spot_img
HomeThuế - Kế toán - Kiểm toánTải mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà...

Tải mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời giúp cơ quan thuế kiểm tra, giải quyết và thống kê các trường hợp hoàn trả thuế.

Đây là một tài liệu mà các tổ chức và cá nhân sử dụng khi họ muốn yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã đóng góp. Trong bài viết này, hãy cùng maudon.net tìm hiểu kỹ hơn về nó nhé!

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước là giấy gì?

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết các thay đổi về tài chính. Đây là một tài liệu mà các tổ chức và cá nhân sử dụng khi họ muốn yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước, do có sự xuất hiện các sai sót, thừa thuế, hoặc khi không còn nhu cầu sử dụng các khoản tiền đó.

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước là gì?

Quy trình yêu cầu hoàn trả bao gồm việc lập giấy đề nghị hoàn trả, sau đó nộp đến cơ quan quản lý ngân sách để được xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong tài liệu này, các thông tin chi tiết về khoản thu đã đóng góp cùng với lý do chính để yêu cầu hoàn trả phải được trình bày rõ ràng.

Mục tiêu của giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước không chỉ là để đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong quá trình thu và hoàn trả các khoản tiền, mà còn để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

Đây là một bước quan trọng giúp duy trì độ tin cậy của hệ thống ngân sách Nhà nước và xác định một quy trình hợp lý và công bằng khi có những điều chỉnh về tài chính cần thiết.

Tải giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 

Tải mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước miễn phí tại Maudon.net.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số: 01/HT

(Ban hành kèm theo Thông tư số

80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

 

 

TÊN TỔ CHỨC

…………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số:...............................

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                        Kính gửi: ...........

I- Thông tin về tổ chức đề nghị hoàn trả:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[01] Tên người nộp thuế: .............................................................................................

[02] Mã số thuế:                            

[03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

[04] Quận/huyện: ...................... [05] Tỉnh/thành phố: ................................................

[06] Điện thoại: ......................... [07] Fax: ......................[08] Email: .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[09] Tên đại lý thuế (nếu có): … ..……………….......................................................

[10] Mã số thuế:                  

[11] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..................................... ngày: ....................................

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

 1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

STT

Loại thuế

Kỳ đề nghị hoàn thuế

Mã giao dịch điện tử của hồ sơ khai thuế đề nghị hoàn

Số tiền đề nghị hoàn trong kỳ (VNĐ)

Trường hợp đề nghị hoàn thuế

Ghi chú

Từ kỳ

Đến kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 1. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:

 

STT

Mã số thuế

Mã định danh khoản phải nộp (nếu có)

Cơ quan quản lý

thu

Nội dung kinh tế (tiểu mục)

Kỳ thuế

Số tiền đề nghị bù trừ (VNĐ)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo mã số thuế, cơ quan quản lý thu, nội dung kinh tế

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Hoàn trả trực tiếp:

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản:  Tên chủ tài khoản.......................................

Tài khoản số: ........................................................................... Tại Ngân hàng (KBNN).................................

Tiền mặt:

Tên người nhận tiền:....................................................................................

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: .................................. Ngày cấp: ...../ ...../ .....

Nơi cấp: .....................................................................................................

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ......................................................

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

 1. …………………………………………………………………………..................
 2. …………………………………………………………………………..................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.............................

Chứng chỉ hành nghề số:......

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

 

Ghi chú:

- “Trường hợp đề nghị hoàn thuế”: Ghi rõ đề nghị hoàn trả theo quy định tại điểm, khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

- “Ghi chú” tại mục bù trừ: Ghi rõ phải nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra tài chính, Thanh tra chính phủ, cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có);

 

 

Vai trò của đơn đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước có 

Đơn đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước là một loại giấy tờ chứng minh quyền lợi của người nộp thuế khi có thể yêu cầu hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời giúp cơ quan thuế kiểm tra, giải quyết và thống kê các trường hợp hoàn trả thuế. Cụ thể: 

 • Biết được số tiền được hoàn trả: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước đề cập chi tiết đến số tiền cần hoàn trả cho người nộp thuế, bao gồm cả số tiền chính thức cùng với các khoản phí và lãi phát sinh;
 • Trình bày nguyên nhân hoàn trả: Tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết giải thích về lý do của việc hoàn trả, giúp người nộp thuế hiểu được quyết định của cơ quan thuế;
 • Là căn cứ để hoàn trả: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng như một cơ sở để cơ quan thuế có thể đưa ra quyết định về việc hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế. Đồng thời, tài liệu này cũng là bằng chứng cho sự thực hiện đúng quy trình và thủ tục quy định;
 • Bảo đảm sự công bằng: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước cam kết đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước. Điều này giúp người nộp thuế có đầy đủ thông tin và hiểu rõ về quy trình và thủ tục hoàn trả, đồng thời tăng cường lòng tin của họ vào tính công bằng của hệ thống thuế.

