spot_img
HomeĐảng - Người có côngMẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 -...

Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 – miễn phí

Là một Đảng viên, việc tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, quy định của nhà nước là một điều bắt buộc trong đó có chính sách về dân số. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt thì Đảng viên mới được phép sinh nhiều hơn 2 con, còn lại quy định Đảng viên chỉ được phép sinh 2 con mà thôi.

Bất kì Đảng viên nào vi phạm quy định này đều sẽ bị kỷ luật và phải làm bảng kiểm điểm Đảng viên. Vậy bảng kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là gì, trường hợp đặc biệt nào mà Đảng viên được phép sinh quá 2 con. Hãy cùng Maudon.net tìm hiểu và tải về mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 miễn phí.

Bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 là gì?

Ngoài một số trường hợp đặc biệt thì mỗi Đảng viên không được phép sinh đến người con thứ 3, nếu không người Đảng viên đó sẽ bị kỷ luật và phải làm bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3.

Theo đó bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu đơn mà Đảng viên sau khi sinh con thứ 3 viết gửi tới cơ quan quản lý Đảng viên đó và trình bày những lý do sinh con thứ 3 và phải tự kiểm điểm bản thân mình.

Nhung-truong-hop-nao-dang-vien-sinh-con-thu-3-khong-bi-ky-luat-?

Tải mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên do người Đảng viên phạm phải lỗi sinh quá 2 con theo chính sách dân số đã được quy định rõ cho các Đảng viên. 

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày .... tháng .... năm .......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: 

- Chi uỷ chi bộ...................................................................

- Đảng uỷ...........................................................................

Tên tôi là: .............   Sinh ngày ....... tháng ....... năm .......

Nơi ở hiện nay: ...................................................................

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ....... tháng ....... năm..........

Tại chi bộ: ............................................................

Chính thức ngày: ................................. tại chi bộ: ..........................

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ: .....................................

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người Đảng viên, tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình do sinh con thứ 3. Nguyên nhân của hành vi vi phạm nêu trên như sau: ………………

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi về việc sinh con thứ ba trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ…, Đảng bộ… Theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định và luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                           NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

Dưới đây là hướng dẫn cách để viết được mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3:

1. Phần thông tin trong bản kiểm điểm Đảng viên

 • Phần quốc hiệu và tiêu ngữ của bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 sẽ được thay thế bằng “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”;
 • Người Đảng viên làm đơn ghi rõ ngày, tháng, năm làm bản kiểm điểm Đảng viên;
 • Tên của mẫu bản kiểm Điểm Đảng viên sinh con thứ 3 ghi rõ là “BẢN KIỂM ĐIỂM”;
 • Phần kính gửi ở đây là đơn vị nhận đơn xính là Chi ủy, Chi bộ và Đảng ủy nơi Đảng viên đang thực hiện công tác;
 • Thông tin của Đảng viên bị kỷ luật sinh con thứ 3 bao gồm: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh và nơi ở hiện tại của Đảng viên đó;
 • Tiếp theo là những thông tin liên quan đến ngày vào Đảng. Đảng viên sẽ phải ghi rõ ngày vào Đảng là ngày nào và tại đâu đồng thời ghi kèm ngày chính thức là Đảng viên và Chi bộ mà Đảng viên đó trở thành Đảng viên chính thức;
 • Đảng viên làm bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 ghi rõ nơi công tác, sinh hoạt Đảng viên tại đâu.

2. Phần thông tin về tiêu chuẩn, hành vi vi phạm của Đảng viên

Sau khi hoàn thành những thông tin trên Đảng viên làm bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 ghi thêm:

 • Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người Đảng viên, tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình do sinh con thứ 3. Nguyên nhân của hành vi vi phạm nêu trên như sau: (Đảng viên làm bản kiểm điểm phải ghi rõ và trung thực về hành vi của mình;
 • Đảng viên phải ghi rõ được hành vi của mình, phải nhận thức hành vi sinh con thứ 3 của mình là sai và phải hối lỗi;
 • Đảng viên làm bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 phải đưa ra những lời hứa không tái phạm và rút kinh nghiệm nếu không sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nặng hơn.
 • Cuối cùng Đảng viên ký xác nhận trong bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 và kết thúc đơn.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách để viết được mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3. Ngoài việc viết tay Đảng viên còn có thể sử dụng hình thức tỉa đơn về và hoàn thành miễn phí.

>> Tham khảo thêm: Mẫu kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng.

Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 - miễn phí

Đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị kỷ luật như thế nào?

1. Những quy định về sinh con thứ 3

Đảng viên vi phạm về chính sách dân số là một trong những vi phạm bắt buộc mà Đảng viên sẽ bị kỷ luật tùy theo từng mức độ vi phạm.

Nếu Đảng viên sinh con thứ 3 mà trường hợp sinh con thứ 3 đó không thuộc trường hợp đặc biệt không bị kỷ luật, thì Đảng viên đó đã vi phạm chính sách dân số và bắt buộc Đảng viên đó phải chịu hình thức kỷ luật.

2. Hình thức kỷ luật khiển trách

Khiển trách là mức kỷ luật nhẹ nhất cho Đảng viên sinh con thứ 3, vì là lần đầu nên sẽ được nhắc nhở và tiến hành kỷ luật thông qua hình thức là khiển trách. Trường hợp Đảng viên đó phạm vào chính sách dân số, gây ra những hậu quả ít nghiêm trọng hơn.

3. Hình phạt cảnh cáo hoặc tiến hành cách chức (nếu Đảng viên vi phạm đó có chức vụ)

 • Đảng viên tiếp tục tái phạm sau khi đã bị kỷ luật theo hình thức khiển trách;
 • Việc sinh con thứ 3 gây hậu quả nghiêm trọng;
 • Gian dối con đẻ sinh thêm mà nhận là con nuôi, con nhận.

4. Khai trừ khỏi Đảng

Vi phạm sẽ bị khiển trách hoặc áp dụng biện pháp cảnh cáo hoặc cách chức (nếu Đảng viên vi phạm quy định đó có chức vụ), gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng.

Trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật

Đảng viên sinh con thứ 3 nhưng không vi phạm chính sách dân số thì sẽ không bị kỷ luật.

Cụ thể hơn, tại Điều số 2 thuộc Nghị định 20/2010/NĐ-CP đã được tiến hành sửa đổi bởi Điều số 1 thuộc Nghị định 18/2011/NĐ-CP đã nêu rõ rằng các trường hợp được Chính phủ quy định là không vi phạm về chính sách dân số và Đảng viên vi phạm không bị kỷ luật bao gồm những trường hợp sau:

 • Cặp vợ chồng hoặc một trong hai là người thuộc diện người dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc trường hợp là dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số nghiêm trọng và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức đưa ra công bố;
 • Người vợ sinh ra ba người con trở lên trong lần sinh đầu tiên;
 • Người vợ thực hiện sinh lần hai thuộc trường hợp là sinh đôi trở lên khi mà trước đó đã có một con đẻ;
 • Mặc dù là sinh lần thứ 3 trở lên nhưng xét tại thời điểm sinh đó thì chỉ có một người con đẻ còn sống (bao gồm cả người con đẻ đã được cho, nhận làm con nuôi);
 • Một người con hay thậm chí cả hai người con đều bị dị tật hay thuộc trường hợp bị mắc bệnh hiểm nghèo không di truyền, và những trường hợp đó bắt buộc phải có xác nhận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc của cấp Trung ương trực tiếp xác nhận;
 • Một trong hai người là vợ, chồng đã từng có con riêng là đẻ 1-2 con riêng trước đó;
 • Phụ nữ chưa kết hôn nhưng khi sinh lại sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Tai-mau-ban-kiem-diem-Dang-vien-sinh-con-thu-3

Câu hỏi liên quan đến kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3

1. Có những hình thức kỷ luật nào cho Đảng viên sinh con thứ 3?

Có 3 hình thức kỷ luật chính nếu Đảng viên sinh từ con thứ 3 trở lên là: Khiển trách, cắt chức nếu Đảng viên đó có chức vụ hoặc là khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam.

>> Tham khảo thêm: Tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3.

2. Đảng viên là người dân tộc thiểu số có bị kỷ luật khi sinh con thứ 3 không?

Tùy vào từng trường hợp nếu cặp vợ chồng hoặc một trong hai là người thuộc diện người dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc trường hợp là dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số nghiêm trọng và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức đưa ra công bố thì sẽ không bị kỷ luật.

>> Tham khảo thêm: Trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tổng hợp các mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, có mẫu tải

Tải: giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng cư trú, giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời, chính thức. Cách ghi giấy giới thiệu sinh hoạt đảng 10 ô, trách nhiệm Đảng viên