spot_img
HomeHành phápĐơn xin đặc xá, ân xá là gì? Tải mẫu đơn xin...

Đơn xin đặc xá, ân xá là gì? Tải mẫu đơn xin đặc xá miễn phí

Để thể hiện được tính nhân đạo của Pháp luật Việt Nam. Người đang bị kết án phạt tù vì vi phạm quy định của pháp luật theo hình thức phạt tù có thời hạn hay án phạt tù chung thân có thể làm đơn xin được đặc xá nhằm xin được giảm án phạt tù, tái hòa nhập với cộng đồng sớm.

Tìm hiểu về đơn xin đặc xá, ân xá

Đặc xá là một biện pháp nhằm mục đích thể hiện tính nhân đạo của Pháp luật, Đảng và Nhà nước đối với những người vi phạm pháp luật gọi là tội phạm theo Điều số 8 của Bộ luật Hình sự bàn hành vào năm 2015. 

Đơn xin đặc xá, ân xá là mẫu văn bản do tội phạm vi phạm pháp luật hay người bị kết án phạt tù có thời hạn phạt tù nhất định hay phạt tù chung thân đã được giảm xuống hình phạt tù có thời hạn nhất định và đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật viết ra và gửi đến cho Chủ tịch nước để có thể được xem xét phê duyệt và quyết định tha hình phạt tù trước thời hạn.

Tai-mau-don-xin-dac-xa

Tải mẫu đơn xin đặc xá, ân xá phổ biến

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

ĐƠN XIN ĐẶC XÁ

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tôi tên là:……….

Sinh ngày:………

CMND:………cấp ngày…….tại………..

Hộ khẩu thường trú:

Là: phạm nhân bị tuyên án theo bản án số…về tội…với mức án…

Đang chấp hành án tại……

Qua quá trình chấp hành án tại…, tôi xin tự nhận xét như sau:…

Vậy tôi làm đơn này để xin Chủ tịch nước có thể xem xét quyết định tha tù trước thời hạn cho tôi để tôi có thể sớm được đoàn tụ cùng gia đình và hòa nhập trở lại với xã hội.

Tôi xin cam đoan sau khi ra tù sẽ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tiếp tục cải tạo, lao động tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

…., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin đặc xá, ân xá

Về mặt bằng chung thì mẫu đơn xin được hưởng ân xá, đặc xá cũng tương tự như những mẫu văn bản hành chính thông dụng khác được viết theo trình tự sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ trong đơn xin ân xá, đặc xá cũng giống như những mẫu văn bản hành chính thông thường khác;
 • Tên đơn là đơn xin ân xá, đặc xá;
 • Kính gửi: Trong mẫu đơn xin đặc xá người nhận đơn là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thông tin của người làm đơn bao gồm: Họ và tên người làm đơn ân xá, giới tính, số CMND/CCCD, ngày sinh, địa chỉ thường trú của người làm đơn xin ân giảm án tử hình;
 • Người làm đơn ghi rõ tội trạng của mình theo bản án bao nhiêu, về tội và mức án;
 • Qua quá trình chấp hành án người làm đơn ghi rõ tự nhận xét bản thân;

Người làm đơn xin đặc xá ghi thêm:

 • Vậy tôi làm đơn này nhằm mục đích xin Chủ tịch nước có thể xem xét và đưa ra quyết định tha tù trước thời hạn cho tôi để tôi có thể hoàn lương sớm được đoàn tụ cùng gia đình và hòa nhập trở lại và làm việc có ích với xã hội.
 • Cuối cùng người làm đơn xin ân xá, đặc xá ký và ghi rõ họ và tên;

Khi làm đơn xin đặc xá thì người làm đơn phải chú ý về câu từ không lỗi chính tả, không sai ngữ pháp, trình bày đầy đủ nội dung cần có, khi viết phải dùng giọng văn với thái độ tôn trọng người nhận đơn xin đặc xá, ân xá. 

