spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải hợp đồng đào tạo nghề spa, cách làm hợp đồng dạy...

Tải hợp đồng đào tạo nghề spa, cách làm hợp đồng dạy nghề

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình đào tạo, việc sử dụng một mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa chuẩn xác là hết sức quan trọng. Hôm nay, các bạn hãy cùng maudon.net khám phá về mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa và những thông tin quan trọng liên quan đến nó nhé!

Hợp đồng đào tạo nghề spa là gì?

Theo quy định pháp luật về tại Điều 61 Bộ luật Lao động 2012, khi tham gia học nghề tại các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề thì người tham gia và trung tâm đào tạo cần phải thỏa thuận ký kết hợp đồng đào tạo nghề. 

Tải hợp đồng đào tạo nghề spa, cách làm hợp đồng dạy nghề

Hợp đồng đào tạo nghề spa là một thỏa thuận giữa học viên và bên đào tạo, thể hiện các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc học nghề thẩm mỹ. Hợp đồng này chỉ được ký kết khi tất cả các bên liên quan đồng ý.

Hợp đồng này được xây dựng trên cơ sở pháp lý, thiết lập các ràng buộc về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên. Nó cũng là cơ sở để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc xung đột nào có thể xảy ra.

Thông tin thường có trong hợp đồng bao gồm: thông tin về bên dạy và bên học, nội dung chi tiết về nghề học, địa chỉ và chế độ học tập.

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa mới nhất

Tải mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ SPA

Số: ……………

 

Căn cứ Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký (2)…………… số ...................... của ............................ do ………….. cấp;

Căn cứ (3) cơ cấu tổ chức và Quy chế Công ty ........................................;

Căn cứ (4) Quy chế Trung tâm dạy nghề ..................................................;

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ……, tại (5)……………………….., chúng tôi gồm:

Bên dạy nghề (6): …………………..…………………………………….…..

Đại diện: …………………….…………………….…………………….……...

Chức vụ: …………………….…………………….………………………..….   

Địa chỉ: …………………….…………………….…………..….………………   

Điện thoại: …………….……………………. Fax: ..…………………………..

Mã số thuế: …………………….…………………….…………….…………...

Tài khoản số: ………………………. Tại Ngân hàng:…….……….…………

Bên học nghề (7): ………………………………………..……………………

Sinh ngày:………………………………………………….…………………..

Trình độ văn hoá: …………………….…………………….………………...

Hộ khẩu thường trú: ………………..………….…………………….……….

Nơi ở hiện tại: …………………….………………………………….………..

Giấy tạm trú (8) số ………...….. Ngày cấp: ….………. Nơi cấp:……………

Số CMND: ……………. Ngày cấp ......……….……Nơi cấp:………………

Điện thoại: ……………………………………………...………….……………

Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng các điều khoản dưới đây:

Điều 1. Nghề đào tạo

Loại nghề: …………………………………….

Thời gian đào tạo: Từ ngày…../…../……đến ngày…../…../……

Tương đương: ……. tuần; …….. giờ.

Địa điểm: ………………………………………………………………………..

Điều 2. Chế độ học nghề

 1. Thời gian học trong ngày:

- Sáng: từ ……… đến …….

- Chiều: từ …….. đến ………

- Tối: từ ………. đến ……….

 1. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
 2. Học viên được cấp phát:

- Thẻ học viên;

- Tài liệu học tập Đại cương và chuyên ngành.

 1. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chi phí đào tạo (9)

Tổng chi phí đào tạo nghề là ........................................................... đồng.

(Bằng chữ:..................................................................................... đồng)

Bao gồm các khoản:……………………………………………………………

Phương thức thanh toán (10): ………………………………………………….

Điều 4. Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghè vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

Điều 5. Sau đào tạo

Người học nghề được cấp chứng chỉ (nếu có): ……………………………

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ….…………………….. năm.

Điều 6. Quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi của bên học nghề

 1. Quyền hạn
 2. a) Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình.
 3. b) Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do chính đáng mà chưa tham gia học hoặc phải ngừng học thì được xem xét để bảo lưu và học lại (Thời gian bảo lưu không quá …….tháng).
 4. Nghĩa vụ
 5. a) Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.
 6. b) Trong quá trình học, tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Trung tâm/Công ty và quy định của pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ chi phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 7. Quyền lợi
 8. a) Người học được học lý thuyết và thực hành đảm bảo đủ thời gian và chất lượng theo chương trình của Trung tâm/Công ty đã đề ra.
 9. b) Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được tiếp tục đăng ký học các lớp nâng cao.
 10. c) Trong thời gian học nghề để làm việc cho doanh nghiệp, nếu người học trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được trả lương theo mức theo quy chế của Công ty.

Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của bên dạy nghề

 1. Quyền hạn
 2. a) Trung tâm/Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.
 3. b) Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng):

- Đi nghĩa vụ quân sự;

- Vì lý do sức khoẻ;

- Vi phạm quy định của Nhà nước và quy chế của Trung tâm/Công ty.

 1. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

Điều 8 Điều khoản chung

 1. Những thoả thuận khác:

Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày.......tháng.......năm........và mặc nhiên được thanh lý khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ đối với nhau.

Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản./.

BÊN HỌC NGHỀ

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN DẠY NGHỀ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng đào tạo nghề

(1) Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

(2) Có 02 trường hợp:

- Nếu là trung tâm dạy nghề: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số ...................................... của Trung tâm dạy nghề .....................do sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh ..…….. cấp;

- Nếu là doanh nghiệp dạy nghề cho người lao động để làm việc cho mình: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ...................... của Công ty .......................do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh……..….. cấp.

(3) (4) Lựa chọn một trong hai mục này.

(5) (6) Tên trung tâm dạy nghề hoặc công ty.

(7) Người học nghề, tập nghề phải đủ 14 tuổi và có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề nhất định.

(8) Mục này có thể bỏ qua nếu người lao động có nơi đăng ký thường trú trùng với nơi ở hiện tại.

(9) Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không được thu học phí.

(10) Phương thức thanh toán: thanh toán một lần/thanh toán thành các đợt; chuyển khoản/tiền mặt.

Tại sao nên có mẫu hợp đồng dạy nghề spa, chăm sóc da?

Hợp đồng đào tạo nghề spa là một minh chứng hết sức quan trọng, đóng vai trò bảo vệ quyền lợi đôi bên. Nó không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của cả hai bên mà còn tạo ra một môi trường học tập, đào tạo minh bạch và rõ ràng.

Đối với học viên, hợp đồng giúp họ hiểu rõ về nội dung khóa học, thời gian học, học phí và các điều khoản khác. Điều này giúp học viên có thể lên kế hoạch học tập một cách hiệu quả và đảm bảo rằng họ nhận được những gì mà họ đã đầu tư.

Tại sao nên có hợp đồng đào tạo nghề spa

Đối với trung tâm đào tạo, hợp đồng giúp họ đảm bảo rằng học viên sẽ tuân thủ các quy định của trung tâm. Điều này giúp trung tâm có thể quản lý học viên một cách hiệu quả và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hợp đồng cũng giúp làm rõ các điều khoản và điều kiện giữa học viên và trung tâm đào tạo. Điều này giúp tránh những hiểu lầm và tranh chấp sau này, tạo ra một môi trường học tập thoải mái và yên tĩnh.

Phần quan trọng không nên bỏ qua chính là những cam kết về chi phí. Thông qua việc đặc định rõ thời gian học và chi phí phải trả trong hợp đồng, người học có cái nhìn tổng thể về cam kết của mình và có thể tự tin hơn trong quá trình học.

Vấn đề tiền nong luôn không thể xem nhẹ và khoản học phí cho nghề spa cũng không phải rẻ, đó là lý do chúng ta cần thận trọng với các chi phí trong thời gian đào tạo.

Hơn nữa, hợp đồng là một văn bản pháp lý, có thể được sử dụng để giải quyết các tranh chấp phát sinh. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và đảm bảo rằng mọi người đều tuân thủ theo những gì đã thỏa thuận.

Tham khảo thêm và tải miễn phí:

>> Hợp đồng đào tạo nghề tóc;

>> Hợp đồng dạy nghề nail.

Học viên cần chuẩn bị khi ký hợp đồng đào tạo nghề spa

Trước khi ký hợp đồng đào tạo nghề spa, học viên cần chuẩn bị như sau:

 • Thông tin cá nhân: Đầy đủ thông tin về bản thân như họ tên, ngày sinh, trình độ học vấn, địa chỉ, số điện thoại và số chứng minh nhân dân;
 • Hiểu rõ khóa học: Nắm vững thông tin về khóa học, bao gồm nội dung, thời gian và học phí;.
 • Sức khỏe tốt: Không mắc các bệnh truyền nhiễm và có sức khỏe phù hợp để học nghề;
 • Kiên nhẫn: Sẵn lòng kiên nhẫn đối mặt với các khó khăn trong quá trình học.

Đặc biệt, học viên cần đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Nội dung hợp đồng đào tạo nghề spa/chăm sóc sắc đẹp

 • Chuyên môn hoặc kỹ năng nghề được đào tạo;
 • Địa điểm thực hiện khóa học;
 • Khoảng thời gian để hoàn thành khóa học;
 • Học phí và cách thức thanh toán;
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;
 • Quy định về việc thanh lý hợp đồng;
 • Các điều khoản khác không trái với pháp luật và đạo đức xã hội.

