spot_img
HomeGiáo dục - Đào tạoTải mẫu đơn xin vào đoàn thanh niên có hướng dẫn cách...

Tải mẫu đơn xin vào đoàn thanh niên có hướng dẫn cách viết

ơn xin vào kết nạp đoàn là gì? Tải top 3 mẫu đơn xin vào đoàn, đơn kết nạp đoàn thanh niên mới nhất. Hướng dẫn cách điền đơn xin vào đoàn chi tiết, đầy đủ.

Đơn xin vào đoàn, đon xin kết nạp đoàn là gì?

Đơn xin vào đoàn hay còn gọi là đơn xin kết nạp đoàn là mẫu đơn do học sinh, sinh viên soạn nhằm mục đích xin vào hàng ngũ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Được vào đoàn là một niềm vinh dự lớn của mỗi học sinh, sinh viên.

Không phải ai cũng có thể được vào đoàn, những ai muốn vào đoàn phải đáp ứng được những điều kiện theo quy định của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phải viết đơn xin vào đoàn hay đơn xin kết nạp đoàn để được xem xét vào đoàn.

Dưới đây là mẫu đơn xin vào Đoàn mới nhất, học sinh, sinh viên có thể tham khảo và tải về miễn phí.

Tai-mau-don-xin-ket-nap-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh

Tải top 3 mẫu đơn xin vào Đoàn thông dụng

Mẫu đơn xin vào đoàn là mẫu đơn học sinh trong độ tuổi tham gia Đoàn phải viết để được xem xét và chấp nhận cho phép kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Có rất nhiều mẫu đơn xin vào đoàn và mỗi đơn đều có thể sử dụng nhằm gửi tới ban chấp hành Đoàn tại trường mà học sinh, sinh viên tới tuổi tham gia Đoàn và đủ điều kiện để được tham gia Đoàn.

Dưới dây Maudon.net tổng hợp được 3 mẫu đơn xin vào Đoàn/kết nạp Đoàn được sử dụng nhiều nhất nhằm giúp học sinh, sinh viên tìm cho mình được mẫu đơn hợp pháp và phổ biến nhất thuận tiện nhất cho việc xin kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

1. Mẫu đơn xin vào đoàn mẫu 1 

Mẫu đơn xin vào Đoàn này được viết nhằm gửi tới ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương nơi cư trú của học sinh, sinh viên.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Em tên là: ...........................................

Sinh ngày:.......................................

Lớp: .......................................

Trường:.......................................

Em hiện là thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trong những năm thánh là đội viên, em đã luôn ý thức được vai trò của một đội viên thiếu niên, phấn đấu hết mình trong học tập cũng như các hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ mà Đội giao cho, để được xứng đáng với danh hiệu Đội viên gương mẫu.

Thời gian qua, em đã đọc và nghiên cứu rất kĩ lưỡng về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các điều lệ của Đoàn. Cá nhân em nhận thấy Đoàn thực sự là một tổ chức tốt, có những hoạt động phong phú và thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của bản thân nói riêng và thanh thiếu niên nói chung.

Em đã nghiêm túc nhìn nhận và tự xét thấy mình đã có đủ tiêu chuẩn và năng lực trở thành một Đoàn viên. Hôm nay, em viết đơn này tha thiết mong được gia nhập vào hàng ngũ vinh quang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Em xin hứa sẽ:

 • Không ngừng nỗ lực và luôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đoàn.
 • Phấn đấu rèn luyện, cống hiến cho quê hương đất nước xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét và chấp nhận nguyện vọng của em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh

(Kí tên)

2.  Mẫu đơn xin kết nạp đoàn mẫu 2

Mẫu đơn xin vào Đoàn/kết nạp Đoàn mẫu 2 là mẫu đơn không để sẵn tên người nhận đơn, học sinh, sinh viên hay cá nhân làm đơn xin vào đoàn đều có thể hoàn thành gửi đơn tới ban chỉ huy và chấp hành Đoàn tại trường hoặc địa phương.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: -...........................................................

-.........................................................

Tôi tên là :..........................................................

Dân tộc: ...........................................................

Đang học lớp: ...................................................

Sinh ngày: ........................................................

Quê quán: ..........................................................

Hiện ở tại: ...........................................................

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào       

Đoàn tôi xin hứa:

 1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!
 2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!
 3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

............., ngày....tháng....năm.....

      Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

3.  Mẫu đơn xin vào đoàn thanh niên mẫu 3

Mẫu đơn xin vào Đoàn/kết nạp Đoàn mẫu 3 được viết khi học sinh, sinh viên sau quá trình tham gia vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và có mong muốn xin vào Đoàn để tiếp tục phát triển bản thân.

Tải về
Sửa/In biểu mẫu

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Kính gửi Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường            THPT......................................................................................................................

Em tên là:...............................................................................................................

Sinh ngày:..............................................................................................................

Học sinh lớp: .........................................................................................................

Em đã được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh từ năm lớp.....

Trong những năm qua, em đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đội giao cho, để xứng đáng là Đội viên gương mẫu, là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Sau một thời gian nghiên cứu về công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, em nhận thấy khi bản thân được đứng trong hàng ngũ Đoàn Thanh niên đồng nghĩa sẽ được sống trong một môi trường tiên tiến, giúp em học tập, rèn luyện và đóng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh.

Bên cạnh việc rèn luyện bản thân, tổ chức Đoàn còn mang đến môi trường văn hóa đặc biệt giúp mỗi cá nhân sống và cống hiến đúng với lứa tuổi, phát triển tư duy và nhận thức xã hội. Đoàn thanh niên sẽ tạo môi trường đoàn kết, các đoàn viên tương trợ lẫn nhau. Từ đó dần trưởng thành và tiếp nối thế hệ đi trước, dìu dắt thế hệ trẻ kế cận đi đúng hướng.

Qua những ý nghĩa khi trở thành Đoàn viên thanh niên và sau khi đã nghiên cứu kỹ điều lệ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét thấy bản thân có đủ tiêu chuẩn và năng lực trở thành Đoàn viên, nên em viết đơn này thể hiện mong muốn tha thiết xin được gia nhập vào hàng ngũ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét và chấp nhận nguyện vọng của em.

Em xin hứa sẽ thực hiên đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên.

Em xin chân thành cảm ơn!

..................., ngày... tháng... năm.......

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là những mẫu đơn xin vào Đoàn được sử dụng phổ biến nhất học sinh, sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu muốn xin vào đoàn có thể tham khảo và sử dụng miễn phí.

Điều kiện để được kết nạp đoàn

Trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường học sinh, sinh viên sẽ được nhà trường xem xét các điều kiện sau để đánh giá học sinh, sinh viên đó có đủ điều kiện để được kết nạp Đoàn hay không:

 • Về độ tuổi được phép kết nạp đoàn: Theo quy định của điều lệ đoàn đã được đưa ra, thanh niên là công dân của nước Việt Nam tuổi giao động từ 16 tuổi đến 30 tuổi thì đủ điều kiện về tuổi để được kết nạp đoàn;
 • Ngoài ra thanh niên đủ độ tuổi kết nạp Đoàn phải tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên đó đã được học tập, đồng ý với Điều lệ của Đoàn, tự nguyện tham gia hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn và có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn;
 • Về việc học tập: Thanh niên đủ độ tuổi kết nạp đoàn phải luôn tích cực học tập, lao động trong trường lớp cũng như tại địa phương nơi đang cư trú;
 • Được học điều lệ đoàn và hoàn toàn tán thành với điều lệ của đoàn và cá nhân đó tự nguyện hoạt động trong một số tổ chức của đoàn.

Như vậy khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về độ tuổi, về học tập, về lý lịch rõ ràng như những điều kiện trên thì cá nhân, học sinh, sinh viên sẽ được xem xét và kết nạp vào đoàn.

Để được kết nạp vào đoàn, ngoài việc đáp ứng đầy đủ những điều kiện như đã nêu ở mục trên thì cá nhân là học sinh, sinh viên đó sẽ cần phải viết đơn xin vào đoàn để nộp cho đơn vị chấp hành Đoàn tại nhà trường đối với những học sinh đang học tập tại trường hoặc là nộp cho tổ chức đoàn ở địa phương cư trú nơi mà cá nhân đang cư trú.

Xem thêm:

>> Đơn xin vào đội – cho học sinh tiểu học;

>> Đơn kết nạp Đảng – Mẫu mới nhất.

