spot_img
HomeĐảng - Người có côngDownload mẫu kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Download mẫu kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Sinh hoạt Đảng là một trong những phần nội dung, nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục đích chính là đảm bảo được sự thống nhất về các mặt chính trị, tổ chức và tư tưởng, nâng cao được bản lĩnh, lãnh đạo, năng lực chính trị và sức chiến đấu kiên cường cho mỗi Đảng viên là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vì một số lý do cá nhân mà một số Đảng viên không thể thực hiện công tác sinh hoạt Đảng tại đơn vị hiện tại Đảng viên cần chuyển sinh hoạt Đảng sẽ làm đơn và xin được chuyển sinh hoạt Đảng và để hoàn thiện hồ sơ xin chuyển sinh hoạt Đảng phải cần thêm mẫu đơn tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng.

Vậy, mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là gì? Dưới đây mẫu Maudon.net sẽ giới thiệu với mọi người về những thông tin về bản tự kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chi tiết và mọi người có thể tải về sử dụng mẫu bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng miễn phí.

Tìm hiểu khái niệm chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

Khi một Đảng viên vì một số lý do cá nhân hay nhiệm vụ không thể tiếp tục thực hiện việc sinh hoạt Đảng tại đơn vị đang thực hiện việc sinh hoạt Đảng hiện tại, Đảng viên đó sẽ tiến hành làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng nhằm bày tỏ lý do và mong muốn được cho phép chuyển sinh hoạt Đảng đến một nơi phù hợp hơn.

Để nắm được hoạt động, tình hình thực hiện việc sinh hoạt Đảng ở Chi bộ cũ sinh hoạt Đảng trước đó, Đảng viên thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng ngoài phải làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng còn phải làm bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng để chi bộ mới có những căn cứ để có thể tiến hành xem xét quản lý.

Trong đó, Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng cần phải tự kiểm điểm về ý chí, chuyên môn, tư tưởng, phẩm chất, những điều có thể làm được, không làm được và cần khắc phục, kỷ luật… ở nơi sinh hoạt Đảng cũ. Thông qua đó, cơ sở Sinh hoạt Đảng mới có kế hoạch rèn luyện và quản lý Đảng viên.

>> Tham khảo miễn phí: Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng.

Mau-kiem-diem-dang-vien-chuyen-sinh-hoat-dang.jpg

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng là cơ sở xem xét, tự kiểm điểm của mỗi Đảng viên khi thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng về phẩm chất, trách nhiệm tư cách, đạo đức lối sống, đối với những nhiệm vụ được giao và những tổ chức kỷ luật trong đội ngũ Đảng…

Từ đó có thể đưa ra những phương pháp giải quyết, hạn chế, khắc phục những khuyết điểm và phát huy ưu điểm để có thể được hoàn thiện hơn, trở thành một trong những Đảng viên ưu tú, gương mẫu.

Tải miễn phí bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là một trong những thủ tục bắt buộc và không thể thiếu trong quá trình Đảng viên thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng tuân theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng được dùng để làm cơ sở cho việc Đảng viên tự nhận xét và kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày .... tháng .... năm .......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: 

- Chi uỷ chi bộ...................................................................

- Đảng uỷ...........................................................................

Tên tôi là: .............   Sinh ngày ....... tháng ....... năm .......

Nơi ở hiện nay: ...................................................................

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ....... tháng ....... năm..........

Tại chi bộ: ............................................................

Chính thức ngày: ................................. tại chi bộ: ..........................

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ: .....................................

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: ....................................................

 1. Về tư tưởng chính trị: ...................................................................
 2. Về đạo đức, lối sống: …………………………………………………
 3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: …………………………………
 4. Về tổ chức kỷ luật: ……………………………………………………
 5. Về khuyết điểm: ………………………………………………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…, Đảng bộ… Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ…, đảng bộ….