Tải mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Nội dung giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước là  giấy tờ yêu cầu việc hoàn trả một khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do một đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu. Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước gồm những nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu hoàn trả. Đây là thông tin cơ bản để xác định người nộp thuế và người được hoàn trả;
 • Lý do và căn cứ pháp lý cho việc hoàn trả. Đây là thông tin quan trọng để giải thích nguyên nhân dẫn đến việc hoàn trả và chứng minh quyền lợi của người yêu cầu.

Ví dụ, lý do có thể là do nộp thuế sai quy định, do được miễn, giảm thuế theo chính sách, do bị xử phạt hành chính về thuế quá mức… Căn cứ pháp lý có thể là các luật, nghị định, thông tư, quyết định liên quan đến thuế và hoàn trả;

 • Số tiền, kỳ thuế và nguồn thu ngân sách nhà nước cần hoàn trả. Đây là thông tin chi tiết về số tiền đã nộp và số tiền cần hoàn trả, thời gian nộp thuế và thời gian yêu cầu hoàn trả, nguồn thu ngân sách nhà nước mà khoản tiền đó thuộc về.

Ví dụ, số tiền cần hoàn trả là 10 triệu đồng, kỳ thuế là quý I năm 2024, nguồn thu ngân sách nhà nước là ngân sách trung ương;

 • Tài khoản ngân hàng của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu hoàn trả để chuyển khoản. Đây là thông tin cần thiết để cơ quan thuế thực hiện việc chuyển khoản cho người được hoàn trả.

Tài khoản ngân hàng phải có tên chủ tài khoản trùng khớp với tên của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu hoàn trả. Trong trường hợp nhận tiền mặt thì phải điền chi tiết về thông tin cá nhân của người nhận như số cccd hoặc cmnd, ngày cấp…;

 • Ngày tháng, chữ ký và đóng dấu của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu hoàn trả. Đây là thông tin xác nhận sự hợp pháp và chính xác của giấy đề nghị hoàn trả.

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước phải được gửi kèm theo các giấy tờ liên quan như biên lai thuế, quyết định miễn, giảm thuế, quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế… để cơ quan thuế có hướng giải quyết đúng đắn nhất. 

Tải mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Tường hợp chấp nhận đề nghị hoàn trả khoản thu từ ngân sách nhà nước

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Thông tư 328/2016/TT-BTC, quá trình hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước là một quy trình phức tạp, áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau, bao gồm:

 • Việc thu tiền không tuân thủ chính sách: Trong trường hợp thu tiền không tuân thủ đúng chính sách, chế độ quy định, người đóng góp có quyền yêu cầu hoàn trả số tiền đã đóng góp;
 • Thay đổi về các quy định thu: Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong các quy định thu của Nhà nước, người đóng góp hoàn toàn có quyền yêu cầu hoàn trả số tiền đã nộp;
 • Người được miễn giảm, hoàn thuế: Nếu trong trường hợp người nộp được phép miễn, giảm, hoàn thuế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, họ sẽ được hoàn trả khoản thu theo ngân sách Nhà nước;
 • Hoàn trả theo quy định ban hành mới nhất của pháp luật về thuế và văn bản quy phạm pháp luật: Nếu số tiền đã đóng góp không còn tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, người đóng góp đều có quyền yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã đóng góp.

Điều này là để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ đúng quy định pháp luật trong quá trình quản lý và sử dụng nguồn lực từ các đóng góp thu ngân sách Nhà nước;

 • Số tiền nộp lớn hơn số tiền phải nộp: Trong trường hợp người nộp có số tiền thuế, tiền phạt và thu khác đã nộp lớn hơn số tiền phải nộp đối với từng loại thuế, người đóng góp có quyền yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã đóng góp.

Câu hỏi về giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

1. Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước là gì?

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước là một tài liệu formal mà các tổ chức và cá nhân sử dụng khi họ muốn yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước, do có sự xuất hiện các sai sót, thừa thuế, hoặc khi không còn nhu cầu sử dụng các khoản tiền đó.

2. Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước có vai trò gì?

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước là một loại giấy tờ chứng minh quyền lợi của người nộp thuế khi có thể yêu cầu hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nộp, bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời giúp cơ quan thuế kiểm tra, giải quyết và thống kê các trường hợp hoàn trả thuế.

3. Nội dung cần có trong giấy  đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước là gì?

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước gồm những thông tin cơ bản sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu hoàn trả;
 • Lý do và căn cứ pháp lý cho việc hoàn trả;
 • Số tiền, kỳ thuế và nguồn thu ngân sách nhà nước cần hoàn trả;
 • Tài khoản ngân hàng của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu hoàn trả;
 • Ngày tháng, chữ ký và đóng dấu của đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu.

Trên đây là phần hỗ trợ từ Maudon.net với các thông tin về giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và các thông tin quan trọng liên quan. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ Maudon.net để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất. 

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.