spot_img
HomeViệc làm - Nhân sựTải giấy giới thiệu việc làm - Cách viết giấy giới thiệu...

Tải giấy giới thiệu việc làm – Cách viết giấy giới thiệu làm việc

Tìm hiểu: Giấy giới thiệu là gì? Bạn có thể download mẫu giấy giới thiệu làm việc ở đâu? Cách viết giấy giới thiệu việc làm của công ty, doanh nghiệp đơn giản.

GIấy giới thiệu việc làm là gì?

➤ Giấy giới thiệu là một loại văn bản mà do một doanh nghiệp/công ty hay cơ quan, tổ chức đưa ra dùng để giới thiệu những thông tin cơ bản về nhân viên đại diện công ty, cán bộ viên chức, công chức đại diện cho đơn vị, tổ chức đó hoặc các trường hợp khác để liên hệ với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được giới thiệu nhằm để thực hiện những công việc cụ thể theo nội dung được ghi trong giấy giới thiệu.

➤ Người được giới thiệu là người đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp/công ty hay cơ quan, tổ chức được giới thiệu. Họ có quyền thay mặt để làm việc hay ký kết những văn bản có liên quan đến các nội dung được giới thiệu nhân danh của đơn vị hay tổ chức giới thiệu.

Giay-gioi-thieu-viec-lam-va-giay-gioi-thieu-lam-viec

Giấy giới thiệu có nhiều mục đích khác nhau:

 • Giúp tránh xảy ra những trường hợp mạo danh, giả mạo hoặc gây nhầm lẫn đối với các tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân được giới thiệu;
 • Giúp các bên được làm việc với đúng người cần làm việc hoặc có chuyên môn xử lý vấn đề đang gặp phải;
 • Giúp bên được giới thiệu tín nhiệm hơn và qua đó nhận được sự hỗ trợ hiệu quả và nhiệt tình trong thời gian làm việc;
 • Giấy giới thiệu còn là một tài liệu pháp lý quan trọng dùng để giải trình các vấn đề khác liên quan khi xảy ra những sự cố bất ngờ ngoài ý muốn của các bên.

Tải ngay mẫu giấy giới thiệu làm việc mới nhất

Dưới đây là mẫu tải mà Maudon.net đã tổng hợp để quý độc giả có thể tham khảo và tải về file word miễn phí!

1. Giấy giới thiệu việc làm

➤ Giấy giới thiệu việc làm là một loại văn bản khá quan trọng thường được sử dụng để giới thiệu một cá nhân nào đó đến với một cơ quan, môi trường mới dùng để chứng minh và mô tả tóm tắt kinh nghiệm làm việc cũng như kỹ năng và phẩm chất của người được giới thiệu khi làm việc ở các nơi trước đó.

➤ Khi có mẫu giấy giới thiệu việc làm sẽ giúp các nhà tuyển dụng có thể đánh giá xem rằng người được giới thiệu có phù hợp với yêu cầu công việc hay không và cũng đồng thời tạo ra một ấn tượng tích cực hơn về độ tin cậy của người được giới thiệu.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- .........

........ , ngày ..... tháng ..... năm 20...

 

GIẤY GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

.................................................. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):..................................... ...............................................

Chức vụ:..........................................................................................

Được cử đến: ............................................................................

Về việc:............................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày........................./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

2. Mẫu giấy giới thiệu làm việc, công tác tại nơi khác

➤ Mẫu giấy giới thiệu làm việc, công tác tại nơi khác là một loại văn bản hành chính công ty hiện tại của nhân viên cung cấp để giới thiệu khái quát các thông tin về họ như chứng minh năng lực và mô tả tóm tắt về quá trình làm việc và công tác của nhân viên.

➤ Mẫu giấy giới thiệu làm việc thường được công ty ban hành khi nhân viên chuyển sang làm việc từ chi nhánh này sang chi nhánh mới.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐƠN VỊ:.....................................

.....................................................

SỐ:........................../GT

GIẤY GIỚI THIỆU

Giới thiệu:.....................................................

Chức vụ:........................................................

Được cử đến:.................................................

Để:..................................................................

........................................................................

Có giá trị từ ........ đến..............năm 20......
Ngày ........ tháng ...... .năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

ĐƠN VỊ: ..............

SỐ:............./GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ..................................................................................................................

Trân trọng giới thiệu: ...............................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................

Được cử đến: ............................................................................................................

Để:.............................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đề nghị: ...........................................................giúp đỡ …....................................... ............................. hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị từ................đến................năm 20......
Ngày ........ tháng ........ năm .........

Thủ trưởng đơn vị

 

Cách viết giấy giới thiệu của công ty

Như đã đề cập ở phía trên, mẫu giới thiệu là loại tài liệu dưới dạng văn bản do doanh nghiệp/công ty hay cơ quan, tổ chức đưa ra nên có thể được sử dụng dưới nhiều hình thức, cách thức khác nhau. Tuy nhiên, mẫu giấy giới thiệu cũng cần phải được phải đảm bảo về các yếu tố cơ bản sau:

Về phần tên chủ thể: Tên doanh nghiệp/công ty hay cơ quan, tổ chức (thể hiện bên trái), ngang bằng với đó bên phải là quốc hiệu và tiêu ngữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc”.

Lưu ý:

 • Phần tên doanh nghiệp/công ty hay cơ quan, tổ chức để ngang bằng với phần quốc hiệu hoặc thấp hơn không được cao hơn, phần số hiệu ngang bằng với phần tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”;
 • Tên doanh nghiệp/công ty hay cơ quan, tổ chức nhà nước thường được viết bên dưới đơn vị chủ quản.