Kính mong chi ủy chi bộ …, Đảng ủy .... tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt Đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

…………………………………………………………………………………………

Ngày……tháng……năm…
T/M CHI ỦY
BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….
Chữ ký đồng chí: ……………………………………………………

……………., ngày…… tháng…… năm…
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

 

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Khi điền bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng cần phải lưu ý điền đầy đủ những thông tin cơ bản, cần thiết đã được nêu trong mẫu văn bản kiếm điểm chuyển sinh hoạt Đảng và phải nêu rõ ràng bằng cách trung thực và khách quan nhất.

1. Về cách thức trình bày bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

 • Bản tự kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng này không chỉ gửi lên cho Chi uỷ hiện đang quản lý Đảng viên mà còn sẽ gửi lên đơn vị Đảng bộ nơi Đảng viên sắp thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng chuyển đến sinh hoạt, chính vì vậy cách thức trình bày cho bản tự kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng này là hết sức quan trọng;
 • Với những trường hợp đánh máy trực tiếp đối với bản tự kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là tuyệt đối không được đánh máy chữ ký mà phải được thực hiện ký thực.

2. Về phần thông tin cá nhân của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Theo mẫu phía trên thì Đảng viên thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng cần điền thông tin đầy đủ rõ ràng, chính xác và cẩn thận. Để tránh xảy ra bất kỳ sai sót nào khi đã chuyển đơn để xin chữ ký và ý kiến nhận xét của đơn vị Chi uỷ đang quản lý và phải làm lại bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng này.

3. Về mặt tư tưởng chính trị của Đảng viên làm bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng

Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng cần phải nêu lên được phẩm chất như:

 • Lập trường, tư tưởng của đảng viên làm bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng trong đường lối của Đảng; mục tiêu của toàn dân tộc; và tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh;
 • Về suốt quá trình chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong thời gian sinh hoạt;
 • Về những ý thức tự giác học tập và tiến hành trau dồi thêm kiến thức để có cơ hội bắt kịp được với thời đại mới đang ngày càng phát triển cũng như nâng cao được năng lực, khả năng của bản thân nhằm có thể vận dụng vào quá trình sinh hoạt Đảng.

4. Mặt đạo đức, phẩm chất và lối sống của Đảng viên làm mẫu bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng

Là một phần rất quan trọng đối với mỗi Đảng viên thực hiện làm bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải là một tấm gương cho nhân dân, phẩm chất Đảng viên phái tồn tại sự trong sạch, lành mạnh và có đạo đức tốt thì mới có thể phát huy, tinh thần tuyên truyền tư tưởng cách mạng đến nhân dân.

 • Trong phần này Đảng viên bắt buộc phải nêu được về mặt tư cách đạo đức và những phẩm chất của bản thân mình;
 • Thêm vào đó người Đảng viên còn phải nêu được ra nhưng biểu hiện cụ thể, ở đây Đảng viên cần phải chú ý về sự trung thực để có thể liệt kê ra những biểu hiện tích cực và biểu hiện tiêu cực của bản thân nếu có.

Những biểu hiện tích cực của mỗi Đảng viên không chỉ đến từ Đảng viên có được phẩm chất đạo đức hàng ngày mà còn phải dựa trên những hoạt động và những đường lối của Đảng dành cho Đảng viên đó.

5. Về phần trách nhiệm của Đảng viên đối với những nhiệm vụ được giao

Trong quá trình thực hiện việc công tác, sinh hoạt Đảng thì Đảng viên phải tự bản thân có thể đánh giá về trách nhiệm của mình đối với những nhiệm vụ đã được giao phó. Về tinh thần hay ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ, mức độ thực hiện và cách thức mà Đảng viên đó thực hiện nhiệm vụ.

Khi bất Đảng viên nào càng có nhiều trách nhiệm với những công việc và nhiệm vụ đã được giao của mình thì sẽ càng tận tâm và tận lực với công việc, có những ý tưởng sáng tạo, cách thức làm việc chuyên nghiệp để có thể đạt được những hiệu quả cao nhất.

