spot_img
HomeĐảng - Người có côngCác trường hợp có thể làm Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Các trường hợp có thể làm Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Sinh hoạt Đảng là một trong những phần nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm đảm bảo được sự thống nhất về các mặt chính trị, tổ chức và tư tưởng, nâng cao được bản lĩnh, năng lực chính trị, lãnh đạo.

Từ đó, có thể hoàn thành các nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng nước nhà và trở thành một quy định quan trọng mang đậm tính nguyên tắc trong tất cả các hoạt động của Đảng.

Cùng Maudon.net tìm hiểu về các trường hợp được xin phép chuyển đơn vị xin hoạt Đảng và cách viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng trong bài viết sau.

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng là gì?

Vì một số lý do nhất định mà Đảng viên không thể tiếp tục sinh hoạt Đảng tại đơn vị hiện tại thì sẽ tiến hành làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng để có thể được phép chuyển sinh hoạt Đảng sang một nơi khác phù hợp hơn vì các nhiệm vụ cũng như lý do cá nhân của bản thân.

Việc chuyển sinh hoạt Đảng có thể sẽ tiến hành chuyển vĩnh viễn hoặc chuyển tạm thời nhằm đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng sẽ được gửi tới Chi ủy, Chi bộ, Đảng ủy nơi Đảng viên đang thực hiện công tác.

Tải mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG 

Kính gửi: - Chi ủy chi bộ ……………………………………

- Đảng ủy ……………………………………………..

Tên tôi là: ....................................................................................................

Sinh ngày:  …………………….. Tại: …………………………………….……

Quê quán: ……………………………………………………………….………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc hiện nay: …………………………………………………………….

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: …………………............

Số điện thoại liên lạc: …………….……... Email:  ……………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………. chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ ………………………….. thuộc Đảng bộ ……………

Lý do: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…

Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

                                                                                                   Người làm đơn

                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

Vì một vài lý do cá nhân chính đáng hay vì nhiệm vụ như: Được nghỉ hưu, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài, nghỉ mất sức, thôi việc hay Đảng viên thay đổi nơi cư trú… Mà Đảng viên phải viết mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng.

Dưới đây, Maudon.net sẽ hướng dẫn các Đảng viên cách để có thể viết một mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng chi tiết nhất.

Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng được viết theo trình tự như sau:

 • “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” đây chính là phần thay thế cho Quốc hiệu và tiêu ngữ đặt ở đầu mẫu đơn. Chính vì việc làm đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng gửi cho Chi bộ, Chi ủy, Đảng ủy chính vì thế phần này thay vì Quốc hiệu và tiêu ngữ sẽ viết “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM’’;
 • Tên đơn ở đây chính là “ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG”;
 • Phần Kính gửi: Chính là người nhận đơn ở đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng thì người nhận đơn là: Chi ủy, Chi bộ, Đảng ủy.

Sau khi hoàn thành các mục trên sẽ tới phần thông tin về Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt Đảng. Phần thông tin của Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt Đảng sẽ gồm những nội dung sau:

 • Họ và tên của Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt Đảng;
 • Ngày tháng năm sinh ghi rõ ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh của cán bộ Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng;
 • Nơi sinh của Đảng viên đó;
 • Quê quán: Khai chính xác về quê quán của Đảng viên;
 • Hộ khẩu thường trú của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng;
 • Nơi ở hiện tại: Chính là nơi ở mà Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt Đảng đang ở trong thời điểm hiện tại, có thể là nơi tạm trú hiện tại;
 • Ghi rõ chức vụ và công việc hiện nay của Đảng viên xin chuyển sinh hoạt Đảng;
 • Vào Đảng vào ngày, tháng, năm nào?
 • Chính thức trở thành Đảng viên vào ngày nào? Ghi rõ;
 • Thông tin về số điện thoại liên lạc và địa chỉ email của Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng.

Sau khi hoàn thành toàn bộ thông tin về bản thân, Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ghi thêm:

“Nay tôi làm mẫu đơn chuyển sinh hoạt này đề nghị Chi ủy, Chi bộ (Chi ủy, Chi bộ mà Đảng viên đang sinh hoạt Đảng hiện trại) trực thuộc Đảng bộ (Đảng bộ mà Đảng viên đang thực hiện công tác và sinh hoạt hiện tại) chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ (Chi ủy, Chi bộ mà Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt tới) thuộc Đảng bộ (Đảng bộ mà Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt tới).”

Sau khi trình bày nguyện vọng của bản thân về việc chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải ghi rõ lý do muốn chuyển sinh hoạt Đảng. Lý do phải được khai trung thực và phải nêu rõ ràng lý do.

Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt Đảng ghi thêm “rất mong được Chi bộ, Chi ủy và Đảng ủy xem xét, chấp nhận cho phép tôi chuyển sinh hoạt Đảng”.

Không thể thiếu là lời cảm ơn tới người nhận đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng.

Cuối cùng Đảng viên ghi ngày, tháng, năm làm đơn sau đó ký và ghi rõ họ và tên và kết thúc đơn.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng. Khi viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng cần chú ý tới câu từ sử dụng phải trôi chảy, không ngắt quãng sai cách, chú ý viết đúng chính tả.

Đặc biệt quan trọng là lý do viết đơn phải hợp lý và phải trung thực, viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng phải dùng giọng văn tôn trọng người nhận đơn và lời cảm ơn và nội dung chuyển sinh hoạt Đảng cuối đơn phải trung thực và thể hiện được tính chuyên nghiệp khi viết đơn.

>> Có thể bạn quan tâm: Cách viết đơn xin miễn sinh hoạt Đảng.

5 trường hợp được phép chuyển sinh hoạt Đảng

Tại Điều 6 Quy định số 29-QĐ/TW đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành 25/7/2016, có tất cả 5 trường hợp được xem xét và quyết định cho phép hay không cho phép chuyển sinh hoạt Đảng:

Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

 • Đảng viên có quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thay đổi nơi cư trú lâu dài, thôi việc hay phục viên;
 • Trường hợp Đảng viên đang bị kiểm tra hay thanh tra hoặc đang tiến hành xem xét, giải quyết vụ khiếu nại hoặc tố cáo thì chưa được phép chuyển sinh hoạt Đảng.

>> Xem thêm: Tải mẫu đơn khiếu nại, tố cáo.

Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Đảng viên thực hiện việc thay đổi nơi cư trú hoặc nơi công tác có thời gian từ 3 tháng cho đến 1 năm; được cử đi học tại các đơn vị trong nước từ thời gian 3 tháng cho đến 2 năm sau đó trở về với đơn vị cũ và tiến hành làm việc.

Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài không còn sinh hoạt Đảng trong nước

Chuyển sinh hoạt Đảng khi tiến hành việc chuyển giao, thành lập mới, chia tách hay sáp nhập chi bộ, Đảng bộ

Trong trường hợp này, cấp Ủy, cấp trên nơi sinh hoạt Đảng mới làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho tất cả Đảng viên.

Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng hiện tại bị kỷ luật giải tán, bị giải thể

Trong vòng thời gian là 30 ngày khi có quyết định giải thể, giải tán thì cấp Ủy và các cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng đó thu hồi các hồ sơ có liên quan, con dấu và tiến hành làm các thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên.

>> Xem thêm: Mẫu kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng.

Cac-truong-hop-duoc-phep-chuyen-sinh-hoat-dang

Điều kiện bắt buộc khi tiến hành chuyển sinh hoạt Đảng

Căn cứ tại Điểm 6.3 thuộc Quyết định số 24-QĐ/TW quy định về việc Đảng viên thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng như sau:

1. Trường hợp Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

 • Đảng viên có thẩm quyền quyết định việc thực hiện chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thay đổi nơi cư trú lâu dài, thôi việc hay phục viên thì trong thời gian là 60 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú bắt buộc phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức;
 • Đảng viên thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ra ngoài phạm vi Đảng bộ huyện, tỉnh thì cấp uỷ huyện có đảng viên thực hiện việc chuyển sinh hoạt Đảng đi phải có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng;
 • Trong vòng thời gian là 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên bắt buộc phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng đối với đơn vị Chi uỷ nơi mong muốn chuyển đến để được phép chuyển sinh hoạt Đảng.

Nếu vượt quá thời hạn đã nêu trên, Đảng viên hoặc tổ chức Đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền cho phép chuyển sinh hoạt Đảng xem xét, xử lý theo quy định;

 • Trường hợp Đảng viên đang bị kiểm tra, thanh tra hoặc đang trong quá trình xem xét, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thì chưa thể chuyển sinh hoạt Đảng chính thức theo quy định.

2. Trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Khi Đảng viên thực hiện việc thay đổi nơi cư trú, thay đổi nơi công tác trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến thời gian dưới 1 năm. Hoặc được cử đi học tập trung tại các cơ sở đào tạo trong nước trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 2 năm.

