí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của người bị hại viết

Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý mà mỗi cá nhân hay mỗi pháp nhân phải chịu trước nhà nước về những hành vi phạm tội của bản thân và có thể được thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế, các hình phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được viết nhằm giảm hình phạt mà cá nhân, pháp nhân phải chịu sau khi phạm tội căn cứ vào pháp luật và hành vi sửa sai của người phạm tội. Có thể được người bị hại viết sau khi thấy hành động nhằm khắc phục hành vi phạm tội của bị cáo.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Đối với bị can, bị cáo ... trong vụ án …

Kính gửi:

- Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận…….., công an tỉnh………

- Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận…………………, tỉnh…..……………....

- Tòa án nhân dân huyện/quận…………………….., tỉnh ………….................

Tôi là…………………………sinh năm ……………. địa chỉ: ……………………

Chứng minh thư nhân dân số:…………………...cấp ngày: ……/…./20………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………

Tôi là người bị hại trọng vụ án ... do bị can/bị cáo... gây ra. Hiện vụ án đang được Quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố, xét xử về tội ...

Ngay từ khi xảy ra vụ việc chúng tôi nhận thấy bản thân bị can, bị cáo và người thân, người nhà của bị can, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra để điều tra vụ việc, bồi thường thiệt hại kịp thời, khắc phục những hậu quả gây ra.

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan xem xét và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can/bị cáo ...

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý chí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt do gia đình của bị cáo viết để giảm nhẹ án phạt cho bị cáo. Việc viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt giúp cho cơ quan tiến hành xét xử vụ án thấy được hoàn cảnh của bị cáo, những hành động thể hiện sự ăn năn chuộc lỗi của bị cáo đối với người bị hại hay gia đình của người bị hại và xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt khi viết cần chú ý thể hiện sự hối lỗi, thể hiện sự tôn trọng Hội đồng xét xử vụ án, cần phải chú ý đến chính tả, lời văn nghiêm trang không hời hợt. 

Một mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt có 3 phần chính:

1. Phần mở đầu đơn xin giảm nhẹ hình phạt

Thông tin trong phần mở đầu giống với mọi văn bản hành chính khác là phần Quốc hiệu, tiêu ngữ ngày viết đơn và tên đơn.

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ cần phải viết đúng chính tả viết vào chính giữa văn bản theo đúng quy định;
 • Ngày làm đơn ghi rõ ngày, tháng, năm làm đơn phần ngày làm đơn có thể để cuối đơn trước phần ký tên;
 • Tên đơn: Có thể là đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn xin giảm án, đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…

2. Phần thông tin về người nhận đơn và người làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt

 • Người nhận đơn cũng là phần kính gửi: Trong đơn xin giảm nhẹ hình phạt người nhận đơn là cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện/quận, Công an tỉnh nơi diễn ra phiên tòa xét xử vụ án;
 • Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân chịu trách nhiệm xét xử vụ án.
 • Ghi rõ thông tin của người nhận đơn gồm:
  1. Họ và tên;
  2. Địa chỉ nơi ở hiện tại;
  3. Mối quan hệ của người làm đơn với bị cáo (chú ý ghi rõ thông tin của bị cáo như thông tin của người làm đơn;
  4. Thông tin của vụ án.

Trong phần thông tin người nhận đơn và người gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt chú ý ghi chính xác thông tin của các đơn vị đã được nêu trên, không viết sai chính tả viết hoa đúng quy định.

3. Phần trình bày lý do làm đơn, những hành động, hoàn cảnh của bị cáo để được giảm nhẹ án

Trong phần này người viết đơn dùng giọng văn thể hiện sự tôn trọng với người nhận đơn trình bày về hoàn cảnh phạm tội, sơ lược về lỗi lầm của bị cáo, xin Quý tòa, Công an xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo dựa trên những hành động thể hiện sự ăn năn của bị cáo (chú ý phải trình bày cụ thể cũng việc mà bị cáo đã làm để thể hiện sự hối lỗi của bản thân). Trình bày thêm cụ thể về hoàn cảnh thân nhân, hoàn cảnh gia đình. 

Kết thúc phần người làm đơn viết thêm “kính thưa Quý cơ quan dựa vào những tình tiết trên, tôi xin quý cơ quan xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội. Kính mong Quý Cơ quan xem xét chấp nhận”

Nhấn mạnh phần trình bày hoàn cảnh bắt buộc phải dùng lời văn thể hiện sự tôn trọng với người nhận đơn và thể hiện được sự ăn năn của bị cáo.

Cuối đơn là lời cảm ơn chân thành tới Quý tòa, Cơ quan xét xử vụ án; ký và ghi rõ họ và tên.

>> Tham khảo: Mẫu đơn xin giảm án tử hình.

Những trường hợp được xem xét giảm nhẹ hình phạt

Nhung-truong-hop-duoc-xem-xet-giam-nhe-hinh-phat

Căn cứ vào Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi tại điểm a khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi của Bộ luật Hình sự 2017) quy định:

 1. Các trường hợp được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là những trường hợp sau:
  • Người phạm tội đã làm giảm bớt hay thậm chí ngăn chặn tác hại của tội phạm;
  • Người phạm tội đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục được hậu quả;
  • Bị cáo phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thông thường;
  • Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết trong lúc xảy ra vụ án;
  • Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi truy đuổi hay bắt giữ người phạm tội;
  • Phạm tội trong trường hợp bị kích động lớn về tinh thần do những hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
  • Phạm tội do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do tự bản thân mình gây ra;
  • Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc để lại thiệt hại không lớn;
  • Phạm tội lần đầu tiên và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
  • Phạm tội vì bị người khác đe dọa, uy hiếp hoặc cưỡng bức;
  • Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế về khả năng tư duy, nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
  • Phạm tội do lạc hậu (có thể hiểu là do không được tiếp xúc nhiều với xã hội nên chưa hiểu biết về luật);
  • Người phạm tội là phụ nữ đang mang thai;
  • Người phạm tội là người trên 70 tuổi;
  • Người phạm tội là người bị khuyết tật nặng hoặc trường hợp khuyết tật đặc biệt nặng;
  • Người phạm tội thuộc trường hợp là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc thiếu khả năng điều khiển hành vi của mình;
  • Người phạm tội tự đầu thú;
  • Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của bản thân;
  • Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan chức năng có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc hỗ trợ tích cực trong quá trình giải quyết vụ án;
  • Người phạm tội thực hiện hành động lập công chuộc tội;
  • Người phạm tội là người đã có thành tích xuất sắc trong các khâu sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
  • Người phạm tội là người đã có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.
 1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi việc tự đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết được giảm nhẹ hình phạt, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.
 2. Các tình tiết có thể giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong lúc quyết định hình phạt.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin hoãn thi hành án.

Một số câu hỏi liên quan đến đơn xin giảm nhẹ hình phạt

1. Đơn xin giảm nhẹ hình phạt được gửi cho ai?

Người viết đơn có thể nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt hay đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc Cơ quan điều tra trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

2. Phụ nữ mang thai phạm tội có được giảm nhẹ vụ án không?

Có.

Người bị xử phạt là phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được phép hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù nếu lại có thai hoặc phải tiếp tục nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì vẫn được hoãn hình phạt cho đến khi người con sau cùng đủ 36 tháng tuổi.

>> Tham khảo thêm: Những trường hợp được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

3. Người bị hại có thể làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo không?

Có.

Người bị hại cảm thấy bị cáo có biểu hiện ăn năn, có khắc phục hậu quả có thể làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo trong trường hợp chỉ gây tổn hại về sức khỏe của người bị hại, gây thiệt hại về tài sản.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.