spot_img
HomeXây dựng - Nhà đấtTrường hợp cần lập Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà

Trường hợp cần lập Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì? Trường hợp sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà? Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là biên bản gì?

Hợp đồng thuê nhà là thỏa thuận giữa chủ nhà và người thuê, trong đó chủ nhà đồng ý cho phép người thuê sử dụng nhà trong một thời gian cố định, và người thuê đồng ý trả tiền thuê nhà theo điều khoản đã thỏa thuận. Tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên đều được ghi rõ trong hợp đồng.

Nếu người thuê không còn muốn sử dụng nhà và muốn trả nhà cho chủ nhà một cách rõ ràng, họ cần lập biên bản thanh lý hợp đồng. Biên bản này sẽ chứa các thông tin cụ thể, giúp tránh xung đột và hiểu lầm giữa hai bên.

Biên bản thanh lý hợp đồng là một văn bản chính thức được lập ra khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở.

Nó chứa thông tin về việc thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên trong quá trình thực hiện hợp đồng, không chỉ là một văn bản chứng thực việc kết thúc hợp đồng, mà còn là một công cụ để kiểm soát và đảm bảo rằng mọi điều khoản và điều kiện của hợp đồng đã được thực hiện đúng.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì?

Mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà 

Mục đích của việc lập biên bản thanh lý hợp đồng là để 2 bên, bao gồm người thuê và chủ nhà, có thể tổng kết những quyền và nghĩa vụ mà họ đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành trong quá trình thuê nhà.

Việc này sẽ dựa vào các điều khoản của hợp đồng thuê nhà đã ký trước đó. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình thuê nhà và để lại hậu quả, họ sẽ tìm cách khắc phục và giải quyết những trách nhiệm chưa hoàn thành.

Sau khi hai bên đã xác định và giải quyết xong mọi vấn đề trong hợp đồng thuê nhà và đã ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, thì việc thuê nhà sẽ chính thức kết thúc. Về mặt pháp lý, người thuê và chủ nhà sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ, ràng buộc nào với nhau.

Vì vậy, biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà có vai trò quan trọng trong việc hoàn tất hợp đồng thuê nhà đã ký trước đó. Điều này sẽ giúp tránh được những rủi ro hoặc tranh chấp về các điều khoản thuê nhà trong tương lai.

Nếu không ký kết biên bản thanh lý, hai bên sẽ không có căn cứ nào để xác định rằng hợp đồng thuê nhà trước đó đã kết thúc. Điều này sẽ gây ra khó khăn lớn nếu sau này hai bên có xảy ra tranh chấp.

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà 

Tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà tại maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : ... đường ... phường : ........  quận .... )

 

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà :................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh :.......................................... 

Chứng minh nhân dân số :…………  do ................. 

cấp ngày ....... tháng ...... năm .................................. 

Địa chỉ thường trú :..................................................... 

.................................................................................. 

 

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty :...................................................................... 

Trụ sở số :.................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :........................ 

Do Ông (Bà) :............................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh :............................................... 

Chứng minh nhân dân số :……………… do .............. 

cấp ngày ....... tháng ....... năm ...................................... 

Địa chỉ thường trú :.......................................................... 

........................................................................................ 

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số :............................ 

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ..... ngày ...... tháng ...... năm ......., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày ..... tháng .... năm .......

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số ........ thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành .... bản, mỗi bản ... trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số ........ lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số .......... ngày ...... tháng ....... năm ....

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trường hợp cần lập biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

Chung quy sẽ có 3 trường hợp thanh lý hợp đồng cho thuê nhà, cụ thể từng trường hợp dưới đây:

1. 2 bên thống nhất thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

Trong tình huống thứ nhất, nếu hợp đồng thuê nhà đã đáo hạn và cả khách hàng lẫn chủ nhà không mong muốn tiếp tục quan hệ thuê – cho thuê, việc thanh lý hợp đồng và bàn giao nhà sẽ được thực hiện. Đây là quy định về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Trường hợp thứ hai liên quan đến việc thuê nhà gặp phải sự cố như cháy nổ hoặc hỏng hóc không thể sửa chữa. Hoặc nếu mặt bằng nằm trong khu vực được giải tỏa, có quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước; hoặc nhà bị trưng dụng, trưng mua theo quy định của pháp luật, thì việc thanh lý hợp đồng sẽ được tiến hành.

Mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

2. Đơn phương thanh lý hợp đồng thuê nhà

Có một số tình huống được quy định, trong đó một trong hai bên tham gia có thể chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương nếu vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận. Các điều khoản này sẽ được ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà, thuê mặt bằng…

Bên cho thuê có thể chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương nếu:

 • Bên thuê sử dụng nhà không đúng với mục đích đã ghi trong hợp đồng hoặc không thanh toán tiền thuê nhà trong vòng 3 tháng;
 • Bên thuê tự ý cải tạo, cơi nới, phá dỡ nhà mà không theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Trong quá trình sử dụng nhà, bên thuê gây ra ô nhiễm, tiếng ồn, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, an ninh xã hội;
 • Bên thuê tự ý cho thuê hoặc cho người khác mượn nhà mà không có sự đồng ý của chủ nhà;
 • Ngoài ra, bên thuê nhà cũng có thể chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương nếu;
 • Tài sản thuê bị hư hỏng không do lỗi của bên thuê, nhưng chủ nhà không tiến hành sửa chữa, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh;
 • Tuỳ tiện tăng giá thuê nhà mà không có sự đồng ý, vi phạm hợp đồng.

Lưu ý: Nếu thực hiện chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương, phải thông báo thanh lý hợp đồng thuê nhà cho bên còn lại trước 30 ngày. Nếu xảy ra thiệt hại phải chịu bồi thường theo đúng thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ.

3. Thanh lý hợp đồng cho thuê nhà trước hạn

Có những tình huống khi đang trong quá trình thuê hoặc cho thuê nhà, mà do một số lý do nhất định, bên thuê hoặc bên cho thuê muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Để thực hiện điều này, họ cần tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà sớm.

Việc này nhằm mục đích thỏa thuận chấm dứt và giải quyết các quyền lợi, nghĩa vụ trong hợp đồng thuê nhà. Khi cả hai bên đã xác định và giải quyết xong các quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng, và đã ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, thì việc thuê nhà sẽ được coi là đã chấm dứt.

Lưu ý quan trọng với biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Trước khi ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, các bên cần lưu ý một số điểm sau:

 • Cần ghi rõ và chính xác các thông tin cơ bản của mình khi tiến hành thanh lý hợp đồng;
 • Nếu thanh lý hợp đồng trước thời hạn, cần phải ghi rõ lý do muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà;
 • Trong trường hợp thanh lý hợp đồng giữa cá nhân và công ty, người đại diện cho công ty ký hợp đồng phải là người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền để ký vào biên bản thanh lý hợp đồng;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà cần phải đính kèm hợp đồng thuê nhà.

Bên cho thuê nhà cũng cần lưu ý:

 • Kiểm tra tài sản của mình xem có còn giữ nguyên hiện trạng ban đầu hay không. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong ngôi nhà mà không được sự đồng ý hoặc không còn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, thì nên thỏa thuận với bên thuê về vấn đề bồi thường;
 • Các vấn đề liên quan đến việc đền bù hoặc bồi thường cần được thỏa thuận và giải quyết trước khi ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà để tránh mất quyền lợi hoặc tranh chấp sau này;

Các câu hỏi liên quan đến biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

1. Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là một văn bản chính thức được lập ra khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. 

2. Khi nào thì cần sử dụng biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng có thể sử dụng khi hợp đồng thuê nhà đáo hạn và bạn không muốn cho thuê nữa hoặc không muốn tiếp tục thuê. Trường hợp khác như nhà thuê bị hư hỏng nặng không thể sửa, một trong hai bên vi phạm hợp đồng,…

3. Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà để làm gì?

Mục đích của việc lập biên bản thanh lý hợp đồng là để hai bên, bao gồm người thuê và chủ nhà, có thể tổng kết những quyền và nghĩa vụ mà họ đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành trong quá trình thuê nhà. Việc này sẽ dựa vào các điều khoản của hợp đồng thuê nhà đã ký trước đó. 

4. Có thể đơn phương thanh lý hợp đồng cho thuê nhà được không?

Có thể, trong trường hợp nếu như chủ sở hữu hoặc người thuê vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà và các thông tin quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu hợp đồng Tư Vấn Xây Dựng của công thiết kế xây dựng

Hợp đồng tư vấn xây dựng là gì? Bộ hồ sơ tư vấn thiết kế xây dựng nhà ở gồm những gì? Cách viết và tải mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng chuẩn pháp lý.