spot_img
HomeĐảng - Người có côngTổng hợp các mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, có mẫu...

Tổng hợp các mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, có mẫu tải

Tải: giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cư trú, giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời, chính thức. Cách ghi giấy giới thiệu sinh hoạt đảng 10 ô, trách nhiệm Đảng viên.

Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng bộ là gì?

➤ Sinh hoạt Đảng là một phần rất quan trọng trong việc xây dựng Đảng. Việc này đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng chính trị, nâng cao khả năng lãnh đạo của các cấp lãnh đạo.

➤ Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng là văn bản rất quan trọng trong việc tham gia sinh hoạt Đảng. Mẫu giấy này được viết để giới thiệu về thông tin của Đảng viên và một số thông tin có liên quan đến sinh hoạt của Đảng.

Tai-giay-gioi-thieu-sinh-hoat-Dang

Tổng hợp mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng – Tải ngay

Tùy vào mục đích sử dụng mà nhà nước đã quy định có một số mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng khác nhau.

Dưới đây là một số mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mà Maudon.net đã sưu tầm được. Bạn đọc có thể tham khảo và tải về miễn phí để sử dụng cho việc hoàn thành mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng bộ mà mình hiện đang cần tìm.

1. Mẫu giấy thiệu sinh hoạt Đảng nơi cư trú

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng viên về nơi cư trú là mẫu văn bản mà Đảng bộ nơi Đảng viên đang tham gia sinh hoạt giới thiệu Đảng viên về nơi cư trú và vẫn thường xuyên giữ liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi mình cư trú theo quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Mẫu 1-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: - GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

 

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

2. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời là mẫu giấy được lập nên để giới thiệu Đảng viên mới tham gia vào sinh hoạt Đảng. Trong mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời, các thông tin về Đảng viên được nêu rõ, đồng thời kèm theo một số thông tin liên quan đến việc sinh hoạt tạm thời của Đảng viên. 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

 

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ …………………..

CHI BỘ ……………………………….

Số SĐV ………………

GIẤY GIỚI THIỆU
SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

Số TĐV ……..

Số LL ……….

 

Kính gửi: …………………………………………………………

Đề nghị giới thiệu S.H.Đ cho đồng chí …………………………………. Bí danh …………………

Sinh ngày … tháng … năm …… vào Đảng ngày … tháng … năm …… 

Chính thức ngày … tháng … năm …… đã đóng Đảng phí hết tháng ……… được sinh hoạt đảng ở tổ chức cơ sở đảng …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ kèm theo …………………………………………………………………………………………

 

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............
………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M ĐẢNG ỦY …………………………………...

Ngày … tháng … năm ……
T/M CHI ỦY CHI BỘ …………………….

 

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M ĐẢNG ỦY …………………………

Số ……………….. GTSHĐ

CHI ỦY CHI BỘ

………………………………………………………

Đề nghị nhận và báo cho đồng chí …………….

Được SHĐ kể từ ngày … tháng … năm ………

                               

T/M CHI ỦY CHI BỘ ……………………

 

 1. b) Mặt sau giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời:

Số SĐV ………………..

CHI ỦY CHI BỘ

………………………………………………………

Kính gửi: …………………………………………..

Đề nghị giới thiệu đồng chí ……………………..

Đã đóng đảng phí hết tháng … năm …………..

Được trở về sinh hoạt đảng ở ………………….

………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M CHI ỦY CHI BỘ ……………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo …………………………………..

………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M ĐẢNG ỦY ………………………...

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

Chi ủy chi bộ ………………………………………

Tiếp nhận đồng chí ………………………………
về sinh hoạt đảng.

Ngày … tháng … năm ……
T/M ĐẢNG ỦY …………………………….

Số SĐV ………………..

