spot_img
HomeKhiếu nại - Tố cáoMẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương - Luật...

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương – Luật Lao động

Tải mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương, công ty không trả lương khi nghỉ việc theo Luật Lao động. Quy định về tiền lương và thời hạn thanh toán lương.

Tiền lương là gì? Đơn khiếu nại nợ lương là gì?

Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14, Điều 90, khoản lương hay tiền lương được quy định là số tiền mà người sử dụng lao động (công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, chủ cửa hàng…) trả cho người lao động (nhân viên, người làm…) theo thỏa thuận giữa hai bên để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo từng loại công việc hay từng chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương hay đơn khiếu nại nợ lương là mẫu đơn do người lao động viết để khiếu nại về việc công ty, chủ cửa hàng… không trả lương hoặc nợ lương và trình lên cơ quan có thẩm quyền để tiến hành xem xét và giải quyết về vấn đề của mình.

Tải top 3 mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại về vấn đề trả lương cho người lao động cần phải có đầy đủ những nội dung liên quan đến đơn khiếu nại như sau:

 • Thông tin lý lịch cá nhân của người làm đơn khiếu nại;
 • Nội dung chi tiết, cụ thể, ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại liên quan đến việc không trả lương;
 • Viết ngắn gọn nội dung, nguyên nhân muốn khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Dưới đây là những mẫu đơn khiếu nại về tiền lương đầy đủ nội dung và thông tin cần thiết, bạn có thể tải về miễn phí file word hoặc chỉnh sửa trực tiếp trên web rồi tải về.

1. Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương là mẫu đơn dành cho người lao động bị người sử dụng lao động như công ty, xí nghiệp, chủ thuê… không trả lương cho người lao động quá 30 ngày hoặc không có lý do chính đáng để trễ lương.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Địa danh, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v không trả lương)

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 ;

Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ…

Kính gửi: (Ghi rõ tên chủ thể /bộ phận có thẩm quyền: trưởng Phòng Kế toán/ Phòng Tài chính)

Tôi là:………………………………………………… Sinh ngày :…………………….

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………………….

Địa chỉ làm việc : ………………………………………………………………………..

Chức vụ : …………………………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: (Trình bày chi tiết về sự việc công ty chậm trả lương: thời gian chậm trả, số tiền lương, những sự việc có liên quan…)

(Ví dụ : Tôi làm việc tại bộ phận…………của Công ty………………… từ thời điểm…………….đến nay. Trong thời gian……………………., tôi đã làm việc tổng cộng là….ngày. Tuy nhiên, công ty đã không trả lương cho tôi. Công ty không đưa ra bất kỳ thông báo hoặc lý do nào cho sự chậm trễ này. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tôi và gia đình.)

Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nguyên tắc trả lương:

” Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và  người sử dụng lao động  phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”

Theo đó, hành vi không trả lương của công ty đã vi phạm quy định này. Vậy, căn cứ vào Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012, Điều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi không trả lương của công ty ……………………………………………… tại địa chỉ ……………………………..…. ………………………………………………………………………………………………trong thời gian…………………………………………

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương khi nghỉ việc

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương khi nghỉ việc là mẫu đơn dùng khi người lao động nghỉ việc nhưng không được công ty hay người sử dụng lao động trả lương cho mình.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)

Họ và tên người khởi kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:

Họ và tên người bị kiện:

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:

Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Địa chỉ:

Khởi kiện về việc:

- Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung)

Họ và tên người làm chứng:

Địa chỉ:

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

 

..............., ngày......tháng......năm ......

