spot_img
HomeĐầu tư - Kinh doanhTải mẫu hợp đồng du lịch lữ hành nội địa và quốc...

Tải mẫu hợp đồng du lịch lữ hành nội địa và quốc tế miễn phí

Ngày nay các tour du lịch trong và ngoài nước ngày càng nhiều, chính vì vậy nên hợp đồng du lịch ra đời nhằm giúp đảm bảo quyền lợi của khách du lịch và công ty tổ chức dịch vụ. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về nó trong bài viết này nhé!

Hợp đồng du lịch là gì?

Hợp đồng du lịch được ký kết giữa công ty lữ hành và khách hàng có nhu cầu du lịch. Hợp đồng này được thể hiện bằng văn bản, trong đó quy định rõ ràng về số lượng, chất lượng, thời gian và cách thức cung cấp các dịch vụ trong chương trình du lịch.

Đồng thời, hợp đồng phải bao gồm các điều khoản về giá trị hợp đồng và cách thức thanh toán phí, ngoại trừ các trách nhiệm trong các tình huống không thể lường trước, các điều kiện và trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng, cùng với điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch.

Tất cả nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu du lịch của khách hàng từ doanh nghiệp lữ hành được chọn.

Hợp đồng dịch vụ du lịch theo tour là một dạng hợp đồng dịch vụ du lịch, điểm khác biệt chính là đối tượng của hợp đồng này là các địa điểm du lịch do bên dịch vụ du lịch sắp xếp và lên kế hoạch trước về thời gian và địa điểm. Khách du lịch sẽ tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ du lịch và thanh toán chi phí trọn gói cho chuyến đi.

Hợp đồng du lịch là gì?

Tải mẫu hợp đồng tour du lịch nội địa, quốc tế

Tải mẫu hợp đồng du lịch quốc tế, hợp đồng du lịch trong nước tại Maudon.net

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DU LỊCH

Số: …../…../HĐDL

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ……………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: ………………………………………

Mã số thuế: …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………

Người đại diện:……………….. Chức Vụ: ……………………

Điện thoại: …………………………………

Bên B: ………………………………………

Mã số thuế: …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………

Người đại diện:……………….. Chức Vụ: ………………………

Điện thoại: ……………………………………

Hai bên thống nhất ký một số điều khoản phục vụ khách du lịch như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ du lịch và bên B đồng ý chương trình tham quan du lịch do bên A tổ chức thực hiện như sau:

……………………………………………………

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG KHÁCH VÀ THANH TOÁN

2.1 Số lượng khách

 • Số lượng tối thiểu: …… người.
 • Số lượng tối đa: …… người.

2.2 Giá dịch vụ

Giá dịch vụ trọn gói cho hợp đồng này là ………………… đồng.

Trường hợp vượt quá số khách tối đa thì giá dịch vụ tăng thêm ……….. đồng/người vượt quá.

2.3 Thanh toán

Hai bên thống nhất thanh toán thành các đợt như sau:

……………………………………………………

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN

3.1 Thời gian thực hiện: ………. ngày …….. đêm, từ ngày ……….. đến ngày ……..

3.2 Điểm đón: 01 điểm, cụ thể tại: ……………………………………………….

Đón khách: Vào hồi ………….. ngày ……… tháng ……… năm ………

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

…………………………………………………

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

…………………………………………………

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

……………………………………………………

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản chính, mỗi bên giữ 01 (một) bản để làm bằng chứng. 

Bên A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mục đích lập hợp đồng du lịch lữ hành

Hiện nay, khi mức sống ngày càng cao, nhu cầu đi chơi và du lịch cũng gia tăng, kéo theo yêu cầu về chất lượng dịch vụ và cách thức vận hành phải ngày càng chuyên nghiệp và đảm bảo. Nhiều công ty du lịch đã được thành lập tại các thành phố lớn, tổ chức các tour du lịch phục vụ du khách. Hợp đồng dịch vụ du lịch được ký kết trở thành cầu nối giữa khách du lịch và công ty dịch vụ.

Hợp đồng du lịch và dịch vụ du lịch theo tour là văn bản pháp lý ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như các thỏa thuận về giá cả, phương thức thanh toán, chi tiết chuyến đi và các điều khoản liên quan khác. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ du lịch và là chứng cứ quan trọng khi các bên lựa chọn tố tụng để giải quyết vấn đề tại Tòa án.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho thuê tự lái.

Tải mẫu hợp đồng du lịch lữ hành nội địa và quốc tế miễn phí

Điều kiện thành lập công ty du lịch lữ hành

Theo Điều 31 của Luật Du lịch 2017, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định như sau:

1) Đối với dịch vụ lữ hành nội địa:

 • Doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
 • Cần ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành cần có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành lữ hành. Nếu tốt nghiệp trung cấp trở lên ở chuyên ngành khác, phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

2) Đối với dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
 • Cần ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;
 •  Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành cần có bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành lữ hành. Nếu tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở chuyên ngành khác, phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

3) Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện tại mục 1 sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, và nếu đáp ứng các điều kiện tại mục 2 sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Phí thẩm định để cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Tải mẫu hợp đồng du lịch lữ hành nội địa và quốc tế miễn phí