Trình tự thủ tục đề nghị đặc xá 

Căn cứ xét theo Điều 15 Luật Đặc xá ban hành vào năm 2007 quy định căn cứ vào quyết định về được hưởng đặc xá của Chủ tịch nước và dưới sự hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá được thực hiện theo những mục sau:

 • Giám thị trại giam, thiết lập ra danh sách và hồ sơ của người đang chấp hành hình phạt tù và người đó có đầy đủ những điều kiện để thực hiện việc đề nghị đặc xá theo quy định của pháp luật;
 • Giám thị trại tạm giam trực thuộc đơn vị Công an cấp tỉnh phải có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và lập ra hồ sơ của những người đang chấp hành hình phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Những người này có đủ điều kiện cần thiết để đề nghị đặc xá theo quy định đã được ban hành của pháp luật, báo cáo sự việc với đơn vị Giám đốc Công an cấp tỉnh, và cơ quan chức năng có thẩm quyền thuộc Tư lệnh quân khu và các cấp tương đương;
 • Bộ trưởng của Bộ Công an cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải có những trách nhiệm xem xét mẫu hồ sơ đề nghị được đặc xá và thiết lập ra danh sách của người đủ điều kiện và không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để có thể trình với Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét.

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin được đặc xá gần những gì?

Để có thể hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị đặc xá người làm đơn cần chuẩn bị những loại hồ sơ sau:

 • Đơn xin được đặc xá, ân xá.
 • Tài liệu có thể chứng minh về cá nhân,  người cần được đặc xá và hoàn cảnh gia đình của người được đề nghị đặc xá;
 • Tài liệu chứng minh người được đề nghị đặc xá đã chấp hành xong những hình phạt bổ sung như phạt tiền hay bồi thường các thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác;
 • Người được xin đặc xá phải làm bản cam kết không vi phạm pháp luật, tiếp tục chấp hành đầy đủ những loại hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp án phí hoặc các loại nghĩa vụ dân sự khác sau khi được hưởng đặc xá;
 • Văn bản đề nghị đặc xá cho người làm đơn xin đặc xá, ân xá của Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam.

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng được đặc xá

Người được đặc xá có những quyền lợi sau đây:

 • Người được đặc xá được cấp mẫu giấy chứng nhận đặc xá;
 • Được chính quyền địa phương nơi cư trú và các Cơ quan, tổ chức có liên quan tạo những điều kiện phù hợp, hỗ trợ, giúp đỡ để nhanh chóng tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng;
 • Được hưởng các loại quyền khác có liên quan.

Người được đặc xá có những nghĩa vụ sau:

 • Phải xuất trình Giấy chứng nhận đã được  đặc xá với Cơ quan Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó thực hiện cư trú;
 • Người được đặc xá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã được cam kết;
 • Người được đặc xá phải nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hình thức thực hiện quyết định đặc xá

Khi có Quyết định đặc xá cho người đã xin được đặc xá, ân xá của Chủ tịch nước thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam trực thuộc Bộ Công an, giám thị trại giam trực thuộc Bộ Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Công an thuộc cấp tỉnh, Tư lệnh trực thuộc quân khu và các cấp tương đương phải có trách nhiệm:

 • Tiến hành tổ chức việc công bố và thực hiện các Quyết định về đặc xá đối với người được hưởng đặc xá;
 • Cấp mẫu giấy chứng nhận đã được đặc xá cho người được đặc xá;
 • Thông báo ngay cho UBND cấp xã nơi người đặc xá về cư trú bằng văn bản.

Hinh-thuc-thuc-hien-quyet-dinh-dac-xa

Một số câu hỏi liên quan đến mẫu đơn xin đặc xá, ân xá

1. Khi viết đơn xin đặc xá cần chú ý những gì?

Khi làm đơn xin đặc xá thì người làm đơn phải chú ý về câu từ không lỗi chính tả, không sai ngữ pháp, trình bày đầy đủ nội dung cần có, khi viết phải dùng giọng văn với thái độ tôn trọng người nhận đơn xin đặc xá, ân xá. 

>> Tham khảo thêm: Hướng dẫn viết đơn xin đặc xá, ân xá.

2. Như thế nào được hiểu là đặc xá?

Đặc xá là một biện pháp nhằm mục đích thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, Đảng và Nhà nước đối với những người vi phạm pháp luật gọi là tội phạm theo Điều số 8 của Bộ luật Hình sự bàn hành vào năm 2015.

3. Người được xin đặc xá phải cam kết những gì?

Người được xin đặc xá phải làm bản cam kết không vi phạm pháp luật, tiếp tục chấp hành đầy đủ những loại hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp án phí hoặc các loại nghĩa vụ dân sự khác sau khi được hưởng đặc xá.

>> Tham khảo thêm: Hồ sơ xin đặc xá gồm những gì?

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.