Ngoài ra, mỗi trung tâm, trường đào tạo có thể có những điều khoản riêng biệt phù hợp với chính sách và mục tiêu của họ.

Tải hợp đồng đào tạo nghề spa, cách làm hợp đồng dạy nghề

Quyền, nghĩa vụ của học viên trong mẫu hợp đồng dạy nghề spa

Quyền lợi học viên khi ký mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa

 • Học viên được quyền chủ động đề xuất ý kiến, đóng góp để bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình. Có quyền lên tiếng, tố cáo các hành vi vi phạm điều khoản trong hợp đồng;
 • Được quyền xem xét việc bảo lưu và học lại, với điều kiện thời gian bảo lưu không vượt quá mức quy định của cơ sở đào tạo.

Nghĩa vụ của học viên khi ký hợp đồng đào tạo nghề spa

 • Học viên cần thực hiện đúng các thủ tục nhập học và thanh toán học phí theo quy định;
 • Trong quá trình học, học viên cần tôn trọng quy định của lớp học, quy chế của Trung tâm/Công ty. Nếu học viên vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, tùy theo thỏa thuận hình phạt sẽ được áp dụng;
 • Quyền lợi của học viên được đảm bảo về thời gian và chất lượng của cả phần lý thuyết và thực hành theo chương trình của Trung tâm/Công ty;
 • Học viên sẽ được kiểm tra về trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành, và nhận chứng chỉ theo quy định. Các học viên xuất sắc có thể đăng ký tham gia các lớp nâng cao;
 • Trong quá trình học nghề và làm việc cho doanh nghiệp, nếu học viên tham gia trực tiếp hoặc đóng góp vào sản phẩm chất lượng, họ sẽ được trả lương theo quy định của pháp luật.

Quyền, nghĩa vụ của cơ sở đào tạo trong hợp đồng dạy nghề spa

Trung tâm/Công ty giữ quyền điều chuyển học viên giữa các lớp học và có thể thực hiện các biện pháp như thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật, và chấm dứt hợp đồng đào tạo với những trường hợp học viên vi phạm các điều khoản theo quy định của pháp luật.

Chấp nhận cho học viên chấm dứt hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp sau đây (với điều kiện có đầy đủ giấy tờ pháp lý và căn cứ rõ ràng):

 •  Nghĩa vụ quân sự;
 •  Vấn đề liên quan đến sức khỏe;
 •  Vi phạm các quy định của Nhà nước và các quy chế của Trung tâm/Công ty.

Cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện cần thiết được mô tả trong hợp đồng đào tạo nghề để đạt được hiệu quả, đồng thời đảm bảo tuân thủ theo các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng.

Câu hỏi liên quan đến mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa

1. Hợp đồng đào tạo nghề spa là gì?

Hợp đồng đào tạo nghề spa, hay còn gọi là hợp đồng thực tập, là văn bản minh bạch thỏa thuận giữa học viên và bên đào tạo. Dành cho những người muốn học nghề thẩm mỹ hoặc đăng ký khoá học spa, hợp đồng chỉ được lập khi có sự đồng ý của tất cả các bên tham gia.

Được thiết lập dựa trên cơ sở pháp lý, hợp đồng này quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm, và nghĩa vụ của các bên, cũng như là cơ sở để giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện.

2. Có cần phải ký hợp đồng đào tạo không?

Ký kết hợp đồng đào tạo nghề spa là điều cần thiết nếu bạn muốn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi tham gia giảng dạy. Đã có rất nhiều vụ lừa đảo đào tạo xảy ra và tất nhiên người thiệt chính là học viên vì đã không có bằng chứng cam kết rõ ràng.

3. Trong quá trình đang thực hiện hợp đồng đào tạo nghề spa thì học viên có được nhận lương không?

Điều này phụ thuộc vào thoả thuận đưa ra ban đầu giữa học viên và phía đào tạo. Nếu trong quá trình học tập, học viên có tham gia vào công việc dịch vụ của cơ sở thì theo quy định pháp luật, học viên sẽ được trả lương.

4. Tải hợp đồng đào tạo nghề spa ở đâu?

Tham khảo ngay mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa tại Maudon.net.

>> Tải mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa.

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về hợp đồng đào tạo nghề spa và các thông tin quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc về các hợp đồng bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư tại đây

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư cùng với quyền và nghĩa vụ các bên tham gia chuyển nhượng và tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án