 

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn khiếu nại công ty nợ lương

Mẫu đơn khiếu nại công ty nợ lương là mẫu đơn dùng để người lao động khiếu nại công ty hay người sử dụng lao động khi:

 • Không được trả lương sau 30 ngày trong trường hợp có lý do chính đáng;
 • Nợ lương không có lý do chính đáng;
 • Nợ lương sau 15 ngày nhưng không có khoản tiền bù đắp theo quy định pháp luật.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

…, ngày… tháng … năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi:

Họ và tên người khiếu nại:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:

Địa chỉ:

Khiếu nại về việc:

Nội dung khiếu nại:

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

-

-

-

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Quy định mới về tiền lương của người lao động 

1. Quy định về tiền lương theo Luật Lao động

Căn cứ vào Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14, Điều 90 quy định về tiền lương như sau:

➤ Tiền lương được quy định là số tiền mà người sử dụng lao động (công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, chủ cửa hàng…) trả cho người lao động (nhân viên, người làm…) theo thỏa thuận giữa hai bên để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo loại công việc hoặc từng chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

➤ Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

➤ Người sử dụng lao động phải đảm đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Lưu ý: Mức lương theo từng loại công việc hoặc từng chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Tai-mau-don-khieu-nai-cong-ty-khong-tra-luong

2. Lương tối thiểu vùng theo Luật Lao động

Mức lương tối thiểu của người lao động được pháp luật quy định dựa vào Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14, Điều 91 quy định như sau:

➤ Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất phải trả cho người lao động làm công việc dễ dàng nhất trong hoàn cảnh lao động bình thường nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội theo từng vùng;

➤ Mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh dựa vào mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; quan hệ cung, cầu lao động; tốc độ tăng trưởng kinh tế; chỉ số giá tiêu dùng, việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Kỳ hạn phải trả lương cho người lao động

Căn cứ theo Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14, Điều 97 quy định về kỳ hạn trả lương như sau:

 • Người lao động hưởng lương theo tuần, ngày, giờ thì được phải trả lương sau tuần, ngày, giờ làm việc đó hoặc có thể trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày người sử dụng lao động phải trả gộp một lần;
 • Người lao động nhận lương theo tháng sẽ được trả mỗi tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương có thể do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ;
 • Người lao động nhận lương theo khoán, theo sản phẩm sẽ được nhận lương theo thỏa thuận của hai bên; công việc làm trong nhiều tháng thì hằng tháng phải được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng;
 • Nếu người sử dụng lao động đã cố gắng tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn vì lý do bất khả kháng thì không được trễ quá 30 ngày;

Nếu người sử dụng lao động trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải bù đắp cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng tiền lãi của tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

>> Tham khảo thêm: Top 6 mẫu đơn khiếu nại phổ biến.

Hình thức trả lương cho người lao động

Dựa vào Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14, Điều 96,  hình thức trả lương cho người lao động được quy định như sau:

 • Người sử dụng lao động (công ty, xí nghiệp, chủ thuê…) và người lao động (nhân viên, công nhân…) thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán;
 • Tiền lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động;
 • Nếu trả lương qua tài khoản ngân hàng riêng của người lao động thì người sử dụng lao động phải là người trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng và chuyển tiền lương.

Những câu hỏi liên quan đến mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương

1. Công ty có được giữ lương nhân viên không?

Công ty không được giữ lương của nhân viên, dựa vào Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14, Điều 94, khoản 1, người sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.

2. Làm công ty nghỉ ngang thì có được trả lương hay không?

Làm công ty nghỉ ngang thì bạn vẫn được công ty trả lương cho những ngày bạn có đi làm tại công ty mà chưa được thanh toán tuy nhiên, bạn cũng có nghĩa vụ bồi thường cho công ty nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

3. Một quy trình giải quyết khiếu nại trong doanh nghiệp diễn ra như thế nào?

Một quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại trong doanh nghiệp sẽ trải qua những bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại công ty/doanh nghiệp nợ lương/không trả lương;

Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại công ty/doanh nghiệp nợ lương;

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại công ty/doanh nghiệp nợ lương;

Bước 4: Tổ chức đối thoại giữa các bên;

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại công ty/doanh nghiệp.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về hồ sơ khiếu nại gồm những giấy tờ gì và một quy trình khiếu nại diễn ra như thế nào, bạn có thể ghé Maudon.net để tìm đọc hoặc nhấn vào đường link có sẵn bên dưới nhé!

>> Tham khảo thêm: Hồ sơ và thủ tục giải quyết khiếu nại.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.