CHI ỦY CHI BỘ

………………………………………………………

Đề nghị nhận và báo cho đồng chí …………….
Được SHĐ kể từ ngày … tháng … năm ………

Ngày … tháng … năm ……
T/M CHI ỦY CHI BỘ ……………………

Cấp ủy cơ sở nơi đảng viên SHĐ tạm thời ghi thời gian gia hạn

Lưu tại văn phòng cấp ủy cơ sở

 

3. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức là mẫu giấy được lập nên với mục đích làm thủ tục xin chuyển sinh hoạt Đảng với lý do được chấp thuận theo luật định vì Đảng viên đó không làm việc ở một nơi nhất định mà có sự thay đổi nơi công tác phù hợp nhu cầu của bản thân. 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu
 1. GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG
 2. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức, 10 ô, nền hoa văn màu xanh lá mạ (Mẫu 1-SHĐ)
 3. a) Mặt trước giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức:
 4. Số SĐV …………………… Số TĐV …………………………….
 5. Đồng chí …………………………………………………………………………………………….
 6. Tên đảng bộ (chi bộ) cơ sở chuyển đi …………………………………………………………..
 7. Tên đảng bộ (chi bộ) cơ sở chuyển đến ………………………………………………………..

Viết rõ ràng, lưu lại cuống để thanh toán với cấp trên

 

Ngày … tháng … năm ……
KÝ TÊN

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

CT

ĐẢNG BỘ …………………………….

CHI BỘ ……………………………….
…………………………………………

Số SĐV ………………

GIẤY GIỚI THIỆU
SINH HOẠT ĐẢNG
___

Số TĐV ……..

Số LL ……….

 

Kính gửi: …………………………………………………………

Đề nghị giới thiệu cho đồng chí …………………………………. Bí danh …………………………

Sinh ngày … tháng … năm …… vào Đảng ngày … tháng … năm …… 

Chính thức ngày … tháng … năm …… đã đóng Đảng phí hết tháng … năm …… được sinh hoạt đảng ở đảng bộ (chi bộ) cơ sở ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ kèm theo …………………………………………………………………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............
………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M ………………………………………………...

Ngày … tháng … năm ……
T/M CHI ỦY CHI BỘ …………………….

 

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Kèm theo ………………………………………….

                               Ngày … tháng … năm ……

                 T/M ……………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Kèm theo ………………………………………….

                               Ngày … tháng … năm ……

                 T/M ……………………………………

 

 1. b) Mặt sau giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức:

 

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

Kèm theo ………………………………………….

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

 

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……
T/M ……………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……
T/M ……………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

CHI ỦY CHI BỘ …………………………………..

Giới thiệu cho đồng chí …………………………. được sinh hoạt Đảng.

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

Số ……………….. SĐV

CHI ỦY CHI BỘ

………………………………………………………

Đã nhận và báo cho đồng chí ………………….. được sinh hoạt Đảng kể từ ngày ………………. tháng ……… năm ………………………………..

Ngày … tháng … năm ……

T/M CHI ỦY …………………………………

Ghi xong chuyển giấy này lên văn phòng Đ.U.C.S

 

Cách ghi giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng 10 ô

1. Phần được cấp lãnh đạo Đảng lưu lại (phần cuống giấy)

Ở phần cắt phách của giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức, bạn đọc cần phải điền những thông tin sau:

➤ Số SĐV: Mục này được ghi theo số thứ tự của mình trong danh sách Đảng viên của Đảng bộ (chi bộ).

➤ Số TĐV: Dựa vào thẻ Đảng viên để ghi số thẻ được đúng nhất.

➤ Tiếp theo là họ và tên đầy đủ của Đảng viên cần làm giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng.

➤ Tiếp đến là thông tin Đảng bộ (chi bộ) mà Đảng viên hiện đang tham gia sinh hoạt Đảng.

➤ Thông tin tiếp cần điền là tên Đảng bộ (chi bộ) mà Đảng viên sắp chuyển tới để tham gia sinh hoạt Đảng.

➤ Đảng viên kiểm tra lại thông tin sau đó ký và ghi rõ họ tên.

Mục này được gọi là cuống giấy (phần bị cắt và được cấp trên lưu lại), người viết cần phải ghi các thông tin thật rõ ràng, sau khi hoàn thành phiếu thì lưu lại cuống này để thanh toán với cấp trên.

>> Xem thêm: Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng.

2. Phần đầu của giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng

Đây là phần giới thiệu liên quan đến các thông tin của Đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng. Phần này gồm có những thông tin cụ thể như sau:

➤ Thông tin về Quốc ngữ, tên phiếu, tên Đảng bộ và chi bộ. Cụ thể:

 • Quốc ngữ và tên phiếu sinh hoạt được ghi bằng chữ in hoa và được căn giữa của tờ phiếu giới thiệu sinh hoạt Đảng;
 • Tên Đảng bộ và tên chi bộ được ghi ở bên góc trái của phiếu giới thiệu sinh hoạt Đảng;
 • Bên góc phải của tờ phiếu cần ghi số TĐV (Dựa vào số thẻ của Đảng viên để ghi cho đúng), số LL (Dựa vào lý lịch của Đảng viên để ghi số lý lịch).