Hướng dẫn chi tiết cách điền vào mẫu hợp đồng du lịch

Để đảm bảo Hợp đồng du lịch đầy đủ thông tin và hợp pháp, cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Thông tin của các bên: Ghi rõ ràng và chính xác thông tin của các bên ký kết hợp đồng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên lạc cần thiết khác;
 • Đối tượng của hợp đồng: Hai bên cần thống nhất về các công việc sẽ tiến hành, loại hình dịch vụ du lịch cung cấp, và chi tiết về các hoạt động (địa điểm, thời gian, nội dung);
 • Số lượng khách, giá dịch vụ và phương thức thanh toán: Ghi rõ số lượng khách tham gia, giá cả dịch vụ và phương thức thanh toán để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng thuận lợi và bảo vệ quyền lợi của các bên;
 • Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể thời gian diễn ra các hoạt động du lịch theo hợp đồng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Thống nhất các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên dựa trên thỏa thuận cụ thể và loại hình du lịch để làm cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp nếu có;
 • Điều khoản khác: Thỏa thuận thêm về các nội dung liên quan như bảo hiểm hành khách, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, và giải quyết tranh chấp nếu các bên đồng ý;
 • Những lưu ý trên nhằm đảm bảo Hợp đồng du lịch không chỉ rõ ràng và chi tiết, mà còn tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện các dịch vụ du lịch và giải quyết các vấn đề phát sinh.

>> Tham khảo: Biên bản hủy phụ lục hợp đồng.

Lưu ý gì khi ký kết hợp đồng du lịch quốc tế?

Khi ký kết các hợp đồng du lịch quốc tế, các bên đối tác cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

 • Sự không chắc chắn: Hợp đồng du lịch quốc tế thường không đảm bảo hoàn toàn về việc thực hiện, do đó hai bên cần thảo luận kỹ lưỡng và đạt được sự thống nhất về các điều kiện hợp đồng dựa trên giao kèo và thỏa hiệp;
 • Tự do phát triển và lợi ích tư hữu: Do các đối tác thường là doanh nghiệp, nên có thể tồn tại sự lũng đoạn lợi ích tư hữu, điều này gây khó khăn trong việc quản lý. Cần thiết lập các điều khoản rõ ràng để quản lý và kiểm soát các lợi ích này;
 • Thời hạn hợp đồng ngắn hạn: Do tính thời vụ của kinh doanh du lịch, các hợp đồng quốc tế thường có thời hạn ngắn và cần được thảo luận lại hàng năm. Điều này đòi hỏi các phương thức và điều kiện có thể thay đổi tùy theo từng thời kỳ;
 • Biến động hệ thống tiền tệ: Với hệ thống tiền tệ thế giới thả nổi, luôn có những biến động phức tạp và nhiều khi đối lập nhau. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng du lịch quốc tế, cần lưu ý thỏa thuận các điều kiện khác nhau trong hợp đồng để đảm bảo lợi ích cho cả người mua và người bán dịch vụ du lịch;
 • Những lưu ý trên nhằm đảm bảo rằng các hợp đồng du lịch quốc tế được thiết lập một cách cẩn thận, chi tiết và công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và quản lý các thỏa thuận giữa các bên đối tác.

Tải mẫu hợp đồng du lịch lữ hành nội địa và quốc tế miễn phí

Các câu hỏi liên quan đến hợp đồng du lịch lữ hành

1. Hợp đồng du lịch là loại văn bản gì?

Hợp đồng du lịch được ký kết giữa công ty lữ hành và khách hàng có nhu cầu du lịch. Hợp đồng này được thể hiện bằng văn bản, trong đó quy định rõ ràng về số lượng, chất lượng, thời gian và cách thức cung cấp các dịch vụ trong chương trình du lịch. 

Hợp đồng dịch vụ du lịch theo tour là một dạng hợp đồng dịch vụ du lịch, điểm khác biệt chính là đối tượng của hợp đồng này là các địa điểm du lịch do bên dịch vụ du lịch sắp xếp và lên kế hoạch trước về thời gian và địa điểm. Khách du lịch sẽ tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ du lịch và thanh toán chi phí trọn gói cho chuyến đi.

2. Nội dung của hợp đồng du lịch gồm những gì?

Hợp đồng du lịch phải bao gồm các điều khoản về giá trị hợp đồng và cách thức thanh toán phí, ngoại trừ các trách nhiệm trong các tình huống không thể lường trước, các điều kiện và trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng, cùng với điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch. Tất cả nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu du lịch của khách hàng từ doanh nghiệp lữ hành được chọn.

3. Tại sao cần lập hợp đồng tour du lịch?

Hợp đồng du lịch là văn bản pháp lý ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như các thỏa thuận về giá cả, phương thức thanh toán, chi tiết chuyến đi và các điều khoản liên quan khác. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ du lịch và là chứng cứ quan trọng khi các bên lựa chọn tố tụng để giải quyết vấn đề tại Tòa án.

Nội dung bài viết của Maudon.net về mẫu hợp đồng du lịch và các vấn đề liên quan phía trên nhằm giúp các bạn có thể hiểu hơn về loại văn bản này. Nếu có câu hỏi nào thắc mắc về bài viết ở trên hoặc muốn được tư vấn, tham khảo các loại mẫu đơn thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với Maudon.net để được tư vấn nhanh chóng, tận tình nhất nhé!

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.
spot_img

Tham khảo thêm ?