Sau đó lại trở về đơn vị sinh hoạt Đảng cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời từ Đảng bộ, Chi bộ nơi Đảng viên đang thực hiện việc sinh hoạt Đảng chính thức đến Đảng bộ, Chi bộ nơi cư trú, học tập hay công tác mới. 

3. Trường hợp Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài nước

Việc quản lý các Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng hay tổ chức sinh hoạt Đảng cho Đảng viên ở nước ngoài được ban hành và thực hiện theo quy định của Ban bí thư, với các quy định:

 • Trường hợp Đảng viên dự bị thực hiện sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước, sau khi hết thời hạn dự bị Đảng viên đó phải làm bản tự kiểm điểm về phần tư cách Đảng viên và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời hạn thực hiện việc sinh hoạt đơn lẻ.

Cấp Uỷ trực tiếp chỉ huy và quản lý các Đảng viên ở nước ngoài theo căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp Uỷ nơi đi và tự kiểm điểm về bản thân của Đảng viên để xét công nhận trở thành Đảng viên chính thức;

 • Trường hợp những địa bàn ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ 3 Đảng viên chính thức để thành lập Chi bộ thì có thể được xem xét và tiến hành thành lập Chi bộ sinh hoạt dự bị (có số lượng thành viên gồm 3 Đảng viên trở lên, kể cả là Đảng viên chính thức hay dự bị), cấp Uỷ cấp trên chỉ định cho bí thư Chi bộ;
 • Nhiệm vụ và chức năng của các loại hình Chi bộ và nhiệm vụ của các Đảng viên ở nước ngoài thực hiện theo quy định đã ban hành của Ban bí thư và dưới sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đảng Trung ương.

4. Trường hợp Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng vì chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập Chi bộ, Đảng bộ

Khi các cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển giao, thành lập mới hay việc chia tách hay sáp nhập một Chi bộ, Đảng bộ mới từ Đảng bộ này sang Đảng bộ khác ở trong hoặc ngoài đảng bộ tỉnh…

Cấp Uỷ, các cấp trên trực tiếp nơi có Chi bộ hay Đảng bộ được chuyển đi phải có trách nhiệm làm các thủ tục liên quan việc chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho toàn bộ Đảng viên.

Cấp Uỷ và cấp trên trực tiếp nơi có Đảng bộ, Chi bộ được chuyển đến phải có trách nhiệm làm các thủ tục có liên quan đến tiếp nhận tổ chức và sinh hoạt Đảng cho toàn bộ Đảng viên.

5. Trường hợp Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị kỷ luật giải tán hay bị giải thể

Sau khi các cấp Uỷ có thẩm quyền quyết định việc tiến hành kỷ luật giải tán hoặc giải thể một Chi bộ, Đảng bộ, trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc cấp Uỷ và cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng đó tiến hành thu hồi các loại hồ sơ, con dấu và làm các thủ tục có liên quan chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên.

Một số câu hỏi liên quan đến chuyển sinh hoạt Đảng

1. Cần phải lưu ý những gì khi viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng?

Khi viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng cần chú ý tới câu từ sử dụng phải trôi chảy, không ngắt quãng sai cách, chú ý viết đúng chính tả.

Đặc biệt là lý do viết đơn phải hợp lý và phải trung thực, viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng phải dùng giọng văn tôn trọng người nhận đơn và lời cảm ơn và nội dung chuyển sinh hoạt Đảng cuối đơn phải trung thực và thể hiện được tính chuyên nghiệp khi viết đơn.

>> Tham khảo thêm: Cách viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng.

2. Trường hợp nào được phép chuyển sinh hoạt Đảng?

Có 5 trường hợp được xem xét và quyết định cho phép hay không việc chuyển sinh hoạt Đảng:

 • Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài không còn sinh hoạt Đảng trong nước;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng khi tiến hành việc chuyển giao, thành lập mới, chia tách hay sáp nhập chi bộ, Đảng bộ;
 • Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng hiện tại bị kỷ luật giải tán, bị giải thể.

>> Tham khảo thêm: Các trường hợp được phép chuyển sinh hoạt Đảng.

3. Viết đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng để làm gì?

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng là mẫu đơn được Đảng viên viết nhằm mục đích gửi tới Chi ủy, Chi bộ, Đảng ủy nơi đang thực hiện công tác đồng ý cho phép Đảng viên thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng vì một số lý do cá nhân hay nhiệm vụ như: nghỉ hưu, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài, nghỉ mất sức, thôi việc hay Đảng viên thay đổi nơi cư trú…

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mới: điều kiện & mức hưởng

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là gì? Tải miễn phí mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều kiện, hồ sơ và mức hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu non.