6. Về mặt tổ chức kỷ luật của Đảng viên trong Đảng

Khi tham gia bất kỳ một tổ chức nào thì điều quan trọng và thiết yếu để có thể làm nên sự thành công của tổ chức đó chính là tính kỷ luật.

Đảng viên sẽ cần phải tự mình nhận xét về những ý thức của bản thân về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng. Thái độ và trách nhiệm của Đảng viên làm mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt.

7. Về mặt hạn chế, những khuyết điểm và đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm 

Từ những phần tự nhận xét phía trên và thực tế về việc thực hiện sinh hoạt Đảng, Đảng viên sẽ có thể tự mình rút ra được những điểm chưa tốt (khuyết điểm) của mình trong suốt quá trình sinh hoạt Đảng tại Chi uỷ trước đó.

Bên cạnh đó Đảng viên cần phải nêu được những biện pháp khắc phục những khuyết điểm đã đề ra trong thời gian sau: Đây cũng có thể được xem xét như một mục tiêu do chính Đảng viên đặt ra khi chuẩn bị chuyển sinh hoạt Đảng đến Đảng uỷ công tác mới.

Cuối cùng Đảng viên phải tuyên hứa sẽ thực hiện tốt đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước và tiến hành ký và ghi rõ họ và tên.

Huong-dan-cach-viet-ban-kiem-diem-dang-vien-chuyen-sinh-hoat-dang

Những trường hợp được phép thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng

Theo những quy định tại Điều 6 thuộc Quy định số 29-QĐ/TW đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành năm 2016, có 5 trường hợp được xem xét và quyết định cho phép việc chuyển sinh hoạt Đảng:

 • Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức: Đảng viên nào đó có quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thay đổi nơi cư trú lâu dài, thôi việc hay phục viên. Trong đó, Đảng viên phải thuộc điện đang không bị kiểm tra hay thanh tra đang tiến hành xem xét, giải quyết vụ khiếu nại hoặc tố cáo nào;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời: Khi Đảng viên thực hiện việc thay đổi nơi công tác hay nơi cư trú có thời gian từ 03 tháng cho đến thời gian 01 năm; được cử đi học tại các đơn vị trong hay ngoài nước từ thời gian 03 tháng cho đến 02 năm sau đó sẽ trở về lại với đơn vị cũ và tiến hành làm việc, sinh hoạt Đảng;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài và không còn sinh hoạt Đảng trong nước;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng khi tiến hành việc chuyển giao, chia tách hay sáp nhập chi bộ, Đảng bộ hay thành lập mới;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng đang công tác, sinh hoạt hiện tại bị kỷ luật giải tán, bị giải thể.

>> Tham khảo và tải: Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng.

Một số câu hỏi liên quan đến bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng

1. Đảng viên khi tự kiểm điểm sẽ phải xem xét về vấn đề gì?

Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng cần phải tự kiểm điểm về ý chí, chuyên môn, tư tưởng, phẩm chất, những điều có thể làm được, không làm được và cần khắc phục, kỷ luật… ở nơi sinh hoạt Đảng cũ.

>> Tham khảo thêm: Chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

2.Khi làm mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng có được đánh máy không?

Có. Với những trường hợp đánh máy trực tiếp đối với bản tự kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là tuyệt đối không được đánh máy chữ ký mà phải được thực hiện ký thực.

>> Tham khảo thêm: Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng.

3. Có bao nhiêu trường hợp được xem xét chuyển sinh hoạt Đảng?

Theo những quy định tại Điều 6 thuộc Quy định số 29-QĐ/TW đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành năm 2016, có 5 trường hợp được xem xét và quyết định cho phép việc chuyển sinh hoạt Đảng.

>> Tham khảo thêm: Trường hợp được phép thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành y mới nhất – Cách ghi

Tải mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành y. Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy xác thực hành y 18 tháng, 54 tháng… cho sinh viên trường y, y dược, điều dưỡng...