➤ Ở mục kính gửi, ghi “Ban thường vụ…” hoặc “Đảng ủy…” hoặc “Phòng chính trị…”.

➤ Tiếp đến là thông tin họ và tên kèm theo bí danh của Đảng viên.

➤ Thông tin cần điền tiếp theo là ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm tham gia lần đầu tiên vào sinh hoạt Đảng của Đảng viên.

➤ Tiếp đến là thông tin Đảng bộ cơ sở kèm theo ngày tháng năm mà Đảng viên đã hoàn thành phí Đảng trong khi đang tham gia gia sinh hoạt Đảng tại đó.

➤ Thông tin tiếp theo là hồ sơ kèm theo. Ở mục này Đảng viên xin chuyển nơi tham gia sinh hoạt Đảng có mang theo những hồ sơ gì thì ghi rõ từng hồ sơ vào mục hồ sơ kèm theo.

>> Tham khảo ngay: Mẫu đơn xin kết nạp Đảng.

Tổng hợp các mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, có mẫu tải

3. Phần nội dung của giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng 10 ô

Ở mục này, với mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức sẽ có 10 ô cần điền thông tin, còn mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời chỉ có 8 ô cần điền thông tin và với giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng nơi cư trú thì không phân chia theo từng ô như hai loại giấy giới thiệu nêu trên. Bạn đọc chú ý để điền thông tin cho phù hợp.

Nội dung của mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức gồm có những nội dung cần điền sau:

➤ Ô thứ nhất cần điền thông tin sau:

 • Số GTSHĐ: Dựa vào số thứ tự của Đảng viên được ghi trong sổ giới thiệu sinh hoạt Đảng của Đảng bộ cơ sở;
 • Ở mục kính chuyển ghi là “Ban tổ chức…” hoặc “Chi ủy chi bô…” hoặc là “Đảng ủy…”;
 • Tiếp theo là thông tin của  Đảng viên được giới thiệu sinh hoạt Đảng kèm theo ngày tháng năm xin chuyển tham gia sinh hoạt Đảng;
 • Nếu mục kính chuyển ghi là “Ban tổ chức…” thì mục T/M cũng ghi là “Ban tổ chức…”, còn nếu ghi là “chi ủy chi bộ…” hoặc là “Đảng ủy…” thì ghi rõ là “chi ủy chi bộ…” hoặc “Đảng ủy…”.

➤ Ở ô thứ 2 là mục để cơ quan tổ chức thay mặt cấp ủy hoặc chi ủy chi bộ ký ghi rõ họ tên và đóng dấu.

➤ Ô thứ 3, 4, 5, 6, 7 và ô thứ 8 thì các thông tin cần điền tương tự nhau. Cụ thể như sau:

 • Số GTSHĐ được ghi theo số thứ tự của Đảng viên được viết trong sổ giới thiệu sinh hoạt Đảng của Đảng ủy;
 • Ở mục kính chuyển ghi là “ Phòng chính trị…” hoặc “chi ủy chi bộ…”;
 • Tiếp đến là thông tin của đồng chí Đảng viên được giới thiệu sinh hoạt Đảng đồng thời kèm theo thông tin được kèm theo;
 • Ở mục kính chuyển ghi phòng ban nào thì ở mục T/M cũng ghi như vậy.

➤ Ô thứ 9 cần ghi những thông tin như sau:

 • Số GTSHĐ được ghi theo số thứ tự được ghi trong sổ giới thiệu sinh hoạt Đảng viên của Đảng;
 • Tiếp đến là thông tin chi ủy chi bộ;
 • Tiếp theo là đến thông tin của đồng chí Đảng viên được giới thiệu sinh hoạt Đảng kèm theo ngày tháng năm làm giấy;
 • Mục T/M ghi tương tự mục T/M của các ô trên.

