spot_img
HomeĐảng - Người có côngTải miễn phí- Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng mới nhất...

Tải miễn phí- Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng mới nhất ở đây

Tải đơn xin miễn sinh hoạt Đảng, hướng dẫn viết mẫu đơn miễn/tạm hoãn sinh hoạt đảng chuẩn nhất, những trường hợp phải viết đơn xin miễn sinh hoạt Đảng.

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng là gì?

Sinh hoạt Đảng có vai trò quan trọng trong các chi bộ, Đảng viên sau mỗi buổi sinh hoạt sẽ nhận thức được vai trò, vị trí của tổ chức Đảng cơ sở và của chi bộ; có ý nghĩa sâu sắc trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng lãnh đạo cho mỗi Đảng viên. 

Đảng viên có thể xin miễn tham gia sinh hoạt Đảng vì một số lý do cá nhân, chính vì thế đơn xin miễn sinh hoạt đảng được viết ra với mục đích xin nghỉ tạm thời hay vĩnh viễn sinh hoạt Đảng.

Mau-don-xin-mien-sinh-hoat-dang-tam-thoi,-vinh-vien

Tải ngay các mẫu đơn miễn sinh hoạt Đảng mới nhất

1. Tải miễn phí mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời

Vì một số lý do cá nhân mà Đảng viên không thể tham gia sinh hoạt Đảng, chính vì thế cần viết mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng tạm thời để có thể xin tạm miễn sinh hoạt Đảng.

Mẫu đơn miễn sinh hoạt đảng tạm thời có nhiều tên gọi khác nhau như: Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời, mẫu đơn xin tạm nghỉ sinh hoạt Đảng, mẫu đơn xin tạm miễn sinh hoạt Đảng… 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG BỘ ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………

 
 

(Địa điểm), ngày … tháng … năm ……

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi: – Đảng ủy:………………………….

– Chi bộ đảng: …………………………………

Tôi tên là: .………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………

Nguyên quán: …………………………………

Ngày vào Đảng: ………….. – Được công nhận chính thức ngày ……………

Hiện tại, tôi đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng: …

Vì lý do:……………….(nêu rõ ràng lý do không thể sinh hoạt Đảng được)…

Nay tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ ……………… cùng chi bộ....................cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian..................…………….. Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng vĩnh viễn

Trong trường hợp Đảng viên già và yếu theo Quy định 29-QĐ/TW quy định thi hành điều lệ Đảng sẽ tự viết đơn xin miễn sinh hoạt Đảng và chi bộ sẽ xem xét có thể được miễn vĩnh viễn sinh hoạt Đảng hay không.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Đảng bộ:…………………         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     

Chi bộ: …………………….               

                                                    ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

(V/v: xin miễn sinh hoạt Đảng vĩnh viễn)

Kính gửi: – Đảng uỷ…………………

– Chi bộ Đảng………………………

 • Căn cứ Quy định 29-QĐ/TW quy định về thi hành Điều lệ Đảng;
 • Căn cứ Hướng dẫn 09-HD/BTCTW.

Tôi tên là:……………            Sinh ngày:……………

Chứng minh nhân dân:……………   Nơi cấp:…………….     Ngày cấp:…………..

Địa chỉ thường trú:………………………

Nơi ở hiện nay:……………………

Vào Đảng ngày:…. tháng… năm…..                  

Được công nhận ngày:…. tháng… năm…

Hiện nay tôi đang sinh hoạt tại chi bộ Đảng………..

Tôi làm đơn này xin trình bày với chi bộ một việc như sau:

Hiện này, tôi đã…….tuổi, do tuổi đã cao, sức khoẻ đã bị giảm sút nhiều, khả năng đi lại bị hạn chế nên tôi không thể tiếp tục tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ. Bên cạnh đó, căn cứ theo Điểm 7, Quy định 29-QĐ/TW quy định về thi hành Điều lệ Đảng:

Do đó, tôi làm đơn này báo cáo và kính xin chi bộ xem xét và cho tôi được miễn công tác và sinh hoạt Đảng vĩnh viễn.

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều đúng sự thật và tôi xin chịu mọi trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                          Người làm đơn

– Giấy xác nhận của cơ sở y tế…….                                (ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tại trường học

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng tại trường học là mẫu đơn xin tạm miễn sinh hoạt Đảng dành cho cán bộ viên chức là giáo viên đã kết nạp đảng trong trường vì một số lí do mà phải xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng tại trường học là mẫu đơn được viết tương đối ngắn gọn và tập trung chủ yếu vào lý do viết đơn của mỗi Đảng viên.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG .................

CHI BỘ ……..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________

 

.............., ngày...tháng...năm....

ĐỀ NGHỊ

V/v Xin miễn công tác và sinh hoạt đảng viên

Kính gửi: Chi ủy Chi bộ ………

Tôi tên ………………….., sinh năm .......

Vào đảng ngày ………………. Chính thức

Đang sinh hoạt đảng tại ……………………, đã đóng đảng phí đến hết tháng

Căn cứ/Do/Vì ...................................................................................................

..............................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tôi kính đề nghị Chi bộ xem xét và miễn sinh hoạt đảng theo đúng quy định của Đảng. Hết thời gian miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi ủy nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng qui định.

Rất mong Chi bộ xem xét và chấp thuận.

Trân trọng./.

 

NGƯỜI VIẾT

 

Những trường hợp nào được miễn sinh hoạt Đảng

Miễn sinh hoạt Đảng gồm 2 trường hợp: miễn sinh hoạt Đảng vĩnh viễn và miễn sinh hoạt Đảng tạm thời.

 • Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Điều lệ Đảng thì Đảng viên già, yếu không đủ sức khỏe để tham gia sinh hoạt đảng, tự viết đơn xin miễn sinh hoạt để miễn sinh hoạt Đảng và Đảng ủy sẽ xem xét trường hợp trên.

Ngoài trường hợp Đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng. Đảng viên có thể xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời trong các trường hợp sau đây:

 • Đảng viên phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc đi điều trị bệnh ở xa nơi cư trú;
 • Đảng viên được giao nhiệm vụ ra nước ngoài đơn lẻ, hay vì việc riêng (du lịch, chữa bệnh, thăm người thân…); đảng viên đi lao động ở những vùng xa đơn lẻ, không có tổ chức Đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn, bất khả kháng không thể tham gia sinh hoạt Đảng;
 • Đi làm việc lưu động ở các đơn vị trong nước, địa phương dưới 1 năm, việc làm không ổn định, hoặc ở nơi chưa có đơn vị tổ chức Đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Đảng;
 • Đảng viên là cán bộ, công, viên chức nghỉ công tác và đang chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng, mong muốn được miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian chờ quyết định nghỉ hưu;
 • Đảng viên nữ đanh trong thời gian nghỉ sinh theo quy định của Luật Lao động có nguyện vọng miễn sinh hoạt Đảng.

Lưu ý: Đảng viên phải làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng, báo cáo chi bộ. Chi bộ xem xét đồng thời ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cơ sở xét và quyết định.

>> Xem thêm: Cách viết đơn xin kết nạp Đảng.

Những lưu ý khi viết mẫu miễn sinh hoạt Đảng

Khi viết mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng dù là đơn xin miễn sinh hoạt Đảng cho người cao tuổi hay mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời, để mẫu đơn thể hiện được sự chuyên nghiệp và để quá trình giải quyết đơn được nhanh chóng hơn thì cần chú ý một số vấn đề sau:

 • Thông tin Đảng bộ, chi bộ đặt ở vị trí phía trên cùng góc bên trái của mẫu đơn miễn sinh hoạt Đảng;
 • ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM phải ghi ở vị trí phía bên trên cùng góc bên phải của văn bản, tiếp đó là ngày tháng năm viết đơn;
 • Tên đơn: ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG có thể ghi là ĐƠN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI, ĐƠN XIN NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI…;
 • Kính gửi: trong phần kính gửi sẽ là kính gửi Đảng ủy và kính gửi chi bộ Đảng… nơi mà Đảng viên làm đơn đã kết nạp Đảng, hay Đảng ủy và chi bộ Đảng nơi đảng viên đang công tác và hoạt động;
 • Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, ngày vào Đảng, được công nhận chính thức ngày… Trong những mục này các thông tin phải tự ghi và phải chính xác ghi rõ ngày vào Đảng và ngày được công nhận chính thức là Đảng viên sau khi trải qua quá trình là Đảng viên dự bị;
 • Tiếp đến là ghi rõ ràng, cụ thể tên của chi bộ nơi Đảng viên đang sinh hoạt;
 • Nêu cụ thể phần lý do xin miễn sinh hoạt Đảng;
 • Cần phải ghi rõ thời gian xin miễn sinh hoạt Đảng là từ ngày tháng năm nào cho đến ngày tháng năm nào.

nhung-luu-y-khi-viet-mau-don-mien-sinh-hoat-dang

Một số câu hỏi liên quan đến đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

1. Độ tuổi chính xác được xem xét miễn vĩnh viễn sinh hoạt Đảng là bao nhiêu?

Đảng viên ở độ tuổi được xem xét miễn vĩnh viễn sinh hoạt đảng là những Đảng viên trong độ tuổi nghỉ hưu theo bộ luật lao động cụ thể: Nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.

Những Đảng viên này tự viết đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng vĩnh viễn Đảng ủy sẽ xem xét và phê duyệt cho những trường hợp trên khi đủ yêu cầu.

2. Trốn sinh hoạt Đảng có bị xử lý kỷ luật không?

Sinh hoạt đảng là một hoạt động quan trọng trong thời gian làm việc của đảng viên, tuy nhiên tình trạng trốn sinh hoạt đảng đang xảy ra càng nhiều.

Tuy rằng chưa có bộ luật nào xử phạt trực tiếp, cụ thể Đảng viên trốn sinh hoạt Đảng tuy nhiên khoản 8.1 điều 8 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 đã quy định rằng: Chi bộ xem xét và đề nghị cấp bộ có quyền xóa luôn tên tên Đảng viên khỏi danh sách đảng viên nếu Đảng viên đó không sinh hoạt và đóng phí Đảng viên 3 tháng trong 1 năm.

3. Đảng viên trong thời gian miễn sinh hoạt Đảng có phải nộp phí không?

Có. Căn cứ theo hướng dẫn số 27-HD/BTCTW: Thực hiện nhiệm vụ Đảng viên phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và sức khỏe; Đảng viên phải giữ gìn tư cách Đảng viên; đóng phí Đảng theo quy định.

Chính vì thế việc miễn sinh hoạt Đảng và đóng phí là khác nhau nên Đảng viên vẫn phải đóng phí như bình thường.

4. Đi du lịch muốn xin nghỉ sinh hoạt Đảng thì phải làm sao?

Trường hợp đi du lịch thuộc trường hợp được tạm miễn sinh hoạt đảng.

>> THAM KHẢO THÊM: Những trường hợp nào được miễn sinh hoạt Đảng.

Trong trường hợp trên Đảng viên phải viết đơn xin tạm nghỉ sinh hoạt Đảng và chờ được xét duyệt cho phép nghỉ sinh hoạt Đảng.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.