Dieu-kien-de-duoc-ket-nap-doan

Hướng dẫn viết đơn xin kết nạp đoàn

Đơn xin vào đoàn hay đơn xin kết nạp đoàn là mẫu đơn bắt buộc và quan trọng đối với cá nhân hay học sinh, sinh viên đủ điều kiện và mong muốn tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Mẫu đơn xin vào đoàn hoàn toàn có thể được tải về miễn phí, tuy nhiên để có thể nêu đúng cảm nghĩ của bản thân về đoàn và biểu đạt được mong muốn kết nạp đoàn, mỗi cá nhân cần trang bị cho mình kĩ năng viết đơn xin vào đoàn. Cụ thể:

 • Đầu tiên tương tự như những mẫu đơn khác, đơn xin kết nạp đoàn cũng phải có phần Quốc hiệu và tiêu ngữ;
 • Ngày tháng năm viết đơn: Người làm đơn ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn;
 • Tên đơn cần được trình bày to, rõ ràng có thế viết tên đơn là: Đơn xin gia nhập đoàn, đơn xin vào đoàn, đơn xin kết nạp đoàn;
 • Phần kính gửi: Trong phần này là người nhận đơn ghi rõ ràng đơn vị nhận đơn có thể là ban chấp hành Đoàn trường, địa phương nơi cá nhân học tập và cư trú;
 • Phần thông tin của cá nhân muốn xin kết nạp đoàn: Trong phần này người làm đơn phải ghi rõ các thông tin bắt buộc như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, tôn giáo, quê quán, nơi ở hiện tại…;
 • Sau phần thông tin về cá nhân muốn kết nạp Đoàn là phần nội dung những gì cá nhân đó tìm hiểu được về đoàn nhất là sau khi học lớp cảm tình đoàn mỗi cá nhân sẽ có cách nhìn nhận tích cực riêng về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
 • Lời hứa khi tham gia vào đoàn: Mỗi cá nhân phải tuyên hứa về những hành động của mình sau khi đã được chấp nhận vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thông thường là nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện Điều lệ của Đoàn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…;
 • Cuối cùng cá nhân sau khi hoàn thành những thông tin trên sẽ ký và ghi rõ họ tên.

Khi viết đơn xin vào đoàn cần lưu ý giọng văn chuẩn mực, nghiêm túc và chính xác trong câu từ, không được mắc lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp, đơn xin vào đoàn có thể viết tay hay đánh máy đều được trừ trường hợp ban chỉ huy Đoàn yêu cầu cụ thể.

Một số câu hỏi liên quan đến đơn xin kết nạp đoàn thanh niên

1. Phải làm sao để được xin vào đoàn?

Để được kết nạp đoàn, cá nhân phải trên 16 tuổi và đáp ứng được những điều kiện bắt buộc mà đoàn đưa ra và viết đơn xin vào đoàn, đơn xin kết nạp đoàn để được xem xét kết nạp đoàn.

>> Tham khảo thêm: Điều kiện để được kết nạp Đoàn.

2. Nộp đơn xin vào đoàn cho ai?

Cá nhân là sinh viên đại học hay học sinh có thể viết đơn xin vào đoàn nộp cho ban chấp hành đoàn trường nơi học sinh, sinh viên học tập còn nếu là cá nhân không còn đi học có mong muốn kết nạp thì sẽ nộp đơn cho đơn vị đoàn ở địa phương cư trú.

3. Bao nhiêu tuổi thì được tham gia Đoàn?

Thanh niên Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được học lớp học cảm tình đoàn và tán thành Điều lệ đoàn, tự nguyện tham gia hoạt động trong một tổ chức cơ sở của đoàn và có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào đoàn.

4. Lợi ích khi kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Sau khi được kết nạp đoàn, đoàn viên sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bản thân, giúp đỡ nhau giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

5. Đoàn viên quá 30 tuổi vẫn muốn tham gia sinh hoạt đoàn phải làm thế nào?

Đoàn viên đã quá 30 tuổi, chi đoàn sẽ tiến hành làm lễ trưởng thành đoàn. Tuy nhiên nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi Đoàn sẽ xem xét và quyết định cho phép, nhưng không quá 35 tuổi.

Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu sẽ đồng hành và giúp bạn giải quyết tất tần tật các vấn đề liên quan đến văn bản, mẫu đơn… thuộc nhiều lĩnh vực như pháp lý, đào tạo, giáo dục, tài chính, hôn nhân… Bạn đọc có thể chỉnh sửa trực tiếp trên trang và tải về miễn phí.

Có thể bạn quan tâm ?

Tải mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng lao động và hồ sơ gia hạn

Hợp đồng lao động là gì? Có được gia hạn hợp đồng lao động không? Tải mẫu đơn gia hạn hợp đồng lao động. Hồ sơ và thời gian gia hạn hợp đồng lao động.