Tên của mẫu giấy giới thiệu là: GIẤY GIỚI THIỆU (viết in hoa và được in đậm) hoặc có thể trình bày dưới dạng: GIẤY GIỚI THIỆU (V/v: Nhân viên đi công tác)

Về phần kính gửi: Phải được trình bày rõ, viết đúng tên doanh nghiệp/công ty hay cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến.

Về phần thông tin của người được giới thiệu:

 • Phải được trình bày đầy đủ họ tên, chức vụ, tóm tắt sơ lược các thông tin cần thiết tùy mục đích giới thiệu. Ví dụ: Nếu giới thiệu nhân viên đi công tác thì phải thêm các thông tin như quá trình làm việc, giỏi ở mảng nào..
 • Nếu người được giới thiệu là cá nhân bên ngoài thì có thể thêm các thông tin để định danh như số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân…

Về phần nội dung trong mẫu giấy giới thiệu:

 • Cần phải ghi rõ lý do và phạm vi làm việc cụ thể.
 • Có một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là thời điểm có hiệu lực hay hết hiệu lực của giấy giới thiệu thường được viết tay hơn là đánh máy.

Về phần ký tên và đóng dấu của người có thẩm quyền giới thiệu: Ký tên và đóng dấu đầy đủ.

Về phần nơi gửi: viết vắn tắt tên của các cơ quan và thông tin lưu trữ văn bản.

Tải giấy giới thiệu việc làm - Cách viết giấy giới thiệu làm việc

Giấy giới thiệu khác biệt gì so với giấy ủy quyền?

Nội dung và hàm ý của giấy giới thiệu và giấy ủy quyền có nhiều điểm tương đồng nhưng nó có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Giấy giới thiệu

Giấy ủy quyền

Thường được sử dụng nhằm để liên hệ hay đại diện cho doanh nghiệp/công ty hay cơ quan, tổ chức để làm việc, làm rõ và thực thi một công việc nhất định.

Được sử dụng trong những trường hợp mà bên ủy quyền trao quyền thực hiện (quyền của chính mình) cho người được ủy quyền để thay mặt mình để thực hiện một công việc cụ thể. Người được ủy quyền có quyền được nhân danh người ủy quyền để thực hiện những công việc có trong phạm vi được ủy quyền.

Về góc độ pháp lý thì giấy giới thiệu có tính pháp lý thấp hơn giấy ủy quyền. 

Người được giới thiệu chỉ có thể thực hiện công việc trong các phạm vi nhỏ hay chung chung như tiếp nhận hay làm rõ thông tin và không thể thay mặt bên giới thiệu để quyết định các vấn đề có trong nội dung giới thiệu.

Về góc độ pháp lý thì giấy giới thiệu có tính pháp lý cao hơn giấy ủy quyền.

Theo giấy ủy quyền thì người được ủy quyền có quyền được dùng mọi biện pháp hợp pháp để thực hiện công việc mà họ đã được ủy quyền. Người được ủy quyền có thể thay mặt để tố cáo, giải trình, khởi kiện hay thực hiện các công việc khác một cách hợp pháp và hoàn toàn không trái pháp luật. 

Giấy giới thiệu là văn bản mang tính chất đối ngoại như chào hỏi, tương tác, trao đổi… của doanh nghiệp/công ty hay cơ quan, tổ chức. 

Giấy ủy quyền là loại văn bản mang tính chất pháp lý dùng để thay mặt, đại diện để thực hiện hay đưa ra phương án nhằm bảo vệ người ủy quyền (Ví dụ trường hợp ủy quyền cho luật sư) trong phạm vi rộng lớn hơn nhiều. 

Tức là, người được ủy quyền được chủ động đưa ra quyết định, còn người giới thiệu chỉ là người làm theo hướng dẫn. Trách nhiệm của người được ủy quyền cũng sẽ cao hơn trách nhiệm của người được giới thiệu trong những trường hợp cụ thể.

>> Tham khảo ngay: Giấy ủy quyền dành cho cá nhân phổ biến.

Những câu hỏi liên quan đến mẫu giấy giới thiệu 

1. Tại đây có các mẫu giấy giới thiệu khác không?

Maudon đã có nhiều bài viết có tổng hợp mẫu file word để tải về của giấy giới thiệu, bạn đọc có thể truy cập vào đường dẫn này “Maudon.net” để tìm hoặc có thể nhấn và đường link bên dưới có tổng hợp sẵn một số mẫu giấy giới thiệu thường gặp.

>> Tham khảo và tải miễn phí: Download mẫu giấy giới thiệu – Phổ biến nhất.

2. Giấy giới thiệu dùng để làm gì?

Giấy giới thiệu có nhiều mục đích khác nhau và có những mục đích chính như sau:

 • Giúp tránh xảy ra những trường hợp  mạo danh, giả mạo hoặc gây nhầm lẫn đối với các tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân được giới thiệu.
 • Giúp các bên được làm việc với đúng người cần làm việc hoặc có chuyên môn xử lý vấn đề đang gặp phải;
 • Giúp bên được giới thiệu tín nhiệm hơn và qua đó nhận được sự hỗ trợ hiệu quả và nhiệt tình trong thời gian làm việc;
 • Giấy giới thiệu còn là một tài liệu pháp lý quan trọng dùng để giải trình các vấn đề khác liên quan khi xảy ra những sự cố bất ngờ ngoài ý muốn của các bên.
Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.