➤ Và trong ô cuối cùng, ô thứ 10 cần điền những thông tin sau:

 • Số SĐV được ghi theo số thứ tự của Đảng viên đó được ghi trong danh sách Đảng viên của Đảng bộ;
 • Tiếp theo là thông tin của chi ủy chi bộ;
 • Kế tiếp là thông tin của Đảng viên được giới thiệu sinh hoạt Đảng đến nơi mới kèm theo ngày tháng năm bắt đầu và kết thúc việc tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi tham gia sinh hoạt mới;
 • Cuối cùng là thông tin cơ quan thay mặt chi ủy ký ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Sau khi đã ghi xong thì chuyển giấy này lên văn phòng Đảng ủy cơ sở.

>> Xem ngay: Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm.

Một số lưu ý khi làm giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức

Khi điền các thông tin vào giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, cần lưu ý một số điều sau:

➤ Khi viết vào giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, không được ghi 2 hoặc 3 kiểu chữ khác nhau trong cùng 1 tờ phiếu giới thiệu sinh hoạt Đảng.

➤ Không được dùng bút chì hoặc bút đỏ để viết giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng và chỉ được dùng một loại mực khi điền các thông tin.

➤ Các thông tin được viết trong giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng phải được ghi rõ ràng, chính xác và trung thực và chú ý lỗi chính tả trong các câu từ mình viết.

➤ Ở mục (b) trong giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức, có một ô bị gạch chéo, bạn đọc chú ý không viết thông tin gì vào này vì phần này sẽ bị cắt phách, nếu viết thông tin gì vào đây thì thông tin đó sẽ bị mất khi bị cắt phách.

➤ Các thông tin được viết trong ô số 1 nếu mà bị viết sai thì tờ giấy bị mất giá trị vì vậy nếu các thông bị sai thì người viết phải thay tờ giấy mới để viết lại từ đầu các thông tin;

➤ Đối với những ô khác, các thông tin viết bị sai nhưng có thể sửa lại được thì gạch bỏ chữ sai và viết lại từ mới sang bên cạnh, nhưng các thông tin đó khi sửa lại phải đọc được và vẫn giữ được thông tin mà người viết cần truyền tải.

Mot-so-luu-y-khi-lam-giay-gioi-thieu-sinh-hoat-Dang-chinh-thuc

Trách nhiệm của mỗi Đảng viên khi tham gia sinh hoạt chi bộ 

Khi tham gia vào một cơ quan tổ chức nào đó, thì bản thân mỗi người tham gia cũng phải có trách nhiệm nhất định. Và khi tham gia sinh hoạt Đảng/chi bộ cũng vậy. Mỗi Đảng viên phải có trách nhiệm như sau:

➤ Đảng viên phải nghiêm túc chấp hành các nội quy và các chế độ sinh hoạt của chi bộ nơi mình đang tham gia sinh hoạt Đảng.

➤ Mỗi Đảng viên phải hăng hái nhiệt tình trong các hoạt động khi tham gia sinh hoạt Đảng.

➤ Tự giác nghiên cứu các thông tin về đường lối chính sách của Đảng để nhiệt tình tham gia thảo luận trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ.

➤ Không bao che dung túng cho các hành vi xấu. Biết tự phê bình và phê bình khi mình hoặc Đảng viên khác mắc lỗi và biết giữ tình đoàn kết trong nội bộ.

➤ Mỗi Đảng viên phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Gương mẫu và phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới được phân công.

Một số câu hỏi thường gặp khi làm giấy sinh hoạt Đảng bộ

1. Muốn làm giấy chuyển sinh hoạt Đảng chính thức thì cần sử dụng đến mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng nào?

Theo các thông tin được viết trong hướng dẫn 12 về sinh hoạt chi bộ đã quy định. Khi làm giấy chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, Đảng viên phải sử dụng loại giấy giới thiệu sinh hoạt có 10 ô.

>> Tham khảo thêm: Cách ghi giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng 10 ô.

2. Khi viết giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng thì có quy định màu mực của bút dùng để ghi các thông tin có trong giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng không?

Có.

Theo luật đã quy định, khi viết giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chỉ được dùng một loại mực và không được sử dụng bút chì hoặc bút đỏ để viết các thông tin có trong tờ giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng.

>> Tham khảo thêm: Lưu ý khi làm giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành y mới nhất – Cách ghi

Tải mẫu giấy xác nhận quá trình thực hành y. Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy xác thực hành y 18 tháng, 54 tháng… cho sinh viên trường y, y dược, điều dưỡng...